Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico 23:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Balaan nga mga adlaw kag mga kapiestahan (1-44)

  • Adlaw nga Inugpahuway (3)

  • Paskua (4, 5)

  • Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura (6-8)

  • Paghalad sang una nga patubas (9-14)

  • Kapiestahan sang mga Semana (15-21)

  • Nagakaigo nga pag-ani (22)

  • Kapiestahan sang Pagpatunog sang Trumpeta (23-25)

  • Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala (26-32)

  • Kapiestahan sang mga Payagpayag (33-43)

23  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Iproklamar ninyo bilang balaan nga mga pagtilipon ang mga kapiestahan ni Jehova.+ Amo ini ang akon mga kapiestahan:  “‘Mahimo kamo mag-obra sa sulod sang anom ka adlaw, apang ang ikapito nga adlaw isa ka pinasahi nga adlaw nga inugpahuway,+ isa ka balaan nga pagtilipon. Indi kamo maghimo sing bisan ano nga obra. Isa ini ka adlaw nga inugpahuway sa pagpadungog kay Jehova bisan diin kamo mag-istar.+  “‘Amo ini ang mga kapiestahan ni Jehova, ang balaan nga mga pagtilipon nga iproklamar ninyo sa tion nga gintalana para sa sini:  Ang kasisidmon* sa ika-14 nga adlaw sang una nga bulan+ amo ang Paskua*+ para kay Jehova.  “‘Ang ika-15 nga adlaw sini nga bulan amo ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura para kay Jehova.+ Sa sulod sang pito ka adlaw kinahanglan nga wala sing lebadura nga mga tinapay ang kaunon ninyo.+  Sa una nga adlaw, maghiwat kamo sing balaan nga pagtilipon.+ Indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra.  Apang maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova sa sulod sang pito ka adlaw. Maghiwat kamo sing balaan nga pagtilipon sa ikapito nga adlaw. Indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra.’”  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 10  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Kon mag-abot na kamo sa duta nga ginahatag ko sa inyo kag naani na ninyo ang alanyon sini, dalhon ninyo sa saserdote ang isa ka linaylay sang una nga mga patubas+ sang inyo ani.+ 11  Habughabugon niya ang linaylay sa atubangan ni Jehova agod mahamut-an kamo. Dapat habughabugon ini sang saserdote pagkadason nga adlaw sa tapos sang Adlaw nga Inugpahuway. 12  Sa adlaw nga habugon ang linaylay, maghalad kamo sing isa ka tinday nga karnero nga lalaki nga wala sing diperensia, nga isa ka tuig ang edad, bilang dulot nga sinunog para kay Jehova. 13  Ang kadamuon sang pino nga harina nga ginsamuan sing lana nga ihalad bilang dulot nga uyas duha ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa.* Isa ini ka dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova, nga ang kahumot sini makapahamuot* sa iya. Ang ihalad bilang dulot nga ilimnon un-kuarto sang isa ka hin* nga alak. 14  Indi gid kamo magkaon sing tinapay, sinanlag nga uyas, ukon bag-o nga uyas tubtob sini nga adlaw, tubtob madala ninyo ang dulot sa inyo Dios. Isa ini ka pagsulundan tubtob san-o sa inyo mga kaliwatan bisan diin kamo mag-istar. 15  “‘Mag-isip kamo sing pito ka adlaw nga inugpahuway* sugod sa adlaw pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway, sugod sa adlaw nga gindala ninyo ang linaylay nga dulot nga hinabog.+ Dapat kompleto ang pito ka semana. 16  Mag-isip kamo sing 50 ka adlaw+ tubtob sa adlaw pagkatapos sang ikapito nga Adlaw nga Inugpahuway, dayon maghalad kamo sing bag-o nga dulot nga uyas para kay Jehova.+ 17  Dapat magdala kamo halin sa inyo mga puluy-an sing duha ka tinapay bilang dulot nga hinabog. Ang kadamuon sang pino nga harina nga gamiton para sa sini dapat duha ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa.* Lutuon ini nga may lebadura,+ bilang una nga mga patubas para kay Jehova.+ 18  Upod sa mga tinapay, dapat maghalad kamo sing pito ka kordero nga lalaki nga wala sing diperensia, nga tig-isa ka tuig ang edad, kag isa ka torite nga baka kag duha ka tinday nga karnero nga lalaki.+ Mangin dulot ini nga sinunog para kay Jehova upod sa dulot nga uyas kag sa mga dulot nga ilimnon, bilang dulot nga sinunog sa kalayo, nga ang kahumot sini makapahamuot* kay Jehova. 19  Maghalad kamo sing isa ka tinday nga kanding bilang dulot tungod sa sala+ kag sing duha ka kordero nga lalaki, nga tig-isa ka tuig ang edad, bilang halad sa pag-ambitanay.+ 20  Habughabugon sang saserdote ining duha ka kordero nga lalaki upod sa mga tinapay halin sa una nga mga patubas, bilang dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova. Mangin butang ini nga balaan kay Jehova kag para ini sa saserdote.+ 21  Sa sini nga adlaw magproklamar kamo+ sing balaan nga pagtilipon para sa inyo kaugalingon. Indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra. Isa ini ka pagsulundan tubtob san-o sa inyo mga kaliwatan bisan diin kamo mag-istar. 22  “‘Kon anihon ninyo ang alanyon sa inyo duta, indi ninyo pag-ubuson ani ang sa higad sang inyo uma, kag indi ninyo pagkuhaon ang nabilin sa inyo alanyon.+ Ibilin ninyo ini para sa mga imol*+ kag sa dumuluong nga mga pumuluyo.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.’” 23  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 24  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Sa una nga adlaw sang ikapito nga bulan, dapat gid kamo magpahuway. Adlaw ini nga dapat dumdumon paagi sa pagpatunog sang trumpeta,+ isa ini ka balaan nga pagtilipon. 25  Indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra, kag maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova.’” 26  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 27  “Apang, ang ikanapulo nga adlaw sining ikapito nga bulan isa ka Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala.+ Dapat kamo maghiwat sing balaan nga pagtilipon, kag pabudlayan ninyo ang inyo kaugalingon*+ kag maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. 28  Indi kamo maghimo sing bisan ano nga obra sa sini nga adlaw, bangod isa ini ka adlaw sang pagtumbas para sa sala agod maghimo sing pagtumbas para sa inyo sala+ sa atubangan ni Jehova nga inyo Dios. 29  Ang bisan sin-o* nga indi magpabudlay sang iya kaugalingon* sa sini nga adlaw patyon.*+ 30  Laglagon ko ang tawo* nga maghimo sing bisan ano nga obra sa sini nga adlaw. 31  Indi kamo maghimo sing bisan ano nga obra. Isa ini ka pagsulundan tubtob san-o sa inyo mga kaliwatan bisan diin kamo mag-istar. 32  Isa ini ka pinasahi nga adlaw nga inugpahuway para sa inyo, kag pabudlayan ninyo ang inyo kaugalingon*+ sa gab-i sang ikasiam nga adlaw sang bulan. Sugod sa gab-i sini nga adlaw tubtob sa madason nga gab-i saulugon ninyo ang inyo adlaw nga inugpahuway.” 33  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 34  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Sa ika-15 nga adlaw sining ikapito nga bulan, saulugon ninyo para kay Jehova ang Kapiestahan sang mga Payagpayag* sa sulod sang pito ka adlaw.+ 35  Magahiwat kamo sa una nga adlaw sing balaan nga pagtilipon, kag indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra. 36  Sa sulod sang pito ka adlaw maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. Sa ikawalo nga adlaw, maghiwat kamo sing balaan nga pagtilipon,+ kag maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. Isa ini ka sagrado nga pagtilipon. Indi kamo maghimo sing bisan ano nga mabug-at nga obra. 37  “‘Amo ini ang mga kapiestahan+ ni Jehova nga iproklamar ninyo bilang balaan nga mga pagtilipon+ agod maghalad kamo sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova: ang dulot nga sinunog,+ ang dulot nga uyas,+ kag ang mga dulot nga ilimnon+ suno sa ginapatuman kada adlaw. 38  Dugang ini sa mga halad nga ginadulot sa mga adlaw nga inugpahuway ni Jehova,+ sa inyo mga regalo,+ sa inyo mga dulot tungod sa panaad,+ kag sa inyo kinabubut-on nga mga dulot,+ nga ihatag ninyo kay Jehova. 39  Apang sa ika-15 nga adlaw sang ikapito nga bulan, sa tion nga natipon na ninyo ang patubas sang duta, saulugon ninyo ang kapiestahan ni Jehova sa sulod sang pito ka adlaw.+ Magpahuway gid kamo sa una nga adlaw kag sa ikawalo nga adlaw.+ 40  Sa una nga adlaw, magkuha kamo sing mga bunga sang matahom nga mga kahoy, sing mga paklang sang mga palma,+ sing mga sanga sang madabong nga mga kahoy, kag sing mga sanga sang kahoy nga alamo sa nalupyakan,* kag magkasadya kamo+ sa atubangan ni Jehova nga inyo Dios sa sulod sang pito ka adlaw.+ 41  Saulugon ninyo ini bilang kapiestahan para kay Jehova sa sulod sang pito ka adlaw kada tuig.+ Saulugon ninyo ini sa ikapito nga bulan subong isa ka pagsulundan tubtob san-o sa tanan ninyo nga kaliwatan. 42  Mag-istar kamo sa mga payagpayag sa sulod sang pito ka adlaw.+ Ang tanan nga tumandok sa Israel dapat mag-istar sa mga payagpayag, 43  agod mahibaluan sang inyo masunod nga mga kaliwatan+ nga ginpaistar ko ang mga Israelinhon sa mga payagpayag sang ginpagua ko sila sa duta sang Egipto.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.’” 44  Gani ginsiling ni Moises sa mga Israelinhon ang tuhoy sa mga kapiestahan ni Jehova.

Footnote

Sa literal, “Sa ulot sang duha ka gab-i.”
Tan-awa ang Glossary.
Ang duha ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa katumbas sang 4.4 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Ang isa ka hin katumbas sang 3.67 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “pito ka semana.”
Ang duha ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa katumbas sang 4.4 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Ukon “ginapiutan.”
Ukon “kalag.” Ang “pabudlayan ang kaugalingon” masami nahangpan nga nagapatuhoy sa nanuhaytuhay nga paagi sang pagdingot sa kaugalingon, lakip ang pagpuasa.
Ukon “bisan sin-o nga kalag.”
Ukon mahimo, “indi magpuasa.”
Sa literal, “utdon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “Temporaryo nga mga Puluy-an.”
Tan-awa ang Glossary.