Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Genesis 24:1-67

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagpangita asawa para kay Isaac (1-58)

  • Nag-upod si Rebeca agod makilala si Isaac (59-67)

24  Tigulang na gid si Abraham, kag ginpakamaayo ni Jehova si Abraham sa tanan nga butang.+  Nagsiling si Abraham sa iya alagad nga pinakamagulang sa iya panimalay kag amo ang nagadumala sa tanan niya nga pagkabutang:+ “Palihug ibutang ang imo kamot sa idalom sang akon paa,  kag pasumpaon ko ikaw kay Jehova, ang Dios sang langit kag ang Dios sang duta, nga indi ka magkuha sing asawa para sa akon anak halin sa mga anak nga babayi sang mga Canaanhon, diin nagapuyo ako sa ila duta.+  Sa baylo, magkadto ka sa akon duta kag sa akon mga paryente,+ kag magkuha ka sing asawa para sa akon anak nga si Isaac.”  Apang, ang alagad nagsiling sa iya: “Ano abi kon indi luyag sang babayi mag-upod sa akon sa sini nga duta? Ibalik ko bala ang imo anak sa duta nga ginhalinan mo?”+  Nagsiling si Abraham sa iya: “Indi gid pagdalha ang akon anak didto.+  Si Jehova nga Dios sang langit ang nagkuha sa akon sa balay sang akon amay kag sa duta sang akon mga paryente.+ Nagpakighambal sia kag nagpanumpa sa akon:+ ‘Ihatag ko sa imo kaliwat*+ ini nga duta.’+ Magapadala sia sang iya anghel sing una sa imo,+ kag magakuha ka didto sing asawa para sa akon anak.+  Apang kon indi luyag sang babayi nga mag-upod sa imo, wala ka na sing salabton sa sining panumpa mo sa akon. Apang indi gid pagdalha didto ang akon anak.”  Gani ginbutang sang alagad ang iya kamot sa idalom sang paa ni Abraham nga iya agalon kag nagpanumpa sa iya tuhoy sini nga butang.+ 10  Nagkuha ang alagad sing napulo ka kamelyo sang iya agalon kag sing tanan nga sahi sang regalo halin sa iya agalon. Dayon naglakat sia pakadto sa Mesopotamia sa siudad ni Nahor. 11  Ginpaluko niya ang mga kamelyo malapit sa bubon sa gua sang siudad. Manugsirom na sadto, kag amo ini ang tion nga nagagua sa siudad ang mga babayi agod magsag-ub. 12  Dayon nagsiling sia: “Jehova nga Dios sang akon agalon nga si Abraham, palihug hatagi ako sing kadalag-an sa sini nga adlaw, kag pakitai sing mainunungon nga gugma ang akon agalon nga si Abraham. 13  Nagatindog ako malapit sa tuburan sang tubig, kag ang mga anak nga babayi sang mga tawo sa siudad nagagua agod magsag-ub. 14  Kon ang lamharon nga babayi nga silingan ko, ‘Palihug ipapanaug ang imo tibod agod makainom ako,’ magsiling, ‘Inom ka, kag paimnon ko man ang imo mga kamelyo,’ kabay pa nga sia ang ginpili mo para sa imo alagad nga si Isaac; kag paagi sa sini mahibaluan ko nga nagpakita ka sing mainunungon nga gugma sa akon agalon.” 15  Wala pa sia makatapos hambal, naggua sa siudad nga nagapas-an sang iya tibod si Rebeca, nga anak ni Betuel+ nga anak ni Milca+ nga asawa ni Nahor+ nga utod ni Abraham. 16  Ang lamharon nga babayi matahom gid kag isa ka dalaga; wala pa sing lalaki nga nakahulid sa iya. Nagdulhog sia sa tuburan kag ginpuno sing tubig ang iya tibod, kag nagtaklad. 17  Dalidali nga nagdalagan ang alagad sa pagsugata sa iya kag nagsiling: “Palihug paimna ako sing diutay nga tubig sa imo tibod.” 18  Nagsiling ang babayi: “Inom ka, ginuo ko.” Dalidali nga ginpapanaug niya ang tibod halin sa iya abaga kag gin-uyatan ini samtang ginapainom niya ang alagad. 19  Sang napainom na niya sia, nagsiling ang babayi: “Magasag-ub man ako para sa imo mga kamelyo tubtob makainom sila tanan.” 20  Dalidali nga ginbubo niya sa pasungan ang tubig sa iya tibod kag nagdalagan balikbalik sa bubon agod magsag-ub. Ginsag-uban niya ang tanan nga kamelyo sang alagad. 21  Ginatulok sia sang alagad nga daw natingala, kag ginahunahuna niya kon bala ginhimo ni Jehova nga madinalag-on ang iya paglakbay ukon wala. 22  Sang makainom na ang mga kamelyo, ginhatagan sia sang alagad sing bulawan nga singsing sa ilong nga nagabug-at sing tunga sa siklo* kag sing duha ka bulawan nga pulseras nga nagabug-at sing napulo ka siklo.* 23  Nagsiling ang alagad: “Palihug sugiri ako, kay sin-o ka anak? May kuarto bala sa balay sang imo amay nga mapaligaran namon sang gab-i?” 24  Nagsabat sia: “Anak ako ni Betuel+ nga anak ni Milca kay Nahor.”+ 25  Nagsiling pa sia: “Madamo kami sing dagami kag kumpay, kag may lugar man kami nga mapaligaran sang gab-i.” 26  Nagduko kag nagyaub ang alagad sa atubangan ni Jehova 27  kag nagsiling sia: “Dayawon si Jehova nga Dios sang akon agalon nga si Abraham, kay padayon sia nga nagapakita sing mainunungon nga gugma kag pagkamasaligan sa akon agalon. Gintuytuyan ako ni Jehova pakadto sa balay sang mga utod sang akon agalon.” 28  Nagdalagan ang lamharon nga babayi agod isugid sa panimalay sang iya iloy ang natabo. 29  Si Rebeca may utod nga lalaki nga si Laban.+ Nagdalagan si Laban pakadto sa tawo nga yara sa tuburan nayon sa gua sang siudad. 30  Sang makita niya ang singsing sa ilong kag ang mga pulseras sa mga kamot sang iya utod kag sang mabatian niya ang iya utod nga si Rebeca nga nagsiling, “Amo ini ang ginsiling sang tawo sa akon,” nagkadto sia agod makilala ang tawo, nga nagatindog gihapon didto sa tupad sang mga kamelyo sa tuburan nayon. 31  Nagsiling sia dayon: “Dali ka, ikaw nga ginapakamaayo ni Jehova. Ngaa nagatindog ka pa diri sa gua? Ginhanda ko na ang balay kag ang lugar para sa mga kamelyo.” 32  Gani nagsulod ang alagad sa balay. Ginhukas niya* ang renda sang mga kamelyo kag ginhatagan niya sing dagami kag kumpay ang mga kamelyo. Ginhatagan man niya sing tubig ang alagad kag ang mga lalaki nga kaupod niya agod makapanghinaw sila sang ila tiil. 33  Apang sang pakaunon na sia, nagsiling sia: “Indi ako magkaon kon indi ko anay mahambal ang akon tuyo.” Nagsiling si Laban: “Maghambal ka!” 34  Nagsiling sia: “Alagad ako ni Abraham.+ 35  Ginpakamaayo gid ni Jehova ang akon agalon kag ginpamanggaranon gid niya sia kay ginhatagan niya sia sing mga karnero, mga baka, mga kamelyo, mga asno, kag sing pilak kag bulawan, kag sing mga alagad nga lalaki kag babayi.+ 36  Kag bisan tigulang na si Sara nga asawa sang akon agalon, nagbun-ag pa sia sing anak nga lalaki.+ Ihatag sang akon agalon sa iya anak ang tanan nga yara sa iya.+ 37  Gani ginpasumpa ako sang akon agalon, nga nagasiling: ‘Indi ka magkuha sing asawa para sa akon anak halin sa mga anak nga babayi sang mga Canaanhon, diin nagaistar ako sa ila duta.+ 38  Sa baylo, magkadto ka sa balay sang akon amay kag sa akon pamilya,+ kag magkuha ka sing asawa para sa akon anak.’+ 39  Apang nagsiling ako sa akon agalon: ‘Ano abi kon indi mag-upod sa akon ang babayi?’+ 40  Nagsiling sia sa akon: ‘Si Jehova nga akon ginaalagad*+ magapadala sang iya anghel+ kag hatagan niya sing kadalag-an ang imo paglakbay. Magakuha ka sing asawa para sa akon anak halin sa akon pamilya kag sa balay sang akon amay.+ 41  Apang kon indi sia pag-ihatag sang akon pamilya nga imo kadtuan, wala ka na sing salabton sa ginpanumpa mo sa akon.’+ 42  “Pag-abot ko sa tuburan sini nga adlaw, nagsiling ako: ‘Jehova nga Dios sang akon agalon nga si Abraham, kon himuon mo nga madinalag-on ang akon paglakbay, 43  yari ako karon sa tuburan nayon sang tubig. Kon ang dalaga+ nga maggua agod magsag-ub nga silingan ko: “Palihug paimna ako sing diutay nga tubig sa imo tibod,” 44  magsiling sa akon, “Inom ka, kag magasag-ub man ako para sa imo mga kamelyo,” kabay pa nga sia ang babayi nga ginpili ni Jehova para sa anak sang akon agalon.’+ 45  “Antes pa ako makatapos pangamuyo sing hipos, naggua sa siudad si Rebeca nga nagapas-an sang iya tibod. Nagdulhog sia sa tuburan kag nagsag-ub. Dayon nagsiling ako sa iya: ‘Palihug paimna ako.’+ 46  Dalidali nga ginpapanaug niya ang iya tibod kag nagsiling, ‘Inom ka,+ kag paimnon ko man ang imo mga kamelyo.’ Nag-inom ako, kag ginpainom man niya ang mga kamelyo. 47  Pagkatapos sini, ginpamangkot ko sia, ‘Kay sin-o ka anak?’ Nagsabat sia, ‘Anak ako ni Betuel nga anak ni Nahor kag ni Milca.’ Gani ginbutang ko ang singsing sa iya ilong kag ang mga pulseras sa iya mga kamot.+ 48  Nagduko ako kag nagyaub sa atubangan ni Jehova kag gindayaw ko si Jehova nga Dios sang akon agalon nga si Abraham,+ nga nagtuytoy sa akon agod makita ko ang anak nga babayi sang utod sang akon agalon kag dalhon ko sia para sa iya anak. 49  Karon sugiri ako kon luyag ninyo magpakita sing mainunungon nga gugma kag sing pagkamasaligan sa akon agalon; apang kon indi, sugiri ako, agod mahibaluan ko kon ano ang akon himuon.”*+ 50  Nagsabat si Laban kag si Betuel: “Si Jehova ang nagpahanabo sini. Indi kami makasiling sing huo ukon indi sa imo.* 51  Yari si Rebeca. Dalha sia, kag mangin asawa sia sang anak sang imo agalon, suno sa ginsiling ni Jehova.” 52  Sang mabatian sang alagad ni Abraham ang ila ginsiling, nagyaub sia gilayon sa atubangan ni Jehova. 53  Ginpagua sang alagad ang dala niya nga mga butang nga pilak kag bulawan kag ang mga bayo kag ginhatag niya ini kay Rebeca. Naghatag man sia sing malahalon nga mga regalo sa iya utod nga lalaki kag sa iya iloy. 54  Pagkatapos sini, ang alagad kag ang mga lalaki nga kaupod niya nagkaon kag nag-inom, kag didto sila nagpaligad sang gab-i. Pagbangon nila sang aga, nagsiling sia: “Pabalika na ninyo ako sa akon agalon.” 55  Ang utod kag ang iloy ni Rebeca nagsiling: “Patenera anay ang lamharon nga babayi sa amon bisan napulo lang ka adlaw. Dayon makalakat na sia.” 56  Apang nagsiling sia sa ila: “Indi ninyo ako paghawiri, bangod ginhimo ni Jehova nga madinalag-on ang akon paglakbay. Palakta na ninyo ako, agod makabalik na ako sa akon agalon.” 57  Gani nagsiling sila: “Tawgon naton ang lamharon nga babayi kag pamangkuton sia.” 58  Gintawag nila si Rebeca kag ginpamangkot: “Maupod ka bala sa sini nga tawo?” Nagsabat sia: “Maupod ako.” 59  Gani ginpalakat nila si Rebeca+ nga ila utod kag ang iya yaya*+ kag ang alagad ni Abraham kag ang iya mga tinawo. 60  Ginpakamaayo nila si Rebeca kag nagsiling sa iya: “Utod namon, kabay pa nga ikaw mangin linibo ka napulo ka libo,* kag ang imo kaliwat* magpanag-iya sa gawang* sang mga nagadumot sa ila.”+ 61  Dayon nagsakay si Rebeca kag ang iya mga alagad nga babayi sa mga kamelyo kag nagsunod sa alagad. Gin-upod sang alagad si Rebeca kag naglakat sila. 62  Si Isaac nagaistar sa duta sang Negeb.+ Isa ka bes, nagbalik sia halin sa dalan pakadto sa Beer-lahai-roi.+ 63  Sang manugsirom na, nagalakatlakat si Isaac sa latagon agod magpamalandong.+ Sang magtulok sia sa unhan, nakita niya nga may mga kamelyo nga nagapadulong! 64  Sang makita ni Rebeca si Isaac, nagpanaug sia dayon sa kamelyo. 65  Ginpamangkot niya ang alagad: “Sin-o inang tawo sa latagon nga nagasugata sa aton?” Nagsabat ang alagad: “Sia ang akon agalon.” Gani ginkuha niya ang iya pandong kag nagpanabon sia sang iya ulo. 66  Kag ginsugid sang alagad kay Isaac ang tanan nga ginhimo niya. 67  Pagkatapos sini, gindala ni Isaac ang babayi sa tolda ni Sara nga iya iloy.+ Ginpangasawa niya si Rebeca; kag ginhigugma niya sia.+ Gani nalugpayan si Isaac sa pagkapatay sang iya iloy.+

Footnote

Sa literal, “binhi.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Mahimo nagapatuhoy kay Laban.
Sa literal, “nga sa iya atubangan nagalakat ako.”
Sa literal, “agod magliso ako sa tuo ukon sa wala.”
Ukon “Indi kami makahambal sing malain ukon maayo sa imo.”
Yaya nga nagbatiti sa iya nga alagad na niya subong.
Ukon “mangin iloy sang linibo ka mga linaksa.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “mga siudad.”