Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jeremias 13:1-27

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang naguba nga linen nga wagkus (1-11)

  • Mga tibod sang alak bungguon (12-14)

  • Bihagon ang indi mahinulsulon nga Juda (15-27)

    • “Maislan bala sang Cushanon ang iya panit?” (23)

13  Nagsiling si Jehova sa akon: “Lakat ka, kag magbakal ka sing linen nga wagkus kag iwagkus mo ini sa imo hawak, apang indi ini pagbas-a.”  Gani nagbakal ako sing wagkus suno sa ginsiling ni Jehova kag ginwagkus ko ini sa akon hawak.  Nagsiling liwat si Jehova sa akon:  “Huksa ang wagkus nga imo ginbakal, kag magkadto ka sa Eufrates, kag tagua ini sa gikab sang daku nga bato.”  Gani naglakat ako kag gintago ko ini sa Eufrates suno sa ginsugo sa akon ni Jehova.  Apang pagligad sang madamo nga adlaw, nagsiling si Jehova sa akon: “Magkadto ka sa Eufrates kag kuhaa ang wagkus nga ginpatago ko sa imo didto.”  Gani nagkadto ako sa Eufrates. Ginkutkot ko kag ginkuha ang wagkus sa lugar nga gintaguan ko sini, apang guba na ang wagkus kag indi na mapuslan.  Dayon nagsiling si Jehova sa akon:  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Sumpuon ko man ang bugal sang Juda kag ang daku nga bugal sang Jerusalem pareho sini nga wagkus.+ 10  Ining malaut nga katawhan nga wala nagatuman sa akon,+ nga nangin batinggilan kag nagasunod sa ila tagipusuon,+ nga nagaalagad kag nagasimba sa iban nga mga dios, mangin pareho sini nga wagkus nga indi na mapuslan.’ 11  ‘Kay subong nga ang wagkus nagahugot sa hawak sang isa ka tawo, nagtinguha gid ako nga ang bug-os nga panimalay ni Israel kag ang bug-os nga panimalay ni Juda mag-uyat sing hugot sa akon,’ siling ni Jehova, ‘agod sila mangin akon katawhan,+ himaya,+ kadayawan, kag dungog. Apang wala sila magtuman.’+ 12  “Dapat mo man isiling sa ila ini nga mensahe, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova nga Dios sang Israel: “Ang tagsa ka daku nga tibod dapat pun-on sing alak.”’ Kag magasabat sila sa imo, ‘Indi bala nga nahibaluan na namon nga ang tagsa ka daku nga tibod dapat pun-on sing alak?’ 13  Dayon isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Pareho sang daku nga tibod, pun-on ko sing alak ang tanan nga pumuluyo sini nga duta,+ ang mga hari sa trono ni David, ang mga saserdote, ang mga manalagna, kag ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem tubtob mahubog sila. 14  Bungguon ko sila sa isa kag isa, ang mga amay kag ang mga anak,” siling ni Jehova.+ “Indi gid ako magkasubo ukon magpakita sing pagkamainawaon ukon kaluoy sa ila. Wala gid sing makapugong sa akon sa pagpamatay sa ila.”’+ 15  Magpamati kamo. Indi kamo magpabugal, kay si Jehova ang naghambal. 16  Himayaa ninyo si Jehova nga inyo DiosAntes niya mapadala ang kadulomKag antes kamo masandad sa mga bukid sa kasisidmon. Ginalauman ninyo ang kasanag,Apang kadulom ang iya ipadala;Himuon niya ini nga tuman nga kadulom.+ 17  Kon indi kamo magpamati,Magahibi ako* sa tago tungod sang inyo bugal. Magahibi ako sing todo, kag magatululagay ang akon mga luha,+Kay pagabihagon ang panong ni Jehova.+ 18  Silinga ang hari kag ang iya iloy nga rayna,*+ ‘Magpungko kamo sa kubos nga lugar,Kay ang inyo matahom nga korona mahulog gikan sa inyo ulo.’ 19  Ang mga siudad sa bagatnan ginsirado,* kag wala na sing magbukas sini. Ginbihag ang bug-os nga Juda. Ginbihag ang tanan nga katawhan sang Juda.+ 20  Tan-awa ninyo kon sin-o ang nagapadulong halin sa aminhan.+ Diin na ang panong nga ginhatag sa imo, ang imo matahom nga mga karnero?+ 21  Ano ang batyagon mo kon ang silot sa imoMagahalin sa imo suod nga mga abyan nga ginbuligan mo anay?+ Indi ka ayhan pagsakitan pareho sang babayi nga manugbata?+ 22  Kag kon mamangkot ka, ‘Ngaa nagakatabo ini sa akon?’+ Dapat mo mahibaluan nga bangod sang imo madamo nga sala gin-uba ang imo saya+ Kag nasakitan gid ang imo mga tikod. 23  Maislan bala sang Cushanon* ang iya panit, ukon sang leopardo ang iya mga pintokpintok?+ Kon amo sina, kuntani makahimo kamo sing maayo,Bisan pa gintudluan kamo sing malain. 24  Gani laptahon ko sila pareho sang dagami nga ginapalid sang hangin halin sa desyerto.+ 25  Amo ini ang imo bahin, ang imo tinakus nga bahin halin sa akon,” siling ni Jehova,“Bangod ginkalimtan mo ako+ kag nagsalig ka sa kabutigan.+ 26  Gani tukison ko ang imo saya kag itabon sa imo guya,Kag mahuy-an gid ikaw.+ 27  Nakita ko ang imo pagpakighilahi+ kag paghangos nga may kailigbon,Kag ang imo makangilil-ad* nga pagpakighilawas. Nakita ko ang makangilil-ad nga mga buhat+Nga ginahimo mo sa mga bakulod kag sa mga latagon. Makaluluoy gid ikaw, O Jerusalem! Tubtob san-o ka pa bala magpabilin nga indi matinlo?”+

Footnote

Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “ang ginang.”
Ukon “ginlikupan.”
Ukon “Etiopianhon.”
Ukon “makahuluya.”