Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ezequiel 33:1-33

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Responsibilidad sang bantay (1-20)

  • Balita tuhoy sa pagkalaglag sang Jerusalem (21, 22)

  • Mensahe sa pumuluyo sang guba nga Jerusalem  (23-29)

  • Ang katawhan wala magtuman sa mensahe (30-33)

    • Ezequiel ‘daw kaangay sang ambahanon sa gugma’ (32)

    • “May manalagna sa tunga nila” (33)

33  Kag nagsiling pa si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, isiling mo sa mga anak sang imo katawhan,+ “‘Halimbawa, magadala ako sang espada sa isa ka duta,+ kag ang tanan nga nagaistar sa sini magpili sang isa ka tawo kag himuon nga ila bantay,  kag makita niya ang espada nga nagapadulong kag patunugon niya ang budyong kag paandaman ang katawhan.+  Kon mabatian ini sang isa ka tawo apang wala sia magpamati sa paandam+ kag mag-abot ang espada kag magkuha sang iya kabuhi,* manabat sia sa iya dugo.+  Nabatian niya ang tunog sang budyong, apang wala sia magpamati sa paandam. Sia ang manabat sa iya dugo. Kon nagpamati sia sa paandam, naluwas kuntani ang iya kabuhi.*  “‘Apang kon nakita sang bantay nga nagapadulong ang espada kag wala niya ginpatunog ang budyong+ kag wala mapaandaman ang katawhan kag nag-abot ang espada kag nagkuha sang kabuhi* sang isa sa ila, mapatay sia bangod sang iya sala, apang ang bantay ang pasabton ko sa iya dugo.’*+  “Anak sang tawo, gintangdo ko ikaw nga bantay sa panimalay sang Israel; kag kon mabatian mo ang akon paandam isiling mo ini sa ila.+  Kon magsiling ako sa malauton, ‘Mapatay ka!’+ apang wala ka maghambal agod paandaman ang malauton nga magbag-o sang iya dalanon, mapatay sia bangod sang iya sala,+ apang ikaw ang pasabton ko sa iya dugo.  Apang kon paandaman mo ang malauton nga magtalikod sa iya dalanon, kag wala sia magbag-o, mapatay sia bangod sang iya sala,+ apang pat-od nga maluwas mo ang imo kabuhi.*+ 10  “Anak sang tawo, isiling mo sa panimalay sang Israel, ‘Nagsiling kamo: “Nabug-atan gid kami sang amon paglapas kag pagpakasala amo nga nagpalangluya kami;+ gani paano kami magkabuhi sing padayon?”’+ 11  Isiling mo sa ila, ‘“Subong nga buhi ako,” siling sang Soberanong Ginuong Jehova, “wala ako nalipay nga mapatay ang malauton,+ kundi luyag ko nga magbag-o sia sang iya dalanon+ kag padayon nga magakabuhi.+ Magtalikod kamo sa inyo malaut nga dalanon,+ kay ngaa mapatay kamo, O panimalay sang Israel?”’+ 12  “Anak sang tawo, isiling mo sa mga anak sang imo katawhan, ‘Ang matarong nga tawo indi maluwas sang iya pagkamatarong kon magpakasala sia;+ ukon ang malauton indi mapatay bangod sa iya kalautan kon magtalikod sia sa sini;+ ukon ang bisan sin-o nga matarong indi magkabuhi sing padayon bangod sa iya pagkamatarong sa adlaw nga magpakasala sia.+ 13  Kon magsiling ako sa matarong: “Padayon ka nga magakabuhi,” kag magsalig sia sa iya kaugalingon nga pagkamatarong kag maghimo sing malain,*+ indi na pagdumdumon ang matarong nga ginhimo niya, kundi mapatay sia bangod sa kalautan nga ginhimo niya.+ 14  “‘Kag kon magsiling ako sa malauton: “Mapatay ka,” apang nagtalikod sia sa iya sala kag ginhimo ang husto kag matarong,+ 15  kag gin-uli ang garantiya sang nakautang sa iya,+ ginbalik ang ginpangawat niya,+ kag naglakat sa pagsulundan nga nagatuytoy sa kabuhi paagi sa indi paghimo sing malaut, mabuhi sia.+ Indi sia mapatay. 16  Wala sing sala nga ginhimo niya nga sukton* sa iya.+ Bangod ginhimo niya ang husto kag matarong, padayon sia nga magakabuhi.’+ 17  “Apang nagsiling ang imo katawhan, ‘Ang dalanon ni Jehova indi makatarunganon,’ bisan ang matuod, ang ila dalanon ang indi makatarunganon. 18  “Kon ang matarong magtalikod sa iya pagkamatarong kag maghimo sing malain, mapatay sia bangod sini.+ 19  Apang kon ang malauton magtalikod sa iya kalautan kag himuon ang husto kag matarong, padayon sia nga magakabuhi bangod sini.+ 20  “Apang nagsiling kamo, ‘Ang dalanon ni Jehova indi makatarunganon.’+ O panimalay sang Israel, hukman ko ang tagsa sa inyo suno sa iya mga dalanon.” 21  Kag sang ikalima nga adlaw sang ikanapulo nga bulan sang ika-12 nga tuig sang amon pagkatapok, may nakapalagyo sa Jerusalem+ kag nagsiling sa akon: “Nalaglag ang siudad!”+ 22  Sang gab-i antes mag-abot ang nakapalagyo nga tawo, nabatyagan ko ang gahom ni Jehova kag ginpahanabo Niya nga makahambal ako antes sia mag-abot sang aga. Gani makahambal na ako.+ 23  Dayon nagsiling pa si Jehova sa akon: 24  “Anak sang tawo, ang mga nagaistar sa sining kagulub-an+ nagahambal tuhoy sa duta sang Israel, ‘Isa lang si Abraham apang sia ang nagpanag-iya sang duta.+ Apang madamo kita; pat-od gid nga kita ang magapanag-iya sang duta.’ 25  “Gani isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Nagakaon kamo sing karne nga may dugo,+ kag nagasalig kamo sa inyo makangilil-ad nga mga diosdios,* kag nagapaagay kamo sing dugo.+ Gani ngaa kamo ang magapanag-iya sang duta? 26  Nagsalig kamo sa inyo espada,+ naghimo kamo sing makangilil-ad nga mga buhat, kag nagpakighilawas ang tagsa sa inyo sa asawa sang iya isigkatawo.+ Gani ngaa kamo ang magapanag-iya sang duta?”’+ 27  “Kag isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Subong nga buhi ako, ang mga yara sa kagulub-an mapatay sa espada; ang mga yara sa wayang, ipakaon ko sa mabangis nga mga sapat; kag ang mga yara sa mga pamakod kag sa mga lungib mapatay sa balatian.+ 28  Himuon ko nga kamingawan ang duta,+ kag dulaon ko ang pagpabugal sini kag mangin mamingaw ang kabukiran sang Israel+ kag wala sing magaagi sa sini. 29  Kag makilala nila nga ako amo si Jehova kon himuon ko nga kamingawan ang duta+ bangod sa tanan nga makangilil-ad nga butang nga ginhimo nila.”’+ 30  “Anak sang tawo, ang imo katawhan nagahambalanay tuhoy sa imo sa kilid sang mga dingding kag mga puertahan sang mga balay.+ Nagasinilingay sila, ‘Kari kamo kag pamatian naton ang ginasiling ni Jehova.’ 31  Magapalapit sila kag magapungko sa imo atubangan subong akon katawhan; kag magapamati sila sa imo isiling apang indi nila ini paghimuon.+ Kay intuon ka nila,* apang luyag lang nila magpanguarta. 32  Para sa ila daw kaangay ka lang sang manug-amba sing ambahanon sa gugma, nga maayo mag-amba kag magtokar sing de-kuerdas nga instrumento. Magapamati sila sa imo isiling, apang wala sing isa sa ila nga magahimo sini. 33  Kag kon mahanabo ini—kag mahanabo gid ini—mahibaluan nila nga may manalagna sa tunga nila.”+

Footnote

Sa literal, “magkuha sa iya.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “pangayuon ko ang iya dugo sa bantay.”
Ukon “kalag.”
Ukon “inhustisya.”
Sa literal, “dumdumon.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “magahambal sila sing makailibog.”