Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Deuteronomio 2:1-37

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Paglibotlibot sa kamingawan sing 38 ka tuig (1-23)

  • Kadalag-an batok kay Hari Sihon sang Hesbon (24-37)

2  “Dayon nagbalik kita kag nagkadto sa kamingawan paagi sa dalan padulong sa Pula nga Dagat, suno sa ginsiling ni Jehova sa akon,+ kag naglibotlibot kita sa Bukid Seir sa sulod sang madamo nga adlaw.  Sang ulihi, nagsiling si Jehova sa akon,  ‘Madugay na kamo nga nagalibotlibot sa sini nga bukid. Magpaaminhan na kamo.  Sugua ang katawhan: “Magaagi kamo sa dulunan sang inyo mga utod, ang mga kaliwat ni Esau,+ nga nagaistar sa Seir.+ Mahadlok sila sa inyo,+ kag maghalong gid kamo.  Indi kamo magpakig-away sa ila, kay indi ko pag-ihatag sa inyo ang bisan isa lang ka tapak sang ila duta, bangod ginhatag ko ang Bukid Seir kay Esau agod panag-iyahan niya.+  Bayaran ninyo sing kuarta ang pagkaon nga inyo kaunon, kag ang tubig nga inyo imnon.+  Kay ginpakamaayo kamo ni Jehova nga inyo Dios sa tanan nga ginhimo ninyo. Nahibaluan gid niya ang inyo paglakat sa sining malapad nga kamingawan. Kaupod ninyo si Jehova nga inyo Dios sa sulod sining 40 ka tuig, kag wala sing bisan isa ka butang nga nakulang sa inyo.” ’+  Gani nag-agi lang kita sa aton mga utod, ang mga kaliwat ni Esau,+ nga nagaistar sa Seir, kag ginlikawan naton ang dalan sang Araba, sang Elat, kag sang Ezion-geber.+ “Dayon nagliko kita kag nag-agi sa dalan padulong sa kamingawan sang Moab.+  Dayon nagsiling si Jehova sa akon, ‘Indi kamo magpakig-away sa Moab, kay indi ko pag-ihatag sa inyo ang bisan ano nga parte sang iya duta agod panag-iyahan ninyo, bangod ginhatag ko ang Ar sa mga kaliwat ni Lot agod panag-iyahan nila.+ 10  (Ang mga Emim+ nagaistar anay diri, ang katawhan nga makusog, madamo, kag mataas pareho sang mga Anakim. 11  Ang mga Refaim+ ginkabig man nga pareho sang mga Anakim,+ kag ginatawag sila sang mga Moabnon nga Emim. 12  Sang una, mga Horhanon+ ang nagaistar sa Seir, apang ginsakop sila kag ginpamatay sang mga kaliwat ni Esau kag sila na ang nag-istar sa sini nga lugar,+ pareho sang himuon sang Israel sa duta nga ihatag sa ila ni Jehova agod panag-iyahan nila.) 13  Karon magtabok kamo sa Nalupyakan* sang Zered.’ Gani nagtabok kita sa Nalupyakan* sang Zered.+ 14  Naglakat kita halin sa Kades-barnea tubtob nakatabok kita sa Nalupyakan* sang Zered sa sulod sang 38 ka tuig, tubtob nagkalamatay ang tanan nga kaliwatan sang mga soldado sa tunga sang katawhan, suno sa ginpanumpa ni Jehova sa ila.+ 15  Ang kamot ni Jehova nangin batok sa ila agod pamatyon sila sa tunga sang katawhan tubtob napatay sila tanan.+ 16  “Sang napatay na sa tunga sang katawhan ang tanan nga soldado,+ 17  nagsiling liwat si Jehova sa akon, 18  ‘Magaagi kamo subong nga adlaw sa teritoryo sang Moab, malapit sa Ar. 19  Kon malapit na kamo sa mga Ammonhon, indi sila paggamuha ukon indi sila pagpaakiga, kay indi ko pag-ihatag sa inyo ang bisan ano nga duta sang mga Ammonhon agod panag-iyahan ninyo, bangod ginhatag ko ini sa mga kaliwat ni Lot agod panag-iyahan nila.+ 20  Ginkabig man ini anay nga duta sang mga Refaim.+ (Nagaistar diri anay ang mga Refaim, kag gintawag sila nga Zamzummim sang mga Ammonhon. 21  Makusog sila, madamo, kag mataas nga mga tawo pareho sang mga Anakim;+ apang ginlaglag sila ni Jehova sa atubangan sang mga Ammonhon, nga nagtabog sa ila kag amo ang nag-istar sa ila lugar. 22  Amo sina ang ginhimo niya para sa mga kaliwat ni Esau, nga nagaistar sa Seir,+ sang ginlaglag niya ang mga Horhanon+ sa ila atubangan, kag gintabog nila sila kag sila na ang nag-istar sa ila lugar tubtob sini nga adlaw. 23  Ang mga Avim nag-istar sa mga baryo sa rehiyon sang Gaza,+ tubtob ginlaglag sila sang mga Caftorim+ halin sa Caftor,* kag sila na ang nag-istar sa ila lugar.) 24  “ ‘Lakat kamo kag magtabok kamo sa Nalupyakan* sang Arnon.+ Ginatugyan ko sa inyo si Sihon+ nga Amornon, ang hari sang Hesbon. Salakaya ninyo sia, kag panag-iyahi ninyo ang iya duta. 25  Subong nga adlaw pahanabuon ko nga makugmat kag mahadlok sa inyo ang tanan nga katawhan sa idalom sang langit nga makabati sang balita tuhoy sa inyo. Matublag sila kag magakurog sa kahadlok* tungod sa inyo.’+ 26  “Dayon halin sa kamingawan sang Kedemot+ nagpadala ako sing mga mensahero kay Hari Sihon sang Hesbon, nga dala ining mensahe para sa paghidait,+ 27  ‘Paagiha ako sa inyo duta. Maagi ako sa mayor nga dalan lamang. Indi ako magliko sa tuo ukon sa wala.+ 28  Ang kaunon namon kag imnon amo lamang ang pagkaon kag tubig nga ibaligya ninyo sa amon. Paagiha lang kami, 29  pareho sang ginhimo sa amon sang mga kaliwat ni Esau nga nagaistar sa Seir kag sang mga Moabnon nga nagaistar sa Ar, tubtob makatabok ako sa Jordan pakadto sa duta nga ginahatag sa amon ni Jehova nga amon Dios.’ 30  Apang wala kita ginpaagi ni Hari Sihon sang Hesbon sa iya duta, bangod gintugutan ni Jehova nga inyo Dios nga magpakatig-a sia+ kag magtig-a ang iya tagipusuon, agod itugyan sia sa inyo kamot pareho sang natabo sini nga adlaw.+ 31  “Dayon nagsiling si Jehova sa akon, ‘Ginatugyan ko sa imo si Sihon kag ang iya duta. Sugdi na ang pagsakop sa iya duta agod mapanag-iyahan ninyo ini.’+ 32  Sang maggua si Sihon kag ang tanan niya nga katawhan agod magpakig-away sa aton sa Jahaz,+ 33  gintugyan sia sa aton ni Jehova nga aton Dios, amo nga napierde naton sia, ang iya mga anak, kag ang tanan niya nga katawhan. 34  Ginsakop naton ang tanan niya nga siudad sadto nga tion kag ginlaglag naton ang tanan niya nga siudad, lakip ang mga lalaki, ang mga babayi, kag ang mga kabataan. Wala kita sing ginbilin nga buhi.+ 35  Ang mga sapat lamang kag ang mga inagaw sa mga siudad nga ginsakop naton ang ginkuha naton. 36  Halin sa Aroer,+ nga yara sa pangpang sang Nalupyakan* sang Arnon (lakip ang siudad nga yara sa nalupyakan), tubtob sa Gilead, wala sing banwa nga tuman kabakod para sa aton. Gintugyan sila tanan sa aton ni Jehova nga aton Dios.+ 37  Apang wala kamo magpalapit sa duta sang mga Ammonhon,+ nga amo ang bug-os nga pangpang sang Nalupyakan* sang Jabok+ kag ang mga siudad sa kabukiran, ukon sa bisan diin nga lugar nga wala gintugot sa aton ni Jehova nga aton Dios.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Creta.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “masakitan pareho sang nagapanganak.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.