Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Esdras 2:1-70

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Listahan sang nagbalik nga mga tinapok (1-67)

    • Mga alagad sa templo (43-54)

    • Mga anak sang mga alagad ni Solomon (55-57)

  • Kinabubut-on nga mga dulot sa templo (68-70)

2  Kag amo ini ang mga pumuluyo sang probinsia,* ang kaliwat sang mga gintapok+ ni Nabocodonosor nga hari sang Babilonia sa Babilonia.+ Nagbalik sila sa ila kaugalingon nga siudad sa Jerusalem kag sa Juda,+  ang mga nagbalik upod nanday Zorobabel,+ Jesua,+ Nehemias, Seraya, Reelaya, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, kag Baana. Kadamuon sang mga lalaki sang Israel:+  mga anak ni Paros, 2,172;  mga anak ni Sepatias, 372;  mga anak ni Arah,+ 775;  mga anak ni Pahat-moab,+ halin sa mga anak ni Jesua kag ni Joab, 2,812;  mga anak ni Elam,+ 1,254;  mga anak ni Zattu,+ 945;  mga anak ni Zaccai, 760; 10  mga anak ni Bani, 642; 11  mga anak ni Bebai, 623; 12  mga anak ni Azgad, 1,222; 13  mga anak ni Adonikam, 666; 14  mga anak ni Bigvai, 2,056; 15  mga anak ni Adin, 454; 16  mga anak ni Ater, sa panimalay ni Ezequias, 98; 17  mga anak ni Bezai, 323; 18  mga anak ni Jora, 112; 19  mga anak ni Hasum,+ 223; 20  mga anak ni Gibar, 95; 21  mga anak sang Betlehem, 123; 22  mga lalaki sang Netofa, 56; 23  mga lalaki sang Anatot,+ 128; 24  mga anak sang Azmavet, 42; 25  mga anak sang Kiryat-jearim, Kefira, kag Beerot, 743; 26  mga anak sang Rama+ kag Geba,+ 621; 27  mga lalaki sang Micmas, 122; 28  mga lalaki sang Betel kag Ai,+ 223; 29  mga anak sang Nebo,+ 52; 30  mga anak sang Magbis, 156; 31  mga anak sang isa pa ka Elam, 1,254; 32  mga anak sang Harim, 320; 33  mga anak sang Lod, Hadid kag Ono, 725; 34  mga anak sang Jerico, 345; 35  mga anak sang Senaa, 3,630. 36  Mga saserdote:+ mga anak ni Jedaias+ sang panimalay ni Jesua,+ 973; 37  mga anak ni Imer,+ 1,052; 38  mga anak ni Pasur,+ 1,247; 39  mga anak ni Harim,+ 1,017. 40  Mga Levinhon:+ mga anak ni Jesua kag ni Kadmiel,+ halin sa mga anak ni Hodabias, 74. 41  Mga manug-amba:+ mga anak ni Asaf,+ 128. 42  Mga anak sang mga manugbantay sang gawang:+ mga anak ni Sallum, mga anak ni Ater, mga anak ni Talmon,+ mga anak ni Akub,+ mga anak ni Hatita, mga anak ni Sobai, 139. 43  Mga alagad sa templo:*+ mga anak ni Ziha, mga anak ni Hasufa, mga anak ni Tabaot, 44  mga anak ni Keros, mga anak ni Siaha, mga anak ni Padon, 45  mga anak ni Lebana, mga anak ni Hagaba, mga anak ni Akub, 46  mga anak ni Hagab, mga anak ni Salmai, mga anak ni Hanan, 47  mga anak ni Gidel, mga anak ni Gahar, mga anak ni Reaya, 48  mga anak ni Rezin, mga anak ni Nekoda, mga anak ni Gazam, 49  mga anak ni Uza, mga anak ni Pasea, mga anak ni Besai, 50  mga anak ni Asna, mga anak ni Meunim, mga anak ni Nefusesim, 51  mga anak ni Bakbuk, mga anak ni Hakufa, mga anak ni Harhur, 52  mga anak ni Bazlut, mga anak ni Mehida, mga anak ni Harsa, 53  mga anak ni Barkos, mga anak ni Sisera, mga anak ni Tema, 54  mga anak ni Nezia, mga anak ni Hatifa. 55  Mga anak sang mga alagad ni Solomon: mga anak ni Sotai, mga anak ni Soferet, mga anak ni Peruda,+ 56  mga anak ni Jaalah, mga anak ni Darkon, mga anak ni Gidel, 57  mga anak ni Sepatias, mga anak ni Hatil, mga anak ni Poqueret-hazebaim, mga anak ni Ami. 58  Ang tanan nga alagad sa templo* kag ang mga anak sang mga alagad ni Solomon, 392. 59  Kag amo ini ang nagtaklad halin sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon, kag Imer, apang wala nila mapamatud-an kon bala ang ila panimalay kag ang kaliwat sang ila katigulangan mga Israelinhon:+ 60  mga anak ni Delaias, mga anak ni Tobias, mga anak ni Nekoda, 652. 61  Mga anak sang mga saserdote: mga anak ni Habaias, mga anak ni Hakoz,+ mga anak ni Barzilai nga nagpangasawa sang isa sa mga anak ni Barzilai+ nga taga-Gilead kag gintawag sa ila ngalan. 62  Amo ini sila ang nagpangita sang ila mga ngalan sa listahan agod mapat-od ang ila kaliwatan, apang wala nila ini makita, gani indi sila kalipikado sa pagkasaserdote.*+ 63  Ginsilingan sila sang gobernador* nga indi sila makakaon sang labing balaan nga mga butang+ tubtob may saserdote na nga makapamangkot paagi sa Urim kag Tumim* kon bala mga saserdote gid sila.+ 64  Sa kabug-usan ang katilingban 42,360,+ 65  luwas sa ila 7,337 ka ulipon nga lalaki kag babayi; may yara man sila 200 ka manug-amba nga lalaki kag babayi. 66  Ang ila kabayo 736, ang ila mula* 245, 67  ang ila kamelyo 435, ang ila asno 6,720. 68  Sang pag-abot nila sa balay ni Jehova sa Jerusalem, ang pila ka pangulo sang mga panimalay naghatag sing kinabubut-on nga dulot+ para sa balay sang matuod nga Dios, agod matukod* ini sa ginatindugan sini anay.+ 69  Naghatag sila suno sa ila masarangan para sa buluhaton sing 61,000 ka drakma nga bulawan,* 5,000 ka mina nga pilak,*+ kag 100 ka malaba nga panapton para sa mga saserdote. 70  Kag ang mga saserdote, ang mga Levinhon, ang iban nga katawhan, ang mga manug-amba, ang mga manugbantay sang gawang, kag ang mga alagad sa templo* nag-istar sa ila mga siudad. Gani ang tanan nga Israelinhon nag-istar sa ila mga siudad.+

Footnote

Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “Mga Netinim.” Sa literal, “Mga ginhatag.”
Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”
Ukon “wala sila ginlakip sa pagkasaserdote kay indi sila matinlo.”
Ukon “Tirsata,” Persianhon nga titulo para sa gobernador sang probinsia.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Ukon “mapatindog.”
Kinaandan nga katumbas sang bulawan nga darico sang mga Persianhon nga nagabug-at sing 8.4 ka gramo. Indi ang drakma sa Griegong Kasulatan. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang mina sa Hebreong Kasulatan katumbas sang 570 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”