Josue 2:1-24

  • Duha ka espiya sa Jerico (1-3)

  • Gintago ni Rahab ang mga espiya (4-7)

  • Ang panumpa kay Rahab (8-21a)

    • Tanda nga lubid nga eskarlata (18)

  • Nagbalik ang mga espiya (21b-24)

2  Dayon si Josue nga anak ni Nun sekreto nga nagpadala sing duha ka lalaki nga espiya halin sa Sitim.+ Ginsugo niya sila: “Lakat kamo kag usisaa ninyo ang duta, ilabi na ang Jerico.” Gani naglakat sila kag nakaabot sa balay sang makihilawason nga si Rahab,+ kag didto sila nagdayon.  May nagsugid sa hari sang Jerico: “May nag-abot diri nga Israelinhon nga mga lalaki sini nga gab-i agod magpangespiya sa duta.”  Gani ang hari sang Jerico nagpadala sing mensahe kay Rahab: “Paguaa ang mga lalaki nga nagadayon sa imo balay, kay nagkadto sila diri agod magpangespiya sa bug-os nga duta.”  Apang gintago sang babayi ang duha ka lalaki. Dayon nagsiling sia: “May nagkadto gid man sa akon nga mga lalaki, kag wala ako makahibalo kon diin sila halin.  Pagkagab-i, sang manugsira na ang gawang sang siudad, naggua ang mga lalaki. Wala ako makahibalo kon diin sila nagkadto, apang kon magdalidali kamo sa paglagas sa ila, maabtan gid ninyo sila.”  (Apang, gindala niya sila sa atop, kag gintago sila sa tinangkas sang mga tanom nga flax* nga iya gintumpok didto.)  Gani ginlagas sila sang mga tinawo sang hari padulong sa manabaw nga bahin sang Jordan,+ kag ginsira dayon ang gawang sang siudad sang nakagua na ang mga nagalagas sa ila.  Antes magtulog ang mga lalaki, ginkadtuan niya sila sa atop.  Nagsiling sia sa ila: “Nahibaluan ko gid nga ihatag ni Jehova sa inyo ang duta+ kag nahadlok kami sa inyo.+ Nagapalangluya ang tanan nga pumuluyo sang duta bangod sa inyo,+ 10  kay nabatian namon kon paano ginpamala ni Jehova ang tubig sa Pula nga Dagat sa atubangan ninyo sang naggua kamo sa Egipto,+ kag ang ginhimo ninyo sa duha ka hari sang mga Amornon nga si Sihon+ kag si Og,+ nga ginlaglag ninyo sa pihak nga bahin* sang Jordan. 11  Sang mabatian namon ini, hinadlukan* ang amon tagipusuon, kag wala kami sing kaisog* sa pagpamatok sa inyo, kay si Jehova nga inyo Dios amo ang Dios sa langit kag sa duta.+ 12  Palihug magpanumpa kamo sa atubangan ni Jehova, nga bangod ginpakitaan ko kamo sing mainunungon nga gugma pakitaan man ninyo sing mainunungon nga gugma ang panimalay sang akon amay; kag hatagan ninyo ako sing masaligan nga tanda. 13  Luwason ninyo ang kabuhi sang akon amay kag iloy, sang akon mga utod nga lalaki kag babayi, kag ang tanan sa ila panimalay, kag luwason ninyo kami* sa kamatayon.”+ 14  Nagsiling ang mga lalaki sa iya: “Ginagarantiya namon ang amon kabuhi sa inyo!* Kon indi mo kami pag-isugid, makasalig ka nga sa tion nga ihatag na ni Jehova sa amon ang duta, pakitaan ka namon sing mainunungon nga gugma.” 15  Pagkatapos ginpapanaug niya sila sa bintana paagi sa lubid, kay ang iya balay nagatambi sa pader sang siudad. Ang matuod, nagaistar sia sa ibabaw sang pader.+ 16  Dayon nagsiling sia sa ila: “Magkadto kamo sa kabukiran kag magpanago anay kamo didto sa sulod sang tatlo ka adlaw, agod indi kamo makita sang nagalagas sa inyo. Pagkatapos, kon makabalik na ang mga nagalagas sa inyo, makalakat na kamo.” 17  Nagsiling ang mga lalaki sa iya: “Wala kami sing sala tuhoy sa ginpasumpa mo sa amon+ 18  basta, kon magsulod na kami sa duta, ihigot mo ining lubid nga eskarlata sa bintana nga ginpapanaugan mo sa amon. Tipunon mo sa imo balay ang imo amay, ang imo iloy, ang imo mga utod, kag ang bug-os nga panimalay sang imo amay.+ 19  Ang bisan sin-o nga maggua sa imo balay may salabton sa iya kabuhi, kag wala kami sing sala. Apang kon may malain nga matabo* sa bisan sin-o nga magpabilin upod sa imo sa sulod sang balay, kami ang may salabton sa iya kabuhi. 20  Apang kon isugid mo kami,+ wala kami sing sala tuhoy sa ginpasumpa mo sa amon.” 21  Nagsabat sia: “Sugot ako sa ginasiling ninyo.” Kag ginpalakat niya sila. Pagkatapos sini, ginhigot niya ang lubid nga eskarlata sa bintana. 22  Gani nagkadto sila sa kabukiran kag nagtener didto sa sulod sang tatlo ka adlaw tubtob nakabalik na ang mga nagalagas sa ila. Ginpangita sila sang mga nagalagas sa ila sa tanan nga dalan apang wala nila sila makita. 23  Pagkatapos sini, nagdulhog ang duha ka lalaki halin sa kabukiran kag nagtabok sa suba kag nagkadto kay Josue nga anak ni Nun. Ginsugid nila sa iya ang tanan nga natabo sa ila. 24  Dayon nagsiling sila kay Josue: “Ginahatag sa aton ni Jehova ang bug-os nga duta.+ Nagapalangluya sa kahadlok ang tanan nga pumuluyo sang duta bangod sa aton.”+

Footnote

Isa ka tanom nga ginatanom halin sang una pa. Ang lanot sini ginagamit sa paghimo sing tela nga linen.
Sa sidlangan nga bahin.
Sa literal, “natunaw.”
Sa literal, “wala na sing espiritu sa isa ka tawo.”
Ukon “ang amon kalag.”
Ukon “Mapatay ang amon kalag sa baylo nga kamo!”
Ukon “kon may magpadapat sing kamot.”