Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 7:1-34

  • Indi husto nga pagsalig sa templo ni Jehova (1-11)

  • Ang templo mangin kaangay sang Shilo (12-15)

  • Pormalidad lang nga pagsimba ginpakamalaut (16-34)

    • “Rayna sang Langit” ginasimba (18)

    • Paghalad sing anak sa Hinom (31)

7  Nagsiling si Jehova kay Jeremias:  “Magtindog ka sa gawang sang balay ni Jehova, kag ipahibalo mo ini nga mensahe, ‘Pamatii ninyo ang ginsiling ni Jehova, kamo tanan nga katawhan sang Juda nga nagasulod sa sini nga mga gawang agod magsimba kay Jehova.  Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel: “Bag-uha ninyo ang inyo mga pagginawi kag ang inyo mga ginahimo, kag tugutan ko kamo nga magpadayon sa pag-istar sa sini nga lugar.+  Indi kamo magsalig sa kabutigan kag magsiling, ‘Amo ini* ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova!’+  Kay kon bag-uhon ninyo ang inyo mga pagginawi kag ang inyo mga ginahimo; kon magpakita kamo sing hustisya sa ulot sang isa ka tawo kag sang iya isigkatawo;+  kon indi ninyo pagpiguson ang dumuluong nga mga pumuluyo, ang mga ilo,* kag ang mga balo nga babayi;+ kon indi kamo magpaagay sing dugo sang wala sala nga tawo sa sini nga lugar; kag kon indi kamo magsimba sa iban nga mga dios nga makahalit lang sa inyo;+  tugutan ko kamo nga mag-istar tubtob sa wala sing katubtuban* sa sini nga lugar, sa duta nga ginhatag ko sa inyo mga katigulangan.”’”  “Apang bangod nagasalig kamo sa kabutigan,+ wala gid kamo sing mabaton nga kaayuhan.  Puede lang bala nga bisan nagapangawat kamo,+ nagapatay, nagapakighilahi, nagapanumpa sing binutig,+ nagahalad* kay Baal,+ kag nagasimba sa iban nga mga dios nga wala ninyo makilala, 10  magsulod kamo kag magtindog sa atubangan ko sa sini nga balay nga gintawag sa akon ngalan, kag magsiling kamo, ‘Maluwas kita,’ bisan pa nagahimo kamo sining tanan nga makangilil-ad nga butang? 11  Ginakabig bala ninyo nga isa ka kueba sang mga kawatan ining balay nga gintawag sa akon ngalan?+ Nakita ko gid ini,” siling ni Jehova. 12  “‘Magkadto kamo sa akon lugar didto sa Shilo,+ sa lugar nga una ko nga ginpili nga ibutang ang akon ngalan,+ kag tan-awa ninyo kon ano ang ginhimo ko sa sini bangod sang kalainan sang akon katawhan nga Israel.+ 13  Apang ginahimo ninyo gihapon ini tanan,’ siling ni Jehova, ‘kag bisan nagapakighambal ako sa inyo sing sulitsulit,* wala kamo nagapamati.+ Nagapanawag ako sa inyo, apang wala kamo nagasabat.+ 14  Gani himuon ko man sa balay nga gintawag sa akon ngalan+ kag ginasaligan ninyo,+ kag sa sini nga lugar nga ginhatag ko sa inyo kag sa inyo mga katigulangan, ang ginhimo ko sa Shilo.+ 15  Tabugon ko kamo sa atubangan ko, subong nga gintabog ko ang tanan ninyo nga kauturan, ang tanan nga kaliwat ni Efraim.’+ 16  “Indi ka magpangamuyo para sa sini nga katawhan. Indi ka magpakiluoy ukon magpangamuyo ukon magpangabay para sa ila,+ kay indi ako mamati sa imo.+ 17  Wala mo bala makita ang ginahimo nila sa mga siudad sang Juda kag sa mga dalan sang Jerusalem? 18  Nagapangahoy ang mga anak, nagadabok sing kalayo ang mga amay, kag nagamasa sing harina ang mga asawa agod magluto sing mga tinapay nga ihalad sa Rayna sang Langit,*+ kag nagabubo sila sing mga dulot nga ilimnon para sa iban nga mga dios agod paakigon ako.+ 19  ‘Apang ako bala ang mahalitan* sa ila ginahimo?’ siling ni Jehova. ‘Indi bala nga kaugalingon nila ang ginahalitan nila, sa ila kahuy-anan?’+ 20  Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘Ibubo ko ang akon kaakig kag kasingkal sa sini nga lugar,+ sa katawhan kag mga sapat, sa mga kahoy kag mga patubas sang duta. Ang akon kaakig pareho sang kalayo nga indi mapatay.’+ 21  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel, ‘Idugang ninyo ang inyo mga dulot nga sinunog sa inyo iban pa nga mga halad kag kauna ninyo ini.+ 22  Kay sang ginpagua ko ang inyo mga katigulangan sa Egipto, wala ko sila ginhambalan ukon ginsugo nga maghalad sa akon sing mga dulot nga sinunog kag sing mga halad.+ 23  Kundi amo ini ang ginsugo ko sa ila: “Tumana ninyo ako, kag mangin Dios ninyo ako, kag mangin katawhan ko kamo.+ Dapat ninyo sundon ang tanan nga isugo ko sa inyo, agod mangin maayo ang inyo kahimtangan.”’+ 24  Apang wala sila mamati ukon magsapak;+ kundi naglakat sila suno sa ila mga pahito,* kag nangin batinggilan sila sa pagsunod sa ila malaut nga tagipusuon,+ gani sa baylo nga mag-abante, nag-isol sila, 25  halin sang adlaw nga naggua ang inyo mga katigulangan sa Egipto tubtob subong.+ Gani padayon ko nga ginasugo sa inyo ang tanan ko nga alagad nga manalagna, kag ginasugo sila kada adlaw sing sulitsulit.*+ 26  Apang wala sila mamati sa akon, kag wala sila magsapak+ kundi nangin mga batinggilan sila.* Mas malain pa ang ila ginhimo sangsa ginhimo sang ila mga katigulangan! 27  “Ihambal mo ini tanan sa ila,+ apang indi sila mamati sa imo. Tawgon mo sila, apang indi sila magsabat sa imo. 28  Isiling mo sa ila, ‘Ang katawhan sini nga pungsod wala magtuman kay Jehova nga ila Dios, kag wala magbaton sing disiplina. Wala sing bisan isa nga matutom, kag wala na gani nila ginahambalan* ang tuhoy sa pagkatutom.’+ 29  “Utda ninyo ang inyo wala mapautdan* nga buhok kag ihaboy ini, kag magsambit kamo sing panalambiton* sa mga bakulod, kay ginsikway ni Jehova kag ginbayaan ini nga kaliwatan nga nagpaakig sa iya. 30  ‘Kay ginhimo sang katawhan sang Juda ang malain sa atubangan ko,’ siling ni Jehova. ‘Ginbutang nila ang ila makangilil-ad nga mga diosdios sa balay nga gintawag sa akon ngalan, agod dagtaan ini.+ 31  Gintukod nila ang mataas nga mga duog sang Tofet, nga yara sa Nalupyakan sang Anak ni Hinom,*+ agod sunugon sa kalayo bilang halad ang ila mga anak nga lalaki kag babayi,+ butang nga wala ko ginsugo kag wala gid magsulod sa akon tagipusuon.’*+ 32  “‘Gani magaabot ang tion,’ siling ni Jehova, ‘nga indi na ini pagtawgon nga Tofet ukon Nalupyakan sang Anak ni Hinom,* kundi Nalupyakan nga Palatyan. Ilubong nila ang mga patay sa Tofet tubtob wala na sing lugar nga malubngan.+ 33  Kaunon sang mga pispis kag sang mga sapat ang mga bangkay sini nga katawhan, kag wala sing magatabog sa ila.+ 34  Pahanabuon ko nga indi na mabatian sa mga siudad sang Juda kag sa mga dalan sang Jerusalem ang paghugyaw kag pagkinasadya, ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya,+ kay malaglag gid ini nga duta.’”+

Footnote

Sa literal, “Amo ini sila,” nagapatuhoy sa tanan nga tinukod sa kabug-usan sang templo.
Ukon “ang wala sing amay nga mga bata.”
Ukon “halin sa wala sing katapusan tubtob sa wala sing katapusan.”
Ukon “nagapaaso sing halad.”
Sa literal, “aga pa nagabangon kag nagapakighambal.”
Titulo sang diosa nga ginsimba sang apostata nga mga Israelinhon; mahimo nga diosa sang pertilidad.
Ukon “ginapaakig; ginapaugot.”
Ukon “laygay.”
Sa literal, “aga pa nagabangon adlaw-adlaw kag ginasugo.”
Sa literal, “ginpatig-a nila ang ila liog.”
Sa literal, “kag gin-utod halin sa ila baba.”
Ukon “inyo gindedikar.”
Ukon “ambahanon sang paglalaw.”
Tan-awa ang Glossary, “Gehenna.”
Ukon “hunahuna.”
Tan-awa ang Glossary, “Gehenna.”