Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 49:1-33

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Tagna ni Jacob antes sia mapatay (1-28)

    • Ang Shilo magahalin kay Juda (10)

  • Instruksion ni Jacob sa iya lubong (29-32)

  • Kamatayon ni Jacob (33)

49  Kag gintawag ni Jacob ang iya mga anak kag nagsiling sia: “Magtipon kamo agod isugid ko sa inyo kon ano ang matabo sa inyo sa hingapusan nga mga adlaw.  Magtipon kamo kag magpamati, kamo nga mga anak ni Jacob. Magpamati kamo kay Israel nga inyo amay.  “Ruben,+ ikaw ang akon panganay,+ ang akon kapagsik kag ang una nga bunga sang akon pagkalalaki. Mas labaw ang imo dungog kag ang imo kusog.  Apang, wala ka sing pagpugong pareho sang nagahuganas nga tubig, gani indi ka mangin labaw, kay nagsaka ka sa katre sang imo amay.+ Gindagtaan mo* ang akon hiligdaan. Nagsaka sia sa sini!  “Si Simeon kag si Levi mag-utod.+ Ginagamit nila ang ila mga armas sa pagpamintas.+  Indi ka magpakig-upod sa ila, O akon kalag.* Indi paghanduma ang pagpakig-upod sa ila, O akon dungog,* kay sa ila kaakig nagpatay sila sing mga tawo,+ kag nalipay sila sa pagpamiang* sa mga toro.  Pakamalauton ang ila kaakig, bangod mapintas ini, kag ang ila kasingkal, bangod masingki ini.+ Bahinbahinon ko sila sa duta ni Jacob, kag palaptahon ko sila sa Israel.+  “Kag ikaw Juda,+ dayawon ka sang imo mga utod.+ Pierdihon mo ang imo mga kaaway.*+ Ang mga anak sang imo amay magayaub sa imo.+  Si Juda isa ka totoy nga leon.+ Anak ko, manukob ka kag magalakat. Magaluko ka kag magahigda pareho sang leon. Sin-o ang mangisog sa pagpukaw sa iya? 10  Ang setro* indi pagkuhaon kay Juda,+ ukon ang sungkod sang manuggahom* sa tunga sang iya mga tiil, tubtob mag-abot ang Shilo,*+ nga tumanon sang katawhan.+ 11  Igaid niya ang iya asno sa puno sang ubas kag ang tinday sang iya asno sa pinakaali nga puno sang ubas, kag labhan niya ang iya bayo sa alak kag sa duga* sang ubas. 12  Ang iya mga mata mapula tungod sa alak, kag ang iya mga ngipon maputi tungod sa gatas. 13  “Si Zebulon+ magaistar sa higad sang dagat, nga ginadungkaan sang mga sakayan,+ kag ang iya dulunan magalab-ot pakadto sa Sidon.+ 14  “Si Isacar+ isa ka mabakod nga asno, nga nagaluko samtang ang duha ka kalargahan yara sa iya likod. 15  Kag makita niya nga ang lugar nga palahuwayan maayo kag ang duta maayo. Pas-anon niya ang mga karga kag mapilitan sia sa pagpangabudlay bilang ulipon. 16  “Si Dan,+ nga isa sa mga tribo sang Israel, magahukom sa iya katawhan.+ 17  Si Dan mangin isa ka man-ug sa higad sang dalan, isa ka may sungay nga man-ug sa higad sang dalan, nga nagakagat sa mga tikod sang kabayo gani nagakahulog ang nagasakay sa sini.+ 18  O Jehova, hulaton ko ang tion sang imo pagluwas. 19  “Salakayon si Gad+ sang grupo sang mga tulisan, apang magabalos sia kag salakayon niya sila samtang nagapalagyo sila.+ 20  “Mangin bugana* ang pagkaon* ni Aser,+ kag magahatag sia sing pagkaon nga takus sa hari.+ 21  “Si Neptali+ isa ka niwangon nga usa nga babayi. Nagahambal sia sing matahom nga mga pulong.+ 22  “Si Jose+ ang sanga sang nagapamunga nga kahoy sa luyo sang tuburan, kag ang mga sanga sini nagasaka sa pader. 23  Ginasalakay sia sang mga manugpana kag ginapana kag ginadumtan.+ 24  Apang ang iya pana nagpabilin nga mabakod,+ kag ang iya mga kamot makusog kag maabtik.+ Halin ini sa mga kamot sang gamhanan nga Dios ni Jacob, halin sa manugbantay, ang bato sang Israel. 25  Halin sia* sa Dios sang imo amay, kag buligan ka niya, kag kaupod sia sang Labing Gamhanan, kag pakamaayuhon ka niya sing mga pagpakamaayo halin sa langit, sing mga pagpakamaayo halin sa madalom nga katubigan,+ kag sing madamo nga mga anak kag kasapatan.* 26  Ang mga pagpakamaayo sang imo amay mangin labaw gid sa maayo nga mga butang sang mga kabukiran nga magapabilin sing dayon kag mangin labaw gid sa katahom sang kabakuluran nga magapabilin tubtob san-o.+ Magapabilin ini sa ulo ni Jose, sa ibabaw sang ulo sang isa nga ginpain sa iya mga utod.+ 27  “Si Benjamin+ padayon nga manggus-ab pareho sang lobo.+ Kaunon niya ang iya nadakpan nga sapat sa aga, kag bahinbahinon niya ang iya inagaw sa gab-i.”+ 28  Amo ini tanan ang 12 ka tribo sang Israel, kag amo ini ang ginhambal sang ila amay sa ila sang ginpakamaayo niya sila. Ginhatagan niya ang kada isa sa ila sing nagakaigo nga pagpakamaayo.+ 29  Pagkatapos sini, ginsugo niya sila: “Malapit na ako mapatay.+ Ilubong ako upod sa akon mga amay sa kueba nga yara sa duta ni Efron nga Hethanon,+ 30  sa kueba sa duta sang Macpela sa atubangan sang Mamre sa Canaan, ang duta nga ginbakal ni Abraham kay Efron nga Hethanon agod himuon nga lulubngan. 31  Didto nila ginlubong si Abraham kag si Sara nga iya asawa.+ Didto nila ginlubong si Isaac+ kag si Rebeca nga iya asawa, kag didto ko ginlubong si Lea. 32  Ini nga duta kag ang kueba sa sini ginbakal sa mga anak ni Het.”+ 33  Sa tapos mahatag ni Jacob ini nga mga pamilinbilin sa iya mga anak, naghigda sia kag nabugtuan sing ginhawa. Napatay sia kag ginlubong pareho sang iya mga katigulangan.*+

Footnote

Ukon “Ginhimo mo nga indi balaan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon mahimo, “panimuot.”
Ukon “pagkitin.”
Sa literal, “Ang imo kamot mangin sa liog sang imo mga kaaway.”
Nagapatuhoy sa iya harianon nga awtoridad.
Nagapatuhoy sa iya gahom sa pagsugo.
Buot silingon, “Sia nga Nagapanag-iya Sini.”
Sa literal, “dugo.”
Sa literal, “matambok.”
Ukon “tinapay.”
Si Jose.
Sa literal, “sing mga pagpakamaayo halin sa mga suso kag taguangkan.”
Sa literal, “ginsimpon sa iya katawhan.”