Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Levitico

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Ang dulot nga sinunog (1-17)

 • 2

  • Ang dulot nga uyas (1-16)

 • 3

  • Ang halad sa pag-ambitanay (1-17)

   • Indi magkaon sing sapay ukon dugo (17)

 • 4

  • Ang dulot tungod sa sala (1-35)

 • 5

  • Mga sala kag ang kinahanglan nga mga dulot (1-6)

   • Pagsugid sing sala sang iban (1)

  • Puede ihalad sang mga imol (7-13)

  • Dulot tungod sa kasal-anan para sa indi hungod nga nakasala (14-19)

 • 6

  • Dulot tungod sa kasal-anan (1-7)

  • Kasuguan tuhoy sa mga dulot (8-30)

   • Sa dulot nga sinunog (8-13)

   • Sa dulot nga uyas (14-23)

   • Sa dulot tungod sa sala (24-30)

 • 7

  • Kasuguan tuhoy sa mga dulot (1-21)

   • Sa dulot tungod sa kasal-anan (1-10)

   • Sa halad sa pag-ambitanay (11-21)

  • Ginadumilian ang pagkaon sing sapay ukon dugo (22-27)

  • Ang parte sang saserdote (28-36)

  • Konklusion tuhoy sa mga dulot (37, 38)

 •  8

  • Pag-orden sa pamilya ni Aaron bilang saserdote (1-36)

 • 9

  • Halad ni Aaron para sa pag-orden (1-24)

 • 10

  • Ginpatay si Nadab kag si Abihu sang kalayo halin kay Jehova (1-7)

  • Pagsulundan para sa mga saserdote sa pag-inom kag pagkaon (8-20)

 • 11

  • Matinlo kag indi matinlo nga mga sapat (1-47)

 • 12

  • Pagpaninlo pagkatapos magbata (1-8)

 • 13

  • Pagsulundan tuhoy sa aro (1-46)

  • Aro sa bayo (47-59)

 • 14

  • Pagpaninlo tungod sa aro (1-32)

  • Pagtinlo sa balay nga may balatian (33-57)

 • 15

  • Indi matinlo nga nagagua sa kinatawo (1-33)

 • 16

  • Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala (1-34)

 • 17

  • Tabernakulo, duog para sa halad (1-9)

  • Pagkaon sing dugo ginadumilian (10-14)

  • Pagsulundan tuhoy sa patay na nga daan nga sapat (15, 16)

 • 18

  • Batok sa kasuguan nga paghuliray (1-30)

   • Mga Canaanhon indi pagsundon (3)

   • Paghulid sa suod nga paryente (6-18)

   • Sa tion sang pamulanon (19)

   • Paghulid sa pareho sang sekso (22)

   • Paghulid sa sapat (23)

   • ‘Mangin matinlo, kay kon indi, iluad kamo sang duta’ (24-30)

 • 19

  • Mga kasuguan tuhoy sa pagkabalaan (1-37)

   • Nagakaigo nga pag-ani (9, 10)

   • Pasunaid sa bungol kag bulag (14)

   • Pagbutangbutang (16)

   • Indi maghinakit (18)

   • Ginadumilian ang madyik kag espiritismo (26, 31)

   • Ginadumilian ang pika (28)

   • Pagtahod sa mga tigulang (32)

   • Pagtratar sa mga dumuluong (33, 34)

 • 20

  • Pagsimba kay Molec; espiritismo (1-6)

  • Mangin balaan kag tahuron ang mga ginikanan (7-9)

  • Patyon ang makihilahion (10-21)

  • Mangin balaan agod makapabilin sa duta (22-26)

  • Patyon ang espiritista (27)

 • 21

  • Ang saserdote dapat balaan kag wala sing higko (1-9)

  • Indi paghigkuan sang mataas nga saserdote ang iya kaugalingon (10-15)

  • Ang saserdote dapat wala depekto sa lawas (16-24)

 • 22

  • Katinlo sang saserdote kag ang pagkaon sing balaan nga butang (1-16)

  • Wala diperensia nga halad lang ang ginabaton (17-33)

 • 23

  • Balaan nga mga adlaw kag mga kapiestahan (1-44)

   • Adlaw nga Inugpahuway (3)

   • Paskua (4, 5)

   • Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura (6-8)

   • Paghalad sang una nga patubas (9-14)

   • Kapiestahan sang mga Semana (15-21)

   • Nagakaigo nga pag-ani (22)

   • Kapiestahan sang Pagpatunog sang Trumpeta (23-25)

   • Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala (26-32)

   • Kapiestahan sang mga Payagpayag (33-43)

 • 24

  • Lana para sa mga suga sang tabernakulo (1-4)

  • Dulot nga tinapay (5-9)

  • Ginbato ang nagpasipala sa ngalan sang Dios (10-23)

 • 25

  • Tuig nga Inugpahuway (1-7)

  • Tuig sang Kahilwayan (8-22)

  • Pagbawi sang duta (23-34)

  • Pagtratar sa imol (35-38)

  • Kasuguan tuhoy sa ulipon (39-55)

 • 26

  • Maglikaw sa diosdios (1, 2)

  • Pagpakamaayo sa matinumanon (3-13)

  • Silot sa indi matinumanon (14-46)

 • 27

  • Paggawad sa ginpanaad nga butang (1-27)

  • Mga butang nga gindedikar sing bug-os kay Jehova (28, 29)

  • Paggawad sa ikanapulo nga bahin (30-34)