Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Esdras 8:1-36

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Listahan sang mga nagbalik upod kay Esdras (1-14)

  • Paghanda para sa paglakbay (15-30)

  • Paghalin sa Babilonia kag pag-abot sa Jerusalem (31-36)

8  Amo ini ang mga pangulo sang mga panimalay kag ang listahan sang ila mga pamilya nga nag-upod sa akon halin sa Babilonia sang panahon ni Hari Artajerjes:+  sa mga anak ni Finehas,+ si Gersom; sa mga anak ni Itamar,+ si Daniel; sa mga anak ni David, si Hatus;  sa mga anak ni Secanias kag sa mga anak ni Paros, si Zacarias, kag upod sa iya nalista ang 150 ka lalaki;  sa mga anak ni Pahat-moab,+ si Elieho-enai nga anak ni Zerahias, kag upod sa iya ang 200 ka lalaki;  sa mga anak ni Zattu,+ si Secanias nga anak ni Jahaziel, kag upod sa iya ang 300 ka lalaki;  sa mga anak ni Adin,+ si Ebed nga anak ni Jonatan, kag upod sa iya ang 50 ka lalaki;  sa mga anak ni Elam,+ si Jesaias nga anak ni Atalia, kag upod sa iya ang 70 ka lalaki;  sa mga anak ni Sepatias,+ si Zebadias nga anak ni Miguel, kag upod sa iya ang 80 ka lalaki;  sa mga anak ni Joab, si Obadias nga anak ni Jehiel, kag upod sa iya ang 218 ka lalaki; 10  sa mga anak ni Bani, si Selomit nga anak ni Josifias, kag upod sa iya ang 160 ka lalaki; 11  sa mga anak ni Bebai,+ si Zacarias nga anak ni Bebai, kag upod sa iya ang 28 ka lalaki; 12  sa mga anak ni Azgad,+ si Johanan nga anak ni Hakatan, kag upod sa iya ang 110 ka lalaki; 13  sa mga anak ni Adonikam,+ sanday Elifelet, Jeiel, kag Semaias, sila ang mga naulihi nga nagbalik, kag upod sa ila ang 60 ka lalaki; 14  kag sa mga anak ni Bigvai,+ sanday Utai kag Zabbud, kag upod sa ila ang 70 ka lalaki. 15  Gintipon ko sila sa suba nga nagailig padulong sa Ahava;+ kag nagkampo kami didto sing tatlo ka adlaw. Apang sang gin-usisa ko ang katawhan kag ang mga saserdote wala gid sing bisan isa ka Levinhon didto. 16  Gani ginpatawag ko ang mga nagapangulo nga lalaki nga sanday Eliezer, Ariel, Semaias, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias, kag Mesulam kag ang mga manunudlo nga sanday Joiarib kag Elnatan. 17  Dayon ginsugo ko sila nga magkadto kay Iddo nga nagapangulo sa Casifia, kag ginsilingan ko sila nga hambalon si Iddo kag ang iya mga utod, nga mga alagad sa templo* sa Casifia, nga padalhan kami sang mga alagad para sa balay sang amon Dios. 18  Bangod ginbuligan kami sang amon Dios, ginpadala nila sa amon si Serebias+ nga isa ka maalam nga tawo halin sa mga anak ni Mali+ nga apo ni Levi nga anak ni Israel. Kag upod niya ang iya mga anak kag mga utod nga lalaki, 18 sila tanan. 19  Ginpadala man nila si Hasabias, lakip si Jesaias nga mga Merarinhon+ kag ang iya mga utod nga lalaki kag ang ila mga anak nga lalaki, 20 sila tanan. 20  Kag halin sa mga alagad sa templo nga ginhatag ni David kag sang mga prinsipe agod mag-alagad sa mga Levinhon, 220 ka alagad sa templo,* tanan sila ginhinambitan sa ngalan. 21  Dayon nagsiling ako nga magpuasa kami sa kilid sang suba sang Ahava, agod magpaubos sa amon Dios, kag pangabayon sia nga tuytuyan kami kag ang amon mga kabataan sa amon pagpanglakaton, kag amligan ang amon pagkabutang. 22  Nahuya ako nga mangayo sang mga soldado kag manugkabayo sa hari para amligan kami sa mga kaaway sa dalanon, kay nagsiling kami sa hari: “Ginabuligan sang amon Dios ang tanan nga nagapangita sa iya,+ apang akig gid sia sa mga nagabiya sa iya.”+ 23  Gani nagpuasa kami kag nangabay sa amon Dios nga tuytuyan niya kami sa amon pagpanglakaton, kag ginpamatian niya kami.+ 24  Halin sa mga pangulo sang mga saserdote nagpili ako sing 12 kag sila amo sanday Serebias kag Hasabias+ kag ang napulo nila ka utod nga mga lalaki. 25  Kag gintimbang ko sa ila ang pilak kag ang bulawan kag ang mga kagamitan nga gin-amot para sa balay sang amon Dios sang hari, sang iya mga manuglaygay, sang iya mga prinsipe, kag sang tanan nga Israelinhon nga yara didto.+ 26  Ginhatag ko sa ila ang 650 ka talanton* nga pilak kag 100 ka kagamitan nga pilak nga nagabug-at sing 2 ka talanton, kag 100 ka talanton nga bulawan, 27  kag 20 ka magagmay nga yahong nga bulawan nga nagabili sing 1,000 ka darico* kag duha ka kagamitan nga human sa maayo nga sahi sang saway, nagapulapula sa kahining kag kaangay ka bilidhon sa bulawan. 28  Dayon nagsiling ako sa ila: “Balaan kamo kay Jehova,+ kag balaan man ang mga kagamitan; kag ang pilak kag ang bulawan kinabubut-on nga dulot kay Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan. 29  Bantayi ninyo ini sing maayo tubtob nga matimbang ninyo ini sa atubangan sang mga pangulo nga mga saserdote kag mga Levinhon kag mga prinsipe sang mga panimalay sang Israel sa Jerusalem,+ sa mga hulot* sang balay ni Jehova.” 30  Kag ginkuha sang mga saserdote kag sang mga Levinhon ang tanan nga gintimbang nga pilak, bulawan, kag mga kagamitan agod dalhon ini sa Jerusalem sa balay sang amon Dios. 31  Sang ika-12 nga adlaw sang nahauna nga bulan+ naghalin kami sa suba sang Ahava+ agod magkadto sa Jerusalem, kag ginbuligan kami sang amon Dios, kag gin-amligan niya kami sa amon mga kaaway kag sa mga nagapanglambat sa dalan. 32  Gani nag-abot kami sa Jerusalem+ kag nagpabilin didto sing tatlo ka adlaw. 33  Kag sang ikap-at nga adlaw, gintimbang namon ang pilak kag ang bulawan kag ang mga kagamitan sa balay sang amon Dios+ kag ginhatag ini kay Meremot+ nga saserdote nga anak ni Urija, kag upod niya sanday Eleazar nga anak ni Finehas, kag upod nila ang mga Levinhon nga sanday Jozabad+ nga anak ni Jesua, kag Noadias nga anak ni Binui.+ 34  Gin-isip ini tanan kag gintimbang, kag ginlista ang kabug-usan nga kabug-aton. 35  Ang mga nagbalik halin sa pagkabihag, ang mga tinapok anay, naghalad sing halad nga sinunog sa Dios sang Israel: 12 ka toro nga baka+ para sa bug-os nga Israel, 96 ka karnero nga lalaki,+ 77 ka kordero, kag 12 ka kanding nga lalaki+ nga dulot tungod sa sala; ginhalad ini tanan subong dulot nga sinunog kay Jehova.+ 36  Dayon ginhatag namon ang kasuguan sang hari+ sa iya mga satrapa* kag mga gobernador sa Tabok sang Suba,*+ kag ginsakdag nila ang katawhan kag ang balay sang matuod nga Dios.+

Footnote

Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”
Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang darico isa ka bulawan nga sensilyo sang mga Persianhon. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “hulot kalan-an.”
Titulo nga nagakahulugan “mga manug-amlig sang ginharian,” nga nagapatuhoy sa mga gobernador sang mga probinsia sa Emperyo sang Persia.
Ukon “Tabok-Eufrates.”