Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Lucas 10:1-42

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginpadala ni Jesus ang 70 (1-12)

  • Indi mahinulsulon nga siudad makaluluoy (13-16)

  • Nagbalik ang 70 (17-20)

  • Gindayaw ni Jesus ang Amay sa pagkahamuot sa mapainubuson (21-24)

  • Ilustrasyon tuhoy sa maluluy-on nga Samaritano (25-37)

  • Si Marta kag si Maria ginduaw ni Jesus (38-42)

10  Pagkatapos sadto, ang Ginuo nagpili sang 70 pa gid kag ginpadala sila sing tagduhaduha+ sa pag-una sa iya sa tagsa ka siudad kag lugar nga kadtuan niya.  Dayon nagsiling sia sa ila: “Sa pagkamatuod, madamo ang alanyon, apang diutay lamang ang mangangani. Gani, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mangangani sa iya alanyon.+  Lakat kamo! Ginapadala ko kamo subong sang mga kordero sa tunga sang mga lobo.+  Indi kamo magdala sang puyopuyo sang kuarta ukon balunan sing pagkaon ukon sandalyas,+ kag indi ninyo pagtamyawa ang bisan sin-o* sa dalan.  Kon magsulod kamo sa isa ka balay, magsiling kamo anay: ‘Kabay nga may paghidait sa sini nga balay.’+  Kag kon may tawo didto nga mahidaiton, ang inyo paghidait magapabilin sa iya. Apang kon wala, magabalik ini sa inyo.  Gani magdayon kamo sa sina nga balay.+ Kauna ninyo kag imna ang ila ginaaman,+ kay ang mamumugon takus sa iya suhol.+ Indi kamo magsaylosaylo sing dalayunan.  “Bisan diin man nga siudad kamo magsulod kag ginabaton nila kamo, kauna ninyo ang ginahanda sa inyo  kag ayuha ang mga nagamasakit didto kag isiling sa ila: ‘Ang Ginharian sang Dios malapit na.’+ 10  Apang kon magsulod kamo sa isa ka siudad kag indi nila kamo pagbatunon, gua kamo sa malapad nga mga dalan sini kag magsiling: 11  ‘Bisan ang yab-ok sang inyo siudad nga nagtapik sa amon mga tiil, ginataktak namon batok sa inyo.+ Apang, hibalua ninyo ini nga ang Ginharian sang Dios malapit na.’ 12  Nagasiling ako sa inyo nga sa Adlaw sang Paghukom, ang silot sa Sodoma mas mamag-an pa sangsa sina nga siudad.+ 13  “Makaluluoy ka, Corazin! Makaluluoy ka, Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga ginhimo sa inyo ginhimo sa Tiro kag Sidon, madugay na kuntani sila naghinulsol paagi sa pagpanapot sing sako kag pagpungko sa abo.+ 14  Gani, sa Adlaw sang Paghukom ang silot sa Tiro kag Sidon mas mamag-an pa sangsa inyo. 15  Kag ikaw, Capernaum, makadto ka bala sa langit? Indi! Makadto ka sa Lulubngan!* 16  “Ang nagapamati sa inyo nagapamati man sa akon.+ Kag ang nagasikway sa inyo nagasikway man sa akon. Gani, ang nagasikway sa akon nagasikway man sa Iya nga nagpadala sa akon.”+ 17  Kag ang 70 nagbalik nga malipayon, nga nagasiling: “Ginuo, paagi sa paggamit sang imo ngalan, bisan ang mga demonyo nagtuman sa amon.”+ 18  Gani, nagsiling sia sa ila: “Nakita ko si Satanas nga nahulog na+ kaangay sang kilat halin sa langit. 19  Ginhatagan ko kamo sing awtoridad sa pagtasak sa mga man-ug kag sa mga iwiiwi, kag sing kusog sa paglutos sa tanan nga gahom sang kaaway,+ kag wala gid sing makahalit sa inyo. 20  Apang, indi kamo magkalipay bangod gintuman kamo sang mga espiritu, kundi magkalipay kamo bangod ang inyo ngalan nasulat na sa langit.”+ 21  Sadto man nga tion, napuno sia sang kalipay kag balaan nga espiritu, gani nagsiling sia: “Ginadayaw ko ikaw sing dayag, Amay, Ginuo sang langit kag duta, kay gintago mo sing maayo ini nga mga butang sa mga maalam kag sa mga may tinun-an+ kag ginpahayag ini sa mga bata. Huo, O Amay, kay amo ini ang imo kabubut-on.+ 22  Ang tanan gintugyan sang akon Amay sa akon, kag wala sing nakakilala sa Anak kundi ang Amay, kag wala sing nakakilala sa Amay kundi ang Anak,+ kag ang bisan sin-o nga luyag sang Anak nga magpaathag tuhoy sa iya.”+ 23  Dayon nagbalikid sia sa iya mga disipulo kag ginsilingan sila nga silahanon lang: “Malipayon ang mga mata nga nakakita sang mga butang nga inyo nakita.+ 24  Kay nagasiling ako sa inyo, madamo nga manalagna kag mga hari ang naghandum nga makita ang mga butang nga inyo nakita apang wala nila ini makita,+ kag naghandum nga mabatian ang mga butang nga inyo nabatian apang wala nila ini mabatii.” 25  Isa ka lalaki nga sampaton sa Kasuguan ang nagtindog agod tilawan sia kag nagpamangkot: “Manunudlo, ano ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan?”+ 26  Nagsabat si Jesus: “Ano ang nasulat sa Kasuguan? Ano ang nahangpan mo sa imo nabasa?” 27  Nagsabat sia: “‘Higugmaa si Jehova* nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag* kag sa bug-os mo nga kusog kag sa bug-os mo nga hunahuna’+ kag ‘ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’”+ 28  Nagsiling sia sa iya: “Husto ang imo sabat; padayuna ang paghimo sini kag matigayon mo ang kabuhi.”+ 29  Apang bangod luyag pamatud-an sang lalaki nga matarong sia,+ nagpamangkot sia kay Jesus: “Sin-o gid ang akon isigkatawo?” 30  Nagsabat si Jesus: “Isa ka tawo ang nagdulhog halin sa Jerusalem pakadto sa Jerico. Ginbanggaan sia sang mga kawatan kag ginkuha ang iya mga bayo kag pagkabutang. Ginbakol nila sia kag ginbiyaan nga halos patay na. 31  Natabuan man nga may isa ka saserdote nga nagdulhog sa amo nga dalan, apang pagkakita sa iya, naglikaw sia sa pihak sang dalan. 32  May isa ka Levinhon nga nagdulhog man sa amo nga lugar kag pagkakita sa iya, naglikaw sia sa pihak sang dalan. 33  Apang may isa ka Samaritano+ nga nag-agi man sa amo nga dalan, kag pagkakita sa iya, naluoy sia. 34  Gani ginpalapitan niya sia kag ginbubuan niya ang iya mga pilas sing lana kag alak kag ginbugkusan ini. Dayon ginpasakay niya sia sa asno nga iya ginasakyan kag gindala sia sa isa ka dalayunan kag gin-atipan sia. 35  Sang madason nga adlaw, nagkuha sia sang duha ka denario,* ginhatag ini sa tag-iya sang dalayunan, kag nagsiling: ‘Atipana sia, kag kon kulangon pa ini, bayaran ko ikaw pagbalik ko.’ 36  Sa banta mo, sin-o sa tatlo ang nagpakita nga isigkatawo+ sia sang tawo nga ginbanggaan sang mga kawatan?” 37  Nagsabat sia: “Ang nagpakita sang kaluoy sa iya.”+ Gani, si Jesus nagsiling sa iya: “Lakat ka, kag himua man ini.”+ 38  Nagpadayon sila sa paglakat kag nagsulod sa isa ka baryo. Gin-abiabi sia didto ni Marta+ sa iya balay. 39  May utod man sia nga si Maria, nga nagpungko sa tiilan sang Ginuo kag padayon nga nagapamati sa iya ginatudlo.* 40  Apang, masako si Marta sa pag-atipan sa madamo nga hilikuton. Gani, nagpalapit sia sa iya kag nagsiling: “Ginuo, balewala lang bala sa imo nga ginapabay-an ako sang akon utod sa pagpanghikot sing isahanon? Gani silinga sia nga magbulig sa akon.” 41  Nagsabat ang Ginuo: “Marta, Marta, nagakabalaka ka gid sa madamo nga butang. 42  Indi naton kinahanglan ang madamo. Bisan isa lang tuman na. Ginpili ni Maria ang maayo nga bahin,*+ kag indi ini pagkuhaon sa iya.”

Footnote

Ukon “paghakson ang bisan sin-o subong pagtamyaw.”
Ukon “Hades,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “iya pulong.”
Ukon “ang pinakamaayo nga bahin.”