Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Josue 24:1-33

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Maragtas sang Israel gin-asoy (1-13)

  • Pagpalig-on nga alagaron si Jehova (14-24)

    • “Ako kag ang akon panimalay magaalagad kay Jehova” (15)

  • Katipan ni Josue sa Israel (25-28)

  • Si Josue napatay kag ginlubong (29-31)

  • Tul-an ni Jose ginlubong sa Siquem (32)

  • Si Eleazar napatay kag ginlubong (33)

24  Dayon gintipon ni Josue ang tanan nga tribo sang Israel sa Siquem kag ginpatawag niya ang mga gulang, ang mga pangulo, ang mga hukom, kag ang mga manugdumala sang Israel,+ kag nagtindog sila sa atubangan sang matuod nga Dios.  Nagsiling si Josue sa tanan nga katawhan: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Nag-istar sang una ang inyo mga katigulangan+ sa pihak nga bahin sang Suba,*+ lakip sa ila si Tera nga amay ni Abraham kag amay ni Nahor, kag nag-alagad sila sa iban nga mga dios.+  “‘Sang ulihi, halin sa pihak nga bahin sang Suba* ginpakadto ko si Abraham+ nga inyo katigulangan sa bug-os nga duta sang Canaan kag ginpadamo ko ang iya kaliwat.*+ Ginhatag ko sa iya si Isaac;+  dayon ginhatag ko kay Isaac si Jacob kag si Esau.+ Sang ulihi, ginhatag ko kay Esau ang Bukid Seir agod panag-iyahan niya;+ apang si Jacob kag ang iya mga anak nagkadto sa Egipto.+  Sang ulihi, ginpadala ko si Moises kag si Aaron,+ kag ginpadalhan ko sing kalalat-an ang Egipto,+ dayon ginpagua ko kamo.  Sang ginpagua ko sa Egipto+ ang inyo mga amay kag nag-abot sila sa dagat, ginlagas sang mga Egiptohanon nga may mga kangga sa inaway kag mga manugkabayo ang inyo mga amay tubtob sa Pula nga Dagat.+  Nagpangayo sila sing bulig kay Jehova,+ gani nagbutang sia sing kadulom sa ulot ninyo kag sang mga Egiptohanon kag ginpabalik niya sa ila ang dagat kag natabunan sila,+ kag nakita ninyo mismo ang ginhimo ko sa Egipto.+ Dayon nag-istar kamo sa kamingawan sa sulod sang madamo nga tuig.*+  “‘Kag gindala ko kamo sa duta sang mga Amornon nga nagaistar sa pihak nga bahin* sang Jordan, kag nagpakig-away sila sa inyo.+ Apang gintugyan ko sila sa inyo kamot agod mapanag-iyahan ninyo ang ila duta, kag ginlaglag ko sila sa inyo atubangan.+  Dayon nagpakig-away sa Israel ang hari sang Moab nga si Balak nga anak ni Zipor. Gani ginpatawag niya si Balaam nga anak ni Beor agod pakamalauton kamo.+ 10  Apang wala ako magpamati kay Balaam.+ Gani sulitsulit nga ginpakamaayo niya kamo,+ kag ginluwas ko kamo sa iya kamot.+ 11  “‘Dayon nagtabok kamo sa Jordan+ kag nag-abot sa Jerico. Nagpakig-away sa inyo ang mga lider* sang Jerico,+ ang mga Amornon, mga Pereznon, mga Canaanhon, mga Hethanon, mga Girgasnon, mga Hevhanon, kag ang mga Jebusnon, apang gintugyan ko sila sa inyo kamot.+ 12  Gani antes kamo mag-abot ginpalapnag ko na sa ila ang kahadlok,* kag gintabog sila sini sa atubangan ninyo,+ ang duha ka hari sang mga Amornon. Natabo ini indi paagi sa inyo mga espada kag mga pana.+ 13  Ginhatag ko sa inyo ang duta nga wala ninyo ginpangabudlayan kag ang mga siudad nga indi kamo ang nagtukod,+ kag nag-istar kamo sa sini. Nagakaon kamo halin sa mga ulubasan kag mga katamnan sang mga olibo nga indi kamo ang nagtanom.’+ 14  “Gani kahadluki ninyo si Jehova kag mag-alagad kamo sa iya nga may integridad* kag katutom.*+ Isikway ninyo ang mga dios nga gin-alagad sang inyo mga katigulangan sa pihak nga bahin sang Suba* kag sa Egipto,+ kag mag-alagad kamo kay Jehova. 15  Karon kon indi ninyo luyag mag-alagad kay Jehova, magpili kamo subong kon sin-o ang inyo alagaron,+ kon bala ang mga dios nga gin-alagad sang inyo mga katigulangan sa pihak nga bahin sang Suba*+ ukon ang mga dios sang mga Amornon sa duta nga inyo ginaistaran.+ Apang ako kag ang akon panimalay magaalagad kay Jehova.” 16  Nagsabat ang katawhan: “Indi gid namon mahimo nga talikdan si Jehova kag mag-alagad sa iban nga mga dios. 17  Si Jehova nga aton Dios ang nagpagua sa aton kag sa aton mga amay halin sa Egipto+ diin gin-ulipon kita.*+ Naghimo sia sing gamhanan nga mga tanda sa atubangan naton+ kag gin-amligan niya kita sa bug-os naton nga pagpanglakaton kag batok sa tanan nga katawhan nga gin-agyan naton.+ 18  Gintabog ni Jehova sa atubangan naton ang tanan nga katawhan, pati ang mga Amornon nga nagaistar sa duta. Gani, magaalagad man kami kay Jehova, bangod sia ang amon Dios.” 19  Dayon nagsiling si Josue sa katawhan: “Indi kamo makaalagad kay Jehova, kay balaan sia nga Dios;+ sia isa ka Dios nga nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon.+ Indi niya pagpatawaron ang inyo mga paglapas* kag ang inyo mga sala.+ 20  Kon talikdan ninyo si Jehova kag mag-alagad kamo sa iban nga mga dios, talikdan man niya kamo kag laglagon niya kamo bisan pa nakahimo sia sing maayo sa inyo.”+ 21  Apang nagsiling ang katawhan kay Josue: “Magaalagad gid kami kay Jehova!”+ 22  Gani nagsiling si Josue sa katawhan: “Kamo mismo ang mga saksi nga ginpili ninyo sing kinabubut-on nga alagaron si Jehova.”+ Nagsabat sila: “Mga saksi kami.” 23  “Gani, isikway ninyo ang iban nga mga dios, kag ihatag ninyo ang inyo tagipusuon kay Jehova nga Dios sang Israel.” 24  Nagsiling ang katawhan kay Josue: “Alagaron namon si Jehova nga Dios, kag tumanon namon sia!” 25  Gani nakigkatipan si Josue sa katawhan sa sina nga adlaw kag ginhatagan niya sila sing pagsulundan kag kasuguan sa Siquem. 26  Dayon ginsulat ini ni Josue sa libro sang Kasuguan sang Dios+ kag nagkuha sia sing daku nga bato+ kag ginbutang ini sa idalom sang daku nga kahoy malapit sa santuaryo ni Jehova. 27  Nagsiling si Josue sa tanan nga katawhan: “Mangin saksi ini nga bato batok sa aton,+ bangod nabatian sini ang tanan nga ginsiling ni Jehova sa aton, kag mangin saksi ini batok sa inyo, agod indi ninyo pag-ipanghiwala ang inyo Dios.” 28  Dayon ginpalakat ni Josue ang katawhan, ang kada isa sa iya ginpanubli nga duta.+ 29  Pagkatapos sini, ang alagad ni Jehova nga si Josue nga anak ni Nun napatay sa edad nga 110 ka tuig.+ 30  Ginlubong nila sia sa iya ginpanubli nga duta sa Timnat-sera+ sa kabukiran sang Efraim sa aminhan sang Bukid Gaas. 31  Nag-alagad ang Israel kay Jehova sa bug-os nga kabuhi ni Josue kag sa bug-os nga kabuhi sang mga gulang nga buhi pa sang patay na si Josue. Nahibaluan sini nga mga gulang ang tanan nga ginhimo ni Jehova para sa Israel.+ 32  Ang mga tul-an ni Jose+ nga gindala sang mga Israelinhon halin sa Egipto ginlubong sa Siquem sa duta nga ginbakal ni Jacob sa mga anak ni Hamor,+ nga amay ni Siquem, sing 100 ka bilog nga pilak;+ kag amo ini ang ginpanubli sang mga anak ni Jose.+ 33  Napatay man si Eleazar nga anak ni Aaron.+ Ginlubong nila sia sa Bakulod ni Finehas nga iya anak,+ nga ginhatag sa iya sa kabukiran sang Efraim.

Footnote

Eufrates.
Eufrates.
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “adlaw.”
Sa sidlangan nga bahin.
Ukon mahimo, “tag-iya sang duta.”
Ukon mahimo, “pagsalasala; kakugmat.”
Ukon “nga wala sing kasawayan.”
Ukon “sa kamatuoran.”
Eufrates.
Eufrates.
Sa literal, “halin sa balay sang pagkaulipon sa Egipto.”
Ukon “inyo pagrebelde.”