Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Ezequiel 16:1-63

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Gugma sang Dios sa Jerusalem (1-63)

  • Nasapwan subong isa ka bata nga biniyaan (1-7)

  • Ang Dios nagpuni kag nakigkatipan sa iya sa kasal (8-14)

  • Nangin indi sia matutom (15-34)

  • Ginsilutan subong isa ka makihilahion (35-43)

  • Ginpaanggid sa Samaria kag Sodoma (44-58)

  • Gindumdom sang Dios ang iya katipan (59-63)

16  Nagsiling pa si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, pahibalua ang Jerusalem sang iya makangilil-ad nga mga buhat.+  Dapat mo isiling, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova sa Jerusalem: “Sa Canaan ka naghalin kag ginbun-ag. Ang imo amay Amornon,+ kag ang imo iloy Hethanon.+  Sang adlaw nga ginbun-ag ka, wala ka gin-utdan sing pusod, wala ka ginpaliguan kag gintinluan, wala ka ginhaplasan sing asin, kag wala ka ginputos sa lampin.  Wala gid sing naluoy sa imo sa paghimo sini nga mga butang, kundi ginhaboy ka sa wayang bangod ginkaugtan ka* sa adlaw sang imo pagkabun-ag.  “‘“Naglabay ako, kag nakita ko ikaw nga nagaligid sa imo kaugalingon nga dugo, kag nagsiling ako, ‘Mabuhi ka!’ Huo, nagsiling ako sa imo samtang nagaligid ka sa imo dugo: ‘Mabuhi ka!’  Ginhimo ko ikaw nga daku gid nga kadam-an kaangay sang madabong nga tanom sa uma. Nagdaku ka kag nagtaas kag nagsuksok sing labing matahom nga puni. Nagdaku ang imo mga suso, kag nagtubo ang imo buhok; apang hubo ka gihapon.”’  “‘Naglabay ako kag nakita ko nga hamtong ka na para sa mga ekspresyon sang gugma. Gani ginhumlad ko ang akon kunop sa imo+ agod tabunan ang imo kahubo kag nagsumpa ako kag nakigkatipan sa imo,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘gani ikaw nangin akon.  Ginhugasan ko ang dugo sa imo lawas kag ginhaplasan ka sing lana.+ 10  Dayon ginpasuksukan ko ikaw sing binurdahan nga bayo kag sing sandalyas nga himo sa mahumok nga panit* kag sing turbante nga himo sa maayo nga klase sang linen, kag sing malahalon nga kunop. 11  Ginpasuksukan ko ikaw sing mga puni kag pulseras kag kulintas. 12  Ginbutangan ko man sing singsing ang imo ilong kag ginpasuksukan ka sing aritos kag sing matahom nga korona. 13  Nagasuksok ka pirme sing bulawan kag pilak. Nagasuksok ka man sing maayo nga klase sang linen, malahalon nga kunop kag binurdahan nga bayo. Nagakaon ka sing maayo nga harina, dugos, kag lana, kag nangin matahom gid ikaw+ kag bagay nga mangin rayna.’” 14  “‘Ang imo kabantugan* naglapnag sa mga pungsod+ bangod sang imo katahom, kay himpit ini bangod sang kaanyag nga ginhatag ko sa imo,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.” 15  “‘Apang nangin bugalon ka bangod sang imo katahom+ kag nangin makihilawason ka bangod sang imo kabantugan.+ Nakighilawas ka sa tanan nga nagalabay+ kag nagpaayaw sila sa imo katahom. 16  Gin-uba mo ang iban mo nga bayo kag naghimo ka sing mataas nga mga duog nga may lainlain nga kolor kag didto nagpakighilawas ka+—indi gid kuntani dapat matabo ini. 17  Ginhukas mo man ang imo matahom nga mga alahas* nga bulawan kag pilak nga ginhatag ko sa imo kag naghimo ka sing mga imahen sang lalaki kag nagpakighilawas ka sa ila.+ 18  Ginpasuksok mo sa ila* ang imo binurdahan nga mga bayo, kag ginhalad mo sa ila ang akon lana kag incienso.+ 19  Kag ang tinapay nga ginhatag ko sa imo—maayo nga klase nga harina, lana, kag dugos nga ginhatag ko agod kaunon mo—ginhalad mo man sa ila subong makapahamuot* nga kaamyon.+ Amo gid sina ang natabo,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.” 20  “‘Ginkuha mo ang mga anak nga lalaki kag babayi nga ginbun-ag mo sa akon,+ kag ginhalad mo sila sa mga diosdios.+ Indi pa bala tuman ang imo pagpakighilawas? 21  Ginpamatay mo ang akon mga anak nga lalaki, kag ginhaboy sa kalayo subong halad.+ 22  Samtang ginahimo mo ining tanan nga makangilil-ad nga mga buhat kag pagpakighilawas, wala mo gid ginpanumdom ang mga adlaw sang bata ka pa, sadtong hublas ka kag nagaligid sa imo kaugalingon nga dugo. 23  Gani pagkatapos sang imo tanan nga kalainan, makaluluoy gid ikaw,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 24  ‘Naghimo ka sing bungyod kag nagpatindog sing mataas nga lugar para sa imo kaugalingon sa tanan nga alagyan. 25  Nagpatindog ka sing mataas nga duog sa tanan nga pamusod sang dalan, kag ginhimo mo nga makangilil-ad ang imo katahom paagi sa pagtanyag sang imo kaugalingon* sa tanan nga nagalabay,+ kag gindugangan mo ang imo pagpakighilawas.+ 26  Nakighilawas ka sa mga Egiptohanon,+ ang imo maulag nga mga kaingod,* kag ginpaakig mo ako sang imo indi maisip nga pagpakighilawas. 27  Gani untayon ko ang akon kamot batok sa imo kag buhinan ko ang imo pagkaon+ kag itugyan ko ikaw sa kabubut-on* sang mga babayi nga naugot sa imo,+ sa mga anak nga babayi sang mga Filistinhon, nga nakibot gid sa imo maulag nga paggawi.+ 28  “‘Nakighilawas ka sa mga Asirianhon bangod wala ka pa maayawi,+ apang pagkatapos sang imo pagpakighilawas sa ila, wala ka pa gihapon maayawan. 29  Gani gindugangan mo pa gid ang imo pagpakighilawas tubtob sa duta sang mga negosyante,* kag sa mga Caldeanhon;+ apang wala ka man gihapon maayawan. 30  Balatianon* gid ang imo tagipusuon,’* siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘sang ginhimo mo ini tanan, naggawi ka kaangay sang matampalason nga makihilawason nga babayi!+ 31  Sang naghimo ka sang imo bungyod sa tanan nga pamusod sang dalan kag nagpatindog ka sang imo mataas nga lugar sa tanan nga alagyan, indi ka kaangay sang isa ka makihilawason kay wala ka nagapabayad. 32  Ikaw isa ka makihilahion nga asawa nga nagahulid sa iban nga mga lalaki sa baylo nga sa imo bana!+ 33  Ang mga tawo ang nagahatag sing regalo sa tanan nga makihilawason,+ apang ikaw ang nagahatag sing regalo sa tanan nga nagakaibog sa imo,+ kag ginabayaran mo sila agod kadtuan ka kag makighilawas sa imo.+ 34  Lain ka sa iban nga makihilawason nga mga babayi. Wala sing nagapakighilawas pareho sang imo ginahimo! Ikaw pa ang nagabayad, sa baylo nga ikaw ang bayaran. Gani lain ka gid sa ila.’ 35  “Gani, O makihilawason nga babayi,+ pamatii si Jehova. 36  Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Bangod ginpakita mo ang imo tuman nga kaulag kag kahubo sa imo mga kahagugma kag sa tanan mo nga makangilil-ad nga mga diosdios,*+ nga ginhalaran mo sang dugo sang imo mga anak nga lalaki,+ 37  tipunon ko ang tanan mo nga kahagugma nga ginpahalipay mo kag ang tanan nga ginhigugma mo upod ang tanan nga ginkaugtan mo. Tipunon ko sila batok sa imo halin sa tanan nga lugar kag ubahan ko ikaw sa atubangan nila, kag makita nila nga hublas ka.+ 38  “‘Kag silutan ko ikaw sang nagakadapat sa mga babayi nga makihilahion+ kag nagapaagay sing dugo,+ kag paagayon ko ang imo dugo bangod sa akon kaakig kag kaimon.+ 39  Itugyan ko ikaw sa ila kamot, kag gub-on nila ang imo mga bungyod kag ang imo mataas nga mga duog;+ kag ubahan ka nila+ kag panguhaon ang imo matahom nga mga alahas*+ kag ibilin ka nga hublas. 40  Dalhon nila batok sa imo ang isa ka grupo sang mga tawo+ nga magabato sa imo+ kag magapatay sa imo sa espada.+ 41  Sunugon nila ang imo mga balay+ kag ipadapat ang paghukom sa imo sa atubangan sang madamo nga babayi; kag tapuson ko ang imo pagpakighilawas,+ kag ang imo paghatag sing bayad. 42  Mapaayaw ako sa akon kaakig sa imo,+ kag madula na ang akon kaalipungot sa imo;+ kag maumpawan na ako kag indi na maakig.’ 43  “‘Bangod wala mo gid ginpanumdom ang mga adlaw sang bata ka pa+ kag ginpaakig mo ako paagi sa paghimo sining tanan nga butang, pabayaron ko ikaw,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘kag untatan mo na ang imo maulag nga paggawi kag ang tanan mo nga makangilil-ad nga mga buhat. 44  “‘Tan-awa! Ang tanan magasiling sini nga hulubaton sa imo: “Kon ano ang iloy amo man ang anak!”+ 45  Pareho ka sang imo iloy, nga nagtamay sa iya bana kag sa iya mga anak nga lalaki. Pareho ka sang imo mga utod nga babayi, nga nagtamay sa ila mga bana kag sa ila mga anak nga lalaki. Ang imo iloy Hethanon, kag ang imo amay Amornon.’”+ 46  “‘Ang imo magulang nga babayi amo ang Samaria,+ nga nagapuyo sa imo aminhan* upod ang iya mga anak nga babayi,*+ kag ang imo manghod nga babayi amo ang Sodoma,+ nga nagapuyo sa imo bagatnan* upod ang iya mga anak nga babayi.+ 47  Wala mo lang gin-ilog ang ila paggawi kag ang ila makangilil-ad nga mga buhat, kundi sa malip-ot nga tion mas malain pa ang ginhimo mo sangsa ila.+ 48  Subong nga buhi ako,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘wala pa nahimo sang imo manghod nga Sodoma kag sang iya mga anak nga babayi ang ginhimo mo kag sang imo mga anak nga babayi. 49  Tan-awa! Amo ini ang sala sang imo manghod nga Sodoma: Sia kag ang iya mga anak nga babayi+ bugalon,+ kag may bugana sila nga pagkaon,+ kag matawhay nga pangabuhi;+ apang wala nila ginbuligan ang nalisdan kag imol.+ 50  Nagpabilin sila nga matinaastaason+ kag padayon nga naghimo sing makangilil-ad nga mga buhat sa atubangan ko,+ gani nakita ko nga nagakaigo sila laglagon.+ 51  “‘Bisan ang Samaria+ wala makahimo sang katunga sang imo mga sala. Padayon ka nga nagahimo sing mas madamo nga makangilil-ad nga mga buhat sangsa ila, gani daw nangin matarong ang imo mga utod bangod sang tanan nga makangilil-ad nga mga buhat nga ginhimo mo.+ 52  Antuson mo man ang imo kahuluy-an bangod ginpakamatarong mo ang* ginhimo sang imo mga utod. Bangod mas makangilil-ad ang imo mga sala sangsa ila, mas matarong sila sangsa imo. Gani, dapat ka mahuya kag mag-antos sing kahuluy-an bangod ginhimo mo nga daw matarong ang imo mga utod.’ 53  “‘Kag tipunon ko ang mga nabihag halin sa ila, ang mga nabihag halin sa Sodoma kag sa iya mga anak nga babayi kag ang mga nabihag halin sa Samaria kag sa iya mga anak nga babayi; tipunon ko man ang mga nabihag halin sa imo upod sa ila,+ 54  agod antuson mo ang imo kahuluy-an; kag mahuy-an ka bangod ang ginhimo mo naglugpay sa ila. 55  Ang Sodoma kag Samaria nga imo mga utod kag ang ila mga anak nga babayi magabalik sa ila nagligad nga kahimtangan, kag ikaw kag ang imo mga anak nga babayi magabalik man sa imo nagligad nga kahimtangan.+ 56  Ang Sodoma nga imo manghod wala mo gani ginsambit sang adlaw sang imo pagkamatinaastaason, 57  sang wala pa mabuyagyag ang imo kalainan.+ Karon ginapakahuy-an ka sang mga anak nga babayi sang Siria kag sang iya mga kaingod, kag ginayaguta sang mga anak nga babayi sang mga Filistinhon+ kag sang tanan nga yara sa imo palibot. 58  Dapat mo antuson ang bunga sang imo maulag nga paggawi kag sang imo makangilil-ad nga mga buhat,’ siling ni Jehova.” 59  “Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Silutan ko ikaw suno sa imo ginhimo,+ kay gintamay mo ang panumpa sang ginlapas mo ang akon katipan.+ 60  Apang, dumdumon ko ang akon ginpakigkatipan sa imo sang bata ka pa, kag himuon ko ini nga wala sing katapusan nga katipan para sa imo.+ 61  Madumduman mo ang imo ginhimo kag magakahuya ka+ kon batunon mo ang imo mga utod nga babayi, ang mga magulang sa imo subong man ang mga manghod sa imo, kag ihatag ko sila sa imo subong mga anak nga babayi, apang indi bangod sa isa ka katipan upod sa imo.’ 62  “‘Kag magapakigkatipan ako sa imo; kag makilala mo nga ako amo si Jehova. 63  Dayon madumduman mo kag mahuya ka sa imo mga ginhimo. Kag bangod sa kahuya indi ka makahambal+ kon maghimo ako sing pagtumbas sa sala para sa imo, wala sapayan sang tanan mo nga ginhimo,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.”

Footnote

Ukon “ang imo kalag.”
Ang panit sang poka, nga isa ka sapat sa dagat.
Sa literal, “ngalan.”
Ukon “puni.”
Lalaki nga mga diosdios.
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Sa literal, “pagbika sang imo mga tiil.”
Sa literal, “ang imo mga kaingod nga dalagku sing unod.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “duta sang Canaan.”
Ukon “Maluya.”
Ukon mahimo, “Napuno gid ako sing kaakig sa imo.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “puni.”
Sa literal, “sa imo wala.”
Mahimo nagapatuhoy sa sakop nga mga banwa.
Sa literal, “sa imo tuo.”
Ukon “nakigbais ka pabor sa.”