Ezequiel 13:1-23

  • Batok sa butig nga mga manalagna (1-16)

    • Ang ginpaputi nga dingding marumpag (10-12)

  • Batok sa butig nga mga manalagna nga babayi (17-23)

13  Kag nagsiling pa si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, magpanagna ka batok sa mga manalagna sang Israel,+ kag isiling mo sa mga nagapanagna sang ila kaugalingon nga panghunahuna,*+ ‘Pamatii ninyo ang ginsiling ni Jehova.  Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Makaluluoy ang buangbuang nga mga manalagna, nga nagapanagna sang ila kaugalingon nga panghunahuna, bisan pa wala sila sing nakita!+  O Israel, ang imo mga manalagna nangin kaangay sang ido nga talunon sa mga kagulub-an.  Indi ka makakadto sa naguba nga mga bahin sang pader sa pagkay-o sini para sa panimalay sang Israel,+ agod ang Israel makatindog sa inaway sa adlaw ni Jehova.”+  “Indi matuod ang ila palanan-awon kag binutig ang ila gintagna. Nagasiling sila, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova,’ bisan pa wala sila ginpadala ni Jehova, apang nagahunahuna sila nga tumanon niya ang ila ginasiling.+  Indi matuod nga palanan-awon ang imo nakita kag binutig ang imo gintagna, sang nagsiling ka, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova,’ bisan wala ko ini ginsiling.”’  “‘Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “‘Batok ako sa imo, bangod binutig ang imo ginhambal kag indi matuod ang imo palanan-awon,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.”+  Bayawon ko ang akon kamot batok sa mga manalagna nga ang palanan-awon indi matuod kag nagapanagna sing kabutigan.+ Indi sila magpabilin sa grupo sang manuglaygay sang akon katawhan, kag indi sila pag-isulat sa listahan sang panimalay sang Israel, kag indi sila makakadto sa duta sang Israel, kag makilala mo nga ako amo ang Soberanong Ginuong Jehova.+ 10  Ini bangod ginpatalang nila ang akon katawhan sang nagsiling sila, “May paghidait!” bisan wala sing paghidait.+ Kon may nagatukod sing mahuyang nga dingding, ginapalitadahan nila ini sing puti.’*+ 11  “Isiling sa mga nagapalitada nga marumpag ini. Magaabot ang mabaskog nga ulan, ulan nga yelo,* kag gub-on ini sang mabaskog nga unos.+ 12  Kag kon marumpag ang dingding, magapamangkot sila, ‘Diin na ang ginpalitada?’+ 13  “Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Tungod sa akon kasingkal magapadala man ako sing mabaskog nga unos, kag tungod sa akon kaakig pahanabuon ko ang mabaskog nga ulan kag magapaulan ako sing yelo sa pagpapas sa imo. 14  Gub-on ko ang dingding nga imo ginpalitadahan sing puti. Rumpagon ko ini sing bug-os, kag paguaon ko ang pundasyon sini. Kon mapukan na ang siudad, mapukan ka upod sa sini; kag makilala mo nga ako amo si Jehova.’ 15  “‘Kon mabubo ko na ang akon kaakig sa dingding kag sa mga nagpalitada sing puti sa sini, isiling ko sa imo: “Wala na ang dingding kag ang mga nagpalitada sa sini.+ 16  Wala na ang mga manalagna sang Israel nga nagapanagna sa Jerusalem kag nagahatag sing palanan-awon sang paghidait sa siudad, bisan pa wala sing paghidait,”’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 17  “Anak sang tawo, atubanga ang mga manalagna nga babayi sang imo katawhan nga nagapanagna sang ila kaugalingon nga panghunahuna, kag magpanagna ka batok sa ila. 18  Isiling mo sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Makaluluoy ang mga babayi nga nagatahi sing mga laso para sa tanan nga butkon* kag nagahimo sing takurong para sa ulo sang mga tawo nga may lainlain nga kataason agod makasiod sang kabuhi* sang mga tawo! Ginasiod bala ninyo ang kabuhi* sang akon katawhan? Kag samtang ginahimo ini, nagahunahuna bala kamo nga maluwas ninyo ang inyo kabuhi?* 19  Ginapasipalahan ninyo ako sa akon katawhan bangod sa pila lang ka hakop nga sebada kag diutay lang nga tinapay.+ Ginapatay ninyo ang mga* indi dapat mapatay kag ginaamligan nga buhi ang mga* indi dapat mabuhi, bangod sang inyo kabutigan. Kag nagapati ang akon katawhan sa inyo kabutigan.”’+ 20  “Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Mga babayi, batok ako sa inyo ginahimo nga mga bandana, nga paagi sa sini ginasiod ninyo ang mga tawo* kaangay sang pispis. Bugrason ko ini sa inyo mga butkon kag hilwayon ko ang mga tawo nga inyo ginasiod kaangay sang pispis. 21  Lalason ko ang inyo mga takurong kag luwason ko ang akon katawhan, kag indi sila mangin kaangay sang nasiod sa inyo mga kamot; kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova.+ 22  Bangod ginpasubo ninyo ang matarong tungod sang inyo kabutigan+ bisan wala ko sia ginpasubo,* kag ginpabaskog ninyo ang malauton,+ amo nga wala sia magtalikod sa iya malain nga binuhatan agod mabuhi.+ 23  Gani, kamo nga mga babayi indi na makakita sing indi matuod nga mga palanan-awon,+ kag indi na makapamakot; kag hilwayon ko ang akon katawhan sa inyo mga kamot, kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova.’”

Footnote

Ukon “nagapanagna halin sa ila kaugalingon nga tagipusuon.”
Pagtukod sing mahuyang nga dingding kag ginpalitadahan sing puti agod daw mabakod tulukon.
Sa literal, “kag ikaw, O ulan nga yelo.”
Mga laso para sa madyik nga ginabalighot sa siko ukon sa bulutkunan.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “mga kalag nga.”
Ukon “mga kalag nga.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ginpasakitan.”