Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 42:1-38

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga utod ni Jose nagpa-Egipto (1-4)

  • Gintilawan ni Jose ang iya mga utod (5-25)

  • Mag-ulutod nagpauli kay Jacob (26-38)

42  Sang mahibaluan ni Jacob nga may mga uyas sa Egipto,+ nagsiling sia sa iya mga anak nga lalaki: “Ngaa nagatinulukay lang kamo?”  Nagsiling pa sia: “Nabalitaan ko nga may mga uyas sa Egipto. Magdulhog kamo didto kag magbakal, agod indi kita mapatay sa gutom.”+  Gani ang napulo ka utod nga lalaki ni Jose+ nagdulhog sa Egipto agod magbakal sing uyas.  Apang wala ginpaupod ni Jacob si Benjamin+ nga utod ni Jose sa iban niya nga mga utod, kay nagsiling sia: “Basi may malain nga matabo sa iya kag mapatay sia.”+  Gani naglakat ang mga anak ni Israel upod sa iban nga mabakal man, bangod nakalab-ot ang tiggulutom sa duta sang Canaan.+  Si Jose amo ang nagadumala sa duta sang Egipto,+ kag sia man ang nagabaligya sing uyas sa tanan nga tawo sa duta.+ Gani sang mag-abot ang mga utod ni Jose, nagluhod sila kag nagduko sa iya.+  Sang makita ni Jose ang iya mga utod, nakilala niya sila gilayon, apang wala sia magpakilala sa ila.+ Matigdas sia nga nakighambal sa ila kag ginpamangkot niya sila: “Diin kamo naghalin?” Nagsabat sila: “Halin kami sa duta sang Canaan kag nagkadto kami diri agod magbakal sing kalan-on.”+  Nakilala ni Jose ang iya mga utod, apang wala nila sia makilala.  Nadumduman dayon ni Jose ang iya mga damgo tuhoy sa ila,+ kag nagsiling sia sa ila: “Mga espiya kamo! Nagkadto kamo diri agod tan-awon kon diin nga bahin sang duta ang maluya sing depensa!” 10  Nagsiling sila sa iya: “Indi, ginuo ko. Nagkadto diri ang imo mga alagad agod magbakal sing kalan-on. 11  Mag-ulutod kami tanan kag isa lang ang amon amay. Matarong kami nga mga tawo. Indi mga espiya ang imo mga alagad.” 12  Apang nagsiling sia sa ila: “Indi ina matuod! Nagkadto kamo diri agod tan-awon kon diin nga bahin sang duta ang maluya sing depensa!” 13  Bangod sini, nagsiling sila: “Ang imo mga alagad 12 ka mag-utod nga lalaki.+ Mga anak kami sang isa lang ka tawo+ sa duta sang Canaan, kag ang amon kamanghuran nabilin sa amon amay,+ kag ang isa wala na.”+ 14  Apang nagsiling si Jose sa ila: “Subong sang nahambal ko na, ‘Mga espiya kamo!’ 15  Paagi sa sini pagatilawan ko kamo: Ginapanumpa ko sa ngalan sang Paraon, indi kamo makahalin diri luwas lamang kon magkadto diri ang inyo kamanghuran nga lalaki.+ 16  Palakta ang isa sa inyo agod sugaton ang inyo utod samtang nagapos kamo diri, agod mapamatud-an kon bala matuod ang inyo ginasiling. Kay kon indi, ginapanumpa ko sa ngalan sang Paraon, mga espiya kamo.” 17  Kag ginbilanggo niya sila sa sulod sang tatlo ka adlaw. 18  Sang ikatlo nga adlaw nagsiling si Jose sa ila: “Nagakahadlok ako sa Dios. Gani himua ninyo ang akon isiling agod mabuhi kamo. 19  Kon nagasugid kamo sing matuod, magpabilin ang isa ninyo ka utod nga nagapos sa balay diin ginabilanggo kamo. Apang ang iban mahimo na makalakat kag magdala sing mga uyas para sa inyo mga panimalay bangod sang tiggulutom.+ 20  Dayon dalhon ninyo sa akon ang inyo kamanghuran nga lalaki, agod mapamatud-an nga matuod gid ang inyo ginsiling; kag indi kamo mapatay.” Kag nagsugot sila nga himuon ini. 21  Nagsiling sila: “Ginasilutan gid kita bangod sang ginhimo naton sa aton utod,+ kay nakita naton ang iya kalisod* sang nagpakiluoy sia sa aton, apang wala naton sia ginpamatian. Amo nga nahanabo ining kabudlayan sa aton.” 22  Dayon nagsabat si Ruben sa ila: “Indi bala nga nagsiling ako sa inyo, ‘Indi ninyo paghaliti ang bata,’ apang wala kamo magpamati?+ Karon ginasukot na sa aton ang iya dugo.”+ 23  Wala sila makahibalo nga nahangpan sila ni Jose, kay nagapakighambal sia sa ila paagi sa manugbadbad. 24  Gani naghalin sia anay kag naghibi.+ Sang magbalik sia kag nagpakighambal liwat sa ila, ginkuha niya si Simeon+ kag gin­gapos sa atubangan nila.+ 25  Nagsugo dayon si Jose nga pun-on sing uyas ang ila mga sako* kag ibalik ang ila kuarta sa ila tagsa ka sako kag hatagan sila sing kalan-on para sa ila paglakbay. Gani ginhimo ini sa ila. 26  Ginkarga nila ang ila mga uyas sa ila mga asno kag naglakat sila. 27  Sang ginbuksan sang isa sa ila ang iya sako agod hatagan sing kumpay ang iya asno sa lugar nga ila ginpahuwayan, nakita niya dayon ang iya kuarta sa iya sako. 28  Bangod sini, nagsiling sia sa iya mga utod: “Ginbalik ang akon kuarta, kag yari ini sa akon sako!” Kinulbaan gid sila kag nagpalangurog nga nagsiling sa isa kag isa: “Ano ining ginhimo sang Dios sa aton?” 29  Pag-abot nila kay Jacob nga ila amay sa duta sang Canaan, ginsugid nila sa iya ang tanan nga nahanabo sa ila, kag nagsiling sila: 30  “Ang manugdumala sang pungsod matigdas nga nakighambal sa amon,+ kag ginpasibangdan niya kami nga nagapangespiya kami sa ila pungsod. 31  Apang nagsiling kami sa iya, ‘Matarong kami nga mga tawo. Indi kami mga espiya.+ 32  Dose kami ka mag-utod nga lalaki+ kag isa lang ang amon amay. Ang isa wala na,+ kag ang kamanghuran nabilin sa amon amay sa duta sang Canaan.’+ 33  Apang ang manugdumala sang pungsod nagsiling sa amon, ‘Paagi sa sini mahibaluan ko nga matuod ang inyo ginasiling: Ibilin ninyo sa akon ang isa ninyo ka utod.+ Dayon maglakat kamo kag magdala sing kalan-on para sa inyo mga panimalay bangod sang tiggulutom.+ 34  Dalha ninyo sa akon ang inyo kamanghuran nga utod, agod mahibaluan ko nga indi kamo mga espiya kag matarong kamo nga mga tawo. Dayon ibalik ko sa inyo ang inyo utod, kag makabakal kamo sing uyas sa amon duta.’” 35  Sang ginhuwad nila ang unod sang ila mga sako, nakita sang kada isa ang ila naputos nga kuarta sa ila sako. Sang makita nila kag sang ila amay ang ila naputos nga kuarta, hinadlukan sila. 36  Nagsiling si Jacob nga ila amay: “Ginkuha ninyo ang akon mga anak!+ Wala na si Jose,+ kag wala naman si Simeon,+ kag kuhaon pa ninyo si Benjamin! Ngaa natabo ini tanan sa akon?” 37  Apang nagsiling si Ruben sa iya amay: “Mahimo mo patyon ang akon duha ka anak nga lalaki kon indi ko sia mabalik sa imo.+ Itugyan sia sa akon, kag ginapangako ko nga ibalik ko sia sa imo.”+ 38  Apang nagsiling sia: “Indi ko pagpaupdon sa inyo ang akon anak, bangod ang iya utod patay na kag sia na lamang ang nabilin.+ Kon may malain nga matabo sa iya kag mapatay sia sa inyo paglakbay, magakalisod gid ako nga manaug sa Lulubngan*+ sa akon katigulangon.”+

Footnote

Ukon “ang kalisod sang iya kalag.”
Ukon “suludlan.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.