Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico 14:1-57

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagpaninlo tungod sa aro (1-32)

  • Pagtinlo sa balay nga may balatian (33-57)

14  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Amo ini ang mangin kasuguan tuhoy sa tawo nga aruon sa adlaw nga magpatan-aw sia sa saserdote agod madeklarar nga matinlo na sia.+  Makadto ang saserdote sa gua sang kampo agod tan-awon sia. Kon nag-ayo na ang iya aro,  suguon sia sang saserdote nga magdala sing duha ka buhi nga matinlo nga pispis, kahoy nga sedro, eskarlata nga hilo,* kag hisopo nga tanom para sa pagpaninlo sa iya kaugalingon.+  Magsugo ang saserdote nga ang isa ka pispis patyon sa kolon nga may tubig halin sa tuburan.  Apang kuhaon niya ang buhi nga pispis, ang kahoy nga sedro, ang eskarlata nga hilo, kag ang hisopo nga tanom, kag itum-oy niya ini sa dugo sang pispis nga ginpatay sa tubig halin sa tuburan.  Dayon iwisik niya ini sing pito ka beses sa isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon tungod sa aro, kag ideklarar niya nga matinlo na sia, kag buy-an niya ang buhi nga pispis sa wayang.+  “Agod mangin matinlo sia, labhan sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon ang iya bayo, kiskisan niya ang bug-os niya nga lawas, kag magpaligo sia. Pagkatapos sini, makasulod na sia sa kampo, apang indi sia anay mag-istar sa iya tolda sa sulod sang pito ka adlaw.  Sa ikapito nga adlaw, kiskison niya ang tanan nga buhok sa iya ulo, ang iya bungot kag ang iya kilay. Kon makiskis na niya ang tanan niya nga buhok kag balahibo, labhan niya ang iya bayo kag magpaligo sia, kag mangin matinlo sia. 10  “Sa ikawalo nga adlaw, magdala sia sing duha ka tinday nga karnero nga lalaki nga wala sing diperensia, isa ka kordero nga babayi nga wala sing diperensia+ nga isa ka tuig ang edad, tatlo ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa* nga pino nga harina nga ginsamuan sing lana bilang dulot nga uyas,+ kag sing isa ka log* nga lana;+ 11  kag ang saserdote nga nagadeklarar nga matinlo ang isa ka tawo nga nagapaninlo sang iya kaugalingon magadala sini nga tawo kag sini nga mga halad sa atubangan ni Jehova sa puertahan sang tolda nga tilipunan.* 12  Dalhon sang saserdote ang isa ka tinday nga karnero nga lalaki kag ihalad ini bilang dulot tungod sa kasal-anan+ upod sa isa ka log nga lana, kag habughabugon niya ini bilang dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova.+ 13  Dayon ihawon niya ang tinday nga karnero nga lalaki sa isa ka balaan nga duog diin pirme ginaihaw ang dulot tungod sa sala kag ang dulot nga sinunog,+ kay ang dulot tungod sa kasal-anan iya man sang saserdote pareho sang dulot tungod sa sala.+ Balaan gid ini nga butang.+ 14  “Dayon magkuha ang saserdote sing dugo sa dulot tungod sa kasal-anan, kag ipalhit ini sang saserdote sa labit sang tuo nga dulunggan sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag sa kumalagko sang iya tuo nga tiil. 15  Kag magkuha ang saserdote sing lana sa isa ka log nga lana+ kag ibubo ini sa iya wala nga palad. 16  Dayon itum-oy sang saserdote ang tudlo sang iya tuo nga kamot sa lana sa iya wala nga palad kag iwisik sang iya tudlo ang lana sing pito ka beses sa atubangan ni Jehova. 17  Dayon ipalhit sang saserdote ang nabilin nga lana sa iya palad sa labit sang tuo nga dulunggan sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag sa kumalagko sang iya tuo nga tiil sa ibabaw sang dugo sang dulot tungod sa kasal-anan. 18  Ang nabilin nga lana sa palad sang saserdote ibutang niya sa ulo sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon, kag magahimo ang saserdote sing pagtumbas para sa iya sala sa atubangan ni Jehova.+ 19  “Magahalad ang saserdote sing dulot tungod sa sala+ kag magahimo sia sing pagtumbas para sa sala sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon, kag pagkatapos sini ihawon niya ang dulot nga sinunog. 20  Ihalad sang saserdote ang dulot nga sinunog kag ang dulot nga uyas+ sa halaran, kag magahimo ang saserdote sing pagtumbas para sa iya sala,+ kag mangin matinlo sia.+ 21  “Apang kon imol sia kag indi makasarang, magkuha sia sing isa ka tinday nga karnero nga lalaki bilang dulot tungod sa kasal-anan para sa dulot nga hinabog, agod maghimo sing pagtumbas para sa iya sala, kag sing ikanapulo nga bahin sang isa ka efa* nga pino nga harina nga ginsamuan sing lana bilang dulot nga uyas, sing isa ka log nga lana, 22  kag sing duha ka tukmo ukon sing duha ka gamay pa nga pating, suno sa iya masarangan. Ang isa mangin dulot tungod sa sala, kag ang isa pa mangin dulot nga sinunog.+ 23  Sa ikawalo nga adlaw,+ dalhon niya ini sa saserdote sa puertahan sang tolda nga tilipunan sa atubangan ni Jehova agod madeklarar nga matinlo sia.+ 24  “Dalhon sang saserdote ang tinday nga karnero nga lalaki nga dulot tungod sa kasal-anan+ kag ang isa ka log nga lana, kag habughabugon ini sang saserdote bilang dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova.+ 25  Dayon ihawon niya ang tinday nga karnero nga lalaki nga dulot tungod sa kasal-anan, kag magkuha ang saserdote sing dugo sa dulot tungod sa kasal-anan kag ipalhit ini sa labit sang tuo nga dulunggan sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag sa kumalagko sang iya tuo nga tiil.+ 26  Ibubo sang saserdote ang iban nga lana sa iya wala nga palad,+ 27  kag iwisik niya paagi sa tudlo sang iya tuo nga kamot ang iban nga lana sa iya wala nga palad sing pito ka beses sa atubangan ni Jehova. 28  Ipalhit sang saserdote ang iban nga lana sa iya palad sa labit sang tuo nga dulunggan sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag sa kumalagko sang iya tuo nga tiil subong sang ginhimo sa dugo sang dulot tungod sa kasal-anan. 29  Ang mabilin nga lana sa palad sang saserdote ibutang niya sa ulo sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon, agod maghimo sia sing pagtumbas para sa iya sala sa atubangan ni Jehova. 30  “Ihalad niya ang isa sa mga tukmo ukon ang isa sa gamay pa nga mga pating, suno sa iya masarangan.+ 31  Ihalad niya ang isa nga iya masarangan bilang dulot tungod sa sala kag ang isa pa bilang dulot nga sinunog+ upod sa dulot nga uyas; kag magahimo ang saserdote sing pagtumbas para sa sala sang isa nga nagapaninlo sang iya kaugalingon sa atubangan ni Jehova.+ 32  “Amo ini ang kasuguan tuhoy sa tawo nga gin-aro, apang indi niya masarangan ang mga kinahanglanon agod madeklarar nga matinlo na sia.” 33  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Aaron: 34  “Kon mag-abot kamo sa duta sang Canaan,+ nga ginahatag ko agod panag-iyahan ninyo,+ kag higkuan ko sing balatian nga aro ang isa ka balay nga yara sa inyo duta,+ 35  ang tag-iya sang balay dapat magkadto sa saserdote kag magsiling, ‘May nakita ako nga higko sa akon balay nga daw balatian nga aro.’ 36  Magsugo ang saserdote nga haw-asan nila anay ang balay antes sia magsulod agod tan-awon ang higko kag agod indi niya pag-ideklarar nga indi matinlo ang tanan nga yara sa balay. Pagkatapos sini, masulod ang saserdote agod tan-awon ang balay. 37  Tan-awon niya ang naapektuhan nga parte sang balay. Kon ang mga dingding sini may dalagdalagon nga berde ukon mapulapula nga mga luhobluhob kag madalom ini, 38  maggua ang saserdote sa puertahan sang balay kag isira niya ang balay sa sulod sang pito ka adlaw.+ 39  “Dayon magbalik ang saserdote sa ikapito nga adlaw kag tan-awon niya liwat ang balay. Kon naglapta ang higko sa mga dingding sang balay, 40  magsugo ang saserdote nga kuhaon ang nahigkuan nga mga bato sa dingding, kag ihaboy ini sa indi matinlo nga lugar sa gua sang siudad. 41  Dayon pakiskisan niya ang tanan nga dingding sa sulod sang balay, kag ihaboy nila sa indi matinlo nga lugar sa gua sang siudad ang mga palitada nga makakas nila. 42  Dayon islan nila ang mga bato nga ginkuha nila, kag ang palitada man nga ginkakas nila. 43  “Apang, kon magbalik liwat ang higko sa balay sa tapos makuha ang mga bato sa dingding kag nakiskisan na ang balay kag napalitadahan liwat, 44  kadtuan liwat sang saserdote ang balay kag tan-awon ini. Kon naglapta sa balay ang higko, isa ini ka makalalaton nga aro+ sa balay. Indi matinlo ang balay. 45  Ipaguba niya ang balay, kag dalhon sa indi matinlo nga lugar sa gua sang siudad ang mga bato, ang mga tablon, kag ang tanan nga palitada sang balay.+ 46  Apang ang bisan sin-o nga magsulod sa balay sa mga adlaw nga ginsiraduhan ini+ mangin indi matinlo tubtob sa gab-i;+ 47  kag dapat labhan sang bisan sin-o nga maghigda sa balay ang iya bayo, kag dapat labhan sang bisan sin-o nga magkaon sa balay ang iya bayo. 48  “Apang, kon ang saserdote magkadto kag makita niya nga ang higko wala maglapta sa balay sa tapos mapalitadahan ang balay, ideklarar sang saserdote nga matinlo ang balay, bangod nadula na ang higko. 49  Agod matinluan ang higko* sang balay paagi sa seremonya, magkuha sia sing duha ka pispis, kahoy nga sedro, eskarlata nga hilo, kag hisopo nga tanom.+ 50  Patyon niya ang isa ka pispis sa kolon nga may tubig halin sa tuburan. 51  Dayon kuhaon niya ang kahoy nga sedro, ang hisopo nga tanom, ang eskarlata nga hilo, kag ang buhi nga pispis, kag itum-oy niya ini sa dugo sang pispis nga ginpatay kag sa tubig, kag iwisik niya ini sing pito ka beses+ sa balay. 52  Tinluan niya ang higko* sang balay nga ginagamit ang dugo sang pispis, ang tubig halin sa tuburan, ang buhi nga pispis, ang kahoy nga sedro, ang hisopo nga tanom, kag ang eskarlata nga hilo. 53  Dayon buy-an niya ang buhi nga pispis sa wayang sa gua sang siudad kag magahimo sia sing pagtumbas para sa sala sang balay, kag mangin matinlo ini. 54  “Amo ini ang kasuguan tuhoy sa bisan ano nga sahi sang aro, tuhoy sa impeksion sa buhok ukon sa bungot,+ 55  tuhoy sa aro nga nagatapik sa bayo+ ukon sa balay,+ 56  kag tuhoy sa mga pagpalamanog, mga gurosguros, kag mga pagpalanghabal,+ 57  agod mahibaluan kon ano ang matinlo kag indi matinlo.+ Amo ini ang kasuguan tuhoy sa aro.”+

Footnote

Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Ang tatlo ka ikanapulo nga bahin sang isa ka efa katumbas sang 6.6 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka log katumbas sang 0.31 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ang ikanapulo nga bahin sang isa ka efa katumbas sang 2.2 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “sala.”
Sa literal, “sala.”