Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Hukom 6:1-40

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang Midian nagpigos sa Israel (1-10)

  • Ginpasalig sang anghel si Gideon (11-24)

  • Ginguba ni Gideon ang halaran ni Baal (25-32)

  • Espiritu sang Dios nanghikot kay Gideon (33-35)

  • Pagtilaw paagi sa balahibo (36-40)

6  Apang ginhimo liwat sang mga Israelinhon ang malain sa panulok ni Jehova,+ gani gintugyan sila ni Jehova sa kamot sang Midian sa sulod sang pito ka tuig.+  Ginpigos sang Midian ang Israel.+ Bangod sang Midian, naghimo ang mga Israelinhon sing mga palanaguan* sa kabukiran, sa mga kueba, kag sa mga lugar nga mabudlay kadtuan.+  Kon makasab-ug na sing binhi ang Israel, ginasalakay sila sang Midian kag sang Amalek+ kag sang mga taga-Sidlangan.+  Nagakampo sila agod salakayon ang Israel kag ginahalitan nila ang patubas sang duta tubtob sa Gaza. Wala sila sing ginabilin nga kalan-on ukon karnero ukon baka ukon asno para sa Israel.+  Kay nagaabot sila nga daw mga apan kadamo+ dala ang ila kasapatan kag mga tolda, kag indi sila maisip kag ang ila mga kamelyo.+ Nagakadto sila sa duta agod laglagon ini.  Gani nag-imol gid ang Israel tungod sa Midian; kag nagpangayo sing bulig ang mga Israelinhon kay Jehova.+  Sang mangayo sing bulig ang mga Israelinhon kay Jehova tungod sa Midian,+  nagpadala si Jehova sing manalagna sa mga Israelinhon, kag nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Ginpagua ko kamo sa Egipto diin gin-ulipon kamo.*+  Gani ginluwas ko kamo sa Egipto kag sa tanan nga nagapigos sa inyo. Gintabog ko ang inyo mga kaaway kag ginhatag sa inyo ang ila duta.+ 10  Kag nagsiling ako sa inyo: “Ako si Jehova nga inyo Dios.+ Indi kamo mahadlok sa mga dios sang mga Amornon diin nagaistar kamo sa ila duta.”+ Apang wala kamo magtuman sa akon.’ ”*+ 11  Sang ulihi, nag-abot ang anghel ni Jehova+ kag nagpungko sa idalom sang daku nga kahoy sa Ofra, nga iya ni Joas nga Abi-ezernon.+ Ang iya anak nga si Gideon+ nagaparaspas sing trigo sa linasan sang ubas agod indi ini makita sang Midian. 12  Nagpakita sa iya ang anghel ni Jehova kag nagsiling: “Si Jehova kaupod mo,+ ikaw nga isganan nga hangaway.” 13  Nagsiling si Gideon sa iya: “Pasayluha ako ginuo ko, apang kon si Jehova kaupod namon, ngaa natabo ini tanan sa amon?+ Diin na ang tanan niya nga makatilingala nga mga buhat nga ginsugid sa amon sang amon mga amay,+ nga nagasiling, ‘Indi bala nga ginpagua kita ni Jehova sa Egipto?’+ Karon ginbayaan na kami ni Jehova+ kag gintugyan niya kami sa kamot sang Midian.” 14  Nag-atubang sa iya si Jehova kag nagsiling: “Lakat ka kag gamita ang imo bug-os nga kusog, kag luwason mo ang Israel sa kamot sang Midian.+ Indi bala ako ang nagapadala sa imo?” 15  Nagsabat sia sa iya: “Pasayluha ako, Jehova. Paano ko maluwas ang Israel? Ang akon pamilya* ang pinakagamay sa tribo ni Manases, kag ako ang pinakakubos sa panimalay sang akon amay.” 16  Apang nagsiling si Jehova sa iya: “Bangod mangin kaupod mo ako,+ laglagon mo ang Midian nga daw isa lang sila ka tawo.” 17  Dayon nagsiling sia sa iya: “Kon, karon, nahamuot ka sa akon, hatagi ako sing tanda nga ikaw gid ang nagapakighambal sa akon. 18  Palihug, indi ka maghalin diri tubtob magbalik ako kag madala ko sa imo ang akon regalo.”+ Gani nagsiling sia: “Diri lang ako tubtob magbalik ka.” 19  Nagsulod si Gideon kag nagluto sia sing isa ka tinday nga kanding kag naghimo sia sing mga tinapay nga wala sing lebadura nga isa ka efa* nga harina.+ Ginbutang niya ang karne sa alat kag ginbubo niya sa kolon ang sabaw. Dayon gindala niya ini kag ginhatag ini sa iya sa idalom sang daku nga kahoy. 20  Nagsiling sa iya ang anghel sang matuod nga Dios: “Kuhaa ang karne kag ang mga tinapay nga wala sing lebadura kag ibutang ini didto sa daku nga bato, kag bubui ini sing sabaw.” Kag ginhimo niya ini. 21  Dayon gintandog sang anghel ni Jehova ang karne kag ang mga tinapay nga wala sing lebadura paagi sa punta sang sungkod nga ginauyatan niya, kag naggua ang kalayo sa bato kag ginsunog ang karne kag ang mga tinapay nga wala sing lebadura.+ Dayon wala na niya makita ang anghel ni Jehova. 22  Nahibaluan na karon ni Gideon nga anghel yadto ni Jehova.+ Nagsiling dayon si Gideon: “O Soberanong Ginuong Jehova, nakita ko kag nag-atubangay gid kami sang imo anghel,+ O Jehova!” 23  Apang nagsiling si Jehova sa iya: “Magpakatawhay ka.* Indi ka mahadlok;+ indi ka mapatay.” 24  Gani naghimo didto si Gideon sing halaran para kay Jehova, kag ginatawag ini nga Jehova-shalom*+ tubtob sini nga adlaw. Yara gihapon ini sa Ofra sang mga Abi-ezernon. 25  Sadto nga gab-i, nagsiling si Jehova sa iya: “Kuhaa ang ikaduha nga torite nga baka sang imo amay nga pito ka tuig ang edad, kag gub-a ang halaran sang imo amay para kay Baal, kag utda ang sagrado nga poste* sa tupad sini.+ 26  Kon makahimo ka na sing halaran para kay Jehova nga imo Dios sa ibabaw sini nga kuta nga may nagaraya nga mga bato, kuhaa ang ikaduha nga torite nga baka kag ihalad ini bilang dulot nga sinunog sa ibabaw sang mga kahoy halin sa sagrado nga poste* nga gin-utod mo.” 27  Gani nagpili si Gideon sing napulo ka lalaki sa iya mga alagad kag ginhimo niya ang ginsiling ni Jehova sa iya. Apang nahadlok gid sia sa panimalay sang iya amay kag sa mga lalaki sa siudad, gani sa baylo nga himuon ini sa adlaw ginhimo niya ini sa gab-i. 28  Pagkadason nga adlaw, pagbangon sang mga lalaki sa siudad sing aga pa, nakita nila nga ginguba ang halaran ni Baal kag gin-utod ang sagrado nga poste* sa tupad sini kag nahalad na ang ikaduha nga torite nga baka sa halaran nga bag-o lang ginhimo. 29  Nagpinamangkutanay sila: “Sin-o ang naghimo sini?” Sang nakapangusisa na sila, nagsiling sila: “Si Gideon nga anak ni Joas ang naghimo sini.” 30  Gani ang mga lalaki sa siudad nagsiling kay Joas: “Paguaa ang imo anak agod mapatay sia, bangod ginguba niya ang halaran ni Baal kag gin-utod niya ang sagrado nga poste* sa tupad sini.” 31  Nagsiling si Joas+ sa tanan nga akig nga tawo nga nag-atubang sa iya: “Pangapinan bala ninyo si Baal? Luwason bala ninyo sia? Ang bisan sin-o nga magpangapin sa iya patyon sini nga aga.+ Kon dios sia, pangapinan niya ang iya kaugalingon,+ bangod may nagguba sang iya halaran.” 32  Kag gintawag niya si Gideon nga Jerubaal* sa sina nga adlaw, kag nagsiling sia: “Pangapinan ni Baal ang iya kaugalingon, bangod may nagguba sang iya halaran.” 33  Nagtingob sing puersa ang bug-os nga Midian+ kag ang Amalek+ kag ang mga taga-Sidlangan.+ Nagtabok sila sa suba kag nagkampo sa Nalupyakan* sang Jezreel. 34  Dayon napuno* sang espiritu ni Jehova si Gideon+ kag ginpatunog niya ang budyong,+ kag nag-upod sa iya ang mga Abi-ezernon.+ 35  Nagpadala sia sing mga mensahero sa bug-os nga Manases, kag nag-upod man sila sa iya. Nagpadala man sia sing mga mensahero sa Aser, sa Zebulon, kag sa Neptali, kag nag-abot man sila agod mag-upod sa iya. 36  Dayon nagsiling si Gideon sa matuod nga Dios: “Kon luwason mo ang Israel paagi sa akon, suno sa ginsaad mo,+ 37  ipakita ini sa akon sa sini nga paagi: ‘Mabutang ako sing balahibo sang karnero sa linasan. Kon ang balahibo lang ang mabasa sang tun-og, apang mamala ang duta sa palibot sini, mahibaluan ko nga luwason mo ang Israel paagi sa akon, suno sa ginsaad mo.’ ” 38  Kag amo sini ang natabo. Pagbangon niya sing aga pa sang madason nga adlaw, ginpugaan niya ang balahibo sang karnero, kag ang tubig halin sa sini makapuno sing isa ka daku nga yahong. 39  Apang nagsiling si Gideon sa matuod nga Dios: “Indi magdabdab ang imo kaakig sa akon, kundi tuguti ako nga magpangabay sing makaisa na lang. Palihug tuguti ako nga maghimo sing isa na lang ka pagtilaw sa balahibo sang karnero. Palihug, pahanabuon mo nga ang balahibo sang karnero naman ang mamala, kag mabasa sang tun-og ang duta sa palibot sini.” 40  Gani amo ini ang ginhimo sang Dios sina nga gab-i; ang balahibo sang karnero lang ang mamala, kag nabasa sang tun-og ang duta sa palibot.

Footnote

Ukon mahimo, “talaguan sa idalom duta.”
Sa literal, “halin sa balay sang pagkaulipon.”
Sa literal, “magpamati sa akon tingog.”
Sa literal, “isa ka libo.”
Mga 22 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “Ang paghidait mangin yara sa imo.”
Buot silingon, “Si Jehova Paghidait.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Buot silingon, “Pangapinan ni Baal ang Iya Kaugalingon.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Sa literal, “napanaptan.”