Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ezequiel 32:1-32

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Panalambiton sa Paraon kag Egipto (1-16)

  • Lubong sang Egipto upod sa wala matuli (17-32)

32  Kag sang nahauna nga adlaw sang ika-12 nga bulan sang ika-12 nga tuig, nagsiling si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, mag-amba ka sing panalambiton* tuhoy sa Paraon nga hari sang Egipto, kag isiling mo sa iya,‘Kaangay ka sang makusog nga bataon nga leon* sa mga pungsod,Apang ang kalaglagan magaabot sa imo. Kaangay ka sang daku nga sapat sa dagat+ nga nagalangoy sa imo mga suba,Ginapalubog mo sang imo mga tiil ang mga tubig sini kag ginahigkuan mo ang* mga suba.’   Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Iladlad ko sa imo ang akon pukot paagi sa madamo nga pungsod,Kag paagi sa pukot guyuron ka nila patakas.   Bayaan ko ikaw sa duta;Ihaboy ko ikaw sa wayang. Pahapunon ko sa imo ang tanan nga pispis,Kag mabusog sa imo ang mabangis nga mga sapat sang duta.+   Laptahon ko sa mga bukid ang imo unodKag pun-on ko ang mga nalupyakan sang mabilin sa imo bangkay.+   Buliton ko ang duta kag ang mga bukid sang imo nagaagay nga dugo,Kag pun-on sini ang mga sapa.’*   ‘Kag kon mapatay ka na, tabunan ko ang langit kag padulmon ko ang mga bituon. Tabunan ko man ang adlaw sang mga panganod,Kag ang bulan indi na maghatag sing kasanag.+   Bangod sa imo, padulmon ko ang tanan nga suga sa langit,Kag padulmon ko man ang imo duta,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.   ‘Tublagon ko ang tagipusuon sang madamo nga tawo kon dalhon ko nga bihag ang imo katawhan sa iban nga pungsod,Sa kadutaan nga wala mo mahibaluan.+ 10  Madamo nga tawo ang mahadlok sa matabo sa imo,Kag ang ila mga hari magakurog sa kakugmat kon iwaraswaras ko ang akon espada sa ila atubangan. Magakurog sila sa kahadlok para sa ila kaugalingon nga kabuhi,Sa adlaw sang imo kalaglagan.’ 11  Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Magaabot sa imo ang espada sang hari sang Babilonia.+ 12  Pukanon ko ang tanan mo nga katawhan paagi sa espada sang isganan nga mga hangaway,Tanan sila pinakamapintas nga mga pungsod.+ Paubson nila ang bugal sang Egipto, kag pamatyon ang tanan niya nga katawhan.+ 13  Pamatyon ko ang tanan niya nga kasapatan sa higad sang iya bugana nga tubig,+Kag wala na sing tawo ukon sapat nga magapalubog sini liwat.’+ 14  ‘Sa sina nga tion, patin-awon ko ang iya tubig,Kag ang ila mga suba pailigon ko kaangay sang lana,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 15  ‘Kon malaglag ko na ang Egipto, kag wala na sing mabilin sa sini,+Kon mapatay ko na ang tanan nga nagaistar sa sini,Makilala nila nga ako amo si Jehova.+ 16  Isa ini ka panalambiton, kag pat-od gid nga sambiton ini sang katawhan;Ipanalambiton ini sang kababayin-an sang mga pungsod. Ipanalambiton nila ini para sa Egipto kag para sa katawhan sini,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.” 17  Kag sang ika-15 nga adlaw sang bulan sang ika-12 nga tuig, nagsiling si Jehova sa akon: 18  “Anak sang tawo, maghaya ka sa katawhan sang Egipto kag dalha sia sa idalom sang duta, sia kag ang mga kababayin-an sang gamhanan nga mga pungsod, kaupod sang mga magapanaug sa buho.* 19  “‘Mas matahom ka bala sangsa iban? Magpanaug ka, kag maghamyang upod sa mga wala matuli!’ 20  “‘Mapukan sila sa tunga sang mga ginpatay sa espada.+ Gintugyan sia sa espada; guyura sia palayo upod ang tanan niya nga katawhan. 21  “‘Halin sa Lulubngan* magapakighambal sa iya kag sa iya mga kabulig ang pinakaisganan nga mga hangaway. Magapanaug sila kag magahamyang upod sa mga wala matuli nga ginpatay sa espada. 22  Yadto didto ang Asiria kag ang tanan niya nga katilingban. Ginapalibutan sia sang ila lulubngan, tanan sila napatay sa espada.+ 23  Ang iya lulubngan yara sa pinakamadalom nga bahin sang buho,* kag ang iya katilingban nagapalibot sa iya lulubngan, tanan sila napatay sa espada, bangod ginpakugmat nila ang mga tawo sang buhi pa sila. 24  “‘Yadto didto ang Elam+ kag ginapalibutan sang tanan niya nga katawhan ang iya lulubngan, tanan sila napatay sa espada. Nagpanaug sila nga wala matuli sa idalom sang duta, sila nga nagpakugmat sa mga tawo sang buhi pa sila. Dalhon nila ang ila kahuy-anan upod sa mga magapanaug sa buho.* 25  Naghimo sila sing hiligdaan para sa iya sa tunga sang mga napatay, upod ang iya katawhan sa palibot sang iya lulubngan. Tanan sila wala matuli kag napatay sa espada bangod ginpakugmat nila ang mga tawo sang buhi pa sila; kag dalhon nila ang ila kahuy-anan upod sa mga magapanaug sa buho.* Gin-upod sia sa mga napatay. 26  “‘Yadto didto ang Mesec kag Tubal+ kag ang tanan nila* nga katawhan. Ginapalibutan sang lulubngan sang mga taga-Mesec kag taga-Tubal ang ila hari. Tanan sila wala matuli, kag ginbuno sing espada bangod ginpakugmat nila ang mga tawo sang buhi pa sila. 27  Indi bala sila magahamyang upod sa isganan kag wala matuli nga mga hangaway, nga nagpanaug sa Lulubngan* nga dala ang ila mga hinganiban sa inaway? Unlan nila ang ila mga espada,* kag ang ila mga sala sukton sa ila mga tul-an, bangod ining isganan nga mga hangaway ginkakugmatan sang mga tawo sang buhi pa sila. 28  Apang ikaw, malaglag ka upod sa mga wala matuli, kag magahamyang ka upod sa mga napatay sa espada. 29  “‘Yadto didto ang Edom,+ ang iya mga hari kag ang tanan niya nga mga pangulo nga bisan pa isganan, ginpatay sila sa espada. Magahamyang man sila upod sa mga wala matuli+ kag sa mga magapanaug sa buho.* 30  “‘Yadto didto ang tanan nga prinsipe* sang aminhan upod ang tanan nga mga taga-Sidon,+ nga nanaug sing makahuluya upod sa mga napatay, bisan pa ginakakugmatan sila tungod sang ila gahom. Magahamyang sila nga wala matuli upod sa mga napatay sa espada kag dalhon nila ang ila kahuy-anan upod sa mga magapanaug sa buho.* 31  “‘Tanan sila makita sang Paraon, kag malugpayan sia sa natabo sa iya katawhan.+ Ang Paraon kag ang tanan niya nga soldado mapatay sa espada,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 32  “‘Bangod ginpakugmat sang Paraon ang mga tawo sang buhi pa sia, magahamyang sia kag ang tanan niya nga katawhan upod sa mga wala matuli kag upod sa mga napatay sa espada,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.”

Footnote

Ukon “ambahanon sang paglalaw.”
Ukon “sang may bungaybungay nga bataon nga leon.”
Sa literal, “ang ila.”
Sa literal, “Kag ang mga sapa mapuno halin sa imo.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “lulubngan.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “lulubngan.”
Sa literal, “niya.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ayhan nagapatuhoy sa mga hangaway nga ginlubong lakip ang ila espada kag ginpadunggan subong soldado.
Ukon “lulubngan.”
Ukon “lider.”
Ukon “lulubngan.”