Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 29:1-32

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Sulat ni Jeremias para sa mga tinapok sa Babilonia (1-23)

    • Mabalik ang Israel pagkatapos sang 70 ka tuig (10)

  • Ang mensahe kay Semaias (24-32)

29  Amo ini ang sulat nga ginpadala ni Jeremias nga manalagna halin sa Jerusalem para sa nabilin nga mga gulang sang gintapok nga katawhan, sa mga saserdote, sa mga manalagna, kag sa tanan nga katawhan, nga ginbihag ni Nabocodonosor halin sa Jerusalem pakadto sa Babilonia,  sa tapos ginbihag halin sa Jerusalem si Hari Jeconias+, ang iloy nga rayna,*+ ang mga opisyal sang palasyo, ang mga prinsipe sang Juda kag sang Jerusalem, ang sampaton nga mga trabahador kag ang mga platero.*+  Si Elasa nga anak ni Safan+ kag si Gemarias nga anak ni Hilkias, nga ginpakadto ni Hari Sedequias+ sang Juda sa Babilonia kay Hari Nabocodonosor sang Babilonia, amo ang nagdala sang sulat. Ini nagasiling:  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel, sa tanan nga bihag nga katawhan, nga gintugutan ko nga mabihag sa Babilonia halin sa Jerusalem,  ‘Magpatindog kamo sing mga balay kag istaran ini. Magtanom kamo kag kauna ang mga bunga sini.  Magpangasawa kamo kag mag-anak sing mga lalaki kag mga babayi; paasawaha kag papamanaha ang inyo mga anak agod magpanganak man sila sing mga lalaki kag mga babayi. Mangin madamo kamo didto, kag indi magbuhin.  Kag tinguhai ninyo nga may paghidait ang siudad diin gintugutan ko nga bihagon kamo, kag ipangamuyo ninyo ini kay Jehova, kay kon may paghidait sa sini, may paghidait man kamo.+  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel: “Indi kamo magpadaya sa mga manalagna kag sa mga manugpakot sa tunga ninyo,+ kag indi kamo magpamati sa ginasugid nila nga mga damgo.  Kay ‘nagapanagna sila sa inyo sing kabutigan sa akon ngalan. Wala ko sila ginpadala,’+ siling ni Jehova.”’” 10  “Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Pagkatapos sang 70 ka tuig sa Babilonia, dumdumon ko kamo,+ kag tumanon ko ang ginsaad ko sa inyo nga pabalikon ko kamo sa sini nga lugar.’+ 11  “‘Kay nahibaluan ko kon ano ang himuon ko sa inyo,’ siling ni Jehova, ‘hatagan ko kamo sing paghidait kag indi sing kalaglagan,+ agod may maayo kamo nga palaabuton kag paglaum.+ 12  Magapanawag kamo sa akon kag magadangop kamo kag magapangamuyo sa akon, kag magapamati ako sa inyo.’+ 13  “‘Pangitaon ninyo ako kag makita ninyo ako,+ kay pangitaon ninyo ako sing bug-os tagipusuon.+ 14  Tugutan ko nga makita ninyo ako,’+ siling ni Jehova. ‘Kag tipunon ko ang mga nabihag sa inyo kag ibalik ko kamo halin sa tanan nga pungsod kag halin sa tanan nga lugar diin ginpaalaplaag ko kamo,’+ siling ni Jehova. ‘Pabalikon ko kamo sa lugar nga ginhalinan ninyo sang ginbihag kamo.’+ 15  “Apang nagsiling kamo, ‘Ginhatagan kami ni Jehova sang mga manalagna sa Babilonia.’ 16  “Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sa hari nga nagapungko sa trono ni David+ kag sa tanan nga katawhan nga nagaistar sa sini nga siudad nga inyo mga utod nga wala mabihag upod sa inyo, 17  ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan: “Magapadala ako batok sa ila sing espada, gutom, kag balatian.+ Himuon ko sila nga pareho sang nadunot* nga mga igos* nga kalain gid amo nga indi makaon.”’+ 18  “‘Lagson ko sila sang espada,+ gutom, kag balatian. Himuon ko sila nga butang nga kahadlukan sang tanan nga ginharian sang duta.+ Pakamalauton sila, mangin butang nga kalatingalahan, panagutsutan sila,+ kag pakahuy-an sang tanan nga pungsod diin paalaplaagon ko sila,+ 19  bangod wala sila magpamati sa akon mga pulong nga ginsiling ko sa ila paagi sa akon mga alagad nga mga manalagna,’ siling ni Jehova, ‘nga ginapadala ko sa ila sing sulitsulit.’*+ “‘Apang wala kamo magpamati,’+ siling ni Jehova. 20  “Gani pamatii ninyo ang ginasiling ni Jehova, kamo tanan nga bihag nga katawhan nga ginpadala ko sa Babilonia halin sa Jerusalem. 21  Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel, tuhoy kay Ahab nga anak ni Kolaias kag kay Sedequias nga anak ni Maaseias, nga nagapanagna sa inyo sing kabutigan sa akon ngalan,+ ‘Itugyan ko sila kay Hari Nabocodonosor* sang Babilonia, kag patyon niya sila sa inyo atubangan. 22  Kag ang matabo sa ila gamiton sang tanan nga taga-Juda nga bihag sa Babilonia sa pagpakamalaut sa iban: “Kabay pa nga himuon ni Jehova nga mangin pareho kamo kay Sedequias kag kay Ahab nga ginsunog sang hari sang Babilonia!” 23  bangod makahuluya ang ginhimo nila sa Israel.+ Nagpakighilahi sila sa mga asawa sang ila mga isigkatawo kag naghambal sila sing kabutigan sa akon ngalan nga wala ko ginsugo sa ila.+ “‘“Ako ang nakahibalo sini, kag ako ang saksi sa sini,”+ siling ni Jehova.’” 24  “Kag isiling mo kay Semaias+ nga taga-Nehelam, 25  ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel: “Bangod nagpadala ka sing mga sulat sa imo ngalan sa tanan nga katawhan sa Jerusalem, kay Sofonias+ nga anak ni Maaseias nga saserdote, kag sa tanan nga saserdote, nga nagasiling, 26  ‘Ginpili ka ni Jehova nga magbulos bilang saserdote kay Jehoiada nga saserdote agod magdumala sa balay ni Jehova, kag ibutang mo sa pandog kag sa mga grilyos+ ang bisan sin-o nga buangbuang nga tawo nga nagapanghikot pareho sang manalagna; 27  kon amo, ngaa wala mo ginsaway si Jeremias nga taga-Anatot,+ nga nagapanghikot sa inyo pareho sang manalagna?+ 28  Kay nagpadala pa gani sia sini nga mensahe sa amon sa Babilonia: “Ini nga pagkabihag malawig! Magpatindog kamo sing mga balay kag istaran ini. Magtanom kamo kag kauna ang mga bunga sini,+—”’”’” 29  Sang ginbasa ni Sofonias+ nga manalagna ini nga sulat kay Jeremias nga manalagna, 30  nagsiling si Jehova kay Jeremias: 31  “Magpadala ka sini nga mensahe sa tanan nga bihag nga katawhan, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova tuhoy kay Semaias nga taga-Nehelam: “Bangod nagpanagna si Semaias sa inyo, bisan wala ko sia ginpadala, kag ginpasalig niya kamo sa kabutigan,+ 32  amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Silutan ko si Semaias nga taga-Nehelam kag ang iya mga kaliwat. Wala sia sing kaliwat nga maluwas upod sa sini nga katawhan, kag indi niya makita ang kaayuhan nga himuon ko sa akon katawhan,’ siling ni Jehova, ‘kay nagsugyot sia sing pagrebelde kay Jehova.’”’”

Footnote

Ukon “ang ginang.”
Ukon mahimo, “manunukod sang mga pamakod.”
Ukon mahimo, “napusa.”
Bunga sang kahoy nga higuera.
Sa literal, “aga pa nagabangon kag ginapadala.”
Sa literal, “Nabocodorosor,” lain pa nga pagtigbato.