Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico 4:1-35

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang dulot tungod sa sala (1-35)

4  Nagsiling si Jehova kay Moises:  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Kon ang isa ka tawo* makasala sing indi hungod+ kag nakahimo sia sing butang nga ginsugo ni Jehova nga indi paghimuon, amo ini ang dapat himuon:  “‘Kon ang saserdote nga hinaplas+ makasala+ kag bangod sini makasala man ang katawhan, dapat sia maghalad para sa iya sala sing isa ka torite nga baka nga wala sing diperensia para kay Jehova bilang dulot tungod sa sala.+  Dalhon niya ang baka sa puertahan sang tolda nga tilipunan*+ sa atubangan ni Jehova kag itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka, kag ihawon niya ang baka sa atubangan ni Jehova.+  Dayon kuhaon sang saserdote nga hinaplas+ ang iban nga dugo sang baka kag dalhon niya ini sa sulod sang tolda nga tilipunan;  kag itum-oy sang saserdote ang iya tudlo sa dugo+ kag iwisik ang dugo sing pito ka beses+ sa atubangan ni Jehova sa atubangan sang kurtina sang balaan nga duog.  Ibutang man sang saserdote ang iban nga dugo sa mga sungay sang halaran sang mahamot nga incienso,+ nga yara sa atubangan ni Jehova sa tolda nga tilipunan; kag ibubo niya ang tanan nga nabilin nga dugo sang baka sa tiilan sang halaran sang dulot nga sinunog,+ nga yara sa puertahan sang tolda nga tilipunan.  “‘Dayon kuhaon niya ang tanan nga sapay sang baka nga dulot tungod sa sala, pati ang sapay nga nagaputos sa mga tinai kag ang sapay sa mga tinai,  kag ang duha ka batobato malapit sa balikawang pati ang sapay sa sini. Kuhaon niya ang sapay sang atay pati ang mga batobato.+ 10  Pareho man ini sa ginakuha sa baka nga halad sa pag-ambitanay.+ Paasuhon ini sang saserdote sa halaran sang dulot nga sinunog. 11  “‘Apang ang panit sang baka kag ang tanan nga unod sini lakip ang ulo, mga batiis, mga tinai, kag ang ipot sini,+ 12  nga amo ang bug-os nga baka, dalhon niya sa gua sang kampo sa matinlo nga duog diin ginahaboy ang abo,* kag sunugon niya ini sa ginpadabdab nga kahoy.+ Dapat ini sunugon sa duog diin ginahaboy ang abo. 13  “‘Kon ang bug-os nga katilingban sang Israel makasala sing indi hungod,+ apang wala sila makahibalo nga nakahimo sila sing butang nga ginsugo ni Jehova nga indi nila paghimuon,+ 14  kag dayon mahibaluan nila nga nakasala gali sila, dapat sila maghalad sing torite nga baka bilang dulot tungod sa sala kag dalhon nila ini sa atubangan sang tolda nga tilipunan. 15  Itungtong sang mga gulang sang katilingban ang ila kamot sa ulo sang baka sa atubangan ni Jehova, kag ang baka ihawon sa atubangan ni Jehova. 16  “‘Dayon dalhon sang saserdote nga hinaplas ang iban nga dugo sang baka sa sulod sang tolda nga tilipunan. 17  Itum-oy sang saserdote ang iya tudlo sa dugo kag iwisik ini sing pito ka beses sa atubangan ni Jehova sa atubangan sang kurtina.+ 18  Dayon ibutang niya ang iban nga dugo sa mga sungay sang halaran,+ nga yara sa atubangan ni Jehova sa tolda nga tilipunan; kag ibubo niya ang tanan nga nabilin nga dugo sa tiilan sang halaran sang dulot nga sinunog, nga yara sa puertahan sang tolda nga tilipunan.+ 19  Kuhaon niya ang tanan nga sapay sini kag paasuhon niya ini sa halaran.+ 20  Himuon man niya sa baka ang ginhimo niya sa una nga baka nga dulot tungod sa sala. Amo sina ang iya himuon, kag ang saserdote magahimo sing pagtumbas para sa ila sala,+ kag patawaron sila. 21  Dalhon niya ang baka sa gua sang kampo kag sunugon niya ini, pareho sang pagsunog niya sa una nga baka.+ Isa ini ka dulot tungod sa sala para sa katilingban.+ 22  “‘Kon ang isa ka pangulo+ makasala sing indi hungod kag nakahimo sia sing butang nga ginsugo ni Jehova nga iya Dios nga indi dapat paghimuon kag nakasala sia, 23  ukon kon mahibaluan niya nga nakasala sia batok sa kasuguan, dapat sia maghalad sing isa ka tinday nga kanding nga lalaki nga wala sing diperensia. 24  Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang tinday nga kanding kag ihawon ini sa duog diin ginaihaw ang dulot nga sinunog sa atubangan ni Jehova.+ Isa ini ka dulot tungod sa sala. 25  Kuhaon sang saserdote paagi sa iya tudlo ang iban nga dugo sang dulot tungod sa sala kag ibutang ini sa mga sungay+ sang halaran sang dulot nga sinunog, kag ibubo niya ang nabilin nga dugo sini sa tiilan sang halaran sang dulot nga sinunog.+ 26  Paasuhon niya ang tanan nga sapay sa halaran pareho sang sapay sang halad sa pag-ambitanay;+ kag ang saserdote magahimo sing pagtumbas para sa iya sala, kag patawaron sia. 27  “‘Kon ang isa ka tawo* sa katawhan makasala sing indi hungod kag nakahimo sia sing butang nga ginsugo ni Jehova nga indi dapat paghimuon,+ 28  ukon kon mahibaluan niya nga nakasala sia, dapat sia maghalad sing isa ka tinday nga kanding nga babayi nga wala sing diperensia para sa sala nga iya nahimo. 29  Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang dulot tungod sa sala kag ihawon niya ang dulot tungod sa sala sa duog diin ginaihaw ang dulot nga sinunog.+ 30  Kuhaon sang saserdote paagi sa iya tudlo ang iban nga dugo sini kag ibutang ini sa mga sungay sang halaran sang dulot nga sinunog, kag ibubo niya ang tanan nga nabilin nga dugo sini sa tiilan sang halaran.+ 31  Kuhaon niya ang tanan nga sapay sini,+ subong nga ginakuha ang sapay sang halad sa pag-ambitanay,+ kag paasuhon ini sang saserdote sa halaran nga ang kahumot sini makapahamuot* kay Jehova; kag ang saserdote magahimo sing pagtumbas para sa iya sala, kag patawaron sia. 32  “‘Apang kon maghalad sia sing isa ka kordero bilang dulot tungod sa sala, dapat sia magdala sing kordero nga babayi nga wala sing diperensia. 33  Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang dulot tungod sa sala kag ihawon ini bilang dulot tungod sa sala sa duog diin ginaihaw ang dulot nga sinunog.+ 34  Kuhaon sang saserdote paagi sa iya tudlo ang iban nga dugo sang dulot tungod sa sala kag ibutang ini sa mga sungay sang halaran sang dulot nga sinunog,+ kag ibubo niya ang tanan nga nabilin nga dugo sini sa tiilan sang halaran. 35  Kuhaon niya ang tanan nga sapay sini pareho sang pagkuha sa sapay sang tinday nga karnero nga lalaki nga halad sa pag-ambitanay, kag paasuhon ini sang saserdote sa halaran sa ibabaw sang mga dulot nga ginasunog sa kalayo para kay Jehova;+ kag ang saserdote magahimo sing pagtumbas para sa sala nga nahimo niya, kag patawaron sia.+

Footnote

Ukon “kalag.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “abo sang tambok,” ang abo nga nabasa sang tambok sang mga halad.
Ukon “kalag.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”