Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 50:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang tagna batok sa Babilonia (1-46)

    • Magpalagyo halin sa Babilonia (8)

    • Ang Israel pabalikon (17-19)

    • Mahubas ang tubig sa Babilonia (38)

    • Babilonia, indi na maistaran (39, 40)

50  Amo ini ang ginsiling ni Jehova paagi kay Jeremias nga manalagna, tuhoy sa Babilonia,+ ang duta sang mga Caldeanhon:   “Isugid ini kag ipahibalo sa mga pungsod. Magbutang kamo sing palatandaan* kag ipahibalo ini. Isugid ninyo ang tanan! Isiling ninyo, ‘Ang Babilonia nasakop.+ Nahuy-an si Bel.*+ Hinadlukan si Merodac. Nahuy-an ang iya mga imahen. Hinadlukan ang iya makangilil-ad nga mga diosdios.’*   Kay salakayon sia sang isa ka pungsod halin sa aminhan.+ Himuon sini ang iya duta nga isa ka butang nga kahadlukan;Wala sing magaistar sa iya. Nagpinalagyo ang mga tawo kag mga sapat;Wala na sila.”  “Sa sina nga tion,” siling ni Jehova, “ang katawhan sang Israel kag ang katawhan sang Juda magaabot sing tingob.+ Magahibi sila samtang nagalakat,+ kag pangitaon nila si Jehova nga ila Dios.+  Mamangkot sila sing dalan pakadto sa Sion, kag magakadto sila didto.+ Magasiling sila, ‘Dali kamo kag magbuylog kita kay Jehova sa katipan nga wala sing katapusan kag indi gid malimtan.’+  Ang akon katawhan nangin panong sang nadula nga mga karnero.+ Ginpatalang sila sang ila mga manugbantay.+ Gindala nila sila sa kabukiran, kag nagtalangtalang sila sa mga bukid kag sa mga bakulod. Nalimtan nila ang ila palahuwayan.  Ginkaon sila sang tanan nga nakakita sa ila,+ kag nagsiling ang ila mga kaaway, ‘Wala kita sing sala, bangod nakasala sila kay Jehova, batok sa puluy-an sang pagkamatarong kag sa ginalauman sang ila mga katigulangan, nga amo si Jehova.’”   “Magpalagyo kamo halin sa Babilonia,Maggua kamo sa duta sang mga Caldeanhon,+Kag mangin pareho kamo sang mga sapat nga nagapanguna sa panong.   Kay ipadala ko batok sa BabiloniaAng katilingban sang gamhanan nga mga pungsod halin sa aminhan.+ Salakayon nila sia;Kag masakop nila sia. Ang ila mga pana daw mga pana sang hangawayNga nagapatay sa mga bata;+ Indi ini magbalik nga wala sing resulta. 10  Panguhaon ang mga pagkabutang sang Caldea.+ Maayawan gid ang tanan nga nagapanguha sang iya pagkabutang,”+ siling ni Jehova. 11  “Kay nagkinasadya kamo,+ naghinugyaw kamoSang ginpang-agaw ninyo ang pagkabutang sang akon palanublion.+ Kay naglumpatlumpat kamo nga daw bakiya nga baka* sa hilamon,Kag naghirihiri kamo nga daw mga kabayo nga lalaki. 12  Nahuy-an gid ang inyo iloy.+ Sia nga nagbun-ag sa inyo napaslawan. Pinakakubos sia sa mga pungsod,Isa ka mamala nga kamingawan kag desyerto.+ 13  Bangod sang kaakig ni Jehova wala gid sing magaistar sa iya;+Mahapay sia sing bug-os.+ Ang bisan sin-o nga maglabay sa Babilonia mahadlokKag managutsot bangod sang tanan niya nga kalalat-an.+ 14  Magpuesto na kamo sa palibot batok sa Babilonia,Tanan kamo nga manugpana. Pan-a ninyo sia, ubusa ninyo ang inyo pana,+Kay nakasala sia kay Jehova.+ 15  Magsinggit kamo sing singgit sa inaway batok sa iya. Nag-ampo na sia.* Natumba ang iya mga haligi, narumpag ang iya mga pader,+Kay pagtimalos ini ni Jehova.+ Magtimalos kamo sa iya. Himua ninyo sa iya ang ginhimo niya.+ 16  Dulaa sa Babilonia ang manugsab-ugKag ang nagauyat sang garab sa tig-alani.+ Bangod sang mapintas nga espada, magabalik ang kada isa sa iya katawhan,Malagyo ang kada isa pakadto sa ila duta.+ 17  “Ang katawhan sang Israel pareho sa naglinapta nga mga karnero.+ Ginpaalaplaag sila sang mga leon.+ Una, gingus-ab sila sang hari sang Asiria;+ dayon ginkitkit ni Hari Nabocodonosor* sang Babilonia ang ila mga tul-an.+ 18  Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel: ‘Himuon ko sa hari sang Babilonia kag sa iya duta ang ginhimo ko sa hari sang Asiria.+ 19  Ibalik ko ang Israel sa iya halalban,+ kag magahalab sia sa Carmel kag sa Basan,+ kag mabusog sia* sa kabukiran sang Efraim+ kag Gilead.’”+ 20  “Sa sina nga tion,” siling ni Jehova,“Pangitaon ang kasaypanan sang Israel,Apang wala na ini,Kag ang mga sala sang Juda indi na makita,Kay patawaron ko ang mga ginbilin ko nga buhi.”+ 21  “Salakaya ang duta sang Merataim kag ang mga pumuluyo sang Pekod.+ Pamatya sila kag laglaga sing bug-os,”* siling ni Jehova. “Himua ang tanan nga ginsugo ko sa imo. 22  May gahod sang inaway sa kadutaan,Isa ka daku nga kalaglagan. 23  Ang maso nga nagadugmok sa mga pungsod sa bug-os nga duta nautod kag nadugmok!+ Ang Babilonia nangin isa ka butang nga kahadlukan sang mga pungsod!+ 24  O Babilonia, nagbutang ako sing siod para sa imo kag nasiod ka,Kag wala mo ini mahibaluan. Nakita ka kag nadakpan,+Kay nagpamatok ka kay Jehova. 25  Ginbuksan ni Jehova ang iya talaguan,Kag ginpagua niya ang mga armas tungod sa iya kaakig.+ Kay may himuon ang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusanSa duta sang mga Caldeanhon. 26  Magkadto kamo sa iya halin sa malayo nga mga lugar.+ Buksi ang iya mga bodega.+ Tumpuka ninyo sia, pareho sang pagtumpok sing mga uyas. Laglaga ninyo sia sing bug-os.*+ Wala gid sing ibilin sa iya. 27  Pamatya ang tanan niya nga torite nga baka;+Ihawa ninyo sila. Makaluluoy gid sila, kay nag-abot na ang ila adlaw,Ang tion sang pagsilot sa ila! 28  Mabatian ang gahod sang mga nagapalagyo,Ang mga nagapalagyo halin sa Babilonia,Agod isugid sa Sion ang pagtimalos ni Jehova nga aton Dios,Ang pagtimalos para sa iya templo.+ 29  Ipatawag ang mga manugpana batok sa Babilonia,Ang tanan nga hanas sa pagpana.+ Magkampo kamo sa iya palibot; dapat wala sing makapalagyo. Balusi ninyo sia tungod sang iya ginhimo.+ Himua sa iya ang tanan nga ginhimo niya.+ Kay nangin matinaastaason sia batok kay Jehova,Batok sa Balaan sang Israel.+ 30  Gani ang iya mga pamatan-on nga lalaki mapukan sa iya mga plasa,+Kag pamatyon* ang tanan niya nga soldado sa sina nga adlaw,” siling ni Jehova. 31  “Batok ako sa imo,+ ikaw nga rebelyuso,”+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan,“Kay maabot ang imo adlaw, ang tion nga manabat ka sa akon. 32  Ikaw nga rebelyuso, masandad kag mapukan,Wala gid sing magpatindog sa imo.+ Sunugon ko ang imo mga siudad,Kag sunugon ang tanan sa palibot mo.” 33  Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan: “Ginapigos ang katawhan sang Israel kag Juda,Kag wala sila ginbuy-an sang tanan nga nagbihag sa ila.+ Wala nila sila ginpalakat.+ 34  Apang ang ila Manunubos makusog.+ Si Jehova sang mga kasuldadusan ang iya ngalan.+ Apinan gid niya sila sa ila kaso,+Agod mahatagan sing kalinong ang ila duta+Kag gamuhon niya ang mga pumuluyo sang Babilonia.”+ 35  “May espada batok sa mga Caldeanhon,” siling ni Jehova,“Batok sa mga pumuluyo sang Babilonia kag batok sa iya mga prinsipe kag batok sa iya maalam nga mga tawo.+ 36  May espada batok sa mga nagatinikal,* kag mangin buangbuang sila. May espada batok sa iya mga hangaway, kag mahadlukan sila.+ 37  May espada batok sa ila mga kabayo kag sa ila mga kangga sa inaway,Kag batok sa lainlain nga mga dumuluong nga nagaistar sa iya,Kag mangin pareho sila sang mga babayi.+ May espada batok sa iya mga bahandi, kag panguhaon ini.+ 38  Halitan ang iya katubigan kag magahubas ini.+ Kay duta ini sang tinigib nga mga imahen,+Kag bangod sang ila makahaladlok nga mga palanan-awon mangin buangbuang sila. 39  Gani, ang mga sapat sang desyerto magaistar upod sa nagauwang nga mga sapat,Magaistar man sa iya ang mga ostrits.+ Indi na gid sia pag-istaran liwat,Kag indi na sia maistaran sa tanan nga kaliwatan.”+ 40  “Subong sang paglaglag sang Dios sa Sodoma kag Gomorra+ kag sa ila kaiping nga mga banwa,”+ siling ni Jehova, “wala gid sing magaistar didto, kag wala sing tawo nga magasaylo didto.+ 41  May maabot nga katawhan halin sa aminhan;Maabot ang isa ka daku nga pungsod kag halangdon nga mga hari+Halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta.+ 42  May mga pana sila kag mga bangkaw.+ Mapintas sila kag wala sing kaluoy.+ Ang ila gahod pareho sang magahod nga dagat,+Samtang nagasakay sila sa ila mga kabayo. Nahiusa sila sa pagpakig-away sa imo, O anak nga babayi sang Babilonia.+ 43  Nabalitaan sang hari sang Babilonia ang tuhoy sa ila,+Kag nagpalangluya ang iya mga kamot.+ Ginkulbaan sia,Ginsakitan sia pareho sang babayi nga manugbata. 44  “May isa nga magagua pareho sang leon halin sa madabong nga kasiutan malapit sa Jordan kag salakayon niya ang malinong nga mga halalban, apang sa hinali lang papalagyuhon ko sila sa iya. Padumalahan ko sia sa isa nga ginpili ko.+ Kay sin-o ang kaangay sa akon, kag sin-o ang magahangkat sa akon? Sin-o nga manugbantay ang makatindog sa atubangan ko?+ 45  Gani, pamatii ninyo ang desisyon* ni Jehova batok sa Babilonia,+ kag ang iya ginahunahuna batok sa duta sang mga Caldeanhon. Guyuron ang mga kordero sang panong. Hapayon niya ang ila ginaistaran bangod sa ila.+ 46  Magauyog ang duta bangod sa gahod sang pagkapukan sang Babilonia,Kag mabatian sang mga pungsod ang sininggit.”+

Footnote

Ukon “hayahay.”
Tan-awa ang Glossary, “Merodac.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Baka nga wala pa makabata.
Sa literal, “Ginhatag niya ang iya kamot.”
Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.
Ukon “ang iya kalag.”
Ukon “kag itigana sa kalaglagan.”
Ukon “Itigana sia sa kalaglagan.”
Sa literal, “pahipuson.”
Ukon “sa butig nga mga manalagna.”
Ukon “laygay.”