Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Josue 18:1-28

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Iban nga duta ginpartida sa Shilo (1-10)

  • Ang ginpanubli ni Benjamin (11-28)

18  Dayon nagtipon ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon sa Shilo,+ kag ginpatindog nila didto ang tolda nga tilipunan,*+ bangod nasakop na nila ang duta.+  Apang may pito pa ka tribo sang mga Israelinhon nga wala mahatagan sang ila palanublion.  Gani nagsiling si Josue sa mga Israelinhon: “Ngaa nagapabuyanbuyan kamo? San-o pa ninyo sakupon kag panag-iyahan ang duta nga ginhatag sa inyo ni Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan?+  Magpili kamo sa kada tribo sing tatlo ka lalaki nga palakton ko. Libuton nila ang duta kag himuan nila ini sing mapa suno sa ila palanublion. Dayon magbalik sila sa akon.  Partidahon nila ini sa pito ka parte.+ Si Juda magapabilin sa iya teritoryo sa bagatnan,+ kag ang panimalay ni Jose magapabilin sa ila teritoryo sa aminhan.+  Himuan ninyo sing mapa ang duta kag partidahon sa pito ka parte, kag dalhon ninyo ini sa akon. Magabutgabot+ ako diri para sa inyo sa atubangan ni Jehova nga aton Dios.  Apang wala sing parte ang mga Levinhon sa tunga ninyo,+ bangod ang pag-alagad kay Jehova bilang mga saserdote amo ang ila palanublion.+ Si Gad, si Ruben, kag ang katunga sang tribo ni Manases+ nakabaton na sang ila palanublion sa sidlangan nga bahin sang Jordan nga ginhatag sa ila ni Moises nga alagad ni Jehova.”  Naghanda sa paglakat ang mga lalaki, kag ginsugo ni Josue ang magahimo sing mapa sang duta: “Lakat kamo kag libuta ninyo ang duta kag himuan ninyo ini sing mapa. Dayon magbalik kamo sa akon, kag magabutgabot ako diri sa Shilo para sa inyo sa atubangan ni Jehova.”+  Naglakat ang mga lalaki kag naglibot sa duta. Ginhimuan nila ini sing mapa suno sa mga siudad sa sini kag ginpartida sa pito ka parte, kag ginsulat nila ini sa libro. Dayon nagbalik sila kay Josue sa kampo sa Shilo. 10  Naggabutgabot dayon si Josue para sa ila sa Shilo sa atubangan ni Jehova.+ Ginpartida didto ni Josue ang duta sa mga Israelinhon suno sa ila mga parte.+ 11  Nagabutan ang parte para sa tribo ni Benjamin suno sa ila mga pamilya, kag ang teritoryo sang ila parte yara sa ulot sang katawhan ni Juda+ kag sang katawhan ni Jose.+ 12  Ang ila dulunan sa aminhan nagasugod sa Jordan, kag ang dulunan nagapakadto sa banglid sang Jerico+ sa aminhan kag nagapakadto sa katundan pataklad sa bukid, kag nagalambot ini sa kamingawan sang Bet-aven.+ 13  Halin didto, ang dulunan nagaagi sa nabagatnan nga banglid sang Luz nga amo ang Betel.+ Ang dulunan nagadulhog sa Atarot-addar+ sa bukid sa bagatnan sang Naubos nga Bet-horon.+ 14  Halin sa bukid nga nagaatubang sa Bet-horon, ang dulunan nagapakadto sa bagatnan kag nagalambot sa Kiryat-baal nga amo ang Kiryat-jearim,+ ang siudad ni Juda. Amo ini ang dulunan sang palanublion sa katundan. 15  Ang dulunan sa bagatnan nagasugod sa punta sang Kiryat-jearim kag nagapakadto sa katundan. Nagapakadto ini sa tuburan sang tubig sang Neftoa.+ 16  Ang dulunan nagadulhog sa tiilan sang bukid nga nagaatubang sa Nalupyakan sang Anak ni Hinom,+ sa Nalupyakan* sang Refaim+ sa aminhan, kag nagapakadto ini sa Nalupyakan sang Hinom, sa banglid sang siudad sang mga Jebusnon+ sa bagatnan, kag nagapakadto sa En-rogel.+ 17  Nagapakadto ini sa aminhan kag sa En-semes kag dayon sa Gelilot, sa atubangan sang taklaron sang Adumim,+ kag nagadulhog ini sa bato+ ni Bohan+ nga anak ni Ruben. 18  Kag nagaagi ini sa naaminhan nga banglid sa atubangan sang Araba kag nagadulhog sa Araba. 19  Ang dulunan nagaagi sa naaminhan nga banglid sang Bet-hogla,+ kag ang punta sini amo ang naaminhan nga baybayon sang Dagat Asin*+ sa nabagatnan nga punta sang Jordan. Amo ini ang dulunan sa bagatnan. 20  Ang Jordan amo ang dulunan sini sa sidlangan. Amo ini ang palanublion sang mga kaliwat ni Benjamin suno sa ila mga pamilya, kag amo ini ang tanan nila nga dulunan. 21  Ang mga siudad sang tribo ni Benjamin suno sa ila mga pamilya amo ang: Jerico, Bet-hogla, Emek-keziz, 22  Bet-araba,+ Zemaraim, Betel,+ 23  Avim, Para, Ofra, 24  Kepar-amoni, Ofni, kag Geba;+ 12 ka siudad kag ang mga baryo sini. 25  Ang Gibeon,+ Rama, Beerot, 26  Mizpe, Kefira, Moza, 27  Rekem, Irpeel, Tarala, 28  Zelah,+ Ha-elef, kag ang siudad sang mga Jebusnon nga amo ang Jerusalem,+ ang Gibea,+ kag Kiryat; 14 ka siudad kag ang mga baryo sini. Amo ini ang palanublion sang mga kaliwat ni Benjamin suno sa ila mga pamilya.

Footnote

Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ang Patay nga Dagat.