Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Filemon 1:1-25

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga panamyaw (1-3)

  • Gugma kag pagtuo ni Filemon (4-7)

  • Nagpangabay si Pablo para kay Onesimo (8-22)

  • Katapusan nga mga panamyaw (23-25)

1  Halin kay Pablo, nga isa ka bilanggo+ tungod kay Cristo Jesus, kag kay Timoteo+ nga aton utod, para kay Filemon nga amon hinigugma nga masigkamanugpangabudlay,  kag kay Apia nga amon utod nga babayi, kag kay Arquipo+ nga amon masigkasoldado, kag sa kongregasyon nga yara sa imo balay:+  Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa akon Dios sa tion nga ginasambit ko ikaw sa akon mga pangamuyo,+  bangod pirme ko mabatian ang tuhoy sa imo pagtuo kag gugma kay Ginuong Jesus kag sa tanan nga balaan.  Ginapangamuyo ko nga ang imo pag-ambit sa pagtuo magapahulag sa imo nga kilalahon ang tagsa ka maayong butang nga yara sa aton paagi sa Cristo.  Kay nalipay gid ako kag nalugpayan, utod ko, sang mabatian ko ang tuhoy sa imo gugma, bangod ang tagipusuon* sang mga balaan naumpawan paagi sa imo.  Sa sini gid nga rason, bisan pa may daku ako nga kahilwayan sa paghambal may kaangtanan sa Cristo nga suguon ka nga himuon ang nagakaigo,  apang wala ko ini paggamita, sa baylo ginapangabay ko ikaw pasad sa gugma, bangod ako si Pablo, tigulang na kag bilanggo karon tungod kay Cristo Jesus. 10  Ginapangabay ko ikaw tungod sa akon anak nga si Onesimo.+ Nangin kaangay ako sang amay sa iya+ samtang yara ako sa bilangguan.* 11  Sang una wala sia sing pulos sa imo, apang karon mapuslanon na sia sa imo kag sa akon. 12  Ginapabalik ko sia dira sa imo, sia nga akon pinalangga. 13  Luyag ko sia kuntani hawiran diri agod makaalagad sia sa akon sa baylo mo samtang nabilanggo ako tungod sa maayong balita.+ 14  Apang indi ko paghimuon ina kon wala ka sing pahanugot, agod mangin kinabubut-on ang imo maayong buhat, kag indi tungod napilitan ka lang.+ 15  Ayhan ang rason nga napahilayo sia sa imo sa malip-ot nga tion,* amo nga makabalik sia sa imo sing dayon, 16  indi na subong isa ka ulipon,+ kundi labaw pa sa isa ka ulipon, subong isa ka hinigugma nga utod,+ ilabi na sa akon, apang labi pa gid sa imo subong ulipon kag utod sa Ginuo. 17  Gani kon ginakabig mo ako nga abyan,* batuna sia sing maayo subong sang pagbaton mo sa akon. 18  Dugang pa, kon nakahimo sia sang sayop sa imo ukon may utang sa imo, isipa ini nga utang ko. 19  Ako mismo, si Pablo, ang nagsulat sini: Bayaran ko ini—indi na kinahanglan nga sambiton ko sa imo nga utang mo sa akon ang imo kaugalingon. 20  Huo, utod, kabay nga mabaton ko ini nga bulig sa imo may kaangtanan sa Ginuo; paumpawi ang akon tagipusuon* may kaangtanan sa Cristo. 21  Nagasalig ako sa imo pagtuman, gani nagasulat ako sa imo, kay nakahibalo ako nga himuon mo ang labaw pa sa ginasiling ko. 22  Dugang pa sa sini, maghanda ka man sang dalayunan para sa akon, kay nagalaum ako nga paagi sa inyo mga pangamuyo ibalik ako sa inyo.*+ 23  Nagapangamusta sa inyo si Epafras,+ nga akon masigkabilanggo bangod kay Cristo Jesus, 24  amo man sanday Marcos, Aristarco,+ Demas,+ kag Lucas,+ nga akon mga masigkamanugpangabudlay. 25  Ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesucristo mangin yara sa inyo samtang ginapakita ninyo ang maayo nga mga kinaiya.

Footnote

Ukon “pagpalangga.”
Sa literal, “sa mga gapos.”
Sa literal, “sing isa ka oras.”
Sa literal, “masigkaumalambit.”
Ukon “pagpalangga.”
Ukon “hilwayon ako para sa inyo.”