Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 50:1-26

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginlubong si Jacob sa Canaan (1-14)

  • Nagpatawad si Jose (15-21)

  • Hingapusan nga mga adlaw ni Jose kag ang iya kamatayon (22-26)

    • Sugo ni Jose tuhoy sa iya tul-an (25)

50  Ginhakos dayon ni Jose ang iya amay+ kag naghibi sia kag naghalok sa iya.  Pagkatapos sini, ginsugo ni Jose ang iya mga alagad nga manugbulong nga embalsamaron+ ang iya amay. Gani gin-embalsamar sang mga manugbulong si Israel,  kag naglawig ini sing 40 ka adlaw, kay amo ini ang kalawigon sang pag-embalsamar, kag ang mga Egiptohanon naglalaw sa iya sa sulod sang 70 ka adlaw.  Sang matapos ang mga adlaw sang paglalaw sa iya, nagsiling si Jose sa panimalay* sang Paraon: “Kon nahamuot kamo sa akon, palihug ihambal ninyo ini sa Paraon:  ‘Ginpasumpa ako sang akon amay,+ kag nagsiling sia: “Malapit na ako mapatay.+ Ilubong mo ako sa ginpakutkot ko nga lulubngan+ sa duta sang Canaan.”+ Palihug palakta ako agod ilubong ang akon amay didto, kag pagkatapos sini mabalik man ako.’”  Nagsabat ang Paraon: “Lakat ka kag ilubong ang imo amay suno sa ginpasumpa niya sa imo.”+  Gani naglakat si Jose agod ilubong ang iya amay, kag nag-upod sa iya ang tanan nga alagad sang Paraon, ang mga gulang+ sa iya palasyo kag ang tanan nga gulang sa duta sang Egipto,  kag ang tanan nga panimalay ni Jose kag ang iya mga utod kag ang panimalay sang iya amay.+ Ang ila lamang magagmay nga mga kabataan kag ang ila mga kasapatan ang ginbilin nila sa duta sang Gosen.  Nagtaklad man upod sa iya ang mga kangga+ kag mga manugkabayo. Madamo gid sila. 10  Dayon nag-abot sila sa linasan sang Atad nga malapit sa Jordan, kag naglalaw sila didto, kag ang paglalaw sa iya amay naglawig sing pito ka adlaw. 11  Nakita sang mga Canaanhon nga mga pumuluyo sang duta nga nagalalaw sila sa linasan sang Atad, kag nagsiling sila: “Tuman gid ang paglalaw sang mga Egiptohanon!” Gani ini nga lugar nga malapit sa Jordan gintawag nga Abel-mizraim.* 12  Ginhimo gid sang mga anak ni Jacob ang ginsiling niya sa ila.+ 13  Gindala sia sang iya mga anak sa Canaan kag ginlubong sia sa kueba sa duta sang Macpela, ang duta sa atubangan sang Mamre nga ginbakal ni Abraham kay Efron nga Hethanon agod himuon nga lulubngan.+ 14  Pagkatapos niya malubong ang iya amay, nagbalik sa Egipto si Jose kag ang iya mga utod kag ang tanan nga nag-upod sa iya sa paglubong sa iya amay. 15  Karon nga patay na ang ila amay, nagsiling ang mga utod ni Jose: “Basi nagadumot sa aton si Jose kag balusan niya kita bangod sang tanan nga malaut nga ginhimo naton sa iya.”+ 16  Gani nagpadala sila sing mensahe kay Jose nga nagasiling: “Amo ini ang ginsiling sang imo amay antes sia mapatay: 17  ‘Amo ini ang isiling ninyo kay Jose: “Nagapangabay ako sa imo, palihug patawara ang paglapas sang imo mga utod kag ang sala nga ila ginhimo nga naghalit sa imo.”’ Palihug patawara ang paglapas sang mga alagad sang Dios sang imo amay.” Naghibi si Jose sang nagpakighambal sila sa iya. 18  Dayon nag-abot ang iya mga utod kag nagluhod man sa atubangan niya kag nagsiling: “Mga ulipon mo kami!”+ 19  Nagsiling si Jose sa ila: “Indi kamo magkahadlok. Ako bala ang Dios? 20  Bisan pa gintuyo ninyo nga halitan ako,+ gintuyo sang Dios nga mangin maayo ang resulta sini agod luwason ang madamo nga katawhan, pareho sang ginahimo niya subong.+ 21  Gani indi kamo magkahadlok. Padayon nga hatagan ko kamo sing kalan-on kag ang inyo magagmay nga mga kabataan.”+ Ginpasalig sila ni Jose kag nalugpayan sila. 22  Nag-istar si Jose sa Egipto upod ang panimalay sang iya amay, kag nagkabuhi si Jose sing 110 ka tuig. 23  Nakita pa ni Jose ang mga apo ni Efraim,*+ kag ang mga anak ni Maquir+ nga anak ni Manases. Para kay Jose, mga anak niya sila.* 24  Sang ulihi, nagsiling si Jose sa iya mga utod: “Malapit na ako mapatay, apang buligan gid kamo sang Dios,+ kag paguaon niya kamo sa sini nga duta pakadto sa duta nga iya ginpanumpa kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob nga ihatag sa ila.”+ 25  Gani ginpasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel, nga nagasiling: “Dumdumon gid kamo sang Dios. Dalhon ninyo didto ang akon mga tul-an.”+ 26  Kag napatay si Jose sa edad nga 110 ka tuig, kag gin-embalsamar nila sia,+ kag ginbutang sia sa isa ka lungon sa Egipto.

Footnote

Ukon “palasyo.”
Buot silingon, “Paglalaw sang mga Egiptohanon.”
Ukon “mga anak ni Efraim sa ikatlo nga kaliwatan.”
Sa literal, “Ginbun-ag sila sa mga tuhod ni Jose.” Ginkabig sila nga mga anak kag ginhatagan sing pinasahi nga pabor.