Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Esdras 10:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Katipan nga palakton ang dumuluong nga mga asawa (1-14)

  • Dumuluong nga mga asawa ginpalakat (15-44)

10  Samtang nagapangamuyo si Esdras+ kag nagatu-ad sang ila mga sala nga nagahilibion kag nagahapa sa atubangan sang balay sang matuod nga Dios, nagtipon sa iya ang daku nga kadam-an sang mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan sang Israel nga nagahilibion man.  Si Secanias nga anak ni Jehiel+ sang mga anak ni Elam+ nagsiling kay Esdras: “Nangin indi matutom kami sa aton Dios kay nangasawa kami* sang mga taga-iban nga pungsod.+ Apang may paglaum pa ang Israel.  Maghimo kita sing katipan sa aton Dios+ kag magsaad kita nga sikwayon naton ang aton dumuluong nga mga asawa kag ang aton mga anak sa ila suno sa ginsiling ni Jehova kag sang mga nagatahod* sa sugo sang aton Dios.+ Manghikot kita suno sa Kasuguan.  Magtindog ka kay katungdanan mo nga himuon ini kag magasunod kami sa imo. Magpakabakod ka kag himua ini.”  Kag nagtindog si Esdras kag ginpasumpa ang mga pangulo sang mga saserdote kag sang mga Levinhon kag sang bug-os nga Israel nga tumanon ini.+ Gani nagsumpa sila.  Dayon naghalin si Esdras sa balay sang matuod nga Dios kag nagkadto sa hulot* ni Jehohanan nga anak ni Eliasib. Bisan pa nagkadto sia didto, wala sia magkaon kag mag-inom kay nagapangasubo sia bangod sang pagkadimatutom sang katawhan nga nagbalik halin sa pagkatapok.+  Dayon ginpahibalo nila sa bug-os nga Juda kag Jerusalem nga ang tanan nga nagbalik halin sa pagkatapok magtipon sa Jerusalem;  kag ang bisan sin-o nga indi magkadto sa sulod sang tatlo ka adlaw suno sa ginsiling sang mga prinsipe kag sang mga gulang, kuhaon* ang tanan niya nga pagkabutang kag sikwayon sia sa katilingban sang katawhan nga nagbalik halin sa pagkatapok.+  Gani sa sulod sang tatlo ka adlaw sang ika-20 nga adlaw sang ikasiam nga bulan, ang tanan nga taga-Juda kag taga-Benjamin nagtipon sa Jerusalem kag nagpungko sa luwang sang balay sang matuod nga Dios. Nagakurog sila sa kahadlok bangod sining importante gid nga pagtilipon kag bangod sang mabaskog nga ulan. 10  Dayon si Esdras nga saserdote nagtindog kag nagsiling sa ila: “Nangin indi kamo matutom kay nangasawa kamo sang mga taga-iban nga pungsod,+ kag gani gindugangan ninyo ang sala sang Israel. 11  Karon batuna ninyo ang inyo mga sala kay Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan kag himua ang iya kabubut-on. Magpalayo kamo sa mga taga-iban nga pungsod kag bulagi ang inyo dumuluong nga mga asawa.”+ 12  Sa sini ang bug-os nga katilingban nagsabat sing mabaskog: “Katungdanan namon nga himuon ang imo ginsiling. 13  Apang tuman kadamo sang mga tawo kag tig-ululan karon. Indi kami makapabilin sa gua, kag ini nga butang indi mahusay sa isa ukon duha lang ka adlaw, kay nakahimo kami sing daku nga sala bangod sang pagrebelde namon. 14  Gani, ang amon mga prinsipe na lang ang magtiglawas sa bug-os nga katilingban;+ kag sa natalana nga tion ang tanan nga yara sa amon mga siudad nga nagpangasawa sang mga taga-iban nga pungsod magakadto upod sa mga gulang kag mga hukom sang ila siudad, tubtob mahusay namon ini sing bug-os kag tubtob indi na maakig ang amon Dios sa amon.” 15  Apang namatok si Jonatan nga anak ni Asahel kag si Jazeias nga anak ni Tikva, kag ginbuylugan sila nanday Mesulam kag Sabetai+ nga mga Levinhon. 16  Apang ginhimo sang mga nagbalik halin sa pagkatapok ang ginkasugtan. Kag si Esdras nga saserdote kag ang tanan nga pangulo sang mga panimalay nga ang ngalan yara sa listahan nagpain sa kadam-an kag nagtipon sang nahauna nga adlaw sang ikanapulo nga bulan agod usisaon ini; 17  kag sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, natapos nila husay ang tanan nga nagpangasawa sang taga-iban nga pungsod. 18  Kag natukiban nga ang iban nga mga anak sang mga saserdote nagpangasawa sang mga taga-iban nga pungsod:+ sa mga anak kag sa mga utod ni Jesua+ nga anak ni Jehozadak sanday Maaseias, Eliezer, Jarib, kag Gedalias. 19  Apang nagsumpa sila* nga sikwayon ang ila mga asawa, kag bangod nakasala sila, magahalad sila sing karnero nga lalaki.+ 20  Sa mga anak ni Imer+ sanday Hanani kag Zebadias; 21  kag sa mga anak ni Harim+ sanday Maaseias, Elias, Semaias, Jehiel, kag Uzias; 22  kag sa mga anak ni Pasur+ sanday Elioenai, Maaseias, Ismael, Netanel, Jozabad, kag Eleasa. 23  Kag sa mga Levinhon sanday Jozabad, Simei, Kelaias (nga amo, si Kelita), Petahias, Juda, kag Eliezer; 24  kag sa mga manug-amba si Eliasib; kag sa mga manugbantay sang gawang sanday Sallum, Telem, kag Uri. 25  Kag sa Israel, sa mga anak ni Paros+ sanday Ramia, Izias, Malquias, Mijamin, Eleazar, Malquias, kag Benaias; 26  kag sa mga anak ni Elam+ sanday Matanias, Zacarias, Jehiel,+ Abdi, Jeremot, kag Elias; 27  kag sa mga anak ni Zattu+ sanday Elioenai, Eliasib, Matanias, Jeremot, Zabad, kag Aziza; 28  kag sa mga anak ni Bebai+ sanday Jehohanan, Hananias, Zabbai, kag Atlai; 29  kag sa mga anak ni Bani sanday Mesulam, Malluc, Adaya, Jasub, Seal, kag Jeremot; 30  kag sa mga anak ni Pahat-moab+ sanday Adna, Kelal, Benaias, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui, kag Manases; 31  kag sa mga anak ni Harim+ sanday Eliezer, Isya, Malquias,+ Semaias, Simeon, 32  Benjamin, Malluc, kag Semarias; 33  sa mga anak ni Hasum+ sanday Matenai, Matatah, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manases, kag Simei; 34  sa mga anak ni Bani sanday Maadai, Amram, Uel, 35  Benaias, Bedias, Keluhi, 36  Vanias, Meremot, Eliasib, 37  Matanias, Matenai, kag Jaasu; 38  kag sa mga anak ni Binui sanday Simei, 39  Selemias, Natan, Adaya, 40  Macnadebai, Sasai, Sharai, 41  Azarel, Selemias, Semarias, 42  Sallum, Amarias, kag Jose; 43  kag sa mga anak ni Nebo sanday Jeiel, Matitias, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, kag Benaias. 44  Sila tanan nagpangasawa sang mga taga-iban nga pungsod,+ gani ginpalakat nila ang ila mga asawa upod ang ila mga anak.+

Footnote

Ukon “nagdala kami sa amon balay.”
Sa literal, “nagakurog.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “dumilian.”
Sa literal, “naghatag sila sang ila kamot.”