Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Josue 19:1-51

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang ginpanubli ni Simeon (1-9)

  • Ang ginpanubli ni Zebulon (10-16)

  • Ang ginpanubli ni Isacar (17-23)

  • Ang ginpanubli ni Aser (24-31)

  • Ang ginpanubli ni Neptali (32-39)

  • Ang ginpanubli ni Dan (40-48)

  • Ang ginpanubli ni Josue (49-51)

19  Dayon ang ikaduha nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga pamilya sa tribo ni Simeon.+ Ang ila palanublion yara sa tunga sang palanublion ni Juda.+  Ang ila palanublion amo ang Beer-seba+ lakip ang Sheba, Molada,+  Hazar-sual,+ Bala, Ezem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Ziklag,+ Bet-marcabot, Hazar-susa,  Bet-lebaot,+ kag Saruhen; 13 ka siudad kag ang mga baryo sini.  Ang Ain, Rimon, Eter, kag Asan;+ apat ka siudad kag ang mga baryo sini;  kag ang tanan nga baryo sa palibot sining mga siudad tubtob sa Baalat-beer, ang Rama sang bagatnan. Amo ini ang palanublion sang mga pamilya sa tribo ni Simeon.  Ang palanublion sang mga kaliwat ni Simeon ginkuha sa parte ni Juda, bangod ang parte ni Juda tuman kadaku para sa ila. Gani ang mga kaliwat ni Simeon nakabaton sing duta sa tunga sang ila palanublion.+ 10  Ang ikatlo nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga kaliwat ni Zebulon+ suno sa ila mga pamilya. Ang dulunan sang ila palanublion nagalambot sa Sarid. 11  Ang ila dulunan nagataklad pakatundan pakadto sa Mareal kag nagalambot sa Dabeset kag sa nalupyakan* sa atubangan sang Jokneam. 12  Halin sa Sarid nagapasidlangan ini sa ginabutlakan sang adlaw, dayon nagapakadto sa dulunan sang Kislot-tabor kag nagalambot sa Daberat+ kag nagataklad sa Jafia. 13  Halin didto nagapadayon ini pasidlangan sa ginabutlakan sang adlaw pakadto sa Gat-hefer,+ sa Et-kazin, kag nagapakadto sa Rimon, kag nagalambot sa Nea. 14  Sa aminhan, ang dulunan nagaliko pakadto sa Hanaton, kag ang punta sini amo ang Nalupyakan sang Ifta-el, 15  kag Katat, Nahalal, Simron,+ Idala, kag Betlehem;+ 12 ka siudad kag ang mga baryo sini. 16  Amo ini ang palanublion sang mga kaliwat ni Zebulon suno sa ila mga pamilya.+ Amo ini ang mga siudad kag ang mga baryo sini. 17  Ang ikap-at nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga kaliwat ni Isacar+ suno sa ila mga pamilya. 18  Ang ila dulunan amo ang Jezreel,+ Kesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Shion, Anaharat, 20  Rabit, Kision, Ebez, 21  Remet, En-ganim,+ En-hada, kag Bet-pazez. 22  Ang dulunan nagalambot sa Tabor,+ sa Sahazuma, kag sa Bet-semes, kag ang punta sang ila dulunan amo ang Jordan; 16 ka siudad kag ang mga baryo sini. 23  Amo ini ang mga siudad kag ang mga baryo sini nga palanublion sang mga pamilya sa tribo ni Isacar.+ 24  Ang ikalima nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga pamilya sa tribo ni Aser.+ 25  Ang ila dulunan amo ang Helkat,+ Hali, Beten, Acsaf, 26  Alamelec, Amad, kag Misal. Nagalambot ini pakatundan sa Carmel+ kag sa Sihor-libnat, 27  kag nagapakadto ini sa sidlangan sa Bet-dagon kag nagalambot sa Zebulon kag sa Nalupyakan sang Ifta-el sa aminhan, sa Bet-emek kag Niel, kag nagapakadto sa wala nga bahin sang Cabul, 28  kag sa Ebron, Rehob, Hamon, kag Kana tubtob sa Daku nga Sidon.+ 29  Ang dulunan nagaliko pakadto sa Rama tubtob sa siudad sang Tiro+ nga may mabakod nga depensa. Nagaliko ini pakadto sa Hosa, kag ang punta sini amo ang dagat sa rehiyon sang Aczib, 30  Umma, Afek,+ kag Rehob;+ 22 ka siudad kag ang mga baryo sini. 31  Amo ini ang palanublion sang mga pamilya sa tribo ni Aser.+ Amo ini ang mga siudad kag ang mga baryo sini. 32  Ang ikan-om nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga kaliwat ni Neptali suno sa ila mga pamilya. 33  Ang ila dulunan nagasugod sa Helef, sa daku nga kahoy sa Zaananim,+ kag sa Adami-nekeb kag Jabneel tubtob sa Lakum; kag ang punta sini amo ang Jordan. 34  Ang dulunan nagapakadto sa katundan sa Aznot-tabor kag halin didto nagapakadto sa Hukkok kag nagalambot sa Zebulon sa bagatnan, kag ang ila dulunan sa katundan nagalambot sa Aser kag ang ila dulunan sa sidlangan nagalambot sa Juda* sa Jordan. 35  Kag ang mga siudad nga may mabakod nga depensa amo ang Zidim, Zer, Hamat,+ Rakat, Cineret, 36  Adama, Rama, Hazor,+ 37  Kedes,+ Edrei, En-hazor, 38  Yiron, Migdal-el, Horem, Bet-anat, kag Bet-semes;+ 19 ka siudad kag ang mga baryo sini. 39  Amo ini ang mga siudad kag ang mga baryo sini nga palanublion sang mga pamilya sa tribo ni Neptali.+ 40  Ang ikapito nga nagabutan+ amo ang parte para sa mga pamilya sa tribo ni Dan.+ 41  Ang dulunan sang ila palanublion amo ang Zora,+ Estaol, Ir-semes, 42  Saalabin,+ Aijalon,+ Itla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibeton,+ Baalat, 45  Jehud, Bene-berak, Gat-rimon,+ 46  Me-jarkon, kag Rakon, kag ang dulunan yara sa atubangan sang Joppe.+ 47  Apang ang teritoryo ni Dan tuman kagamay para sa ila.+ Gani ginsalakay nila ang Lesem.+ Ginsakop nila ini kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini paagi sa espada. Dayon ginpanag-iyahan nila ini kag diri sila nag-istar, kag gin-islan nila ang ngalan nga Lesem sing Dan, suno sa ngalan ni Dan nga ila katigulangan.+ 48  Amo ini ang palanublion sang mga pamilya sa tribo ni Dan. Amo ini ang mga siudad kag ang mga baryo sini. 49  Natapos nila ang pagpartida sang palanublion nga duta suno sa mga teritoryo sini. Dayon ginhatagan sang mga Israelinhon sing palanublion sa tunga nila si Josue nga anak ni Nun. 50  Suno sa sugo ni Jehova, ginhatag nila sa iya ang siudad nga ginpangayo niya, nga amo ang Timnat-sera,+ sa kabukiran sang Efraim, kag gintukod niya ang siudad kag diri sia nag-istar. 51  Amo ini ang mga palanublion nga ginhatag ni Eleazar nga saserdote, ni Josue nga anak ni Nun, kag sang mga pangulo sang panimalay sang mga tribo sang Israel+ paagi sa pagabutgabot sa atubangan ni Jehova, sa ganhaan sang tolda nga tilipunan*+ sa Shilo.+ Gani natapos nila ang pagpartida sang duta.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Wala ini nagapatuhoy sa tribo ni Juda, kundi sa pamilya sang tawo sa tribo ni Juda.
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.