Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 14:1-24

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginluwas ni Abram si Lot (1-16)

  • Ginpakamaayo ni Melquisedec si Abram (17-24)

14  Sadto nga tion, si Amrafel ang hari sang Sinar,+ si Arioc ang hari sang Elasar, si Kedorlaomer+ ang hari sang Elam,+ kag si Tidal ang hari sang Goiim.  Ini nga mga hari nagpakig-away batok kay Bera nga hari sang Sodoma,+ kay Birsa nga hari sang Gomorra,+ kay Sinab nga hari sang Adma, kay Semeber nga hari sang Zeboiim,+ kag sa hari sang Bela, nga amo ang Zoar.  Gintingob nila* ang ila puersa sa Nalupyakan* sang Sidim,+ nga amo ang Dagat Asin.*+  Nag-alagad sila kay Kedorlaomer sing 12 ka tuig, apang nagrebelde sila sang ika-13 nga tuig.  Sang ika-14 nga tuig, nagsalakay si Kedorlaomer kag ang mga hari nga kaupod niya, kag ginpierde nila ang mga Refaim sa Asterot-karnaim, ang mga Zuzim sa Ham, ang mga Emim+ sa Save-kiryataim,  kag ang mga Horhanon+ sa ila bukid nga Seir+ tubtob sa El-paran, nga yara sa dulunan sang kamingawan.  Dayon nagbalik sila kag nakalab-ot sa En-mispat, nga amo ang Kades.+ Kag ginsakop nila ang bug-os nga duta sang mga Amaleknon+ kag sang mga Amornon+ nga nagaistar sa Hazazon-tamar.+  Sa sini nga tion, ang hari sang Sodoma, ang hari sang Gomorra, ang hari sang Adma, ang hari sang Zeboiim kag ang hari sang Bela, nga amo ang Zoar, nagkadto sa Nalupyakan* sang Sidim, kag nagpakig-away batok sa ila,  batok kay Kedorlaomer nga hari sang Elam, kay Tidal nga hari sang Goiim, kay Amrafel nga hari sang Sinar, kag kay Arioc nga hari sang Elasar;+ apat ka hari kontra sa lima. 10  Ang Nalupyakan* sang Sidim may madamo nga buho nga may aspalto, kag nahulog sa sini ang mga hari sang Sodoma kag Gomorra nga nagpalagyo. Ang mga nabilin nagpalagyo sa kabukiran. 11  Dayon ginkuha sang mga nagdaug ang tanan nga pagkabutang sang Sodoma kag Gomorra kag ang tanan nila nga pagkaon kag naglakat sila.+ 12  Ginbihag man nila si Lot nga nagaistar sa Sodoma+ kag anak sang utod nga lalaki ni Abram, kag ginkuha nila ang iya mga pagkabutang kag naglakat sila. 13  Ang isa ka tawo nga nakapalagyo nag-abot kag ginsugiran niya si Abram nga Hebreo sang natabo. Nagaistar sia* sadto sa tunga sang dalagku nga kakahuyan ni Mamre nga Amornon,+ nga utod ni Escol kag ni Aner.+ Mga kadampig sila ni Abram. 14  Gani nabalitaan ni Abram nga ginbihag ang iya paryente.*+ Dayon gintipon niya ang iya mga tinawo nga hanas sa pagpakig-away, ang 318 ka alagad nga natawo sa iya panimalay, kag ginlagas nila sila tubtob sa Dan.+ 15  Sang gab-i, ginbahinbahin niya ang iya puersa. Dayon nagsalakay sila sang iya mga alagad, kag ginpierde niya sila. Ginlagas niya sila tubtob sa Hoba, sa aminhan sang Damasco. 16  Nabawi niya ang tanan nga pagkabutang, kag nabawi man niya si Lot nga iya paryente, ang iya mga pagkabutang, ang mga babayi, kag ang iban pa nga mga tawo. 17  Sang nagbalik si Abram pagkatapos mapierde si Kedorlaomer kag ang mga hari nga kaupod niya, ginsugata sang hari sang Sodoma si Abram sa Nalupyakan* sang Save, nga amo ang Nalupyakan sang Hari.+ 18  Nagdala si Melquisedec+ nga hari sang Salem+ sing tinapay kag alak; sia ang saserdote sang Labing Mataas nga Dios.+ 19  Dayon ginpakamaayo niya sia kag nagsiling: “Pakamaayuhon si Abram sang Labing Mataas nga Dios,Ang Manunuga sang langit kag sang duta; 20  Kag dayawon ang Labing Mataas nga Dios,Nga nagtugyan sa imo kamot sang mga nagapigos sa imo!” Kag ginhatagan sia ni Abram sing ikanapulo sang tanan nga butang nga nabawi niya.+ 21  Pagkatapos sini, nagsiling ang hari sang Sodoma kay Abram: “Ihatag sa akon ang mga tawo,* apang dalha ang mga pagkabutang.” 22  Nagsabat si Abram sa hari sang Sodoma: “Ginabayaw ko ang akon kamot sa pagpanumpa kay Jehova nga Labing Mataas nga Dios, ang Manunuga sang langit kag sang duta, 23  nga indi gid ako magkuha sing bisan ano nga halin sa imo, bisan isa ka hilo ukon isa ka higot sang sandalyas, agod indi ka magsiling, ‘Ako ang nagpamanggad kay Abram.’ 24  Indi ako magkuha sing bisan ano luwas sa nakaon na sang mga pamatan-on nga lalaki. Ihatag man ang mga parte sang mga lalaki nga nag-upod sa akon, nga si Aner, si Escol, kag si Mamre.”+

Footnote

Ang “nila” diri amo ang mga hari nga ginsambit sa bersikulo 1.
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ang Patay nga Dagat.
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “Nagaistar sia sa mga tolda.”
Sa literal, “utod.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “kalag.”