Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ezequiel 37:1-28

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Palanan-awon tuhoy sa nalupyakan sang mga tul-an (1-14)

  • Tingbon ang duha ka lipak (15-28)

    • Isa ka pungsod, isa ka hari (22)

    • Katipan sang paghidait (26)

37  Ang kamot ni Jehova yara sa akon, kag paagi sa iya espiritu gindala ako ni Jehova sa tunga sang nalupyakan+ nga puno sang mga tul-an.  Ginlibot niya ako sa nalupyakan kag nakita ko didto ang tuman kadamo nga tul-an. Ang mga tul-an mamala gid.+  Nagpamangkot sia sa akon: “Anak sang tawo, mabuhi pa bala ining mga tul-an?” Nagsabat ako: “Soberanong Ginuong Jehova, ikaw lang ang nakahibalo sina.”+  Gani nagsiling sia: “Magpanagna ka tuhoy sa sining mga tul-an, kag isiling mo sa ila, ‘Mamala nga mga tul-an, pamatii ninyo ang ginsiling ni Jehova:  “‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova sa sining mga tul-an: “Hatagan ko kamo sing ginhawa, kag mabuhi kamo.+  Hatagan ko kamo sing mga lanitlanit kag mga unod. Putson ko kamo sang mga panit. Hatagan ko kamo sing ginhawa, kag mabuhi kamo. Kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova.”’”  Dayon nagpanagna ako suno sa ginsugo sa akon. Samtang nagapanagna ako, nabatian ko ang mga linagatok, kag ang mga tul-an nag-alalangot.  Kag nakita ko nga gintubuan sila sang mga lanitlanit kag mga unod kag ginputos sila sang panit. Apang wala pa sila sing ginhawa.  Dayon nagsiling sia sa akon: “Magpanagna ka sa hangin. Anak sang tawo, magpanagna ka kag isiling mo sa hangin, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Hangin,* magkari ka halin sa apat ka direksion kag huypi ang mga patay agod mabuhi sila.”’” 10  Gani nagpanagna ako suno sa ginsugo niya sa akon, kag ang ginhawa* nagsulod sa ila. Nabuhi sila kag nagtindog.+ Isa sila ka daku gid nga kasuldadusan. 11  Nagsiling pa sia sa akon: “Anak sang tawo, ini nga mga tul-an amo ang bug-os nga panimalay sang Israel.+ Nagasiling sila, ‘Ang amon mga tul-an mamala na gid kag wala na kami sing paglaum.+ Ginbulag kami sa iban kag kamihanon na lamang.’ 12  Gani magpanagna ka, kag isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Katawhan ko, buksan ko ang inyo lulubngan+ kag paguaon kamo kag dalhon sa duta sang Israel.+ 13  Kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova kon buksan ko ang inyo lulubngan kag paguaon kamo, O akon katawhan.”’+ 14  ‘Ibutang ko sa inyo ang akon espiritu kag mabuhi kamo.+ Paistaron ko kamo sa inyo kaugalingon nga duta. Kag mahibaluan ninyo nga ako, si Jehova, ang nagsiling sini kag himuon ko gid ini,’ siling ni Jehova.” 15  Nagsiling pa si Jehova sa akon: 16  “Anak sang tawo, magkuha ka sing isa ka lipak kag sulatan mo ini, ‘Para kay Juda kag para sa katawhan sang Israel nga kaupod niya.’+ Dayon magkuha ka sing isa pa ka lipak kag sulatan mo ini, ‘Para kay Jose, ang lipak ni Efraim, kag sa bug-os nga panimalay sang Israel nga kaupod niya.’+ 17  Dayon uyati sila sing tingob agod mangin isa na lang sila ka lipak sa imo kamot.+ 18  Kon pamangkuton ka sang imo katawhan,* ‘Ano ang buot silingon sang ginahimo mo?’ 19  sabta sila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Kuhaon ko ang lipak ni Jose, nga yara sa kamot ni Efraim, kag ang mga tribo sang Israel nga kaupod niya, kag itingob ko sila sa lipak ni Juda;+ kag himuon ko sila nga isa ka lipak sa akon kamot.”’ 20  Ipakita mo sa ila ang imo ginauyatan nga mga lipak nga ginsulatan mo. 21  “Kag isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Kuhaon ko ang mga Israelinhon sa mga pungsod nga ila ginkadtuan, kag tipunon ko sila halin sa palibot kag dalhon ko sila sa ila duta.+ 22  Himuon ko sila nga isa ka pungsod+ sa kabukiran sang Israel, kag isa lang ka hari ang magagahom sa ila tanan.+ Indi na sila mangin duha ka pungsod ukon matunga sa duha ka ginharian.+ 23  Indi na nila pagdagtaan ang ila kaugalingon sang makangilil-ad nga mga diosdios* kag makangilil-ad nga mga buhat kag mga paglapas.+ Luwason ko sila sa tanan nila nga sala bangod sang ila pagkadimatutom, kag tinluan ko sila. Sila mangin akon katawhan kag ako mangin ila Dios.+ 24  “‘“Si David nga akon alagad ang mangin hari nila,+ kag isa lang ang manugbantay nila tanan.+ Tumanon nila ang akon mga kasuguan kag sundon nila ang akon mga pagsulundan.+ 25  Magaistar sila sa duta nga ginhatag ko sa akon alagad nga si Jacob nga gin-istaran sang inyo mga katigulangan.+ Sila kag ang ila mga anak* kag ang mga anak sang ila mga anak+ magaistar sa sini sa wala sing katubtuban;+ kag si David nga akon alagad mangin ila pangulo* sa wala sing katubtuban.+ 26  “‘“Kag magahimo ako sing katipan sang paghidait sa ila+ kag isa ini ka wala sing katapusan nga katipan. Ihatag ko sa ila ang ila duta kag pabuaron ko sila+ kag ibutang ko sa tunga nila ang akon santuaryo sa wala sing katubtuban. 27  Ang akon tolda* mangin yara sa tunga* nila, kag ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan.+ 28  Kag makilala sang mga pungsod nga ako, si Jehova, ang nagapakabalaan sa Israel kon ang akon santuaryo yara sa tunga nila sa wala sing katubtuban.”’”+

Footnote

Ukon “Ginhawa; Espiritu.”
Ukon “espiritu.”
Sa literal, “mga anak sang imo katawhan.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Sa literal, “mga anak nga lalaki.”
Ukon “prinsipe.”
Ukon “puluy-an; balay.”
Ukon “sa ibabaw.”