Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Jeremias

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Si Jeremias gintangdo subong manalagna (1-10)

  • Palanan-awon tuhoy sa almendra (11, 12)

  • Palanan-awon tuhoy sa kaldero (13-16)

  • Si Jeremias ginpabakod para sa iya hilikuton (17-19)

 • 2

  • Ang Israel nagbiya kay Jehova (1-37)

   • Ang Israel kaangay sang iban nga ubas (21)

   • Ang iya mga bayo may mantsa sang dugo (34)

 • 3

  • Apostasya sang Israel (1-5)

  • Ang Israel kag Juda nakighilahi (6-11)

  • Panawagan nga maghinulsol (12-25)

 • 4

  • Ang paghinulsol nagadala sing pagpakamaayo (1-4)

  • Kalaglagan halin sa aminhan (5-18)

  • Kasakit ni Jeremias bangod sang magaabot nga kalaglagan (19-31)

 • 5

  • Wala ginbaton sang katawhan ang pagdisiplina ni Jehova (1-13)

  • Kalaglagan apang indi bug-os (14-19)

  • Ginpapanabat ni Jehova ang katawhan (20-31)

 • 6

  • Paglikop sa Jerusalem malapit na (1-9)

  • Kaakig ni Jehova sa Jerusalem (10-21)

   • Nagasiling “May paghidait!” bisan wala sing paghidait (14)

  • Pagsalakay halin sa aminhan (22-26)

  • Si Jeremias pareho sang isa nga nagapapuro sing metal (27-30)

 • 7

  • Indi husto nga pagsalig sa templo ni Jehova (1-11)

  • Ang templo mangin kaangay sang Shilo (12-15)

  • Pormalidad lang nga pagsimba ginpakamalaut (16-34)

   • “Rayna sang Langit” ginasimba (18)

   • Paghalad sing anak sa Hinom (31)

 •  8

  • Ginasunod sang katawhan ang dalanon sang kalabanan (1-7)

  • Ano ang kaalam kon wala ang pulong ni Jehova? (8-17)

  • Nagpanalambiton si Jeremias bangod sa Juda (18-22)

   • “Wala bala sing balsamo sa Gilead?” (22)

 • 9

  • Tuman nga kasubo ni Jeremias (1-3a)

  • Si Juda manabat kay Jehova (3b-16)

  • Panalambiton para sa Juda (17-22)

  • Ipabugal nga kilala si Jehova (23-26)

 • 10

  • Mga diosdios sang mga pungsod kontra sa buhi nga Dios (1-16)

  • Ang nagahilapit nga kalaglagan kag pagkatapok (17, 18)

  • Nagkasubo gid si Jeremias (19-22)

  • Ang pangamuyo sang manalagna (23-25)

   • Ang tawo indi makatuytoy sang iya tikang (23)

 • 11

  • Wala gintuman ni Juda ang iya katipan sa Dios (1-17)

   • Mga dios pareho kadamo sang mga siudad (13)

  • Si Jeremias ginpaanggid sa kordero nga ilihawon (18-20)

  • Pagpamatok sang iya kasimanwa (21-23)

 • 12

  • Ang reklamo ni Jeremias (1-4)

  • Ang sabat ni Jehova (5-17)

 • 13

  • Ang naguba nga linen nga wagkus (1-11)

  • Mga tibod sang alak bungguon (12-14)

  • Bihagon ang indi mahinulsulon nga Juda (15-27)

   • “Maislan bala sang Cushanon ang iya panit?” (23)

 • 14

  • Tigpalamangag, gutom, espada (1-12)

  • Ang butig nga mga manalagna ginpakamalaut (13-18)

  • Ginbaton ni Jeremias nga nakasala ang katawhan (19-22)

 • 15

  • Indi pagbag-uhon ni Jehova ang iya paghukom (1-9)

  • Ang reklamo ni Jeremias (10)

  • Ang sabat ni Jehova (11-14)

  • Ang pangamuyo ni Jeremias (15-18)

   • Ginkaon ang pulong sang Dios (16)

  • Ginpabakod ni Jehova si Jeremias (19-21)

 • 16

  • Si Jeremias indi mangasawa, maglalaw, ukon magkadto sa sinalusalo (1-9)

  • Silot, dayon pagpasag-uli (10-21)

 • 17

  • Tudok gid ang sala sang Juda (1-4)

  • Pagpakamaayo bangod sang pagsalig kay Jehova (5-8)

  • Ang madaya nga tagipusuon (9-11)

  • Jehova, ang paglaum sang Israel (12, 13)

  • Ang pangamuyo ni Jeremias (14-18)

  • Himuon nga sagrado ang Adlaw nga Inugpahuway (19-27)

 • 18

  • Ang daga sa kamot sang maninihon (1-12)

  • Gintalikdan ni Jehova ang Israel (13-17)

  • Ang plano batok kay Jeremias; ang iya pangabay (18-23)

 • 19

  • Ginsugo si Jeremias nga buk-on ang daga nga tibod (1-15)

   • Paghalad sing anak kay Baal (5)

 • 20

  • Ginbunal ni Pasur si Jeremias (1-6)

  • Si Jeremias indi makauntat sa pagbantala (7-13)

   • Mensahe sang Dios daw kalayo (9)

   • Si Jehova pareho sang ginakahadlukan nga hangaway (11)

  • Ang reklamo ni Jeremias (14-18)

 • 21

  • Wala ginhatag ni Jehova ang pangabay ni Sedequias (1-7)

  • Ginpapili ang katawhan sa kabuhi ukon kamatayon (8-14)

 • 22

  • Mga mensahe sang paghukom batok sa malain nga mga hari (1-30)

   • Tuhoy kay Sallum (10-12)

   • Tuhoy kay Jehoiakim (13-23)

   • Tuhoy kay Conias (24-30)

 • 23

  • Ang maayo kag malain nga mga manugbantay (1-4)

  • Kalig-unan sa idalom sang “matarong nga salingsing” (5-8)

  • Ginpakamalaut ang butig nga mga manalagna (9-32)

  • “Ang palas-anon” ni Jehova (33-40)

 • 24

  • Maayo kag malain nga mga igos (1-10)

 • 25

  • Kasuayon batok sa mga pungsod (1-38)

   • Mga pungsod magaalagad sa Babilonia sing 70 ka tuig (11)

   • Kopa sang kaakig sang Dios (15)

   • Kalaglagan sa mga pungsod (32)

   • Ang mapatay ni Jehova (33)

 • 26

  • Si Jeremias gintinguhaan nga patyon (1-15)

  • Naluwas si Jeremias (16-19)

   • Ginkutlo ang tagna ni Miqueas (18)

  • Si manalagna Urija (20-24)

 •  27

  • Ang gota sang Babilonia (1-11)

  • Ginsugo si Sedequias nga magpasakop sa Babilonia (12-22)

 • 28

  • Si Jeremias kontra kay Hananias (1-17)

 • 29

  • Sulat ni Jeremias para sa mga tinapok sa Babilonia (1-23)

   • Mabalik ang Israel pagkatapos sang 70 ka tuig (10)

  • Ang mensahe kay Semaias (24-32)

 • 30

  • Saad nga ipasag-uli kag ayuhon (1-24)

 • 31

  • Ang nagkalabilin sang Israel magaistar liwat sa duta (1-30)

   • Nagahibi si Raquel tungod sa iya mga anak (15)

  • Isa ka bag-o nga katipan (31-40)

 • 32

  • Nagbakal si Jeremias sing uma (1-15)

  • Ang pangamuyo ni Jeremias (16-25)

  • Ang sabat ni Jehova (26-44)

 • 33

  • Ginsaad ang pagpasag-uli (1-13)

  • Kalig-unan sa idalom sang “matarong nga salingsing” (14-16)

  • Katipan kay David kag sa mga saserdote (17-26)

   • Katipan tuhoy sa adlaw kag gab-i (20)

 • 34

  • Ang paghukom kay Sedequias (1-7)

  • Ginlapas ang katipan sa paghilway sa mga ulipon (8-22)

 • 35

  • Mga Recabnon, huwaran sa pagtuman (1-19)

 • 36

  • Gindikta ni Jeremias ang linukot (1-7)

  • Nagbasa si Baruc sing mabaskog (8-19)

  • Ginsunog ni Jehoiakim ang linukot (20-26)

  • Ginsulat liwat ang mensahe (27-32)

 • 37

  • Mga Caldeanhon nag-isol apang mabalik (1-10)

  • Ginbilanggo si Jeremias (11-16)

  • Si Sedequias nakigkita kay Jeremias (17-21)

   • Ginhatagan sing tinapay si Jeremias (21)

 • 38

  • Ginbutang sa bubon si Jeremias (1-6)

  • Ginluwas ni Ebed-melec si Jeremias (7-13)

  • Ginsilingan ni Jeremias si Sedequias nga mag-ampo (14-28)

 • 39

  • Pagkapukan sang Jerusalem (1-10)

   • Si Sedequias nalagyo kag nadakpan (4-7)

  • Si Jeremias pagaamligan (11-14)

  • Si Ebed-melec pagaluwason (15-18)

 • 40

  • Ginbuy-an ni Nebuzaradan si Jeremias (1-6)

  • Si Gedalias ginpadumala sa duta (7-12)

  • Ang plano batok kay Gedalias (13-16)

 • 41

  • Ginpatay ni Ismael si Gedalias (1-10)

  • Si Ismael nalagyo kay Johanan (11-18)

 • 42

  • Nangabay ang katawhan kay Jeremias nga mangamuyo (1-6)

  • Si Jehova nagsabat: “Indi kamo magkadto sa Egipto” (7-22)

 • 43

  • Ang katawhan wala magtuman kag nagkadto sila sa Egipto (1-7)

  • Ang mensahe ni Jehova kay Jeremias sa Egipto (8-13)

 • 44

  • Gintagna nga malaglag ang mga Judiyo sa Egipto (1-14)

  • Ginsikway sang katawhan ang paandam sang Dios (15-30)

   • “Rayna sang Langit” ginasimba (17-19)

 • 45

  • Ang mensahe ni Jehova kay Baruc (1-5)

 • 46

  • Ang tagna batok sa Egipto (1-26)

   • Sakupon ni Nabocodonosor (13, 26)

  • Mga saad sa Israel (27, 28)

 • 47

  • Ang tagna batok sa mga Filistinhon (1-7)

 • 48

  • Ang tagna batok sa Moab (1-47)

 • 49

  • Ang tagna batok sa Ammon (1-6)

  • Ang tagna batok sa Edom (7-22)

   • Indi na mangin pungsod (17, 18)

  • Ang tagna batok sa Damasco (23-27)

  • Tagna batok sa Kedar kag Hazor (28-33)

  • Ang tagna batok sa Elam (34-39)

 • 50

  • Ang tagna batok sa Babilonia (1-46)

   • Magpalagyo halin sa Babilonia (8)

   • Ang Israel pabalikon (17-19)

   • Mahubas ang tubig sa Babilonia (38)

   • Babilonia, indi na maistaran (39, 40)

 • 51

  • Ang tagna batok sa Babilonia (1-64)

   • Babilonia, hinali nga mapukan (8-12)

   • Libro, ginhaboy sa Eufrates (59-64)

 • 52

  • Si Sedequias nagrebelde sa Babilonia (1-3)

  • Ginkibon ni Nabocodonosor ang Jerusalem (4-11)

  • Nalaglag ang siudad kag templo (12-23)

  • Ang katawhan gindala nga bihag sa Babilonia (24-30)

  • Si Jehoiakin ginpagua sa prisuhan (31-34)