Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas 13:1-35

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Maghinulsol ukon mapatay (1-5)

  • Ilustrasyon tuhoy sa higuera nga wala sing bunga (6-9)

  • Babayi gin-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway (10-17)

  • Ilustrasyon tuhoy sa binhi sang mustasa kag lebadura (18-21)

  • Manikasog sa pagsulod sa makitid nga puertahan (22-30)

  • Herodes, ‘inang ido nga talunon’ (31-33)

  • Panganduhoy ni Jesus para sa Jerusalem (34, 35)

13  Sadto nga tion, may mga tawo didto nga nagsugid sa iya tuhoy sa mga taga-Galilea nga ginpapatay ni Pilato samtang nagahalad sa templo.  Nagsiling sia sa ila: “Nagahunahuna bala kamo nga ini nga mga taga-Galilea mas makasasala sangsa iban nga mga taga-Galilea bangod natabo ini sa ila?  Indi gid! Apang ginasiling ko sa inyo, kon indi kamo maghinulsol, kamo tanan mapatay man.+  Ukon nagahunahuna man bala kamo nga ang 18 nga napatay sang narumpagan sila sang torre sa Siloam mas makasasala sangsa iban nga nagaistar sa Jerusalem?  Indi gid! Apang ginasiling ko sa inyo, kon indi kamo maghinulsol, kamo tanan mapatay man pareho sa ila.”  Dayon ginsugid niya ini nga ilustrasyon: “May isa ka tawo nga may kahoy nga higuera nga natanom sa iya ulubasan. Ginkadtuan niya ini agod tan-awon kon may bunga ini apang wala sia sing nakita.+  Gani nagsiling sia sa manug-atipan sang ulubasan, ‘Tatlo ka tuig na nga nagakadto ako agod tan-awon kon may bunga ini nga higuera, apang wala ako sing nakita. Pudla ini! Ngaa magpabilin ini sa duta kon wala man lang ini nagapamunga?’  Nagsabat sia, ‘Agalon, pabay-i lang ini anay sa isa pa ka tuig kay kutkutan ko ang palibot sini kag abonohan.  Kon magpamunga ini, maayo; apang kon indi, pudla ini.’”+ 10  Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway, nagpanudlo sia sa isa sa mga sinagoga. 11  May isa ka babayi didto nga ginpamasakit sang demonyo sa sulod sang 18 ka tuig. Nagasiuktot sia kag indi makatindog sing tadlong. 12  Sang nakita sia ni Jesus, gintawag niya sia kag ginsilingan: “Babayi, hilway ka na sa imo balatian.”+ 13  Kag gintungtong ni Jesus ang iya mga kamot sa iya, kag gilayon nga nakatindog sia sing tadlong kag naghimaya sa Dios. 14  Apang naakig gid ang nagadumala nga opisyal sang sinagoga bangod nagpang-ayo si Jesus sa Adlaw nga Inugpahuway. Nagsiling sia sa mga tawo: “May anom ka adlaw sa pagtrabaho;+ gani magkadto kamo sa sina nga mga adlaw agod ayuhon kamo, kag indi sa Adlaw nga Inugpahuway.”+ 15  Apang, nagsabat sa iya ang Ginuo: “Mga salimpapaw,+ indi bala nga sa Adlaw nga Inugpahuway ginahubaran ninyo ang inyo baka ukon ang inyo asno kag ginaguyod agod paimnon?+ 16  Indi bala ining babayi nga anak ni Abraham nga gingapos ni Satanas sa sulod sang 18 ka tuig, dapat hubaran sa Adlaw nga Inugpahuway?” 17  Sang ginsiling niya ini, nahuy-an ang tanan nga nagapamatok sa iya. Apang nagkasadya gid ang tanan nga tawo tungod sa makatilingala nga mga butang nga ginhimo niya.+ 18  Gani nagsiling pa sia: “Ano ang kaangay sang Ginharian sang Dios, kag sa ano ko ini ipaanggid? 19  Kaangay ini sang binhi sang mustasa nga ginkuha kag gintanom sang tawo sa iya hardin, kag nagtubo ini kag nangin isa ka kahoy, kag ang mga pispis sa langit nagpamugad sa mga sanga sini.”+ 20  Nagsiling pa gid sia: “Sa ano ko ipaanggid ang Ginharian sang Dios? 21  Kaangay ini sang lebadura nga ginkuha kag ginsamo sang isa ka babayi sa tatlo ka dalagku nga sukob* sang harina tubtob nga nagkumbo ang bug-os nga linamas.”+ 22  Samtang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi sia sa mga siudad kag mga baryo kag nagpanudlo sa mga tawo. 23  May tawo nga namangkot sa iya: “Ginuo, diutay lamang bala ang maluwas?” Nagsiling sia sa ila: 24  “Magpanikasog kamo sing lakas sa pagsulod sa makitid nga puertahan,+ kay nagasiling ako sa inyo, madamo ang magatinguha sa pagsulod apang indi makasarang. 25  Kon nakapangtrangka na sang puertahan ang agalon sang panimalay, magatindog lang kamo sa gua kag magapanuktok sa puertahan, nga nagasiling, ‘Ginuo, buksi kami.’+ Apang magasabat sia: ‘Wala ako makakilala sa inyo.’ 26  Kag magasiling kamo, ‘Nagkaon kami kag nag-inom kaupod mo, kag nagpanudlo ka sa amon mayor nga mga dalan.’+ 27  Apang magasiling sia sa inyo, ‘Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, tanan kamo nga nagahimo sing kalautan!’ 28  Didto magahibi kamo kag magapabagrot sang inyo mga ngipon kon makita ninyo sanday Abraham, Isaac, Jacob, kag ang tanan nga manalagna sa Ginharian sang Dios, apang kamo yara sa gua.+ 29  Magaabot ang mga tawo halin sa sidlangan kag katundan, kag halin sa aminhan kag bagatnan, kag magakaon sa lamesa sa Ginharian sang Dios. 30  Kag may mga ulihi nga mauna, kag may mga nauna nga maulihi.”+ 31  Sadto gid nga tion, may pila ka Fariseo nga nagpalapit kag nagsiling sa iya: “Maghalin ka diri, kay luyag ni Herodes nga patyon ka.” 32  Nagsabat sia: “Lakat kamo kag isiling sa sinang ido nga talunon, ‘Nagatabog ako sang mga demonyo kag nagapang-ayo karon nga adlaw kag buas, kag sa ikatlo nga adlaw matapos ko na ang akon hilikuton.’ 33  Apang, dapat ako magpadayon sa akon paglakbay karon nga adlaw kag sa buas, kag sa masunod nga adlaw, kay indi mahimo* nga ang isa ka manalagna mapatay sa gua sang Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo!+ Makapila nga gintinguhaan ko nga tipunon ang imo mga anak kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak! Apang indi ninyo luyag ini.+ 35  Ang inyo balay pabay-an sa inyo.+ Nagasiling ako sa inyo, indi na ninyo ako makita tubtob magsiling kamo: ‘Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova!’”*+

Footnote

Sa literal, “sukob nga seah.” Ang isa ka seah katumbas sang 7.33 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “kay imposible.”
Tan-awa ang Apendise A5.