Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ezequiel 36:1-38

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Tagna tuhoy sa kabukiran sang Israel (1-15)

  • Pagpasag-uli sang Israel (16-38)

    • “Pakabalaanon ko ang akon dungganon nga ngalan” (23)

    • “Kaangay sang hardin sang Eden” (35)

36  “Anak sang tawo, magpanagna ka tuhoy sa kabukiran sang Israel, nga nagasiling, ‘O kabukiran sang Israel, pamatii ang ginsiling ni Jehova.  Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Ang kaaway nagsiling sa imo, ‘Amon na bisan ang dumaan nga mataas nga mga duog!’”’+  “Gani magpanagna ka nga nagasiling, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Bangod ginhimo ka nila nga kamingawan kag ginsalakay ka halin sa tanan nga direksion, agod panag-iyahan ka sang mga nakalampuwas* halin sa mga pungsod sa palibot kag ginayaguta ka sang mga tawo kag ginapakahuy-an,+  gani, O kabukiran sang Israel, pamatii ang ginsiling sang Soberanong Ginuong Jehova! Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova tuhoy sa kabukiran kag kabakuluran, sa mga sapa kag sa mga nalupyakan, sa mga kagulub-an,+ sa ginbiyaan nga mga siudad nga gin-agaw kag ginyaguta sang mga nakalampuwas sa mga pungsod sa palibot mo;+  sa sini ang Soberanong Ginuong Jehova nagasiling: ‘Magahambal ako nga may nagadabdab nga kaakig+ batok sa mga nakalampuwas sa mga pungsod kag batok sa bug-os nga Edom, sa mga nag-agaw sang akon duta nga may kalipay kag pagyaguta,*+ agod kuhaon ang halalban sini kag agawon ini.’”’+  “Gani magpanagna ka tuhoy sa duta sang Israel, kag isiling mo sa kabukiran kag kabakuluran, sa mga sapa kag mga nalupyakan, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Magahambal ako nga may daku nga kaakig, bangod ginpakahuy-an ka sang mga pungsod.”’+  “Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Ginbayaw ko ang akon kamot kag nanumpa nga mahuy-an ang mga pungsod sa imo palibot.+  Apang ikaw kabukiran sang Israel, magapananga kag magapamunga para sa akon katawhan nga Israel,+ kay malapit na lang sila magpauli.  Kay mangin kaupod mo ako, kag magaliso ako sa imo, kag araduhon ka kag sab-ugan sing binhi. 10  Padamuon ko ang imo katawhan, ang bug-os nga panimalay sang Israel. Pagapuy-an ang mga siudad+ kag pagatukuron liwat ang naguba nga mga lugar.+ 11  Huo, padamuon ko ang imo katawhan kag kasapatan;+ magadamo sila kag magabuad. Paistaran ko ikaw kaangay sang una,+ kag pauswagon sangsa nagligad;+ kag makilala mo nga ako amo si Jehova.+ 12  Pahanabuon ko nga ang katawhan​—ang akon katawhan nga Israel​—magalakat sa imo, kag panag-iyahan ka nila.+ Mangin palanublion ka nila, kag indi na mapatay sa imo ang ila mga anak.’”+ 13  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Bangod nagasiling sila sa imo, “Ikaw ang duta nga nagahalunhon sang mga tawo, kag nagapatay sang mga anak sang imo mga pungsod,”’ 14  ‘gani, indi mo na paghalunhunon ang mga tawo, ukon indi pagpatyon ang mga anak sang imo mga pungsod,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 15  ‘Indi ko na pagtugutan nga pakahuy-an ka sang mga pungsod ukon yagutaon sang mga tawo,+ kag indi mo na pagpukanon ang imo mga pungsod,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.” 16  Kag nagsiling pa si Jehova sa akon: 17  “Anak sang tawo, sang nagaistar ang panimalay sang Israel sa ila duta, ginhigkuan nila ini paagi sa ila mga dalanon kag mga binuhatan.+ Para sa akon ang ila ginahimo daw pareho kahigko sang pamulanon.+ 18  Gani ginbubo ko sa ila ang akon kaakig bangod sang dugo nga ila ginpaagay sa duta,+ kag bangod ginhigkuan nila ang duta paagi sa ila makangilil-ad nga mga diosdios.*+ 19  Gani ginpaalaplaag ko sila sa mga pungsod kag ginpalapta sila sa mga kadutaan.+ Ginhukman ko sila suno sa ila dalanon kag mga binuhatan. 20  Apang sang nagkadto sila sa mga pungsod, ginpasipalahan sang mga tawo ang akon balaan nga ngalan+ paagi sa pagsiling tuhoy sa ila, ‘Sila ang katawhan ni Jehova, apang nagbiya sila sa iya duta.’ 21  Gani, magakabalaka ako sa akon balaan nga ngalan, nga ginpasipalahan sang panimalay sang Israel sa mga pungsod nga ginkadtuan nila.”+ 22  “Gani isiling mo sa panimalay sang Israel, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Panimalay sang Israel, indi tungod sa inyo nga ginahimo ko ini, kundi tungod sa akon balaan nga ngalan nga ginpasipalahan ninyo sa mga pungsod nga ginkadtuan ninyo.”’+ 23  ‘Pakabalaanon ko ang akon dungganon nga ngalan,+ nga ginpasipalahan sa mga pungsod, kag ginpasipalahan ninyo sa tunga nila; kag makilala sang mga pungsod nga ako amo si Jehova,+ kon pakabalaanon ako sa tunga ninyo sa atubangan nila,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 24  ‘Kuhaon ko kamo sa mga pungsod kag tipunon halin sa tanan nga kadutaan kag dalhon ko kamo sa inyo duta.+ 25  Wisikan ko kamo sing matinlo nga tubig, kag mangin matinlo kamo;+ tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga kahigkuan+ kag sa tanan ninyo nga makangilil-ad nga mga diosdios.+ 26  Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusuon+ kag bag-o nga panghunahuna.+ Kuhaon ko ang inyo matig-a+ nga tagipusuon kag buslan ini sing mahumok nga tagipusuon.* 27  Gamiton ko ang akon gahom agod bag-uhon ang inyo panghunahuna, kag palakton ko kamo sa akon mga pagsulundan,+ kag tumanon ninyo kag himuon ang akon mga kasuguan. 28  Dayon magaistar kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo mga katigulangan, kag kamo mangin akon katawhan kag ako mangin inyo Dios.’+ 29  “‘Hilwayon ko kamo sa tanan ninyo nga kahigkuan kag silingan ko ang uyas nga magdamo, kag indi ko na kamo pagpadal-an sing tiggulutom.+ 30  Padamuon ko ang bunga sang mga kahoy kag patubas sang uma, agod indi na kamo pagpakahuy-an sang mga pungsod bangod sa tiggulutom.+ 31  Dayon madumduman ninyo ang inyo malain nga mga dalanon kag mga binuhatan, kag maugot kamo sa inyo kaugalingon bangod sa inyo mga sala kag sa inyo makangilil-ad nga mga buhat.+ 32  Apang hibalua ini: Wala ko ini ginahimo tungod sa inyo,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. ‘Sa baylo, dapat kamo mahuya, O panimalay sang Israel, bangod sang inyo malain nga mga dalanon.’ 33  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Sa adlaw nga tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga sala, paistaran ko ang mga siudad+ kag tukuron ang naguba nga mga lugar.+ 34  Araduhon ang mamingaw nga duta nga nakita sang tanan nga nagalabay nga mamingaw sang una. 35  Kag magasiling ang mga tawo: “Ang duta nga mamingaw nangin kaangay sang hardin sang Eden,+ kag ang naguba, narumpag kag mamingaw nga mga siudad, ginpamakuran na kag ginpuy-an.”+ 36  Kag mahibaluan sang nakalampuwas nga mga pungsod sa inyo palibot nga ako, si Jehova, amo ang nagtukod sang narumpag nga siudad, kag nagtanom sa mamingaw nga lugar. Ako mismo, si Jehova, ang nagsiling, kag ginhimo ko ini.’+ 37  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Tugutan ko man ang panimalay sang Israel nga pangabayon ako nga himuon ini para sa ila: Padamuon ko ang ila katawhan kaangay sang panong. 38  Ang mga siudad nga naguba mapuno sang kadam-an sang balaan nga mga tawo+ nga ang kadamuon kaangay sang panong sang karnero sa Jerusalem* sa tion sang kapiestahan;+ kag makilala nila nga ako amo si Jehova.’”

Footnote

Sa literal, “nagkalabilin; nabilin.”
Ukon “pagyaguta sa kalag.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Isa nga sensitibo sa panuytoy sang Dios.
Ukon mahimo, “kaangay sang inughalad nga panong sang karnero sa Jerusalem.”