Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis 1:1-31

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Pagtuga sa langit kag duta (1, 2)

 • Paghanda sa duta sa anom ka adlaw (3-31)

  • Adlaw 1: kapawa; adlaw, gab-i (3-5)

  • Adlaw 2: kahawaan (6-8)

  • Adlaw 3: mamala nga duta kag mga tanom (9-13)

  • Adlaw 4: mga suga sa langit (14-19)

  • Adlaw 5: mga isda kag pispis (20-23)

  • Adlaw 6: mga sapat sa duta kag tawo (24-31)

1  Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang langit kag ang duta.+  Ang duta wala sing porma kag mahawan,* kag madulom ang ibabaw sang madalom nga katubigan;+ kag ang aktibo nga puersa sang Dios*+ nagagiho sa ibabaw sang katubigan.+  Nagsiling ang Dios: “Magluntad ang kapawa.” Kag nagluntad ang kapawa.+  Nakita sang Dios nga ang kapawa maayo, kag ginpain sang Dios ang kapawa sa kadudulman.  Gintawag sang Dios ang kapawa nga Adlaw, apang ang kadudulman gintawag niya nga Gab-i.+ Kag naggab-i kag nag-aga, ang nahauna nga adlaw.  Dayon nagsiling ang Dios: “Magluntad ang kahawaan+ sa ulot sang katubigan, kag magpain ang katubigan sa katubigan.”+  Kag naghimo ang Dios sing kahawaan. Ginpain niya ang katubigan, gani may katubigan sa idalom kag sa ibabaw sang kahawaan.+ Amo sini ang natabo.  Gintawag sang Dios ang kahawaan nga Langit. Kag naggab-i kag nag-aga, ang ikaduha nga adlaw.  Dayon nagsiling ang Dios: “Magtingob sa isa ka lugar ang katubigan nga yara sa idalom sang langit, kag magluntad ang mamala nga duta.”+ Amo sini ang natabo. 10  Ang mamala nga duta gintawag sang Dios nga Duta,+ apang ang natingob nga katubigan gintawag niya nga Kadagatan.+ Nakita sang Dios nga maayo ini.+ 11  Dayon nagsiling ang Dios: “Magtubo sa duta ang mga hilamon, ang mga tanom nga may binhi, kag ang mga kahoy nga nagapamunga nga may binhi suno sa ila sahi.” Kag amo sini ang natabo. 12  Nagtubo sa duta ang mga hilamon, ang mga tanom nga may binhi,+ kag ang nagapamunga nga mga kahoy nga may binhi, suno sa ila sahi. Nakita sang Dios nga maayo ini. 13  Kag naggab-i kag nag-aga, ang ikatlo nga adlaw. 14  Dayon nagsiling ang Dios: “Magluntad ang mga suga+ sa kahawaan sang langit agod mapain ang adlaw sa gab-i,+ kag mangin mga palatandaan ini sang mga panahon, sang mga adlaw kag sang mga tuig.+ 15  Mangin suga ini sa kahawaan sang langit agod maghatag sing kasanag sa duta.” Amo sini ang natabo. 16  Kag naghimo ang Dios sing duha ka dalagku nga suga, ang mas daku nga suga magahatag sing kasanag* kon adlaw+ kag ang gamay nga suga magahatag sing kasanag kon gab-i, kag naghimo man sia sing mga bituon.+ 17  Ginbutang ini sang Dios sa kahawaan sang langit agod maghatag sing kasanag sa duta, 18  kag agod maghatag sing kasanag* kon adlaw kag gab-i kag agod mapain ang kapawa sa kadudulman.+ Nakita sang Dios nga maayo ini. 19  Kag naggab-i kag nag-aga, ang ikap-at nga adlaw. 20  Dayon nagsiling ang Dios: “Magdamo sa katubigan ang madamo nga buhi nga mga tinuga,* kag maglupad sa kahawaan* ang mga pispis.”*+ 21  Gintuga sang Dios ang lainlain nga sahi sang dalagku nga mga tinuga sa dagat kag ang lainlain nga sahi sang buhi nga mga tinuga* nga nagapanong sa katubigan, kag ang lainlain nga sahi sang pispis. Nakita sang Dios nga maayo ini. 22  Ginpakamaayo sila sang Dios kag nagsiling sia: “Magpanganak kamo kag magdamo kag pun-a ninyo ang kadagatan,+ kag magdamo sa duta ang mga pispis.” 23  Kag naggab-i kag nag-aga, ang ikalima nga adlaw. 24  Dayon nagsiling ang Dios: “Magluntad sa duta ang lainlain nga sahi sang buhi nga mga tinuga,* ang mahagop nga mga sapat, kag nagakamang nga mga sapat,* kag ang lainlain nga sahi sang ilahas nga mga sapat sa duta.”+ Amo sini ang natabo. 25  Kag ginhimo sang Dios ang lainlain nga sahi sang ilahas nga mga sapat sa duta kag ang lainlain nga sahi sang mahagop nga mga sapat kag ang lainlain nga sahi sang iban pa nga nagakamang nga mga sapat sa duta. Nakita sang Dios nga maayo ini. 26  Dayon nagsiling ang Dios: “Mahimo kita+ sing tawo suno sa larawan naton kag kaangay naton,+ kag magagahom sila sa mga isda sa dagat kag sa mga pispis* kag sa mahagop nga mga sapat kag sa bug-os nga duta kag sa tanan nga sapat nga nagakamang sa duta.”+ 27  Kag gintuga sang Dios ang tawo suno sa larawan niya. Gintuga niya sia suno sa larawan sang Dios. Gintuga niya sila nga lalaki kag babayi.+ 28  Ginpakamaayo sila sang Dios, kag nagsiling ang Dios sa ila: “Magpanganak kamo kag magdamo, pun-a ninyo ang duta+ kag dumalahan ini,+ kag gamhan+ ninyo ang mga isda sa dagat kag ang mga pispis kag ang tanan nga buhi nga mga sapat nga nagakamang sa duta.” 29  Dayon nagsiling ang Dios: “Ginahatag ko sa inyo ang tanan nga tanom nga may binhi sa bug-os nga duta kag ang tanan nga nagapamunga nga mga kahoy nga may binhi. Mangin kalan-on ninyo ini.+ 30  Kag ginahatag ko sa tanan nga ilahas nga sapat sa duta kag sa tanan nga pispis kag sa tanan nga nagakamang sa duta nga may kabuhi* ang tanan nga berde nga mga tanom bilang kalan-on.”+ Amo sini ang natabo. 31  Pagkatapos sini, gintan-aw sang Dios ang tanan nga ginhimo niya, kag nakita niya nga maayo gid ini.+ Kag naggab-i kag nag-aga, ang ikan-om nga adlaw.

Footnote

Ukon “kag wala sing unod.”
Ukon “ang espiritu sang Dios.”
Sa literal, “magagahom.”
Sa literal, “maggahom.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “kahawaan sang langit.”
Ang Hebreo nga tinaga nga ʽohph nga ginbadbad “pispis” mahimo nga nagalakip indi lamang sang mga pispis kundi sang may pakpak nga mga insekto man.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa mga tinuga pareho sang mga ilaga, mga man-ug, kag mga insekto.
Sa literal, “pispis sang langit.”
Ukon “kabuhi subong kalag; buhi nga kalag.”