Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 25:1-34

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Nagpangasawa liwat si Abraham (1-6)

  • Kamatayon ni Abraham (7-11)

  • Ang mga anak ni Ismael (12-18)

  • Nabun-ag si Jacob kag si Esau (19-26)

  • Ginbaligya ni Esau ang iya kinamatarong bilang panganay (27-34)

25  Nagpangasawa liwat si Abraham, kag ang ngalan sang iya asawa amo si Ketura.  Sang ulihi, ginbun-ag niya ang ila mga anak nga si Zimran, si Joksan, si Medan, si Midian,+ si Isbak, kag si Shuah.+  Si Joksan amay ni Sheba kag ni Dedan. Ang mga anak ni Dedan amo ang mga Asurim, mga Letusim, kag ang mga Leumim.  Ang mga anak ni Midian amo si Efa, si Efer, si Hanoc, si Abida, kag si Eldaa. Amo ini tanan ang mga anak ni Ketura.  Sang ulihi, ginhatag ni Abraham kay Isaac ang tanan nga iya,+  apang ginhatagan ni Abraham sing mga regalo ang mga anak niya sa iya mga babayi. Samtang buhi pa sia, ginpalakat niya sila palayo kay Isaac nga iya anak,+ pakadto sa sidlangan, sa ginatawag nga duta sang Sidlangan.  Nagkabuhi si Abraham sing 175 ka tuig.  Napatay si Abraham sa tapos magkabuhi sing maayo kag malawig, tigulang kag kontento, kag ginlubong sia pareho sang iya mga katigulangan.*  Ginlubong sia sang iya mga anak nga si Isaac kag si Ismael sa kueba sang Macpela sa duta ni Efron nga anak ni Zohar nga Hethanon nga yara sa atubangan sang Mamre,+ 10  ang duta nga ginbakal ni Abraham sa mga anak ni Het. Didto ginlubong si Abraham, amo man si Sara nga iya asawa.+ 11  Sang patay na si Abraham, padayon nga ginpakamaayo sang Dios si Isaac nga iya anak.+ Nag-istar si Isaac malapit sa Beer-lahai-roi.+ 12  Amo ini ang kasaysayan ni Ismael+ nga anak ni Abraham kay Hagar+ nga Egiptohanon nga alagad ni Sara. 13  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Ismael, suno sa ginhalinan sang ila pamilya: ang panganay ni Ismael amo si Nebayot,+ dason si Kedar,+ si Adbeel, si Mibsam,+ 14  si Misma, si Duma, si Masa, 15  si Hadad, si Tema, si Jetur, si Nafis, kag si Kedema. 16  Amo ini sila ang mga anak ni Ismael, kag amo ini ang ila ngalan suno sa ila mga baryo kag suno sa ila mga kampo:* 12 ka pangulo suno sa ila tribo.+ 17  Nagkabuhi si Ismael sing 137 ka tuig. Napatay sia kag ginlubong pareho sang iya mga katigulangan.* 18  Nag-istar sila halin sa Havila+ malapit sa Sur,+ nga malapit sa Egipto, tubtob sa Asiria. Nag-istar sila malapit sa tanan nila nga kauturan.*+ 19  Amo ini ang kasaysayan ni Isaac nga anak ni Abraham.+ Si Abraham amay ni Isaac. 20  Kuarenta ka tuig ang edad ni Isaac sang ginpangasawa niya si Rebeca nga anak ni Betuel+ nga Arameanhon nga taga-Padan-aram, kag utod ni Laban nga Arameanhon. 21  Padayon nga nagpangabay si Isaac kay Jehova tungod sa iya asawa, bangod baw-as sia; gani ginpamatian ni Jehova ang iya pangabay, kag nagbusong si Rebeca nga iya asawa. 22  Nabatyagan niya nga nagaaway ang mga bata sa sulod sang iya tiyan,+ gani nagsiling sia: “Kon amo man lang sini, maayo pa nga mapatay na lang ako.” Gani nagpamangkot sia kay Jehova. 23  Nagsiling sa iya si Jehova: “Duha ka pungsod ang yara sa imo tiyan,+ kag duha ka grupo sang katawhan ang matawo sa imo.+ Mas makusog ang isa ka pungsod sangsa isa ka pungsod,+ kag ang magulang magaalagad sa manghod.”+ 24  Sang nagbata na sia, kapid ang iya bata. 25  Ang nahauna nga naggua mapulapula kag ang iya bug-os nga lawas pareho sa bayo nga bulbulon,+ gani ginhingalanan nila sia nga Esau.*+ 26  Pagkatapos, naggua ang iya utod nga lalaki kag ang iya kamot nagauyat sa tikod ni Esau,+ gani ginhingalanan sia nga Jacob.*+ Nagaedad si Isaac sing 60 ka tuig sang ginbun-ag sila. 27  Sang nagdaku ang mga bata, si Esau nangin sampaton nga mangangayam,+ kag pirme lang sia nagapangayam, apang si Jacob pirme lang nagatener sa mga tolda,+ kag wala sia sing kasawayan. 28  Ginhigugma sing labi ni Isaac si Esau kay pirme sia makakaon sang inayaman ni Esau, apang ginhigugma sing labi ni Rebeca si Jacob.+ 29  Isa ka bes, nagaluto si Jacob sing linaga sang nag-abot si Esau halin sa latagon kag kapoy sia. 30  Gani nagsiling si Esau kay Jacob: “Dalia, palihug, hatagi ako sinang* mapula nga linaga, kay kapoy* gid ako!” Amo ina kon ngaa ginhingalanan sia nga Edom.*+ 31  Apang nagsiling si Jacob: “Ibaligya anay sa akon ang imo kinamatarong bilang panganay!”+ 32  Nagsiling si Esau: “Daw mapatay na ako! Ano ang pulos sang akon kinamatarong bilang panganay?” 33  Nagsiling si Jacob: “Magpanumpa ka anay sa akon!” Gani nagpanumpa sia sa iya kag ginbaligya niya kay Jacob ang iya kinamatarong bilang panganay.+ 34  Ginhatagan dayon ni Jacob si Esau sing tinapay kag linaga nga lentehas, kag nagkaon sia kag nag-inom. Dayon naglakat sia. Gani gintamay ni Esau ang iya kinamatarong bilang panganay.

Footnote

Sa literal, “ginsimpon sa iya katawhan.”
Ukon “kampo nga may pader.”
Sa literal, “ginsimpon sa iya katawhan.”
Ukon mahimo, “Nagkabuhi sia nga nagakontrahanay sila sang tanan niya nga utod.”
Buot silingon, “Balbunon.”
Buot silingon, “Nagauyat sa Tikod; Manugtal-us.”
Ukon “hatagi ako sing isa ka higop sang.”
Ukon “gutom.”
Buot silingon, “Mapula.”