Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 5:1-47

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Masakiton sa Bethzatha gin-ayo (1-18)

  • Si Jesus ginhatagan sing awtoridad (19-24)

  • Patay makabati sang iya tingog (25-30)

  • Testimonya tuhoy kay Jesus (31-47)

5  Pagkatapos sini, nagtaklad si Jesus pakadto sa Jerusalem sa pagtambong sa kapiestahan+ sang mga Judiyo.  Didto sa Jerusalem, sa Gawang sang mga Karnero+ may isa ka punong nga sa Hebreo ginatawag nga Beth·zaʹtha. Ginapalibutan ini sang lima ka kolonada.*  Didto nagahiligda ang madamo nga masakiton, bulag, piang, kag ang mga naitus* ang tiil kag kamot. 4 * ——  May isa ka tawo didto nga 38 ka tuig na nga nagamasakit.  Pagkakita ni Jesus sa iya nga nagahigda didto kag bangod nahibaluan niya nga madugay na sia nga nagamasakit, nagsiling si Jesus sa iya: “Luyag mo bala mag-ayo?”+  Nagsabat ang masakiton: “Ginuo, wala sing nagabulig sa akon pakadto sa punong kon malabugay ang tubig, samtang nagapakadto ako may nauna na sa akon.”  Nagsiling si Jesus: “Bangon ka, dal-a ang imo hiligdaan kag maglakat.”+  Gilayon nga nag-ayo sia, kag gindala niya ang iya hiligdaan kag naglakat. Adlaw nga Inugpahuway sadto. 10  Gani ginsilingan sang mga Judiyo ang nag-ayo nga tawo: “Adlaw nga Inugpahuway karon, kag wala ginatugot sang kasuguan nga bitbiton mo ang hiligdaan.”+ 11  Nagsabat sia: “Ang nag-ayo mismo sa akon nagsiling, ‘Dal-a ang imo hiligdaan kag maglakat.’” 12  Nagpamangkot sila: “Sin-o ang nagsiling sa imo, ‘Dal-a ini kag maglakat’?” 13  Apang wala niya makilala kon sin-o ang nag-ayo sa iya, kay naglakat na si Jesus bangod madamo ang tawo didto. 14  Pagkatapos sini, nakita sia ni Jesus sa templo kag ginsilingan: “Tan-awa, nag-ayo ka na. Indi ka na magpakasala, agod wala sing mas malain nga matabo sa imo.” 15  Naglakat ang tawo kag ginsugid sa mga Judiyo nga si Jesus ang nag-ayo sa iya. 16  Bangod sini ginhingabot sang mga Judiyo si Jesus, kay ginhimo niya ini sa Adlaw nga Inugpahuway. 17  Apang nagsiling si Jesus sa ila: “Ang akon Amay padayon nga nagapangabudlay tubtob karon, kag ako man padayon nga nagapangabudlay.”+ 18  Bangod sini nagtinguha pa gid ang mga Judiyo nga patyon sia, kay wala lamang niya ginlapas ang Adlaw nga Inugpahuway kundi gintawag man niya ang Dios nga iya Amay,+ nga ginakabig ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios.+ 19  Gani, nagsabat si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang Anak wala nagahimo sang bisan ano nga luyag niya, kundi ang makita lang niya nga ginahimo sang Amay.+ Kay ang bisan ano nga ginahimo sang Amay, amo man ang ginahimo sang Anak. 20  Kay palangga sang Amay ang Anak+ kag ginapakita niya sa iya ang tanan nga ginahimo niya, kag ipakita niya sa iya ang mga buhat nga labaw pa sa sini, agod matingala kamo.+ 21  Kay subong nga ginabanhaw sang Amay ang mga patay kag ginahatagan sila sing kabuhi,+ hatagan man sang Anak sing kabuhi ang mga luyag niya hatagan.+ 22  Kay wala gid sing ginahukman ang Amay, kundi gintugyan niya sa Anak ang tanan nga paghukom,+ 23  agod mapadunggan sang tanan ang Anak subong sang pagpadungog nila sa Amay. Ang wala nagapadungog sa Anak wala nagapadungog sa Amay nga nagpadala sa iya.+ 24  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagapamati sa akon pulong kag nagapati sa Isa nga nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan,+ kag indi sia paghukman kundi nagliton halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi.+ 25  “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nagsugod na ang tion nga ang mga patay makabati sang tingog sang Anak sang Dios, kag ang mga nagapamati mabuhi. 26  Kay subong nga ang Amay may gahom sa paghatag sing kabuhi,*+ hatagan man niya ang Anak sing gahom sa paghatag sing kabuhi.+ 27  Kag ginhatagan niya sia sing awtoridad sa paghukom,+ bangod sia Anak sang tawo.+ 28  Indi kamo matingala sa sini, bangod magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog+ 29  kag magagua, ang mga naghimo sang maayo makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, apang ang mga naghimo sang malaut hukman.+ 30  Wala ako nagahimo sang bisan ano nga luyag ko. Nagahukom ako suno sa akon nabatian, kag ang akon paghukom matarong+ bangod wala ako nagahimo sang akon kabubut-on, kundi sang kabubut-on sang nagpadala sa akon.+ 31  “Kon ako lang ang nagapanaksi tuhoy sa akon kaugalingon, ang akon panaksi indi matuod.+ 32  May isa pa nga nagapanaksi tuhoy sa akon, kag nahibaluan ko nga ang panaksi niya tuhoy sa akon matuod.+ 33  Nagpadala kamo sang mga tawo kay Juan, kag nagpanaksi sia sa kamatuoran.+ 34  Wala ako nagasalig sa panaksi sang tawo, apang ginasiling ko ini agod maluwas kamo. 35  Si Juan amo ang nagasiga kag masanag nga suga, kag sa malip-ot nga tion handa kamo nga magkalipay sa iya kapawa.+ 36  Ginsiling ni Juan nga ako halin sa Amay. Apang may labaw pa ako nga panaksi nga ginpadala ako sang Amay. Ini amo ang pagtuman ko sa hilikuton nga ginpahimo niya sa akon.+ 37  Kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagpanaksi tuhoy sa akon.+ Wala pa gid kamo makabati sang iya tingog ukon makakita sang iya dagway,+ 38  kag wala sa inyo tagipusuon ang iya pulong, bangod wala kamo magpati sa iya ginpadala. 39  “Ginausisa ninyo ang Kasulatan,+ bangod nagahunahuna kamo nga paagi sa sini makatigayon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan; kag ini* mismo ang nagapanaksi tuhoy sa akon.+ 40  Apang indi kamo luyag magkari sa akon+ agod makatigayon kamo sang kabuhi. 41  Indi ko kinahanglan nga himayaon ako sang mga tawo, 42  apang nahibaluan ko gid nga wala kamo sing gugma sa Dios. 43  Nagkari ako sa ngalan sang akon Amay, apang wala ninyo ako pagbatuna. Kon may iban nga magkari sa iya kaugalingon nga ngalan ginabaton ninyo. 44  Paano kamo magpati sa akon kay luyag ninyo nga himayaon kamo sang tawo kag wala ninyo ginatinguhaan ang himaya halin sa lamang matuod nga Dios?+ 45  Indi kamo maghunahuna nga isumbong ko kamo sa Amay; may isa nga nagasumbong sa inyo, si Moises,+ nga inyo ginasaligan. 46  Sa pagkamatuod, kon nagapati kamo kay Moises magapati man kamo sa akon, kay nagsulat sia tuhoy sa akon.+ 47  Apang kon wala kamo nagapati sa iya sinulatan, paano kamo magapati sa akon ginasiling?”

Footnote

Alagyan nga may atop.
Ukon “paralisado.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “may dulot sang kabuhi.”
Ang Kasulatan.