Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 15:1-27

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ilustrasyon tuhoy sa matuod nga puno sang ubas (1-10)

  • Sugo nga maghigugma kaangay sa Cristo (11-17)

    • ‘Wala sing gugma labaw sa sini’ (13)

  • Disipulo dumtan sang kalibutan (18-27)

15  “Ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang mangunguma.  Ang akon tagsa ka sanga nga wala nagapamunga ginautod niya, kag ang tagsa ka sanga nga nagapamunga ginatinluan niya, agod magpamunga ini sing madamo pa.+  Matinlo na kamo bangod sang pulong nga ginhambal ko sa inyo.+  Magpabilin kamo nga nahiusa sa akon, kag ako magapabilin nga nahiusa sa inyo. Subong nga ang sanga indi makapamunga kon wala nagaangot sa puno sang ubas, kamo man indi makapamunga kon indi kamo magpabilin nga nahiusa sa akon.+  Ako ang puno sang ubas; kamo ang mga sanga. Ang bisan sin-o nga nagapabilin nga nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa iya, nagapamunga sing madamo;+ kay kon nahamulag kamo sa akon wala gid kamo sing mahimo.  Kon ang bisan sin-o indi magpabilin nga nahiusa sa akon, mangin kaangay sia sang sanga nga ginpilak kag nalaya. Ini nga mga sanga ginatipon sang mga tawo kag ginadap-ong sa kalayo, kag ginasunog.  Kon magpabilin kamo nga nahiusa sa akon kag ang akon mga pulong magpabilin sa inyo, ang bisan ano nga pangayuon ninyo, ihatag sa inyo.+  Ang akon Amay ginahimaya kon padayon kamo nga nagapamunga sing madamo kag ginapamatud-an ninyo nga kamo mga disipulo ko.+  Ginahigugma ko kamo kaangay sang paghigugma sang Amay sa akon;+ gani magpabilin kamo sa akon gugma. 10  Kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang Amay kag nagapabilin ako sa iya gugma. 11  “Ginahambal ko ini sa inyo, agod mabatyagan ninyo ang kalipay nga nabatyagan ko.+ 12  Ini amo ang akon sugo, nga maghigugmaanay kamo kaangay sang paghigugma ko sa inyo.+ 13  Wala sing makalabaw sa gugma sang isa nga naghatag sang iya kabuhi* para sa iya mga abyan.+ 14  Mga abyan ko kamo kon ginahimo ninyo ang ginasugo ko sa inyo.+ 15  Wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon, bangod ang ulipon wala makahibalo sang ginahimo sang iya agalon. Apang ginatawag ko kamo nga mga abyan, bangod ang tanan nga butang nga nabatian ko sa akon Amay ginapahibalo ko sa inyo. 16  Indi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo agod padayon kamo nga magpamunga sing mga bunga nga nagapabilin, agod bisan ano man ang pangayuon ninyo sa Amay sa akon ngalan, ihatag niya ini sa inyo.+ 17  “Ginasugo ko ini sa inyo agod maghigugmaanay kamo.+ 18  Kon ginadumtan kamo sang kalibutan, nakahibalo kamo nga antes sa inyo, una nila ako nga gindumtan.+ 19  Kon kamo bahin sang kalibutan, higugmaon kamo sang kalibutan, kay ini ang nagapanag-iya sa inyo. Apang ginadumtan kamo sang kalibutan+ bangod indi kamo bahin sang kalibutan,+ kundi ginpili ko kamo halin sa kalibutan. 20  Dumduma ang ginsiling ko sa inyo: Ang ulipon indi labaw sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo;+ kon gintuman nila ang akon pulong, tumanon man nila ang inyo pulong. 21  Apang himuon nila ini tanan nga butang batok sa inyo tungod sa akon ngalan, bangod wala sila makakilala sa Isa nga nagpadala sa akon.+ 22  Kon ako wala magkari kag maghambal sa ila, wala sila kuntani sing sala.+ Apang karon wala sila sing ibalibad sa ila sala.+ 23  Ang bisan sin-o nga nagadumot sa akon nagadumot man sa akon Amay.+ 24  Kon wala ko paghimua sa atubangan nila ang mga buhat nga wala sing iban nga nakahimo, wala sila kuntani sing sala;+ apang karon nga nakita nila ini, gindumtan nila ako kag gindumtan man nila ang akon Amay. 25  Apang natabo ini agod matuman ang nasulat sa ila Kasuguan: ‘Gindumtan nila ako nga wala sing kabangdanan.’+ 26  Kon mag-abot na ang manugbulig, ang espiritu sang kamatuoran+ nga ipadala ko sa inyo halin sa Amay, magapanaksi ini tuhoy sa akon;+ 27  kag magapanaksi man kamo tuhoy sa akon,+ bangod nangin kaupod ko kamo halin sa ginsuguran.

Footnote

Ukon “kalag.”