Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Genesis 46:1-34

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Nagsaylo si Jacob sa Egipto (1-7)

  • Ang mga nagsaylo sa Egipto (8-27)

  • Nakigkita si Jose kay Jacob sa Gosen (28-34)

46  Gani naglakat si Israel upod ang iya bug-os nga panimalay.* Pag-abot niya sa Beer-seba,+ naghalad sia sa Dios sang iya amay nga si Isaac.+  Pagkagab-i, nagpakighambal ang Dios kay Israel paagi sa palanan-awon kag nagsiling sia: “Jacob, Jacob!” Nagsabat sia: “Yari ako!”  Nagsiling sia: “Ako ang matuod nga Dios, ang Dios sang imo amay.+ Indi ka magkahadlok sa pagdulhog sa Egipto, kay didto himuon ko ikaw nga isa ka daku nga pungsod.+  Magadulhog ako upod sa imo sa Egipto, kag pabalikon ko man ikaw halin didto,+ kag kon mapatay ka, ang kamot ni Jose ang magapapiyong sang imo mga mata.”+  Pagkatapos sini, naghalin si Jacob sa Beer-seba, kag ginpasakay sang mga anak ni Israel ang ila amay nga si Jacob kag ang ila mga kabataan kag ang ila mga asawa sa mga karo nga ginpadala sang Paraon.  Gindala nila ang ila mga kasapatan kag ang ila mga pagkabutang, nga natipon nila sa duta sang Canaan. Gani nag-abot sa Egipto si Jacob kag ang tanan niya nga anak.  Gin-upod niya sa Egipto ang tanan niya nga kaliwat, ang iya mga anak nga lalaki kag ang iya mga anak nga babayi kag ang tanan niya nga apo.  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Israel, nga amo ang mga anak ni Jacob, nga nagkadto sa Egipto:+ Ang panganay ni Jacob amo si Ruben.+  Ang mga anak ni Ruben amo si Hanoc, si Pallu, si Hezron, kag si Carmi.+ 10  Ang mga anak ni Simeon+ amo si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jaquin, si Zohar, kag si Shaul+ nga anak sang isa ka Canaanhon nga babayi. 11  Ang mga anak ni Levi+ amo si Gerson, si Kohat, kag si Merari.+ 12  Ang mga anak ni Juda+ amo si Er, si Onan, si Sela,+ si Perez,+ kag si Zera.+ Apang, napatay si Er kag si Onan sa duta sang Canaan.+ Ang mga anak ni Perez amo si Hezron kag si Hamul.+ 13  Ang mga anak ni Isacar amo si Tola, si Puva, si Iob, kag si Simron.+ 14  Ang mga anak ni Zebulon+ amo si Sered, si Elon, kag si Jalel.+ 15  Sila ang mga anak nga lalaki ni Lea kay Jacob nga ginbun-ag sa Padan-aram, upod sa iya anak nga babayi nga si Dina.+ Ang iya mga kaliwat* 33 tanan. 16  Ang mga anak ni Gad+ amo si Zifion, si Hagi, si Suni, si Ezbon, si Eri, si Arodi, kag si Areli.+ 17  Ang mga anak ni Aser+ amo si Imnah, si Isva, si Isvi, kag si Berias, kag ang ila utod nga babayi amo si Sera. Ang mga anak ni Berias amo si Heber kag si Malquiel.+ 18  Sila ang mga anak ni Jacob kay Zilpa,+ nga ginhatag ni Laban sa iya anak nga si Lea: 16 sila* tanan. 19  Ang mga anak ni Raquel, nga asawa ni Jacob, amo si Jose+ kag si Benjamin.+ 20  May mga anak si Jose nga natawo sa duta sang Egipto, si Manases+ kag si Efraim,+ nga anak niya kay Asenat+ nga anak nga babayi ni Potifera nga saserdote sang On.* 21  Ang mga anak ni Benjamin+ amo si Bela, si Beker, si Asbel, si Gera,+ si Naaman, si Ehi, si Ros, si Mupim, si Hupim,+ kag si Ard.+ 22  Sila ang mga anak ni Raquel kay Jacob: 14 sila* tanan. 23  Ang anak* ni Dan+ amo si Husim.+ 24  Ang mga anak ni Neptali+ amo si Jazeel, si Guni, si Jezer, kag si Silem.+ 25  Sila ang mga anak ni Jacob kay Bilha, nga ginhatag ni Laban sa iya anak nga si Raquel: pito sila* tanan. 26  Ang tanan* nga naghalin kay Jacob kag nag-upod sa iya sa Egipto, wala labot sa mga asawa sang mga anak ni Jacob, 66 tanan.+ 27  Duha* ang anak ni Jose nga natawo sa Egipto. Ang tanan* sa panimalay ni Jacob nga nagkadto sa Egipto, 70 tanan.+ 28  Ginpauna ni Jacob si Juda+ sa pagkadto kay Jose agod ipahibalo nga nagapadulong na sia sa Gosen. Pag-abot nila sa duta sang Gosen,+ 29  ginpahanda ni Jose ang iya kangga kag nagkadto sia sa Gosen agod makigkita kay Israel nga iya amay. Sang magpakilala sia sa iya amay, ginhakos niya sia* kag daw indi mauntat ang iya paghibi.* 30  Dayon nagsiling si Israel kay Jose: “Handa na ako nga mapatay kay nakita ko na ikaw kag nahibaluan ko nga buhi ka pa.” 31  Nagsiling si Jose sa iya mga utod kag sa panimalay sang iya amay: “Malakat ako kag ibalita ko sa Paraon,+ ‘Ang akon mga utod kag ang panimalay sang akon amay sa duta sang Canaan nagkadto diri sa akon.+ 32  Mga manugbantay sila sang karnero+ kag nagasagod sila sing kasapatan,+ kag gindala nila ang ila mga kasapatan kag ang tanan nila nga pagkabutang.’+ 33  Kon ipatawag kamo sang Paraon kag mamangkot sia, ‘Ano ang inyo palangitan-an?’ 34  amo ini ang isiling ninyo, ‘Ang imo mga alagad nagasagod sing kasapatan sugod sang lamharon pa kami tubtob subong, pareho sang amon mga katigulangan,’+ agod makaistar kamo sa duta sang Gosen,+ kay ginakangil-aran sang mga Egiptohanon ang manugbantay sang karnero.”+

Footnote

Ukon “ang tanan nga iya.”
Ukon “Ang tanan nga kalag sang iya mga anak nga lalaki kag babayi.”
Ukon “16 ka kalag.”
Ang Heliopolis.
Ukon “14 ka kalag.”
Sa literal, “mga anak.”
Ukon “pito ka kalag.”
Ukon “tanan nga kalag.”
Ukon “Duha ka kalag.”
Ukon “tanan nga kalag.”
Sa literal, “nagsubsob sia sa iya liog.”
Ukon “kag naghibi sia sa iya liog sing liwat kag liwat.”