Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Deuteronomio 28:1-68

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagpakamaayo sa nagatuman (1-14)

  • Pagpakamalaut sa indi magtuman (15-68)

28  “Kon magpamati kamo kay Jehova nga inyo Dios paagi sa pagtuman sang tanan niya nga sugo nga ginasugo ko karon sa inyo, himuon kamo ni Jehova nga inyo Dios nga mas labaw sa tanan nga pungsod sa duta.+  Ining tanan nga pagpakamaayo magaabot sa inyo sing bugana,+ bangod nagapamati kamo kay Jehova nga inyo Dios:  “Pakamaayuhon kamo sa siudad, kag pakamaayuhon kamo sa uma.+  “Pakamaayuhon ang inyo mga anak*+ kag ang patubas sang inyo duta kag ang mga tinday sang inyo kasapatan, ang inyo mga tinday nga baka kag karnero.+  “Pakamaayuhon ang inyo alat+ kag ang inyo lamasan.+  “Pakamaayuhon ang tanan ninyo nga ginahimo.  “Pahanabuon ni Jehova nga mapierde ninyo ang mga kaaway nga nagasalakay sa inyo.+ Salakayon nila kamo halin sa isa lang ka direksion, apang magapalagyo sila sa inyo sa pito ka direksion.+  Pakamaayuhon ni Jehova ang inyo mga bodega+ kag ang tanan ninyo nga ginahimo, kag pakamaayuhon niya kamo sa duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.  Himuon kamo ni Jehova nga iya balaan nga katawhan,+ suno sa ginpanumpa niya sa inyo,+ bangod ginatuman ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyo Dios kag nagalakat kamo sa iya mga dalanon. 10  Makita sang tanan nga katawhan sa duta nga ginatawag kamo sa ngalan ni Jehova,+ kag mahadlok sila sa inyo.+ 11  “Padamuon ni Jehova ang inyo mga anak kag ang inyo kasapatan kag ang inyo mga patubas sa duta+ nga ginpanumpa ni Jehova sa inyo mga katigulangan nga ihatag sa inyo.+ 12  Buksan sa inyo ni Jehova ang langit pareho sang pagbukas sa puno nga bodega, agod magpaulan sa inyo duta sa husto nga tion+ kag agod pakamaayuhon ang tanan nga ginahimo ninyo. Magapahulam kamo sa madamo nga pungsod, apang indi kamo magpanghulam.+ 13  Kon sundon ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyo Dios nga ginasugo ko karon sa inyo nga tumanon ninyo, himuon kamo ni Jehova nga ulo kag indi ikog; kag mangin labaw kamo sa iban+ kag indi kubos. 14  Sa tanan nga pulong nga ginasugo ko subong sa inyo, indi kamo magsipak sa tuo ukon sa wala,+ sa pagsunod sa iban nga mga dios agod mag-alagad sa ila.+ 15  “Apang kon indi kamo magpamati kay Jehova nga inyo Dios paagi sa pagtuman sang tanan niya nga sugo kag mga pagsulundan nga ginasugo ko subong sa inyo, magaabot sa inyo ining tanan nga pagpakamalaut:+ 16  “Pakamalauton kamo sa siudad, kag pakamalauton kamo sa uma.+ 17  “Pakamalauton ang inyo alat+ kag ang inyo lamasan.+ 18  “Pakamalauton ang inyo mga anak*+ kag ang patubas sang inyo duta kag ang inyo mga tinday nga baka kag karnero.+ 19  “Pakamalauton ang tanan ninyo nga ginahimo. 20  “Padalhan kamo ni Jehova sing pagpakamalaut, kagamo kag silot sa tanan ninyo nga ginahimo, tubtob malaglag kamo kag mapapas sa gilayon, bangod malain ang inyo mga ginahimo kag gintalikdan ninyo ako.+ 21  Padalhan kamo ni Jehova sing balatian tubtob malaglag niya kamo sa duta nga panag-iyahan ninyo.+ 22  Padalhan kamo ni Jehova sing anos, mataas nga hilanat,+ pagpalamanog, masingkal nga init, espada,+ pagpanglaya bangod sang mainit nga hangin, kag peste sa mga pananom;+ kag magahalit ini sa inyo tubtob malaglag kamo. 23  Ang langit mangin saway, kag ang duta mangin salsalon.+ 24  Magapaulan si Jehova sing balas kag yab-ok halin sa langit tubtob nga malaglag kamo. 25  Pahanabuon ni Jehova nga mapierde kamo sang inyo mga kaaway.+ Salakayon ninyo sila halin sa isa lang ka direksion, apang magapalagyo kamo sa ila sa pito ka direksion; kag ang tanan nga ginharian sa duta mahadlok kon makita nila ang malain nga nagakatabo sa inyo.+ 26  Kaunon sang mga pispis kag sang mga sapat sa duta ang inyo mga bangkay, kag wala sing magatabog sa ila.+ 27  “Patubuan kamo ni Jehova sing mga hubag nga kinaandan sa mga Egiptohanon, sing almoranas, sing eksema, kag sing gurosguros nga indi gid mag-ayo. 28  Pahanabuon ni Jehova nga magbuang kamo, mabulag,+ kag magsalasala.* 29  Magapangapkap kamo bisan udtong-adlaw, pareho sang bulag nga nagapangapkap sa dulom,+ kag indi magmadinalag-on ang bisan ano nga ginahimo ninyo; kag pirme lang kamo dayaan kag kawatan, kag wala sing magaluwas sa inyo.+ 30  Himuslan sang iban nga lalaki ang babayi nga inyo pangasaw-on. Magapatindog kamo sing balay apang indi kamo makaistar sa sini.+ Magatanom kamo sing mga ubas, apang indi kamo makapulos sa sini.+ 31  Ihawon ang inyo baka sa inyo atubangan, apang indi kamo makakaon sini. Kawaton ang inyo asno sa inyo atubangan, apang indi ninyo ini mabawi. Kuhaon sang inyo mga kaaway ang inyo mga karnero, apang wala sing magaluwas sa inyo. 32  Makita ninyo nga kuhaon sang iban nga tawo ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi,+ kag handumon ninyo pirme nga makita sila liwat, apang wala kamo sing mahimo. 33  Kaunon sang mga tawo nga wala ninyo makilala ang inyo mga patubas kag ang tanan nga pagkaon nga inyo ginpangabudlayan,+ kag dayaan kamo pirme kag piguson. 34  Magabuang gid kamo bangod sang inyo makita. 35  “Patubuan kamo ni Jehova sing masakit kag indi mag-ayo nga mga hubag sa inyo mga tuhod kag mga tiil, halin sa dapadapa tubtob sa alimpudwan. 36  Dalhon kamo ni Jehova kag ang hari nga pilion ninyo sa pungsod nga wala ninyo makilala ukon sang inyo mga katigulangan,+ kag magaalagad kamo didto sa iban nga mga dios nga ginhimo halin sa kahoy kag bato.+ 37  Ang tanan nga katawhan nga dalhan sa inyo ni Jehova mahadlok tungod sa matabo sa inyo, kag tamayon* nila kamo kag yagutaon.+ 38  “Magasab-ug kamo sing madamo nga binhi sa inyo mga uma, apang diutay lang ang inyo anihon,+ bangod kaunon ini sang mga apan. 39  Magatanom kamo sing mga ubas kag atipanon ini, apang wala kamo sing mainom nga alak kay wala kamo sing duguson,+ bangod kaunon ini sang mga ulod. 40  May mga kahoy nga olibo sa bug-os ninyo nga kadutaan, apang wala kamo sing ibanyos nga lana, bangod magkalahulog ang mga bunga sini. 41  Magaanak kamo sing mga lalaki kag mga babayi, apang indi sila magpabilin sa inyo, bangod bihagon sila.+ 42  Kaunon sang nagapanong nga mga insekto* ang tanan ninyo nga kahoy kag ang patubas sang inyo duta. 43  Ang dumuluong nga mga pumuluyo padayon nga magauswag, samtang kamo padayon nga magausmod. 44  Sila ang magapahulam sa inyo, kag indi kamo ang magapahulam sa ila.+ Sila ang mangin ulo, samtang kamo ang mangin ikog.+ 45  “Ining tanan nga pagpakamalaut+ magaabot sa inyo tubtob malaglag kamo,+ bangod wala kamo magpamati kay Jehova nga inyo Dios paagi sa pagtuman sa iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginsugo niya sa inyo.+ 46  Matabo ini sa inyo kag sa inyo mga anak bilang tanda kag paandam tubtob san-o,+ 47  bangod wala kamo mag-alagad kay Jehova nga inyo Dios nga may kalipay kag kasadya bisan pa bugana kamo sa tanan nga butang.+ 48  Ipadala ni Jehova sa inyo ang inyo mga kaaway kag magaalagad kamo sa ila+ samtang gutom kamo,+ uhaw, hublas, kag ginakulang sa tanan nga butang. Takdan niya sing salsalon nga gota ang inyo liog tubtob malaglag niya kamo. 49  “Magapadala si Jehova sing isa ka pungsod batok sa inyo halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta;+ kag magasalakay ini pareho sang nagapangdagit nga agila.+ Isa ini ka pungsod nga indi ninyo mahangpan ang lenguahe,+ 50  isa ka pungsod nga mapintas, nga wala sing kaluoy sa mga tigulang kag sa mga kabataan.+ 51  Kaunon nila ang mga tinday sang inyo kasapatan kag ang mga patubas sang inyo uma tubtob malaglag kamo. Wala sila sing ibilin sa inyo nga mga uyas, bag-o nga alak, lana, ukon mga tinday sang inyo baka kag sang inyo karnero, tubtob malaglag nila kamo.+ 52  Likupan nila ang bug-os ninyo nga duta kag indi kamo makagua sa inyo mga siudad,* tubtob marumpag ang mataas kag mabakod nga mga pader nga inyo ginasaligan. Likupan gid nila ang tanan nga siudad sa inyo bug-os nga duta, nga ginhatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.+ 53  Kaunon ninyo ang inyo mga anak,* ang unod sang inyo mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi+ nga ginhatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios, bangod sang kabudlayan nga resulta sang paglikop sang inyo mga kaaway. 54  “Bisan ang mabuot gid kag maayo sing pangabuhi nga lalaki indi maluoy sa iya utod ukon sa iya pinalangga nga asawa ukon sa iya mga anak nga nabilin, 55  kag indi gid sia manghatag sing unod sang iya mga anak nga kaunon niya, kay wala sing mabilin sa iya tungod sa kabudlayan nga resulta sang paglikop sang inyo mga kaaway sa inyo mga siudad.+ 56  Ang mabuot kag maayo sing pangabuhi nga babayi, nga indi gani magtapak sang iya dapadapa sa duta,+ indi maluoy sa iya pinalangga nga bana, sa iya anak nga lalaki, ukon sa iya anak nga babayi. 57  Kaunon niya sa tago bisan ang inunlan nga naggua halin sa iya tiyan kag ang iya ginbun-ag nga anak tungod sa kabudlayan nga resulta sang paglikop sa inyo sang inyo mga kaaway sa inyo mga siudad. 58  “Kon indi ninyo pagtumanon ang tanan nga pulong sini nga Kasuguan nga nasulat sa sini nga libro+ kag kon indi ninyo pagkahadlukan ining mahimayaon kag makahalawhaw nga ngalan+ ni Jehova+ nga inyo Dios, 59  padalhan kamo ni Jehova pati ang inyo mga anak sing grabe gid kag indi madula nga mga kalalat-an,+ kag sing masakit kag indi mag-ayo nga mga balatian. 60  Ibalik niya sa inyo ang tanan nga balatian sa Egipto nga ginkahadlukan ninyo sadto, kag magatapik ini sa inyo. 61  Hatagan pa kamo ni Jehova sing mga balatian ukon kalalat-an nga wala nasulat sa libro sini nga Kasuguan tubtob malaglag kamo. 62  Bisan pa nagdamo kamo pareho sang mga bituon sa langit,+ diutay lang ang mabilin sa inyo,+ bangod wala kamo magpamati kay Jehova nga inyo Dios. 63  “Kag kon nalipay anay si Jehova sa pagpauswag kag sa pagpadamo sa inyo, malipay man si Jehova sa paglaglag kag sa pagpapas sa inyo; kag gabuton kamo sa duta nga panag-iyahan ninyo. 64  “Paalaplaagon kamo ni Jehova sa tanan nga pungsod sa bug-os nga duta,+ kag magaalagad kamo didto sa mga dios nga ginhimo halin sa kahoy kag bato, nga wala ninyo makilala ukon sang inyo mga katigulangan.+ 65  Wala kamo sing kalinong kag wala sing mapahuwayan ang inyo mga tiil sa sini nga mga pungsod.+ Pahanabuon ni Jehova nga mahadlok kamo,+ magdulom ang inyo panulok, kag madulaan kamo sing paglaum.*+ 66  Mabutang sa daku nga katalagman ang inyo kabuhi, kag makulbaan kamo sa adlaw kag gab-i; kag wala sing kasiguruhan ang inyo kabuhi. 67  Sa aga magasiling kamo, ‘Kuntani gab-i na!’ kag sa gab-i magasiling kamo, ‘Kuntani aga na!’ bangod mahadlukan kamo kag bangod sang makita ninyo. 68  Kag pabalikon kamo ni Jehova sa Egipto sakay sa barko, sa dalanon nga tuhoy sini nagsiling ako sa inyo, ‘Indi na gid ninyo ini makita liwat,’ kag ibaligya ninyo didto ang inyo kaugalingon sa inyo mga kaaway bilang mga ulipon nga lalaki kag babayi, apang wala sing magabakal sa inyo.”

Footnote

Sa literal, “ang bunga sang inyo taguangkan.”
Sa literal, “ang bunga sang inyo taguangkan.”
Ukon “maglibog ang tagipusuon.”
Sa literal, “mangin hulubaton.”
Ukon “nagahagong nga mga insekto.”
Sa literal, “gawang.”
Sa literal, “ang bunga sang inyo taguangkan.”
Ukon “madulaan sing paglaum ang inyo kalag.”