Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 27:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginpakamaayo ni Isaac si Jacob (1-29)

  • Si Esau nangayo sing pagpakamaayo apang wala maghinulsol (30-40)

  • Gindumtan ni Esau si Jacob (41-46)

27  Sang tigulang na si Isaac kag indi na makakita, gintawag niya si Esau+ nga iya kamagulangan nga anak kag nagsiling sia sa iya: “Anak ko!” Nagsabat sia: “Ano ina amay ko?”  Nagsiling sia: “Tigulang na ako. Wala ako makahibalo kon san-o ako mapatay.  Gani, palihug kuhaa ang imo suludlan sang baslay kag ang imo pana. Magkadto ka sa latagon kag magpangayam sing ilahas nga sapat para sa akon.+  Dayon lutui ako sing manamit nga kalan-on nga naluyagan ko gid kag dalha ini sa akon. Pagkatapos ako makakaon, pakamaayuhon ko ikaw* sa wala pa ako mapatay.”  Apang nagapamati si Rebeca samtang nagahambal si Isaac kay Esau nga iya anak. Kag nagkadto si Esau sa latagon agod magpangayam kag dalhon ini pauli.+  Si Rebeca naman nagsiling kay Jacob nga iya anak:+ “Nabatian ko bag-o lang ang imo amay nga nagapakighambal sa imo utod nga si Esau, kag nagsiling sia,  ‘Dalhi ako sing inayaman kag lutui ako sing manamit nga kalan-on. Pagkatapos ako makakaon, pakamaayuhon ko ikaw sa atubangan ni Jehova sa wala pa ako mapatay.’+  Gani anak ko, magpamati ka sing maayo kag himua ang akon isugo sa imo.+  Palihug kadto ka sa panong kag kuhai ako sing duha ka maayo nga tinday nga kanding, kag lutuan ko ang imo amay sing manamit nga kalan-on nga naluyagan gid niya. 10  Dayon dalhon mo ini sa imo amay para kaunon niya, agod pakamaayuhon ka niya sa wala pa sia mapatay.” 11  Nagsiling si Jacob sa iya iloy nga si Rebeca: “Apang ang akon utod nga si Esau balbunon+ apang ako indi. 12  Ano abi kon hikapon ako sang akon amay?+ Basi maghunahuna sia nga ginatunto ko sia, kag pakamalauton niya ako sa baylo nga pakamaayuhon.” 13  Nagsiling ang iya iloy sa iya: “Akuon ko ang pagpakamalaut sa imo, anak ko. Himua lang ang ginasiling ko sa imo. Lakat na, kuhai ako sini.”+ 14  Gani naglakat sia kag nagkuha sini kag gindala niya ini sa iya iloy. Dayon nagluto ang iya iloy sing manamit nga kalan-on nga naluyagan gid sang iya amay. 15  Pagkatapos sini, ginkuha ni Rebeca ang pinakamanami nga bayo sang iya kamagulangan nga anak nga si Esau, nga yara sa ila balay, kag ginpasuksok ini sa iya kamanghuran nga anak nga si Jacob.+ 16  Ginbutang man niya ang panit sang kanding sa mga kamot sang iya anak kag sa iya liog nga wala sing balahibo.+ 17  Dayon ginhatag niya sa iya anak nga si Jacob ang manamit nga kalan-on kag ang tinapay nga ginluto niya.+ 18  Nagkadto sia sa iya amay kag nagsiling: “Amay ko!” Kag nagsiling sia: “Yari ako! Sin-o ka, anak ko?” 19  Nagsabat si Jacob sa iya amay: “Ako si Esau nga imo panganay.+ Ginhimo ko ang imo ginsiling sa akon. Palihug magpungko ka kag magkaon sang akon inayaman, agod pakamaayuhon mo ako.”*+ 20  Nagsiling si Isaac sa iya anak: “Ngaa kadasig sang imo pagpangayam, anak ko?” Nagsabat sia: “Bangod ginhatag ini sa akon ni Jehova nga imo Dios.” 21  Dayon nagsiling si Isaac kay Jacob: “Palihug magpalapit ka agod mahikap ko ikaw, anak ko, agod mahibaluan ko kon bala ikaw gid si Esau nga akon anak ukon indi.”+ 22  Gani nagpalapit si Jacob sa iya amay nga si Isaac, kag ginhikap niya sia. Pagkatapos sini, nagsiling ang iya amay: “Ang tingog iya ni Jacob, apang ang mga kamot iya ni Esau.”+ 23  Wala niya sia makilala bangod balbunon ang iya mga kamot pareho sang mga kamot sang iya utod nga si Esau. Gani ginpakamaayo sia sang iya amay.+ 24  Pagkatapos sini, namangkot sia: “Ikaw gid bala ang akon anak nga si Esau?” Nagsabat sia: “Huo, ako ini.” 25  Nagsiling sia: “Dalha sa akon, anak ko, ang imo inayaman agod makakaon ako, pagkatapos pakamaayuhon ko ikaw.”* Gani gindala niya ini sa iya kag nagkaon sia, kag gindalhan man niya sia sing alak kag nag-inom sia. 26  Dayon nagsiling sa iya si Isaac nga iya amay: “Palihug magpalapit ka sa akon kag haluki ako, anak ko.”+ 27  Nagpalapit si Jacob kag naghalok sa iya, kag napanimahuan niya ang iya bayo.+ Dayon ginpakamaayo niya sia kag nagsiling sia: “Ang baho sang akon anak pareho sa baho sang latagon nga ginpakamaayo ni Jehova. 28  Kabay pa nga ihatag sa imo sang matuod nga Dios ang tun-og sang langit+ kag ang maayo nga duta+ kag ang bugana nga uyas kag ang bag-o nga alak.+ 29  Magaalagad sa imo ang mga katawhan kag magaduko sa imo ang mga pungsod. Mangin agalon ka sang imo mga utod, kag ang mga anak sang imo iloy magaduko sa imo.+ Pakamalauton ang tanan nga nagapakamalaut sa imo, kag pakamaayuhon ang tanan nga nagapakamaayo sa imo.”+ 30  Pagkatapos lang gid nga ginpakamaayo ni Isaac si Jacob, kag nakahalin lang gid si Jacob sa atubangan sang iya amay nga si Isaac sang mag-abot ang iya utod nga si Esau halin sa pagpangayam.+ 31  Nagluto man sia sing manamit nga kalan-on kag gindala niya ini sa iya amay, kag nagsiling sia sa iya: “Magbangon ka amay ko, kag magkaon ka sang inayaman sang imo anak, agod pakamaayuhon mo ako.”* 32  Nagsiling sa iya ang iya amay nga si Isaac: “Sin-o ka?” Nagsabat sia: “Ako si Esau, ang imo panganay nga anak.”+ 33  Nagpalangurog si Isaac, kag nagsiling sia: “Kon amo, sin-o ang nagpangayam kag nagdala sini sa akon? Nakaon ko na ini antes ka mag-abot, kag ginpakamaayo ko sia. Kag pakamaayuhon gid sia!” 34  Sang mabatian ni Esau ang ginhambal sang iya amay, nagsinggit sia nga may kasubo kag nagsiling sia sa iya amay: “Pakamaayuha man ako, amay ko!”+ 35  Apang nagsiling sia: “Nagkadto diri ang imo utod kag gindaya niya ako agod makuha niya ang pagpakamaayo nga para sa imo.” 36  Nagsiling si Esau: “Indi bala nga amo sina kon ngaa ginhingalanan sia nga Jacob,* kay ikaduha na ini nga tion nga gin-agawan niya ako?+ Ginkuha na niya ang akon kinamatarong bilang panganay,+ kag karon ginkuha man niya ang akon pagpakamaayo!”+ Dayon nagsiling sia: “Wala ka na bala sing nabilin nga pagpakamaayo para sa akon?” 37  Nagsabat si Isaac kay Esau: “Gintangdo ko na sia nga mangin imo agalon,+ kag ginhatag ko na sa iya ang tanan niya nga utod nga mangin alagad niya, kag ginhatag ko na sa iya ang uyas kag bag-o nga alak agod magsakdag sa iya.+ Ano pa ang mahimo ko para sa imo, anak ko?” 38  Nagsiling si Esau sa iya amay: “Isa lang bala ang imo pagpakamaayo, amay ko? Pakamaayuha man ako, amay ko!” Kag naghilibion sing mabaskog si Esau.+ 39  Gani nagsiling ang iya amay nga si Isaac sa iya: “Magaistar ka nga malayo sa maayo nga duta, kag malayo sa tun-og sang langit.+ 40  Magakabuhi ka paagi sa imo espada,+ kag magaalagad ka sa imo utod.+ Apang kon indi ka na mapahamtang, hilwayon mo ang imo kaugalingon sa pag-ulipon niya sa imo.”*+ 41  Apang gindumtan ni Esau si Jacob bangod ginpakamaayo sia sang iya amay,+ kag nagsiling si Esau sa iya kaugalingon: “Malapit na ang mga adlaw sa paglalaw sa akon amay.+ Pagkatapos sini, patyon ko ang akon utod nga si Jacob.” 42  Sang ginsugid kay Rebeca ang ginsiling sang iya kamagulangan nga anak nga si Esau, ginpatawag niya dayon ang iya kamanghuran nga anak nga si Jacob kag nagsiling sia sa iya: “Nagaplano ang imo utod nga si Esau nga timalusan ka kag patyon.* 43  Gani himua ang isiling ko sa imo, anak ko. Magpalagyo ka kag magkadto sa akon utod nga si Laban sa Haran.+ 44  Didto ka lang anay mag-istar sa iya tubtob mag-ugdaw ang kasingkal sang imo utod, 45  tubtob madula ang kaakig sang imo utod sa imo kag malipatan niya ang ginhimo mo sa iya. Dayon ipasugat ko ikaw didto. Indi ko luyag nga madula kamo nga duha sa akon sa isa lang ka adlaw.” 46  Pagkatapos sini, nagsiling si Rebeca kay Isaac: “Ginakaugtan ko ang akon kabuhi bangod sa mga anak nga babayi ni Het.+ Kon magpangasawa man si Jacob sa isa sang mga anak ni Het, pareho sining mga anak nga babayi sang duta, ano pa ang pulos sang akon kabuhi?”+

Footnote

Ukon “pakamaayuhon ka sang akon kalag.”
Ukon “pakamaayuhon ako sang imo kalag.”
Ukon “pakamaayuhon ka sang akon kalag.”
Ukon “pakamaayuhon ako sang imo kalag.”
Buot silingon, “Nagauyat sa Tikod; Manugtal-us.”
Sa Hebreo, “balion mo ang iya gota sa imo liog.”
Ukon “Ginalugpayan sang imo utod nga si Esau ang iya kaugalingon sa pagplano nga patyon ka.”