Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 31:1-40

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang nagkalabilin sang Israel magaistar liwat sa duta (1-30)

    • Nagahibi si Raquel tungod sa iya mga anak (15)

  • Isa ka bag-o nga katipan (31-40)

31  “Sa sina nga tion,” siling ni Jehova, “mangin Dios ako sang tanan nga pamilya sang Israel, kag mangin katawhan ko sila.”+   Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ginkahamut-an sang Dios sa kamingawan ang katawhan nga naluwas sa espadaSamtang nagapanglakaton ang Israel pakadto sa iya lugar nga palahuwayan.”   Halin sa malayo nagpakita sa akon si Jehova, kag nagsiling sia: “Ang akon gugma sa imo wala sing katapusan. Bangod sang akon mainunungon nga gugma, ginpapalapit ko ikaw sa akon.*+   Tukuron ko ikaw liwat gani matukod ka liwat.+ O birhen sang Israel, kuhaon mo liwat ang imo tamburinKag magasaot ka sing malipayon.*+   Magatanom ka liwat sing mga ubas sa mga bukid sang Samaria;+Magatanom sila kag magakaon sang mga bunga sini.+   Kay magaabot ang tion nga ang mga manugbantay sa kabukiran sang Efraim magasinggit: ‘Dali kamo, mataklad kita sa Sion, kay Jehova nga aton Dios.’”+   Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Magsinggit kamo sa kasadya para sa mga kaliwat ni Jacob. Magsinggit kamo sa kalipay bangod labaw kamo sa mga pungsod.+ Ipahibalo ninyo ini; dayawa ninyo sia kag magsiling kamo,‘O Jehova, luwasa ang imo katawhan, ang nagkalabilin sa Israel.’+   Dalhon ko sila halin sa duta sa aminhan.+ Tipunon ko sila halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta.+ Upod sa ila ang mga bulag kag ang mga piang,+Ang mga nagabusong kag ang mga manugbata. Magabalik sila diri bilang isa ka daku nga katilingban.+   Magaabot sila nga nagahibi.+ Pangunahan ko sila samtang nagapakiluoy sila. Tuytuyan ko sila pakadto sa mga sapa,*+Sa matapan nga dalan nga indi sila masandad. Kay ako ang Amay sang Israel, kag si Efraim amo ang akon panganay.”+ 10  Pamatii ninyo ang ginsiling ni Jehova, kamo nga mga pungsod,Kag ipahibalo ninyo ini sa mga isla sa malayo:+ “Ang isa nga nagpaalaplaag sa Israel magatipon sa iya. Bantayan niya sia pareho sang manugbantay sang mga karnero.+ 11  Kay tubson ni Jehova si Jacob+Kag luwason* niya sia sa isa nga mas makusog sangsa iya.+ 12  Magaabot sila sa kahitaasan sang Sion nga nagasinggit sa kalipay+Kag magakalipay sila tungod sa kaayo ni* Jehova,Tungod sa mga uyas kag sa bag-o nga alak+ kag sa lana,Kag sa tinday nga mga karnero kag mga baka.+ Mangin pareho sila* sang isa ka hardin nga pirme ginabunyagan,+Kag indi na sila magpalangluya liwat.”+ 13  “Sa sina nga tion, ang birhen magasaot sa kalipay,Pati ang mga pamatan-on kag mga tigulang nga lalaki.+ Bayluhan ko ang ila paglalaw sing paghugyaw.+ Lugpayan ko sila kag lipayon agod madula ang ila kasubo.+ 14  Amanan ko sing bugana* ang mga saserdote* agod mabusog sila,Kag mabusog ang akon katawhan sa akon kaayo,”+ siling ni Jehova. 15  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova: ‘Mabatian sa Rama+ ang pagpanalambiton kag paghibi: Nagahibi si Raquel tungod sa iya mga anak nga lalaki.*+ Indi sia malugpayan tungod sa natabo sa iya mga anak,Bangod wala na sila.’”+ 16  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “‘Indi ka na maghibi kag punggi ang imo mga luha,Kay padyaan ko ang imo ginahimo,’ siling ni Jehova, ‘Magabalik sila halin sa duta sang kaaway.’+ 17  ‘May paglaum ka sa imo palaabuton,’+ siling ni Jehova. ‘Magabalik ang imo mga anak sa ila teritoryo.’”+ 18  “Nabatian ko gid ang pagpanghakroy ni Efraim,‘Gintadlong mo ako, agod matadlong ako,Pareho sang tinday nga baka nga wala mamantso.* Papanumbalika ako, kag manumbalik ako dayon,Kay ikaw si Jehova nga akon Dios. 19  Sang makabalik na ako, ginsubuan ako sa akon ginhimo;+Sang ginpahangop mo ako, ginhampak ko ang akon paa bangod sa kasubo. Nahuya gid ako,+Bangod sang ginhimo ko sang bata pa ako.’” 20  “Indi bala nga si Efraim isa ka anak nga hamili sa akon, isa ka bata nga ginapalangga ko?+ Bisan pa nagahambal ako batok sa iya, dumdumon ko sia gihapon. Amo kon ngaa indi mapahamtang ang akon balatyagon* tungod sa iya.+ Kaluuyan ko gid sia,” siling ni Jehova.+ 21  “Magbutang ka sing mga tanda sa dalan,Kag maghimo ka sing mga poste nga tanda.+ Talupangda sing maayo ang dalan nga dapat mo agyan.+ Magbalik ka sa imo mga siudad, O birhen sang Israel. 22  Tubtob san-o ka magtalangtalang, ikaw nga indi matutom nga anak nga babayi? Kay naghimo si Jehova sing isa ka bag-o nga butang sa duta: Ang babayi pa ang magapangaluyag sa lalaki.” 23  Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel: “Amo ini ang isiling nila liwat sa Juda kag sa iya mga siudad kon tipunon ko na ang ila mga bihag: ‘Kabay pa nga pakamaayuhon ka ni Jehova, ikaw nga matarong nga duog nga puluy-an,+ ikaw nga balaan nga bukid.’+ 24  Magaistar diri nga magkaupod ang Juda kag ang tanan niya nga siudad, ang mga mangunguma kag ang mga nagabantay sa panong.+ 25  Pabaskugon ko ang isa* nga ginakapoy, kag busgon ko ang isa* nga nagapalangluya sa gutom.”+ 26  Dayon nagbugtaw ako kag ginmuklat ko ang akon mata, kag manami gid ang akon tulog. 27  “Magaabot ang tion,” siling ni Jehova, “nga sab-ugan ko ang panimalay ni Israel kag ang panimalay ni Juda sing binhi* sang tawo kag sing binhi sang sapat.”+ 28  “Kag kon nagpangita ako sing kahigayunan nga gabuton sila, rumpagon, gub-on, laglagon, kag halitan,+ mangita man ako sing kahigayunan nga tukuron sila kag itanom,”+ siling ni Jehova. 29  “Sa sina nga tion indi na sila magsiling, ‘Ang mga amay amo ang nagkaon sing maaslom nga ubas, apang ang mga ngipon sang mga anak amo ang nagngilo.’+ 30  Apang ang nakasala amo ang mapatay. Kon sin-o ang nagkaon sing maaslom nga ubas, ang iya ngipon ang magangilo.” 31  “Magaabot ang tion,” siling ni Jehova, “nga magahimo ako sing bag-o nga katipan sa panimalay ni Israel kag sa panimalay ni Juda.+ 32  Indi ini pareho sa katipan nga ginhimo ko anay sa ila mga katigulangan sang gindapit ko sila kag ginpagua sila sa Egipto,+ ‘ang akon katipan nga ila ginlapas,+ bisan pa ako ang ila matuod nga agalon,’* siling ni Jehova.” 33  “Kay amo ini ang katipan nga himuon ko sa panimalay ni Israel pagkatapos sina nga tion,” siling ni Jehova. “Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa sulod nila,+ kag isulat ko ini sa ila tagipusuon.+ Kag mangin Dios nila ako, kag mangin katawhan ko sila.”+ 34  “Indi na nila pagtudluan ang ila isigkatawo ukon ang ila utod, nga nagasiling, ‘Kilalaha si Jehova!’+ kay sila tanan makakilala sa akon, halin sa pinakakubos tubtob sa pinakadungganon,”+ siling ni Jehova. “Kay patawaron ko ang ila kasaypanan, kag indi ko na pagdumdumon ang ila sala.”+ 35  Amo ini ang ginasiling ni Jehova,Nga naghimo sang adlaw agod maghatag sing kasanag kon adlaw,Nga naghimo sing kasuguan* agod ang bulan kag mga bituon maghatag sing kasanag kon gab-i,Nga nagalabugay sang dagat kag nagapadaguhob sang mga balod sini,Nga ang iya ngalan amo si Jehova sang mga kasuldadusan:+ 36  “‘Kon ini nga mga pagsulundan madula sa atubangan ko,’ siling ni Jehova,‘Madula man ang kaliwat sang Israel bilang isa ka pungsod, nga yara pirme sa atubangan ko.’”+ 37  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “‘Kon ang langit matakus kag ang pundasyon sang duta matungkad, sikwayon ko ang tanan nga kaliwat sang Israel tungod sang tanan nga ginhimo nila,’ siling ni Jehova.”+ 38  “Magaabot ang tion,” siling ni Jehova, “nga tukuron ang siudad+ para kay Jehova halin sa Torre ni Hananel+ tubtob sa Gawang sa Pamusod.+ 39  Ang lubid nga inugtakus+ magalab-ot tubtob sa bakulod sa Gareb, kag magaliko pakadto sa Goa. 40  Ang bug-os nga nalupyakan* sang mga bangkay kag sang abo* kag ang tanan nga nagahagdanhagdan nga kadutaan tubtob sa Nalupyakan sang Kidron,+ tubtob sa pamusod sang Gawang sang Kabayo+ sa sidlangan, mangin butang nga balaan kay Jehova.+ Indi na ini liwat paggabuton ukon paggub-on.”

Footnote

Ukon “Gani padayon ako nga nagpakita sing mainunungon nga gugma sa imo.”
Ukon “magasaot ka upod sa mga nagakinadlaw.”
Ukon “nalupyakan nga may tubig.” Tan-awa ang Glossary, “Nalupyakan.”
Ukon “bawion.”
Ukon “sa maayo nga mga butang halin kay.”
Ukon “ang ila kalag.”
Sa literal, “tambok.”
Ukon “ang kalag sang mga saserdote.”
Ukon “mga anak.”
Ini nga termino nagapatuhoy sa paghanas sa sapat.
Sa literal, “tinai.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kaliwat.”
Ukon mahimo, “ila bana.”
Ukon “pagsulundan.”
Ukon “manubo nga patag.”
Ukon “abo sang tambok,” ang abo nga nabasa sang tambok sang mga halad.