Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Hulubaton

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Katuyuan sang mga hulubaton (1-7)

  • Halit sang malain nga kaupod (8-19)

  • Matuod nga kaalam nagasinggit (20-33)

 • 2

  • Ang balor sang kaalam (1-22)

   • Pangitaa subong bahandi (4)

   • Ikasarang sa paghunahuna, isa ka proteksion (11)

   • Imoralidad makahalalit (16-19)

 • 3

  • Magmaalam, magsalig kay Jehova (1-12)

   • Padunggi si Jehova paagi sa hamili nga mga butang (9)

  • Kaalam nagapahalipay (13-18)

  • Kaalam nagahatag kalig-unan (19-26)

  • Nagakaigo nga paggawi sa iban (27-35)

   • Magpakita sing kaayo sa iban kon masarangan mo (27)

 • 4

  • Instruksion sang amay (1-27)

   • Magkuha sing kaalam (7)

   • Likawi malaut nga dalanon (14, 15)

   • Banas sang matarong nagasanag (18)

   • “Bantayi ang imo tagipusuon” (23)

 • 5

  • Paandam sa imoral nga babayi (1-14)

  • Magkalipay sa imo asawa (15-23)

 • 6

  • Mag-andam sa paggarantiya (1-5)

  • ‘Matamad, magkadto ka sa subay’ (6-11)

  • Wala pulos kag malaut nga tawo (12-15)

  • Pito nga ginadumtan ni Jehova (16-19)

  • Mag-andam sa malain nga babayi (20-35)

 • 7

  • Batuna sugo sang Dios kag mabuhi (1-5)

  • Wala sing hinalung-ong nahaylo (6-27)

   • Daw baka nga ilihawon (22)

 • 8

  • Nagahambal ang kaalam (1-36)

   • ‘Ako ang nahauna sa hinimuan sang Dios’ (22)

   • ‘Batid nga manugpangabudlay’ (30)

   • ‘Nalipay ako sa mga tawo’ (31)

 •   9

  • Matuod nga kaalam nagaagda (1-12)

   • “Paagi sa akon magalawig ang imo mga adlaw” (11)

  • Ang buangbuang nagaagda (13-18)

   • “Matam-is ang kinawat nga tubig” (17)

 • MGA HULUBATON NI SOLOMON (10:1–24:34)

  • 10

   • Maalamon nga anak nagahatag kalipay sa iya amay (1)

   • Mapisan nga kamot nagadala sing manggad (4)

   • Madamo sing hambal makasala (19)

   • Ang pagpakamaayo ni Jehova amo ang nagapamanggad (22)

   • Ang kahadlok kay Jehova nagapalawig sang kabuhi (27)

  • 11

   • Kaalam yara sa mga maugdang (2)

   • Ang apostata nagalaglag sa iban (9)

   • “May kadalag-an kon madamo sing manuglaygay” (14)

   • Ang maalwan mangin hamungaya (25)

   • Nagasalig sa manggad mapukan (28)

  • 12

   • Nagadumot sa pagsabdong wala sing paghangop (1)

   • ‘Paghambal nga wala ginahunahuna kaangay buno sang espada’ (18)

   • Paghidait nagadala sang kalipay (20)

   • Butigon makangilil-ad kay Jehova (22)

   • Kabalaka mabug-at sa tagipusuon (25)

  • 13

   • Nagapangayo sing laygay maalam (10)

   • Ginapaabot nga wala madayon nagapasubo sang tagipusuon (12)

   • Masaligan nga mensahero nagadala sing kaayuhan (17)

   • Ang nagaupod sa maalamon mangin maalamon man (20)

   • Disiplina, ekspresyon sang gugma (24)

  • 14

   • Tagipusuon nakahibalo sang kapait (10)

   • Daw husto nga dalan apang padulong sa kamatayon (12)

   • Mapinatihon nagapati sa bisan ano (15)

   • Manggaranon madamo sing abyan (20)

   • Malinong nga tagipusuon nagahatag sing kabuhi (30)

  • 15

   • Kalulo nagapatahaw sang kaakig (1)

   • Mata ni Jehova yara bisan diin (3)

   • Ginakahamut-an sang Dios ang pangamuyo sang matarong (8)

   • Plano mapaslawan kon wala sing paghambalanay (22)

   • Maghunahuna antes magsabat (28)

  • 16

   • Motibo ginausisa ni Jehova (2)

   • Ginahimo mo, itugyan kay Jehova (3)

   • Husto nga timbangan halin kay Jehova (11)

   • Bugal nagauna sa pagkapukan (18)

   • Uban, korona sang katahom (31)

  • 17

   • Indi magbalos sing malain sa maayo (13)

   • Maghalin antes magbaisay (14)

   • Matuod nga abyan nagahigugma (17)

   • “Ang tagipusuon nga malipayon maayo nga bulong” (22)

   • Maalamon nagahalong maghambal (27)

  • 18

   • Nagapain makagod kag di-maalam (1)

   • Ngalan ni Jehova mabakod nga torre (10)

   • Manggad di-matuod nga pangamlig (11)

   • Pamatian ang duha ka bahin (17)

   • Abyan mas suod pa sangsa utod (24)

  • 19

   • Ang paghangop nagapahaganhagan sang kaakig (11)

   • Palaaway nga asawa kaangay sang nagatulo nga atop (13)

   • Ang maalamon nga asawa halin kay Jehova (14)

   • Pagdisiplina samtang may paglaum (18)

   • Kaalam sa pagpamati sa laygay (20)

  • 20

   • Ang alak manugyaguta (1)

   • Ang matamad indi mag-arado (4)

   • Hunahuna, daw madalom nga tubig (5)

   • Paandam sa padasudaso nga saad (25)

   • Kusog, himaya sang pamatan-on (29)

  • 21

   • Si Jehova nagagiya sa tagipusuon (1)

   • Katarungan mas maayo sa halad (3)

   • Kapisan nagadala sang kadalag-an (5)

   • Ang wala nagasapak sa kubos indi man pagsapakon (13)

   • Wala kaalam kon batok kay Jehova (30)

  • 22

   • Maayo nga ngalan mas maayo sangsa madamo nga manggad (1)

   • Ang temprano nga paghanas mapuslanon (6)

   • Matamad nahadlok sa leon sa gua (13)

   • Disiplina nagakuha sa kabuangan (15)

   • Ang sampaton nagaalagad sa hari (29)

  • 23

   • Mangin mahalungon kon ginaabiabi (2)

   • Indi maghimud-os sang manggad (4)

   • Manggad magalupad palayo (5)

   • Indi mangin palainom sing alak (20)

   • Ang alak nagapangagat kaangay sang man-ug (32)

  •  24

   • Indi ka mahisa sa mga malauton (1)

   • Paagi sa kaalam balay ginapatindog (3)

   • Ang matarong mapukan apang magabangon (16)

   • Indi magbalos (29)

   • Ang pagpatuyotuyo nagapaimol (33, 34)

 • MGA HULUBATON NI SOLOMON NGA GINKOPYA SANG MGA TINAWO NI HARI EZEQUIAS (25:1–29:27)

  • 25

   • Indi pagsugid sang sekreto (9)

   • Pulong sa nagakaigo nga tion (11)

   • Respeto sa balay sang iban (17)

   • Pagtumpok sing baga sa ulo (21, 22)

   • Maayong balita kaangay sang mabugnaw nga tubig (25)

  • 26

   • Matamad ginlaragway (13-16)

   • Indi mag-entra sa away sang iban (17)

   • Likawi ang masakit nga lahog (18, 19)

   • Wala gatong, wala kalayo (20, 21)

   • Pagpanglibak daw pagkaon (22)

  • 27

   • Ang pagsabdong sang abyan mapuslanon (5, 6)

   • Anak ko, pasadyaha ang akon tagipusuon (11)

   • Salsalon makapatalom salsalon (17)

   • Kilalaha ang imo panong (23)

   • Manggad wala nagapadayon (24)

  • 28

   • Ginakangil-aran ang pangamuyo sang wala nagapamati (9)

   • Kaluy-an ang nagatu-ad (13)

   • Nagadali magmanggad makasala (20)

   • Sabdong maayo sangsa dayaw (23)

   • Maalwan indi mawad-an (27)

  • 29

   • Ginpabay-an nga bata nagadala sing kahuy-anan (15)

   • Kon wala palanan-awon, tawo indi mapunggan (18)

   • Maakigon nagapaaway (22)

   • Mapainubuson padunggan (23)

   • Kahadlok sa tawo isa ka siod (25)

 • 30

  • MGA PULONG NI AGUR (1-33)

   • Indi imol ukon manggaranon (8)

   • Butang nga wala kabulusgan (15, 16)

   • Butang nga wala sing agi (18, 19)

   • Makihilahion nga babayi (20)

   • Mga sapat duna nga maalam (24)

 • 31

  • MGA PULONG NI HARI LEMUEL (1-31)

   • Nakakita sing maayong asawa? (10)

   • Mapisan kag masako (17)

   • Ang kaayo yara sa iya dila (26)

   • Bana kag kabataan nagadayaw (28)

   • Kaalikaya kag katahom umalagi (30)