Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 49:1-39

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang tagna batok sa Ammon (1-6)

  • Ang tagna batok sa Edom (7-22)

    • Indi na mangin pungsod (17, 18)

  • Ang tagna batok sa Damasco (23-27)

  • Tagna batok sa Kedar kag Hazor (28-33)

  • Ang tagna batok sa Elam (34-39)

49  Amo ini ang ginasiling ni Jehova tuhoy sa mga Ammonhon:+ “Wala bala sing mga anak si Israel? Wala bala sia sing manunubli? Ngaa si Malcam+ ang nagapanag-iya sa Gad?+ Kag ngaa mga sumilimba niya ang nagaistar sa mga siudad sang Israel?”   “‘Magaabot ang tion,’ siling ni Jehova,‘Nga pahanabuon ko nga mabatian ang sinyales sang inaway* batok sa mga Ammonhon+ sa Raba.+ Mangin isa sia ka tinumpok sang kagulub-an,Kag sunugon ang iya sakop* nga mga banwa.’ ‘Sakupon ni Israel ang kadutaan sang mga nagsakop anay sang iya kadutaan,’+ siling ni Jehova.   ‘Maghaya ka, O Hesbon, kay ginlaglag ang Ai! Magsinggit kamo, O sakop nga mga banwa sang Raba. Magsuksok kamo sing sako. Maghaya kamo kag maglibotlibot sa mga toril nga bato,*Kay bihagon si Malcam,Pati ang iya mga saserdote kag mga prinsipe.+   Ngaa ginapabugal mo ang imo mga nalupyakan,*Ang imo kapatagan nga ginailigan sing tubig, O indi matutom nga anak nga babayi, Nga nagasalig sa imo mga bahandiKag nagasiling: “Sin-o ang masalakay sa akon?”’”   “‘Dalhon ko sa imo ang isa ka makahaladlok nga butang,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan,‘Halin sa tanan nga yara sa palibot mo. Ang imo katawhan magaalaplaag sa tanan nga direksion,Kag wala sing magatipon sa mga magapalagyo.’”   “‘Apang pagkatapos sini, tipunon ko ang nabihag nga mga Ammonhon,’ siling ni Jehova.”   Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan tuhoy sa Edom: “Wala na bala sing kaalam sa Teman?+ Wala na bala sing mahatag nga maayo nga laygay ang may paghangop? Nadula na bala ang ila kaalam?   Mag-isol na kamo kag magpalagyo! Magpanago kamo sa manubo nga mga lugar, O mga pumuluyo sang Dedan!+ Kay laglagon ko si EsauSa tion nga silutan ko sia.   Kon magkadto sa inyo ang mga manugpamupo sing ubas,Indi bala nga may ibilin sila nga salaghawon? Kon sudlon kamo sang mga kawatan sa kagab-ihon,Ang masarangan lang nila ang kuhaon nila.+ 10  Apang ubuson ko ang tanan nga pagkabutang ni Esau. Buksan ko ang iya ginapanaguan nga mga lugar,Agod indi sia makapanago. Laglagon tanan ang iya mga anak kag ang iya mga utod nga lalaki kag ang iya mga kaingod,+Kag madula na sia.+ 11  Ibilin ang imo wala sing amay nga kabataan,Kag amligan ko ang ila kabuhi,Kag magasalig sa akon ang imo mga balo nga babayi.” 12  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Kon ang wala ginsentensiahan nga mag-inom sa kopa dapat mag-inom sa sini, pabay-an ka lang bala nga indi masilutan? Indi ka pagpabay-an nga indi masilutan, kay mainom gid ikaw.”+ 13  “Nagapanumpa ako sa akon kaugalingon,” siling ni Jehova, “nga ang Bozra mangin butang nga kahadlukan,+ pakahuy-an, hapayon, kag pakamalauton; kag ang tanan niya nga siudad mangin kagulub-an tubtob san-o.”+ 14  May nabatian ako nga balita halin kay Jehova,May mensahero nga ginpadala sa mga pungsod nga nagasiling: “Magtipon kamo kag salakaya ninyo sia;Maghanda kamo sa pagpakig-away.”+ 15  “Ginhimo ko ikaw nga kubos sa tunga sang mga pungsod,Kag ginatamay sa tunga sang katawhan.+ 16  Ginlimbungan ka sang imo pagpahadlok sa iban,Kag sang imo matinaastaason nga tagipusuon,Ikaw nga nagaistar sa gikab sang daku nga bato,Kag sa pinakamataas nga bakulod. Bisan pa parehuon mo kataas sa pugad sang agila ang imo ginaistaran,Ihulog ko ikaw halin didto,” siling ni Jehova. 17  “Ang Edom mangin butang nga kahadlukan.+ Ang tanan nga magalabay sa iya mahadlukan kag managutsot bangod sang tanan niya nga kalalat-an. 18  Subong sang natabo sang malaglag ang Sodoma kag Gomorra kag ang ila kaiping nga mga banwa,”+ siling ni Jehova, “wala gid sing magaistar didto, kag wala sing tawo nga magasaylo didto.+ 19  “May isa nga magagua pareho sang leon+ halin sa madabong nga kasiutan malapit sa Jordan kag salakayon niya ang malinong nga mga halalban, apang sa hinali lang papalagyuhon ko sia sa iya. Padumalahan ko sia sa isa nga ginpili ko. Kay sin-o ang kaangay sa akon, kag sin-o ang magahangkat sa akon? Sin-o nga manugbantay ang makatindog sa atubangan ko?+ 20  Gani, pamatii ninyo ang desisyon* ni Jehova batok sa Edom, kag ang iya ginahunahuna batok sa mga pumuluyo sang Teman:+ Guyuron ang mga kordero sang panong. Hapayon niya ang ila ginaistaran bangod sa ila.+ 21  Nag-uyog ang duta bangod sang ila mabaskog nga pagkapukan. May nagasinggit! Mabatian ini tubtob sa Pula nga Dagat.+ 22  Magalupad sia kag magasurip nga daw agila,+Kag ihumlad niya ang iya mga pakpak sa Bozra.+ Sa sina nga adlaw, ang tagipusuon sang mga hangaway sang EdomMangin pareho sang tagipusuon sang ginasakitan nga babayi nga manugbata.” 23  Amo ini ang mensahe tuhoy sa Damasco:+ “Nahuy-an ang Hamat+ kag ang Arpad,Kay malain nga balita ang ila nabatian. Nadulaan sila sing kaisog. Mamadlos ang dagat kag indi ini magkanay. 24  Nadulaan sing kaisog ang Damasco. Nagpalagyo sia, apang nagsalasala sia. Ginkulbaan sia kag ginsakitan,Pareho sang ginasakitan nga babayi nga manugbata. 25  Ngaa wala ginbayaan ang dalayawon nga siudad,Ang banwa nga puno sing kalipay? 26  Kay ang iya mga pamatan-on nga lalaki mapukan sa iya mga plasa,Kag pamatyon ang tanan niya nga mga soldado sa sina nga adlaw,” siling ni Jehova sang mga kasuldadusan. 27  “Sunugon ko ang pader sang Damasco,Kag sunugon sini ang mga palasyo ni Ben-hadad.”+ 28  Tuhoy sa Kedar+ kag sa mga ginharian ni Hazor nga ginsakop ni Hari Nabocodonosor* sang Babilonia, amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Salakaya ninyo ang Kedar,Kag laglaga ninyo ang mga anak sang Sidlangan. 29  Agawon ang ila mga tolda kag ang ila mga panong,Ang mga tela sang ila tolda kag ang tanan nila nga pagkabutang. Agawon ang ila mga kamelyo,Kag magasinggit sila, ‘May kahadlok bisan diin!’” 30  “Magpalagyo kamo sa malayo! Magpanago kamo sa manubo nga mga lugar, kamo nga mga pumuluyo sang Hazor,” siling ni Jehova. “Kay si Hari Nabocodonosor* sang Babilonia nagplano sing malain batok sa inyo,Kag tuyo niya nga laglagon kamo.” 31  “Salakaya ninyo ang pungsod nga malinong,Kag may kalig-unan!” siling ni Jehova. “Wala ini sing mga puertahan ukon mga trangka; nagakabuhi sila nga silahanon lang. 32  Agawon ang ila mga kamelyo,Kag ang ila madamo nga kasapatan. Paalaplaagon ko sila sa tanan nga direksion,*Sila nga nagabarbas sang ila buhok sa dungandungan,+Kag padalhan ko sila sing kalaglagan halin sa tanan nga direksion,” siling ni Jehova. 33  “Ang Hazor mangin puluy-an sang mga ido nga talunon,*Isa ka nahapay nga duog tubtob san-o. Wala gid sing magaistar didto,Kag wala sing tawo nga magasaylo didto.” 34  Amo ini ang ginsiling ni Jehova kay Jeremias nga manalagna tuhoy sa Elam+ sang magsugod sa paggahom si Hari Sedequias+ sang Juda: 35  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Balion ko ang pana sang Elam,+ ang ginhalinan* sang ila kusog. 36  Pahuypon ko sa Elam ang apat ka hangin halin sa apat ka pamusod sang langit, kag paalaplaagon ko sila sa sini tanan nga direksion. Wala sing pungsod nga indi malab-utan sang mga taga-Elam nga magaalaplaag.’” 37  “Pahanabuon ko nga mahadlukan ang mga taga-Elam sa ila mga kaaway kag sa mga tawo nga nagatinguha sa pagkuha sang ila kabuhi;* kag ipadala ko sa ila ang kalaglagan, ang akon nagadabdab nga kaakig,” siling ni Jehova. “Ipadala ko sa ila ang espada tubtob mapapas ko sila.” 38  “Ibutang ko ang akon trono sa Elam,+ kag laglagon ko ang hari kag ang mga prinsipe didto,” siling ni Jehova. 39  “Apang sa hingapusan nga mga adlaw, tipunon ko ang mga nabihag halin sa Elam,” siling ni Jehova.

Footnote

Ukon mahimo, “ang tunog sang singgit sa inaway.”
Ukon “palibot.”
Ukon “toril sang mga karnero.”
Ukon “manubo nga mga patag.”
Ukon “laygay.”
Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.
Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.
Sa literal, “hangin.”
Sa Ingles, jackal.
Sa literal, “ginsuguran.”
Ukon “nagapangita sang ila kalag.”