Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas 15:1-32

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga karnero (1-7)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga sensilyo (8-10)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga anak (11-32)

15  Ang tanan nga manugsukot sing buhis kag mga makasasala padayon nga nagtipon sa iya agod magpamati sa iya.+  Kag ang mga Fariseo kag mga escriba nagkumod: “Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon upod sa ila.”  Dayon ginsugid niya ini nga ilustrasyon sa ila:  “Sin-o sa inyo nga may 100 ka karnero, nga kon madula ang isa, ang indi magbiya sang 99 sa kamingawan kag pangitaon ang isa nga nadula tubtob makita niya ini?+  Kag kon makita niya ini, pas-anon niya ini kag magkalipay sia.  Kag sa iya pagpauli, tawgon niya ang iya mga abyan kag mga kasilingan, kag silingan sila, ‘Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang akon karnero nga nadula.’+  Sing kaanggid, nagasiling ako sa inyo, may daku pa nga kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol+ sangsa 99 ka matarong nga indi kinahanglan maghinulsol.  “Ukon sin-o nga babayi nga may napulo ka sensilyo nga drakma,* nga kon madula ang isa ka drakma,* ang indi magsindi sang suga kag magsilhig sang iya balay kag magpangita sing maayo tubtob makita niya ini?  Kag kon makita niya ini, tawgon niya ang iya mga abyan* kag mga kasilingan kag silingan sila, ‘Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko na ang akon nadula nga drakma.’* 10  Sing kaanggid, nagasiling ako sa inyo, nagakalipay ang mga anghel sang Dios tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol.”+ 11  Dayon nagsiling sia: “May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. 12  Kag ang manghod nagsiling sa iya amay, ‘Amay, ihatag sa akon ang akon parte sa imo pagkabutang.’ Gani ginpartida niya sa ila ang iya pagkabutang. 13  Pagligad sang pila ka adlaw, gintipon sang manghod ang tanan niya nga pagkabutang kag naglakat sa malayo nga lugar kag didto gin-uyangan niya ang iya pagkabutang paagi sa patuyang nga pagkabuhi. 14  Sang naubos niya gasto ang tanan niya nga kuarta, natabo ang tuman nga tiggulutom sa amo nga lugar, kag nagpamigado sia. 15  Nagpakiluoy pa gani sia sa isa ka pumuluyo sa amo nga lugar nga hatagan sia sang trabaho kag ginpadala niya sia sa iya uma sa pagsagod sing mga baboy.+ 16  Ginhandum pa niya nga kaunon ang mga bunga sang kahoy nga algarroba nga ginakaon sang mga baboy agod mabusog sia, apang wala sang naghatag sa iya sang bisan ano nga pagkaon. 17  “Sang nakamarasmas sia, nagsiling sia, ‘Ang ginasuhulan nga mga tawo sang akon amay madamo sing pagkaon, samtang ako diri daw mapatay sa gutom! 18  Makadto ako sa akon amay kag silingan ko sia: “Amay, nakasala ako sa langit kag sa imo. 19  Indi na ako takus tawgon nga imo anak. Kabiga na lang ako nga isa sang imo ginasuhulan nga mga tawo.”’ 20  Gani nagpauli sia kag nagkadto sa iya amay. Samtang malayo pa sia, nakita sia sang iya amay. Naluoy gid ang iya amay sa iya, gani nagdalagan sia kag ginhakos ang iya anak* kag mapinalanggaon nga ginhalukan. 21  Kag ang anak nagsiling sa iya, ‘Amay, nakasala ako sa langit kag sa imo.+ Indi na ako takus tawgon nga imo anak.’ 22  Apang ang amay nagsiling sa iya mga ulipon, ‘Dali! dalha ninyo diri ang pinakamaayo nga malaba nga bayo, kag ipasuksok sa iya, kag suksuki man sia sang singsing kag sandalyas. 23  Kag ihawa ninyo ang ginpatambok nga tinday nga baka, kag magkaon kita kag magselebrar, 24  kay ining akon anak napatay apang nabuhi liwat;+ nadula sia kag nakita.’ Kag nagkinasadya sila. 25  “Sa amo nga tion, didto sa uma ang magulang niya nga anak. Sang nagpauli sia kag malapit na lang sa balay, nabatian niya ang musika kag sinaot. 26  Gani gintawag niya ang isa sa mga alagad kag ginpamangkot kon ano ang natabo. 27  Nagsabat sia, ‘Nag-abot ang imo utod, kag ang imo amay nag-ihaw sang ginpatambok nga tinday nga baka, bangod nagbalik sia sa iya nga maayo sing panglawas.’* 28  Apang naakig sia kag indi sia magsulod. Gani naggua ang iya amay kag gin-uloulohan sia. 29  Nagsiling sia sa iya amay, ‘Tan-awa bala, tinuig na ako nga nagapaulipon sa imo kag wala gid ako maglapas sa imo sugo. Apang bisan kaisa wala mo ako ginhatagan sing tinday nga kanding agod magkinasadya kami sang akon mga abyan. 30  Apang sang nag-abot ining imo anak nga nagpatuyang sang imo pagkabutang upod sa makihilawason nga mga babayi, gin-ihawan mo sia sang ginpatambok nga tinday nga baka.’ 31  Kag nagsiling sia sa iya, ‘Anak ko, kaupod mo ako pirme, kag ang tanan nga butang nga akon imo. 32  Apang dapat kita magselebrar kag magkalipay, kay ang imo utod napatay apang nabuhi; nadula sia kag nakita.’”

Footnote

Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “iya mga abyan nga babayi.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “nagsubsob sa iya liog.”
Ukon “wala sing sablag.”