Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 32:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Nagbakal si Jeremias sing uma (1-15)

  • Ang pangamuyo ni Jeremias (16-25)

  • Ang sabat ni Jehova (26-44)

32  Sang ika-10 nga tuig sang paggahom ni Hari Sedequias sa Juda, nga amo ang ika-18 nga tuig sang paghari ni Nabocodonosor,*+ may mensahe si Jehova kay Jeremias.  Sadto nga tion ginlikupan sang mga soldado sang hari sang Babilonia ang Jerusalem, kag si Jeremias nga manalagna ginbilanggo sa Luwang sang Bantay+ sa balay* sang hari sang Juda.  Ginbilanggo sia ni Hari Sedequias sang Juda,+ kag nagsiling sia, “Ngaa nagapanagna ka sing subong sini? Nagsiling ka, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Itugyan ko ini nga siudad sa hari sang Babilonia, kag sakupon niya ini,+  kag si Hari Sedequias sang Juda indi makapalagyo sa mga Caldeanhon, kay pat-od gid nga itugyan sia sa hari sang Babilonia, kag magaatubang sia sa hari kag magpakighambal sa iya.”’+  ‘Dalhon niya si Sedequias sa Babilonia kag magapabilin sia didto tubtob nga dumdumon ko sia,’ siling ni Jehova. ‘Bisan pa nagapakig-away kamo sa mga Caldeanhon, indi kamo magmadinalag-on.’”+  Nagsiling si Jeremias: “Nagsiling si Jehova sa akon,  ‘Si Hanamel nga anak ni Sallum nga imo tiyo* magakadto sa imo kag magsiling: “Bakla ang akon uma sa Anatot,+ bangod ikaw ang may kinamatarong sa pagbakal sini.”’”+  Suno sa ginsiling ni Jehova, nagkadto sa akon sa Luwang sang Bantay si Hanamel nga anak sang akon tiyo, kag nagsiling sia sa akon: “Palihug bakla ang akon uma sa Anatot sa duta sang Benjamin, kay ikaw ang may kinamatarong sa pagpanag-iya sini kag sa pagbakal sini. Bakla ini.” Kag nahibaluan ko nga amo ini ang ginsiling ni Jehova.  Gani ginbakal ko kay Hanamel nga anak sang akon tiyo ang uma sa Anatot. Nagkilo ako sing kuarta+ para sa iya, pito ka siklo* kag napulo ka bilog nga pilak. 10  Dayon naghimo ako sing kasulatan+ kag ginselyuhan ini. Nagtawag ako sing mga saksi+ kag ginkilo ang kuarta sa timbangan. 11  Ginkuha ko ang kasulatan sa pagbaklanay, ang isa nga ginselyuhan suno sa kasuguan kag legal nga mga kinahanglanon, kag ang isa nga wala maselyuhan. 12  Ginhatag ko ang kasulatan sa pagbaklanay kay Baruc+ nga anak ni Neria+ nga anak ni Maseya sa atubangan ni Hanamel nga anak sang akon tiyo, sa atubangan sang mga saksi nga nagpirma sa kasulatan sa pagbaklanay, kag sa atubangan sang tanan nga Judiyo nga nagapungko sa Luwang sang Bantay.+ 13  Sa ila atubangan ginsilingan ko si Baruc: 14  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel, ‘Kuhaa ining mga kasulatan sa pagbaklanay, ang ginselyuhan kag ang wala maselyuhan, kag isulod mo ini sa suludlan nga daga, agod magdugay ini.’ 15  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel, ‘Magabaklanay liwat sing mga balay kag mga uma kag mga ulubasan sa sini nga duta.’”+ 16  Sa tapos ko mahatag kay Baruc nga anak ni Neria ang kasulatan sa pagbaklanay, nagpangamuyo ako kay Jehova: 17  “O Soberanong Ginuong Jehova! Ikaw ang naghimo sang langit kag sang duta paagi sa imo daku nga gahom+ kag sa imo gamhanan nga butkon. Wala sing butang nga imposible sa imo, 18  ang Isa nga nagapakita sing mainunungon nga gugma sa linibo, apang nagabalos sa* mga anak tungod sa sala sang ila mga amay,+ ang matuod nga Dios, ang halangdon kag Isa nga gamhanan, nga ang ngalan amo si Jehova sang mga kasuldadusan. 19  Maayo gid ang imo mga katuyuan* kag gamhanan ang imo mga binuhatan.+ Makita mo ang tanan nga dalanon sang mga tawo,+ agod mabalusan mo ang kada isa suno sa iya mga dalanon kag suno sa iya ginahimo.+ 20  Naghimo ka sing mga tanda kag mga milagro sa duta sang Egipto nga nahibaluan tubtob sini nga adlaw, kag nagbantog ang imo ngalan sa Israel kag sa katawhan,+ pareho sang nahanabo subong. 21  Ginpagua mo ang imo katawhan nga Israel sa duta sang Egipto, paagi sa mga tanda, paagi sa mga milagro, paagi sa gamhanan nga kamot, paagi sa gamhanan nga butkon, kag paagi sa makahaladlok nga mga buhat.+ 22  “Sang ulihi, ginhatag mo sa ila ini nga duta nga ginpanumpa mo nga ihatag sa ila mga katigulangan,+ ang duta diin nagailig ang gatas kag dugos.+ 23  Nagkadto sila sa sini kag ginpanag-iyahan nila ini, apang wala ka nila gintuman, kag wala nila ginsunod ang imo kasuguan. Wala nila gintuman ang tanan nga ginsugo mo sa ila, gani ginpahanabo mo sa ila ining tanan nga kalaglagan.+ 24  Nag-abot ang mga tawo kag naghimo sing bungyod nga ila mataklasan agod masakop ang siudad.+ Kag bangod sang espada,+ gutom, kag balatian,+ ang siudad masakop sang mga Caldeanhon nga nagapakig-away sa sini. Natabo ang tanan nga ginsiling mo kag nakita mo ini subong. 25  Apang nagsiling ka sa akon, O Soberanong Ginuong Jehova, ‘Magbakal ka sing uma kag magtawag ka sing mga saksi,’ bisan pa itugyan ang siudad sa mga Caldeanhon.” 26  Nagsiling si Jehova kay Jeremias: 27  “Ako si Jehova, ang Dios sang tanan nga tawo.* May butang bala nga imposible sa akon? 28  Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Ginatugyan ko ini nga siudad sa mga Caldeanhon kag kay Hari Nabocodonosor* sang Babilonia, kag sakupon niya ini.+ 29  Magasalakay ang mga Caldeanhon sa sini nga siudad kag sunugon nila ini nga siudad+ kag ang mga balay nga sa atop sini nagahalad ang katawhan kay Baal kag nagabubo sing mga dulot nga ilimnon sa iban nga dios, nga nagpaakig sa akon.’+ 30  “‘Kay ang katawhan sang Israel kag sang Juda naghimo sing malain sa akon atubangan halin sang pamatan-on pa sila.+ Ginpaakig ako sang katawhan sang Israel tungod sang ila ginahimo,’ siling ni Jehova. 31  ‘Kay sugod sang adlaw nga gintukod nila ini nga siudad tubtob sini nga adlaw, nagpaakig lang ini kag nagpasingkal sa akon,+ gani kuhaon ko ini sa akon atubangan,+ 32  kay naakig ako bangod sang tanan nga kalainan nga ginhimo sang katawhan sang Israel kag sang Juda—sila, ang ila mga hari,+ mga prinsipe,+ mga saserdote, mga manalagna,+ kag ang mga tawo sang Juda kag ang mga pumuluyo sang Jerusalem. 33  Nagtalikod sila sa akon kag wala mag-atubang;+ bisan gintudluan ko sila sing sulitsulit,* wala sing nagpamati sa ila agod magbaton sing disiplina.+ 34  Ginbutang nila ang ila makangilil-ad nga mga diosdios sa balay nga gintawag sa akon ngalan, agod dagtaan ini.+ 35  Naghimo pa sila sing mataas nga mga duog para kay Baal sa Nalupyakan sang Anak ni Hinom,*+ agod sunugon sa kalayo ang ila mga anak nga lalaki kag babayi bilang halad kay Molec,+ butang nga wala ko ginsugo sa ila+ kag wala gid magsulod sa akon tagipusuon* nga himuon nila ining makangilil-ad nga butang, nga ginbangdan sang pagpakasala sang Juda.’ 36  “Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova nga Dios sang Israel tuhoy sa sini nga siudad nga ginasiling ninyo nga itugyan sa hari sang Babilonia paagi sa espada, gutom, kag balatian, 37  ‘Tipunon ko sila halin sa tanan nga kadutaan diin ginpaalaplaag ko sila tungod sa akon kaakig kag sa akon kasingkal kag kaalipungot+ kag pabalikon ko sila sa sini nga lugar kag magaistar sila sa sini nga may kalig-unan.+ 38  Mangin katawhan ko sila, kag mangin Dios nila ako.+ 39  Hatagan ko sila sing isa lang ka tagipusuon+ kag isa lang ka dalanon agod pirme sila magkahadlok sa akon, para sa kaayuhan nila kag sang ila mga anak.+ 40  Magahimo ako sing wala sing katapusan nga katipan sa ila,+ nga indi ako mag-untat sa paghimo sing maayo sa ila;+ kag ibutang ko sa ila tagipusuon ang pagkahadlok sa akon agod indi sila magbiya sa akon.+ 41  Magakalipay ako sa paghimo sing maayo sa ila,+ kag itanom ko sila sing malig-on sa sini nga duta,+ sa bug-os ko nga tagipusuon kag sa bug-os ko nga kalag.’”* 42  “Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Subong nga ginpahanabo ko sa sini nga katawhan ining tanan nga daku nga kalaglagan, himuon ko man sa ila ang tanan nga kaayuhan* nga ginasaad ko sa ila.+ 43  Magabaklanay liwat sing mga uma sa sini nga duta,+ bisan pa nagasiling kamo: “Nahapay ini nga duta nga wala sing tawo kag sapat, kag gintugyan ini sa mga Caldeanhon.”’ 44  “‘Magabaklanay sing mga uma, magahimo sing kasulatan sa pagbaklanay kag selyuhan ini, kag magatawag sing mga saksi sa duta sang Benjamin,+ sa mga lugar sa palibot sang Jerusalem, sa mga siudad sang Juda,+ sa mga siudad sa kabukiran, sa mga siudad sa kapatagan,+ kag sa mga siudad sa bagatnan, bangod pabalikon ko ang mga nabihag sa ila,’+ siling ni Jehova.”

Footnote

Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.
Ukon “palasyo.”
Tiyo sa amay.
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “sa dughan sang.”
Sa literal, “laygay.”
Sa literal, “tanan nga unod.”
Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.
Sa literal, “aga pa nagabangon kag ginatudluan.”
Tan-awa ang Glossary, “Gehenna.”
Ukon “hunahuna.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “maayo nga mga butang.”