Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico 26:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Maglikaw sa diosdios (1, 2)

  • Pagpakamaayo sa matinumanon (3-13)

  • Silot sa indi matinumanon (14-46)

26  “‘Indi kamo maghimo sing wala pulos nga mga dios para sa inyo kaugalingon,+ kag indi kamo maghimo sing tinigib nga imahen+ ukon sagrado nga haligi para sa inyo kaugalingon, kag indi kamo magbutang sing rebulto nga bato+ sa inyo duta agod magyaub sa sini;+ kay ako si Jehova nga inyo Dios.  Tumanon ninyo ang akon kasuguan tuhoy sa Adlaw nga Inugpahuway kag tahuron* ninyo ang akon santuaryo. Ako si Jehova.  “‘Kon padayon ninyo nga tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo,+  mapaulan ako sa inyo sa nagakaigo nga tion,+ kag magapatubas ang duta,+ kag magapamunga ang mga kahoy sa latagon.  Wala pa kamo makatapos sa paglinas mamupo na kamo sing ubas, kag wala pa kamo makatapos sa pagpamupo sing ubas magasab-ug na kamo sing binhi. Maayawan kamo sa inyo pagkaon kag magaistar kamo sa inyo duta nga wala sing katalagman.+  Paluntaron ko ang paghidait sa sini nga duta,+ kag magahigda kamo nga wala sing nagapahadlok sa inyo;+ kag tabugon ko sa inyo duta ang mapintas kag mabangis nga mga sapat, kag wala sing magpakig-away sa inyo paagi sa espada.  Lagson ninyo ang inyo mga kaaway, kag pierdihon ninyo sila paagi sa espada.  Lagson sang 5 sa inyo ang 100, kag lagson sang 100 sa inyo ang 10,000, kag pierdihon ninyo ang inyo mga kaaway paagi sa espada.+  “‘Ipakita ko sa inyo ang akon kaayo* kag padamuon ko ang inyo mga anak,+ kag tumanon ko ang akon katipan sa inyo.+ 10  Samtang ginakaon pa ninyo ang laon nga patubas sang nagligad nga tuig, ihaboy na ninyo ini agod may mabutangan kamo sing bag-o nga patubas. 11  Ibutang ko ang akon tabernakulo sa tunga ninyo,+ kag indi ko kamo pagsikwayon.* 12  Magalakat ako sa tunga ninyo kag ako mangin inyo Dios,+ kag kamo mangin akon katawhan.+ 13  Ako si Jehova nga inyo Dios, nga nagpagua sa inyo sa duta sang Egipto agod indi na kamo mangin ulipon nila, kag ginbali ko ang inyo gota agod makalakat kamo sing tadlong. 14  “‘Apang, kon indi kamo magpamati sa akon ukon kon indi ninyo pagtumanon ining tanan nga sugo,+ 15  kag kon sikwayon ninyo ang akon mga pagsulundan,+ kag kon kaugtan ninyo* ang akon mga kasuguan, kag indi ninyo paghimuon ang tanan ko nga sugo, kag lapason ninyo ang akon katipan,+ 16  amo sini ang himuon ko sa inyo: Silutan ko kamo kag mahadlukan kamo bangod sang anos kag mataas nga hilanat, nga magapadulom sang inyo mga mata kag magapaluya sa inyo.* Mangin wala pulos ang pagsab-ug ninyo sing binhi, kay mga kaaway ninyo ang magakaon sini.+ 17  Sikwayon ko kamo, kag mapierde kamo sang inyo mga kaaway.+ Sakupon kamo sang mga nagadumot sa inyo,+ kag magapalagyo kamo bisan wala sing nagalagas sa inyo.+ 18  “‘Kon indi gihapon kamo magpamati sa akon, silutan ko kamo sing pito pa ka beses tungod sang inyo mga sala. 19  Balion ko ang inyo daku nga bugal kag himuon ko ang inyo langit nga daw salsalon+ kag ang inyo duta nga daw saway. 20  Wala sing pulos ang inyo pagpangabudlay, kay ang inyo duta indi magpatubas,+ kag ang inyo mga kahoy indi magpamunga. 21  “‘Apang kon padayon kamo nga magpamatok sa akon kag indi kamo magpamati sa akon, silutan ko kamo sing pito pa ka beses tungod sang inyo mga sala. 22  Ipadala ko sa inyo ang mabangis nga mga sapat,+ kag pamatyon nila ang inyo mga anak+ kag ang inyo sinagod nga mga sapat kag bangod sini diutay na lang ang mabilin sa inyo, kag wala sing mga tawo nga makita sa inyo mga dalan.+ 23  “‘Bisan pa matabo ini kag indi gihapon kamo magpatadlong sa akon+ kag padayon kamo nga magpamatok sa akon, 24  ako mismo ang magapamatok sa inyo, kag ako mismo ang magasilot sa inyo sing pito ka beses tungod sang inyo mga sala. 25  Magapadala ako sing espada sa inyo bilang pagtimalos tungod ginlapas ninyo ang inyo katipan sa akon.+ Kon magpanago kamo sa inyo mga siudad, magapadala ako sa inyo sing balatian,+ kag mapierde kamo sang inyo kaaway.+ 26  Kon gub-on ko ang inyo bulutangan sing tinapay,*+ napulo ka babayi ang magaluto sing tinapay sa isa lang ka pugon kag tulungaon ninyo ang tinapay suno sa kabug-aton;+ kag magakaon kamo apang indi kamo mabusog.+ 27  “‘Bisan pa matabo ini kag indi gihapon kamo magpamati sa akon kag padayon kamo nga magpamatok sa akon, 28  dugangan ko pa ang akon pagpamatok sa inyo,+ kag ako mismo ang magasilot sa inyo sing pito ka beses tungod sang inyo mga sala. 29  Kaunon ninyo ang unod sang inyo mga anak nga lalaki, kag kaunon ninyo ang unod sang inyo mga anak nga babayi.+ 30  Gub-on ko ang inyo sagrado nga mataas nga mga duog+ kag utdon ko ang inyo mga bulutangan sang incienso kag tumpukon ko ang inyo mga bangkay sa ibabaw sang inyo patay kag makangilil-ad nga mga diosdios,*+ kag bangod sang akon kangil-ad sa inyo sikwayon ko kamo.*+ 31  Laglagon ko ang inyo mga siudad+ kag ang inyo mga santuaryo, kag indi ko pagpanimahuan ang makapahamuot* nga kahumot sang inyo mga halad. 32  Laglagon ko ang inyo duta,+ kag ang inyo mga kaaway nga magaistar sa sini magatulok nga may katingala sa sini.+ 33  Paalaplaagon ko kamo sa mga pungsod,+ kag gabuton ko sa tagob ang espada kag lagson kamo sini.+ Malaglag ang inyo duta,+ kag mangin kagulub-an ang inyo mga siudad. 34  “‘Sa sina nga tion nga wala sing nagaistar sa sini nga duta, kay yara kamo sa duta sang inyo mga kaaway, magapahuway ang duta. Sa sina nga tion, magapahuway ang duta agod makabawi ini kay wala gintuman ang mga adlaw nga inugpahuway para sa sini.+ 35  Sa tanan nga adlaw nga wala sing nagaistar sa sini, magapahuway ini, kay wala ini makapahuway sa tion sang inyo mga adlaw nga inugpahuway sang nagaistar kamo sa sini. 36  “‘Paluyahon ko ang buot sang mga mabilin sa inyo+ sa kadutaan sang ila mga kaaway. Bisan sa kalas lang sang dahon nga nagakapalid, malagyo sila nga daw nagapalagyo sa espada kag mapukan sila bisan wala sing nagalagas sa ila.+ 37  Bisan wala sing nagalagas sa ila, magabungguanay sila kag magakalatumba nga daw nagapalagyo sa espada. Indi kamo makabato sa inyo mga kaaway.+ 38  Mapatay kamo sa tunga sang mga pungsod,+ kag lamunon kamo sang duta sang inyo mga kaaway. 39  Ang mga mabilin sa inyo magakadunot sa kadutaan sang inyo mga kaaway+ tungod sang inyo mga sala. Magakadunot sila tungod sang mga sala sang ila mga amay.+ 40  Dayon itu-ad nila nga nakasala sila+ kag itu-ad man nila nga nakasala kag nangin indi matutom ang ila mga amay, kag batunon nila nga nangin indi matutom sila bangod nagpamatok sila sa akon.+ 41  Gani ginpamatukan ko man sila+ kag gindala ko sila sa duta sang ila mga kaaway.+ “‘Ginhimo ini agod basi pa lang paubson nila ang ila matig-a* nga tagipusuon+ kag bayaran nila ang ila mga sala. 42  Kag dumdumon ko ang akon katipan kay Jacob,+ kag ang akon katipan kay Isaac,+ kag dumdumon ko ang akon katipan kay Abraham,+ kag dumdumon ko ini nga duta. 43  Sang ginbayaan nila ini nga duta, kag wala sing nagaistar sa sini, nakapahuway ang duta bangod wala ini makapahuway kay wala nila gintuman ang mga adlaw nga inugpahuway,+ kag nagbayad sila tungod sang ila mga sala, bangod ginsikway nila ang akon mga kasuguan kag ginkaugtan nila* ang akon mga pagsulundan.+ 44  Apang bisan pa amo sini ang matabo, samtang yara sila sa duta sang ila mga kaaway, indi ko sila pagsikwayon sing bug-os+ ukon pagbayaan nga daw mapapas na sila kay paglapas ini sang akon katipan+ sa ila, kay ako si Jehova nga ila Dios. 45  Tungod sa ila dumdumon ko ang akon katipan sa ila katigulangan+ nga ginpagua ko sa duta sang Egipto samtang nagatulok ang mga pungsod,+ agod pamatud-an ko nga ako ang ila Dios. Ako si Jehova.’” 46  Amo ini ang mga pagsulundan, ang mga kasuguan, kag ang mga sugo nga ginhimo ni Jehova sa ulot niya kag sang mga Israelinhon sa Bukid Sinai paagi kay Moises.+

Footnote

Sa literal, “kahadlukan.”
Sa literal, “Magaliso ako sa inyo.”
Ukon “indi kamo pagsikwayon sang akon kalag.”
Ukon “sang inyo kalag.”
Ukon “inyo kalag.”
Sa Hebreo, “tukon sang tinapay.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “sikwayon kamo sang akon kalag.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Sa literal, “wala matuli.”
Ukon “sang ila kalag.”