Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico 25:1-55

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Tuig nga Inugpahuway (1-7)

  • Tuig sang Kahilwayan (8-22)

  • Pagbawi sang duta (23-34)

  • Pagtratar sa imol (35-38)

  • Kasuguan tuhoy sa ulipon (39-55)

25  Nagsiling pa si Jehova kay Moises sa Bukid Sinai:  “Isiling sa mga Israelinhon, ‘Kon mag-abot na kamo sa duta nga ginahatag ko sa inyo,+ indi ninyo pagtamnan ang duta bangod adlaw nga inugpahuway ini kay Jehova.+  Sa sulod sang anom ka tuig, sab-ugan ninyo sing binhi ang inyo uma kag panapsan ninyo sing sanga ang inyo ulubasan, kag tipunon ninyo ang patubas sang duta.+  Apang sa ikapito nga tuig, papahuwayon gid ninyo ang duta. Isa ini ka adlaw nga inugpahuway para kay Jehova. Indi ninyo pagsab-ugan sing binhi ang inyo uma kag indi ninyo pagpanapsan sing sanga ang inyo ulubasan.  Indi ninyo pag-anihon ang nagtubo lang nga mga uyas sa tapos sang inyo pag-ani, kag indi ninyo pagpupuon ang mga ubas sa inyo ulubasan nga wala mapanapsan sing sanga. Isa ka tuig nga dapat papahuwayon gid ang duta.  Apang, mahimo kaunon ang ginapatubas sang duta sa tion nga ginapapahuway ini. Mahimo ini ninyo kaunon, sang inyo mga ulipon nga lalaki kag babayi, sang inyo sinuhulan nga trabahador, kag sang mga pangayaw nga nagaistar upod sa inyo.  Makaon man ini sang inyo sinagod nga mga sapat kag sang ilahas nga mga sapat nga yara sa inyo duta. Mahimo ninyo kaunon ang tanan nga ginapatubas sang duta.  “‘Mag-isip ka sing pito ka inugpahuway nga mga tuig, pito ka tagpito ka tuig, kag ang pito ka inugpahuway nga mga tuig magalawig sing 49 ka tuig.  Patunugon mo sing mabaskog ang budyong sa ikanapulo nga adlaw sang ikapito nga bulan; sa Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala.+ Dapat mabatian sa bug-os ninyo nga duta ang tunog sang budyong. 10  Dapat ninyo pakabalaanon ang ika-50 nga tuig kag iproklamar ang kahilwayan sa tanan nga pumuluyo sini nga duta.+ Mangin Tuig sang Kahilwayan ini para sa inyo. Magbalik ang kada isa sa inyo sa iya duta kag magbalik ang kada isa sa inyo sa iya pamilya.+ 11  Ang ika-50 nga tuig mangin Tuig sang Kahilwayan para sa inyo. Indi kamo magsab-ug sing binhi kag indi ninyo pag-anihon ang nagtubo lang nga mga uyas sa duta kag indi ninyo pagpupuon ang mga ubas sa ulubasan nga wala mapanapsan sing sanga.+ 12  Bangod Tuig sang Kahilwayan ini. Dapat mangin balaan ini sa inyo. Ang kaunon ninyo amo lang ang mapatubas sang duta.+ 13  “‘Sa sini nga Tuig sang Kahilwayan, magbalik ang kada isa sa inyo sa iya duta.+ 14  Indi kamo magpamentaha kon magbaligya kamo ukon magbakal sa inyo isigkatawo.+ 15  Kon magbakal ka sing duta sa imo isigkatawo, dapat mo isipon kon pila na lang ka tuig ang nabilin tubtob sa Tuig sang Kahilwayan, kag dapat niya ibaligya ini sa imo suno sa nabilin nga kadamuon sang tuig nga makapatubas ang duta.+ 16  Kon madamo pa nga tuig ang nabilin, mahimo niya dugangan ang bili sini, apang kon diutay na lang nga tuig ang nabilin, dapat niya buhinan ang bili sini, bangod ginabaligya niya sa imo ang kadamuon sang mapatubas sang duta. 17  Indi kamo magpamentaha sa inyo isigkatawo,+ kag dapat kamo magkahadlok sa inyo Dios,+ bangod ako si Jehova nga inyo Dios.+ 18  Kon sundon ninyo ang akon mga pagsulundan kag tumanon ninyo ang akon mga kasuguan, magaistar kamo sa sini nga duta nga wala sing katalagman.+ 19  Ang duta magapatubas,+ kag maayawan kamo sa pagkaon sini kag magaistar kamo sa sini nga wala sing katalagman.+ 20  “‘Apang kon magsiling kamo: “Ano ang kaunon namon sa ikapito nga tuig kon indi kami magsab-ug sing binhi ukon magtipon sang amon patubas?”+ 21  pakamaayuhon ko kamo sa ikan-om nga tuig, kag magapatubas ini sing bastante para sa tatlo ka tuig.+ 22  Dayon magasab-ug kamo sing binhi sa ikawalo nga tuig kag magakaon kamo sing laon nga patubas tubtob sa ikasiam nga tuig. Kaunon ninyo ang laon nga patubas tubtob makaani na kamo. 23  “‘Indi ninyo pag-ibaligya ang duta nga indi na mabawi pa,+ bangod ang duta akon.+ Kay para sa akon, dumuluong nga mga pumuluyo kamo kag mga pangayaw sa sini nga duta.+ 24  Sa inyo bug-os nga duta, dapat may kinamatarong ang nagbaligya sang iya duta nga gawaron ini. 25  “‘Kon ang imo isigkatawo mag-imol kag ibaligya niya ang iya duta, dapat gawaron sang malapit niya nga paryente ang iya ginbaligya.+ 26  Kon wala sia sing paryente nga maggawad sini apang nag-ayo ang iya pangabuhi kag may inuggawad na sia, 27  isipon niya ang bili sang patubas sang mga tinuig sugod sang ginbaligya niya ini kag ibuhin niya ini sa orihinal nga bili sini kag ang nabilin nga kantidad amo ang bayaran niya sa tawo nga ginbaligyaan niya. Dayon mabawi na niya ang iya duta.+ 28  “‘Apang kon indi niya ini magawad, ang ginbaligya niya magapabilin sa nagbakal sini tubtob sa Tuig sang Kahilwayan.+ Ibalik ini sa iya sa Tuig sang Kahilwayan, gani mabawi na niya ang iya duta.+ 29  “‘Kon ang isa ka tawo magbaligya sang iya balay sa napaderan nga siudad, may kinamatarong sia sa paggawad sini sa sulod sang isa ka tuig sugod sang ginbaligya niya ini. May kinamatarong sia sa paggawad sini+ sa bug-os nga tuig. 30  Apang kon indi niya ini magawad sa sulod sang isa ka tuig, ang balay sa napaderan nga siudad mangin iya na sang nagbakal sini sa tanan niya nga kaliwatan. Sa Tuig sang Kahilwayan indi ini pag-ibalik sa una nga tag-iya sini. 31  Apang, ang mga balay sa mga baryo nga wala sing pader kabigon nga bahin sang latagon sang pungsod. Ang tag-iya may kinamatarong sa paggawad sini sa bisan ano nga tion, kag sa Tuig sang Kahilwayan ibalik ini sa iya. 32  “‘Ang mga Levinhon may kinamatarong sa paggawad sang ila balay sa ila mga siudad+ sa bisan ano nga tion. 33  Kon indi magawad sang isa ka Levinhon ang ginbaligya niya nga balay sa ila siudad, ibalik ini sa iya sa Tuig sang Kahilwayan,+ bangod ang mga balay sa mga siudad sang mga Levinhon amo ang ila propiedad sa tunga sang mga Israelinhon.+ 34  Apang ang duta nga halalban+ sa palibot sang ila mga siudad indi mahimo ibaligya, bangod ila ini tubtob san-o. 35  “‘Kon ang imo isigkatawo nga nagaistar malapit sa imo mag-imol kag indi na niya masuportahan ang iya kaugalingon, buligan mo sia+ pareho sang pagbulig mo sa dumuluong nga pumuluyo ukon sa isa ka pangayaw,+ agod padayon sia nga magkabuhi upod sa imo. 36  Indi mo sia pagpasakaan ukon ginansiahan.*+ Dapat ka magkahadlok sa imo Dios,+ kag ang imo isigkatawo padayon nga magkabuhi upod sa imo. 37  Indi mo pagpasakaan ang kuarta nga ginpahulam mo sa iya+ kag indi mo pagginansiahan ang pagkaon nga ginhatag mo sa iya. 38  Ako si Jehova nga inyo Dios, nga nagpagua sa inyo sa duta sang Egipto+ agod ihatag sa inyo ang duta sang Canaan, agod mangin Dios ninyo ako.+ 39  “‘Kon ang imo isigkatawo nga nagaistar malapit sa imo mag-imol kag ibaligya niya ang iya kaugalingon sa imo,+ indi mo sia pagpaubrahon pareho sang isa ka ordinaryo nga ulipon.+ 40  Kabigon mo sia nga pareho sang isa ka sinuhulan nga trabahador,+ pareho sang isa ka pangayaw. Magaalagad sia sa imo tubtob sa Tuig sang Kahilwayan. 41  Dayon mangin hilway na sia kag ang iya mga anak,* kag makabalik na sia sa iya pamilya. Makabalik na sia sa duta sang iya mga katigulangan.+ 42  Kay mga ulipon ko sila nga ginpagua ko sa duta sang Egipto.+ Indi nila dapat pag-ibaligya ang ila kaugalingon pareho sang mga ulipon. 43  Indi mo sia pagpintasan,+ kag dapat ka magkahadlok sa imo Dios.+ 44  Dapat halin sa mga pungsod sa palibot ninyo ang inyo mga ulipon nga lalaki kag babayi. Sa ila kamo makabakal sing ulipon nga lalaki ukon babayi. 45  Makabakal man kamo sing mga ulipon sa mga anak sang mga pangayaw nga nagaistar sa tunga ninyo+ kag sa ila mga pamilya nga natawo sa inyo duta, kag mangin inyo sila. 46  Mahimo ninyo sila ihatag sa inyo mga anak bilang palanublion tubtob san-o. Mahimo ninyo sila gamiton nga mga trabahador, apang indi ninyo dapat pagpintasan ang inyo Israelinhon nga mga utod.+ 47  “‘Apang kon ang dumuluong nga pumuluyo ukon ang pangayaw nga nagaistar sa tunga ninyo magmanggaranon kag ang pareho mo nga Israelinhon nga nagaistar malapit sa iya mag-imol kag ibaligya niya ang iya kaugalingon sa dumuluong nga pumuluyo ukon sa isa ka pangayaw sa tunga ninyo, ukon sa katapo sang pamilya sang dumuluong nga pumuluyo, 48  may kinamatarong sia sa paggawad sang iya kaugalingon sa bisan ano nga tion sa tapos niya mabaligya ang iya kaugalingon. Mahimo sia gawaron sang isa sa iya mga utod.+ 49  Mahimo sia gawaron sang iya tiyo ukon sang anak sang iya tiyo, ukon sang bisan sin-o nga malapit niya nga paryente,* nga isa sa iya pamilya. “‘Ukon kon magmanggaranon sia, mahimo niya gawaron ang iya kaugalingon.+ 50  Isipon niya sa tawo nga nagbakal sa iya ang tinuig sugod sang ginbaligya niya ang iya kaugalingon tubtob sa Tuig sang Kahilwayan.+ Ang bili sang pagbakal sa iya dapat magtumbas sa kadamuon sini nga tinuig.+ Ang iya inubrahan sa sulod sina nga mga tinuig isipon suno sa ginasuhol sa isa ka sinuhulan nga trabahador.+ 51  Kon madamo pa ang tinuig nga nabilin, bayaran niya ang bili sang paggawad sa iya kaugalingon suno sa mga tinuig nga nabilin. 52  Apang kon diutay na lang ang tinuig nga nabilin tubtob sa Tuig sang Kahilwayan, isipon niya ini kag bayaran niya ang bili sang paggawad sa iya kaugalingon suno sa mga tinuig nga nabilin. 53  Dapat sia mag-obra sa iya agalon pareho sang isa ka sinuhulan nga trabahador sa tagsa ka tuig; kag dapat mo pat-uron nga wala sia ginapintasan sang iya agalon.+ 54  Apang, kon indi niya magawad ang iya kaugalingon sa sini nga mga kondisyon, mangin hilway sia kag ang iya mga anak* sa Tuig sang Kahilwayan.+ 55  “‘Kay ang mga Israelinhon akon mga ulipon. Mga ulipon ko sila nga ginpagua ko sa duta sang Egipto.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.

Footnote

Ukon “pagpautangon nga daku ang saka.”
Sa literal, “mga anak nga lalaki.”
Ukon “kadugo.”
Sa literal, “mga anak nga lalaki.”