Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ezequiel 23:1-49

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Indi matutom nga mag-utod (1-49)

    • Si Ohola sa Asiria (5-10)

    • Si Oholiba sa Babilonia kag Egipto (11-35)

    • Silot sa duha ka mag-utod (36-49)

23  Nagsiling pa si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, may duha ka babayi, nga isa lang ang iloy.+  Nakighilawas sila sa Egipto+ sang bataon pa sila. Didto nagpaayaw sila sa pagpakighilawas kag nadula nila ang ila pagkabirhen.  Ang magulang amo si Ohola* kag ang manghod amo si Oholiba.* Sila nangin akon kag nagbun-ag sila sing mga anak nga lalaki kag babayi. Si Ohola amo ang Samaria,+ kag si Oholiba amo ang Jerusalem.  “Samtang akon pa sia, si Ohola nakighilawas.+ Nagkaibog sia sa iya mahirop nga mga kahagugma,+ sa iya kaingod nga mga Asirianhon.+  Mga gobernador sila nga nagabayo sing asul kag tiglawas nga mga manuggahom. Tanan sila maambong kag bataon nga mga manugkabayo.  Padayon sia nga nakighilawas sa tanan nga pinakamaayo nga mga anak nga lalaki sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon+ sa makangilil-ad nga mga diosdios* sang tanan nga iya ginkaibugan.  Wala sia nag-untat sa pagpakighilawas halin pa sa Egipto, naghulid sila sa iya sang bataon pa sia, kag sila amo ang nagkuha sang iya pagkabirhen kag nagpaayaw sa imoral nga pagpakighilawas sa iya.+  Gani gintugyan ko sia sa iya mahirop nga mga kahagugma, sa mga anak nga lalaki sang Asiria+ nga iya ginkaibugan. 10  Ginhublasan nila sia+ kag ginkuha nila ang iya mga anak nga lalaki kag babayi,+ kag ginpatay sia sa espada. Nakilala sia subong malain nga babayi, kag ginhukman nila sia. 11  “Sang nakita ini sang iya manghod nga si Oholiba, ang iya kaibog kag pagpakighilawas nangin sobra pa sangsa iya magulang.+ 12  Nagkaibog sia sa iya kaingod sa mga anak nga lalaki sang Asiria,+ sa mga gobernador kag tiglawas nga mga manuggahom nga nagabayo sing matahom. Tanan sila maambong kag bataon nga mga manugkabayo. 13  Sang gindagtaan niya ang iya kaugalingon, nakita ko nga pareho ang ila dalanon.+ 14  Apang gindugangan pa gid niya ang iya pagpakighilawas. Nakita niya sa dingding ang natigib nga mga diosdios sang mga lalaki nga Caldeanhon nga napinturahan sing pula, 15  may paha sa ila hawak, kag may turbante sa ulo. Daw mga hangaway sila sang Babilonia nga nabun-ag sa duta sang mga Caldeanhon. 16  Sang nakita niya sila, naibog sia kag nagpadala sia sing mga mensahero sa Caldea agod ipatawag sila.+ 17  Gani ang mga anak nga lalaki sang Babilonia nagakadto kag nagahulid sa iya, kag gindagtaan nila sia paagi sa ila kailigbon.* Sang nadagtaan na sia, ginbayaan niya sila* kay nangil-ad sia sa ila. 18  “Sang nagpadayon sia sa iya matampalason nga pagpakighilawas kag pagpakita sang iya kahubo,+ nangil-ad ako sa iya kag ginbayaan ko sia* kaangay sang ginhimo ko sa iya utod.+ 19  Kag nagpadayon pa gid sia sa pagpakighilawas,+ nga ginadumdom ang iya ginhimo nga pagpakighilawas sang bataon pa sia didto sa Egipto.+ 20  Nagkaibog sia sa ila kaangay sang mga babayi sang mga lalaki nga ang kinatawo kaangay sang iya sang asno kag kabayo. 21  Ginhandum mo ang imo maulag nga paggawi sang nagpaayaw ka sa pagpakighilawas sang bataon+ ka pa didto sa Egipto.+ 22  “Gani, Oholiba, amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Sugyuton ko batok sa imo ang imo mga kahagugma+ nga ginbayaan mo* bangod sa kangil-ad. Tipunon ko sa palibot mo+ 23  ang mga anak nga lalaki sang Babilonia+ kag ang tanan nga Caldeanhon,+ ang mga lalaki sang Pekod+ kag Soa kag Koa, upod ang tanan nga anak nga lalaki sang Asiria. Sila tanan maambong kag bataon nga mga lalaki, mga gobernador kag mga tiglawas nga manuggahom, mga pinili* nga hangaway kag tanan sila mga manugkabayo. 24  Salakayon ka nila paagi sa ila nagahagunos nga mga kangga sa inaway kag madamo nga hangaway nga may mga helmet kag dalagku kag magagmay nga mga taming.* Palibutan ka nila, kag hatagan ko sila sing awtoridad sa paghukom sa imo, kag hukman ka nila suno sa ila luyag.+ 25  Ipakita ko ang akon daku nga kaakig sa imo, kag silutan ka nila bangod sang ila kasingkal. Utdon nila ang imo ilong kag dulunggan, kag ang mabilin sa imo patyon nila sa espada. Bihagon nila ang imo mga anak nga lalaki kag babayi, kag ang mabilin sa imo lamunon sang kalayo.+ 26  Hublasan ka nila+ kag kuhaon ang imo matahom nga mga alahas.*+ 27  Pauntaton ko ang imo maulag nga paggawi kag ang imo pagpakighilawas+ nga ginhimo mo halin pa sa Egipto.+ Indi ka na magtulok sa ila kag indi mo na madumduman ang Egipto.’ 28  “Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Itugyan ko ikaw sa kamot sang imo mga ginkaugtan, sa mga ginbayaan mo* kag ginkangil-aran.+ 29  Silutan ka nila bangod sang ila kaugot sa imo kag kuhaon nila ang tanan mo nga ginpangabudlayan+ kag bayaan ka nga hublas kag hubo. Madayag ang imo makahuluya nga pagpakighilawas kag maulag nga paggawi.+ 30  Himuon ini sa imo bangod sa pagsunodsunod mo sa mga pungsod kaangay sang makihilawason nga babayi,+ kag bangod gindagtaan mo ang imo kaugalingon paagi sa ila makangilil-ad nga mga diosdios.+ 31  Ginhimo mo man ang ginhimo sang imo utod,+ gani ihatag ko sa imo ang iya kopa.’+ 32  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Magainom ka sa madalom kag daku nga kopa sang imo utod,+Kag kadlawan ka kag yagutaon bangod madamo ang unod sang kopa.+ 33  Madaug* ka sang kahubog kag kasubo,Ang kopa sang kakugmat kag kalaglagan,Ang kopa sang Samaria nga imo utod. 34  Ubuson mo ini inom+ kag buk-on mo ang kopa nga human sa daga kag usangon mo ini,Kag kusniton mo ang imo dughan. “Kay ako ang nagsiling sini,” siling sang Soberanong Ginuong Jehova.’ 35  “Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Bangod ginkalimtan mo ako kag gintalikdan,*+ manabat ka tungod sa imo maulag nga paggawi kag pagpakighilawas.’” 36  Kag nagsiling pa si Jehova sa akon: “Anak sang tawo, handa ka na bala nga hukman si Ohola kag si Oholiba+ kag suknaan sila sang ila makangilil-ad nga mga buhat? 37  Nakighilahi* sila+ kag nabulit sing dugo ang ila kamot. Wala lamang sila nakighilawas sa ila makangilil-ad nga mga diosdios, kundi ginsunog man nila sa kalayo subong pagkaon para sa mga diosdios ang ila mga anak nga lalaki nga ila ginbun-ag sa akon.+ 38  Kag amo pa gid sini ang ila ginhimo batok sa akon: Gindagtaan nila ang akon santuaryo sina nga adlaw, kag ginpasipalahan nila ang akon mga adlaw nga inugpahuway. 39  Sa tapos nila ginpatay ang ila mga anak nga lalaki subong halad sa ila makangilil-ad nga mga diosdios,+ nagkadto pa sila sa akon santuaryo sina nga adlaw agod pasipalahan ini.+ Amo sina ang ila ginhimo sa akon balay. 40  Nagpadala pa sila sang mga mensahero agod ipatawag ang mga lalaki nga nagaistar sa malayo.+ Sang nag-abot sila, nagpaligo ka kag nagbutang sing kolorete sa mga mata kag nagsuksok sing mga alahas.+ 41  Nagpungko ka sa matahom nga pulungkuan+ kag sa atubangan sini may lamesa+ diin ginbutang mo ang akon incienso+ kag lana.+ 42  Bation diri ang gahod sang nagakinasadya nga kadam-an, kag lakip sa ila ang mga palahubog halin sa kamingawan. Ginpasuksukan nila sing pulseras ang mga babayi kag ginbutangan sila sing matahom nga mga korona. 43  “Dayon nagsiling ako tuhoy sa iya nga nagpaayaw sa pagpakighilawas: ‘Karon padayon gihapon sia nga makighilawas.’ 44  Gani padayon sila nga nagapalapit sa iya, kaangay sang pagpalapit sang isa sa isa ka makihilawason nga babayi. Amo sina ang pagpalapit nila kay Ohola kag Oholiba, nga maulag nga mga babayi. 45  Apang silutan sila sang matarong nga mga lalaki sang silot nga nagakadapat sa pagpakighilahi+ kag pagpaagay sing dugo;+ kay mga makihilahion sila, kag nabulit sing dugo ang ila mga kamot.+ 46  “Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Ang kasuldadusan dalhon batok sa ila agod himuon sila nga butang nga makahaladlok kag butang nga pagaagawon.+ 47  Batuhon sila sang mga soldado+ kag patyon sa espada. Pamatyon man ang ila mga anak nga lalaki kag babayi,+ kag sunugon ang ila mga balay.+ 48  Pauntaton ko ang maulag nga paggawi sa duta, kag ang tanan nga babayi makatuon sa sini kag indi sila magsunod sa imo maulag nga paggawi.+ 49  Manabat ka bangod sa imo maulag nga paggawi, kag sa imo mga sala bangod sa imo makangilil-ad nga mga diosdios; kag makilala mo nga ako amo ang Soberanong Ginuong Jehova.’”+

Footnote

Buot silingon, “Iya Tolda.”
Buot silingon, “Ang Akon Tolda Yara sa Iya.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “imoral nga pagpakighilawas.”
Ukon “ginbayaan sila sang iya kalag.”
Ukon “ginbayaan sia sang akon kalag.”
Ukon “sang imo kalag.”
Sa literal, “tinawag.”
Masami nga ginagamit sang mga manugpana.
Ukon “puni.”
Ukon “sang imo kalag.”
Sa literal, “Mapuno.”
Sa literal, “ginhaboy mo ako sa imo likuran.”
Espirituwal nga pagpakighilahi.