Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Deuteronomio 4:1-49

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagpalig-on nga dapat magmatinumanon (1-14)

    • Indi pagkalimti ang mga ginhimo sang Dios (9)

  • Si Jehova nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon (15-31)

  • Wala na sing iban pa nga Dios luwas kay Jehova (32-40)

  • Mga siudad nga dalangpan sa sidlangan sang Jordan (41-43)

  • Ang ginhatag nga Kasuguan (44-49)

4  “O Israel, pamatii karon ang mga pagsulundan kag ang mga kasuguan nga ginapatuman ko sa inyo, agod mabuhi kamo+ kag makasulod sa duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan kag mapanag-iyahan ninyo ini.  Indi ninyo pagdugangan ukon pagbuhinan ang ginasugo ko sa inyo,+ agod matuman ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyo Dios nga ginahatag ko sa inyo.  “Nakita ninyo mismo ang ginhimo ni Jehova may kaangtanan kay Baal sang Peor. Ginlaglag ni Jehova nga inyo Dios ang tanan nga tawo sa tunga ninyo nga nagsunod kay Baal sang Peor.+  Apang kamo tanan nga nagpabilin kay Jehova nga inyo Dios buhi tubtob subong.  Gintudlo ko sa inyo ang mga pagsulundan kag mga kasuguan,+ suno sa ginsugo sa akon ni Jehova nga akon Dios, agod himuon ninyo ini sa kadutaan nga panag-iyahan ninyo.  Dapat ninyo ini tumanon,+ agod makita sang mga katawhan nga makabati sining tanan nga pagsulundan ang inyo kaalam+ kag paghangop,+ kag magasiling sila, ‘Ining daku nga pungsod maalam gid kag may paghangop nga katawhan.’+  Kay may daku bala nga pungsod nga ang ila mga dios malapit sa ila pareho ni Jehova nga aton Dios nga malapit sa aton kon magpanawag kita sa iya?+  Kag may daku bala nga pungsod nga may matarong nga mga pagsulundan kag mga sugo pareho sining bug-os nga Kasuguan nga ginabutang ko sa inyo atubangan subong nga adlaw?+  “Apang maghalong kamo kag mag-andam,* agod indi ninyo malipatan ang mga butang nga nakita ninyo kag agod indi ini madula sa inyo tagipusuon sa bug-os ninyo nga kabuhi. Dapat man ninyo ipahibalo ini sa inyo mga anak kag sa inyo mga apo.+ 10  Sang adlaw nga nagtindog kamo sa atubangan ni Jehova nga inyo Dios sa Horeb, nagsiling si Jehova sa akon, ‘Tipuna ang katawhan sa akon agod mapabati ko sa ila ang akon mga pulong,+ agod matun-an nila ang pagkahadlok sa akon+ sa tanan nga adlaw nga nagakabuhi sila sa duta kag agod matudluan nila ang ila mga anak.’+ 11  “Gani nagpalapit kamo kag nagtindog sa tiilan sang bukid, kag ang bukid nagdabdab nga ang kalayo sini nakalambot sa langit;* kag may kadulom, panganod, kag madamol nga gal-um.+ 12  Dayon nagpakighambal si Jehova sa inyo halin sa tunga sang kalayo.+ May nabatian kamo nga tingog,+ apang wala kamo sing nakita.+ 13  Kag ginsiling niya ang iya katipan sa inyo,+ ang Napulo ka Sugo,*+ nga ginsugo niya nga tumanon ninyo. Dayon ginsulat niya ini sa duha ka tapitapi nga bato.+ 14  Ginsugo ako sadto ni Jehova nga itudlo sa inyo ang mga pagsulundan kag mga kasuguan nga dapat ninyo tumanon sa duta nga kadtuan ninyo agod panag-iyahan ninyo. 15  “Gani, mag-andam kamo,* kay sang adlaw nga nagpakighambal si Jehova sa inyo halin sa tunga sang kalayo sa Horeb wala kamo sing nakita nga bisan ano, 16  agod indi kamo maggawi sing malaut kag maghimo kamo sing tinigib nga imahen, nga pareho sang bisan ano nga dagway, ang dagway sang lalaki ukon babayi,+ 17  ang dagway sang bisan ano nga sapat sa duta ukon ang dagway sang bisan ano nga pispis,+ 18  ang dagway sang bisan ano nga nagakamang sa duta ukon ang dagway sang bisan ano nga isda sa tubig.+ 19  Kag kon magtulok kamo sa langit kag makita ninyo ang adlaw kag ang bulan kag ang mga bituon, ang tanan nga butang sa langit, indi kamo maganyat nga magyaub kag mag-alagad sa sini.+ Ginhatag sila ni Jehova nga inyo Dios para sa tanan nga katawhan sa idalom sang bug-os nga langit. 20  Apang ginkuha kamo kag ginpagua ni Jehova sa hurnuhan sang salsalon, halin sa Egipto, agod mangin iya katawhan,*+ kag amo kamo sina subong. 21  “Naakig si Jehova sa akon tungod sa inyo,+ kag nagpanumpa sia nga indi ako makatabok sa Jordan ukon makasulod sa maayo nga duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios bilang palanublion ninyo.+ 22  Diri ako mapatay. Indi ako makatabok sa Jordan,+ apang magatabok kamo kag panag-iyahan ninyo ining maayo nga duta. 23  Maghalong kamo nga indi ninyo malipatan ang katipan nga ginhimo ni Jehova nga inyo Dios sa inyo,+ kag indi kamo maghimo sing tinigib nga imahen, nga may dagway sang bisan ano nga butang nga wala ginatugot sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.+ 24  Kay si Jehova nga inyo Dios isa ka kalayo nga nagapang-upos,+ isa ka Dios nga nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon.+ 25  “Kon may mga anak na kamo kag mga apo kag malawig na nga tion nga nagaistar kamo sa duta kag maghimo kamo sing butang nga makalaglag sa inyo bangod sa paghimo sing tinigib nga imahen+ nga pareho sang bisan ano nga dagway kag maghimo kamo sing malaut sa panulok ni Jehova nga inyo Dios nga makapaakig sa iya,+ 26  saksi ko batok sa inyo subong nga adlaw ang langit kag ang duta, nga malaglag gid kamo dayon sa duta sa tabok sang Jordan nga inyo kadtuan agod panag-iyahan ninyo. Indi kamo magdugay didto, bangod malaglag gid kamo.+ 27  Paalaplaagon kamo ni Jehova sa tunga sang mga katawhan,+ kag diutay lang ang mabilin sa inyo+ sa mga pungsod nga dalhan ni Jehova sa inyo. 28  Magaalagad kamo didto sa mga dios nga ginhimo sang tawo halin sa kahoy kag bato,+ nga indi makakita ukon makabati ukon makakaon ukon makapanimaho. 29  “Apang kon pangitaon ninyo didto si Jehova nga inyo Dios, kag kon pangitaon ninyo sia sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag,*+ makita gid ninyo sia.+ 30  Kon nabudlayan gid kamo kag ining tanan nga butang matabo sa inyo sa ulihi, magabalik kamo kay Jehova nga inyo Dios kag magapamati kamo sa iya tingog.+ 31  Kay si Jehova nga inyo Dios isa ka maluluy-on nga Dios.+ Indi niya kamo pagbayaan ukon paglaglagon kag indi niya pagkalimtan ang katipan nga ginpanumpa niya sa inyo mga katigulangan.+ 32  “Dumduma ang mga adlaw sang una nga wala pa kamo, sugod sang adlaw nga gintuga sang Dios ang tawo sa duta. Magpangusisa kamo sa bug-os nga duta. May natabo na bala sang una nga subong sini ka makatilingala? May nabatian na bala kamo nga pareho sini?+ 33  May nahibaluan bala kamo nga mga tawo nga nabuhi pa pagkatapos nga makabati sang tingog sang Dios halin sa kalayo pareho sang inyo nabatian?+ 34  May iban pa bala nga pungsod nga ginkuha ang Dios halin sa isa ka pungsod paagi sa mga pagtilaw,* paagi sa mga tanda, paagi sa mga milagro,+ paagi sa inaway,+ paagi sa makusog nga kamot,+ paagi sa gamhanan nga butkon, kag paagi sa makahaladlok nga mga buhat+ pareho sang tanan nga nakita ninyo nga ginhimo para sa inyo ni Jehova nga inyo Dios sa Egipto? 35  Ginpakita ini sa inyo, agod mahibaluan ninyo nga si Jehova amo ang matuod nga Dios.+ Wala na sing iban pa luwas sa iya.+ 36  Ginpabati niya sa inyo ang iya tingog halin sa langit agod tadlungon kamo, kag ginpakita niya sa inyo sa duta ang iya daku nga kalayo, kag nabatian ninyo ang iya ginsiling halin sa kalayo.+ 37  “Bangod ginhigugma niya ang inyo mga katigulangan kag ginpili niya ang ila mga kaliwat* nga mangin iya katawhan,+ ginbantayan niya kamo samtang ginapagua niya kamo sa Egipto paagi sa iya daku nga gahom. 38  Gintabog niya sa inyo atubangan ang mga pungsod nga mas daku kag mas gamhanan sangsa inyo, agod dalhon kamo sa ila duta kag ihatag ini sa inyo bilang inyo palanublion, nga amo ang nagakatabo subong.+ 39  Gani, hibalua sa sini nga adlaw, kag hupti ini sa inyo tagipusuon nga si Jehova amo ang matuod nga Dios sa langit kag sa duta.+ Wala na sing iban pa.+ 40  Tumanon ninyo ang iya mga pagsulundan kag ang iya mga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, agod mangin maayo ang inyo kahimtangan kag sang inyo mga anak kag mangin malawig ang inyo kabuhi sa duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.”+ 41  Dayon nagpain si Moises sing tatlo ka siudad sa sidlangan nga bahin sang Jordan.+ 42  Kon indi hungod nga napatay sang isa ka tawo ang iya isigkatawo kag wala sia sing dumot sa iya,+ dapat sia magdangop sa isa sini nga mga siudad kag mabuhi sia.+ 43  Ang mga siudad amo ang Bezer+ sa mataas nga patag sa kamingawan para sa mga Rubenhon, ang Ramot+ sa Gilead para sa mga Gadhanon, kag ang Golan+ sa Basan para sa mga Manasinhon.+ 44  Amo ini ang Kasuguan+ nga ginhatag ni Moises sa katawhan sang Israel. 45  Amo ini ang mga pahanumdom, mga pagsulundan, kag mga kasuguan nga ginhatag ni Moises sa mga Israelinhon sang makagua na sila sa Egipto,+ 46  sa rehiyon sang Jordan, sa nalupyakan sa atubangan sang Bet-peor,+ sa duta ni Hari Sihon sang mga Amornon, nga nagaistar sa Hesbon,+ nga ginpierde ni Moises kag sang mga Israelinhon sang makagua na sila sa Egipto.+ 47  Ginpanag-iyahan nila ang iya duta kag ang duta ni Hari Og+ sang Basan. Ang duta sining duha ka hari sang mga Amornon yara sa sidlangan sang Jordan, 48  halin sa Aroer+ nga yara sa pangpang sang Nalupyakan* sang Arnon tubtob sa Bukid Sion, nga amo ang Hermon,+ 49  kag ang bug-os nga Araba sa sidlangan sang Jordan, kag tubtob sa Dagat sang Araba,* sa tiilan sang banglid sang Pisga.+

Footnote

Ukon “kag bantayi sing maayo ang inyo kalag.”
Sa literal, “tubtob sa tagipusuon sang langit.”
Sa literal, “ang Napulo ka Pulong.” Ginatawag man sa Ingles nga Decalogue.
Ukon “bantayi sing maayo ang inyo mga kalag.”
Ukon “iya palanublion nga katawhan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “paghukom.”
Sa literal, “binhi.”
Tan-awa ang Glossary.
Ang Dagat Asin, ukon ang Patay nga Dagat.