Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Deuteronomio 11:1-32

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Nakita ninyo ang gahom ni Jehova (1-7)

  • Ang Ginsaad nga Duta (8-12)

  • Padya sa pagkamatinumanon (13-17)

  • Ang pulong sang Dios dapat ipatudok sa tagipusuon (18-25)

  • “Ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaut” (26-32)

11  “Higugmaon ninyo si Jehova nga inyo Dios+ kag tumanon ninyo pirme ang inyo obligasyon sa iya kag ang iya mga pagsulundan, ang iya mga kasuguan, kag ang iya mga sugo.  Nahibaluan ninyo subong nga adlaw nga sa inyo ako nagapakighambal, kag indi sa inyo mga anak nga wala makahibalo kag wala makakita sang pagdisiplina ni Jehova nga inyo Dios,+ sang iya pagkahalangdon,+ sang iya makusog nga kamot+ kag sang iya gamhanan nga butkon.  Wala nila makita ang mga tanda kag ang mga binuhatan nga ginhimo niya sa Egipto, sa Paraon nga hari sang Egipto, kag sa bug-os niya nga duta;+  ukon ang ginhimo niya sa mga soldado sang Egipto, sa mga kabayo sang Paraon kag sa iya mga kangga sa inaway nga gintabunan sang tubig sang Pula nga Dagat sang ginlagas nila sila, kag ginlaglag sila ni Jehova sing bug-os.*+  Wala nila makita ang iya ginhimo sa inyo sa kamingawan tubtob nakaabot kamo sa sini nga lugar,  ukon ang ginhimo niya kay Datan kag kay Abiram nga mga anak ni Eliab nga anak ni Ruben, sang nagnganga ang duta kag ginlamon sila, upod ang ila mga panimalay kag ang ila mga tolda kag ang tanan nga nagsunod sa ila, nga nakita sang bug-os nga Israel.+  Nakita gid ninyo ang tanan nga daku nga buhat nga ginhimo ni Jehova.  “Gani tumana ninyo ang tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong nga adlaw, agod mangin makusog kamo kag makasulod sa duta nga panag-iyahan ninyo,  kag agod maglawig ang inyo kabuhi+ sa duta nga ginpanumpa ni Jehova sa inyo mga katigulangan nga ihatag sa ila kag sa ila kaliwat,*+ isa ka duta diin nagailig ang gatas kag dugos.+ 10  “Ang duta nga panag-iyahan ninyo indi pareho sa duta sang Egipto nga inyo ginhalinan, diin nagasab-ug kamo anay sang inyo binhi kag nagapatubig sini paagi sa inyo tiil,* pareho sa talamnan sang mga utan. 11  Apang ang duta nga kadtuan ninyo agod panag-iyahan ninyo isa ka duta nga may mga bukid kag mga patag.+ Ginasuyop sini ang ulan halin sa langit;+ 12  isa ini ka duta nga ginaatipan ni Jehova nga inyo Dios. Ang mga mata ni Jehova nga inyo Dios pirme nagabantay sa sini, halin sa umpisa sang tuig tubtob sa katapusan sang tuig. 13  “Gani kon tumanon gid ninyo ang akon mga sugo nga ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw kag higugmaon ninyo si Jehova nga inyo Dios kag mag-alagad kamo sa iya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag,*+ 14  magahatag man ako sing ulan para sa inyo duta sa nagakaigo nga tion, ang ulan sa tigragas kag sa tigpamulak, kag magaani kamo sang inyo uyas, bag-o nga alak, kag lana.+ 15  Magahatag ako sing mga tanom sa latagon para sa inyo mga sapat, kag magakaon kamo kag mabusog.+ 16  Mag-andam kamo nga indi mahaylo ang inyo tagipusuon sa pagsimba sa iban nga mga dios kag sa pagyaub sa ila.+ 17  Kay kon matabo ini, magadabdab batok sa inyo ang kaakig ni Jehova, kag takpan niya ang langit agod indi na mag-ulan+ kag indi na magpatubas ang duta kag malaglag kamo gilayon sa maayo nga duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova.+ 18  “Ipatudok ninyo ining akon mga pulong sa inyo tagipusuon kag sa inyo kalag,* kag magapahanumdom ini sa inyo nga daw nahigot ini sa inyo kamot kag nabugkos sa inyo agtang.*+ 19  Itudlo ninyo ini sa inyo mga anak, kag ihambal ini sa ila kon nagapungko kamo sa inyo balay, kag kon nagalakat kamo sa dalan, kag kon nagahigda kamo, kag kon magbangon kamo.+ 20  Isulat ninyo ini sa mga bakalan sang inyo balay kag sa inyo mga gawang, 21  agod ang kabuhi ninyo kag sang inyo mga anak magalawig+ sa duta nga ginpanumpa ni Jehova nga ihatag sa inyo mga katigulangan,+ tubtob nga ang langit yara sa ibabaw sang duta. 22  “Kon tumanon gid ninyo ining tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo, nga higugmaon ninyo si Jehova nga inyo Dios,+ kag maglakat kamo sa tanan niya nga dalanon kag magpabilin sa iya,+ 23  tabugon ni Jehova ining tanan nga pungsod,+ kag sakupon ninyo ang mga pungsod nga mas daku kag mas madamo sing tawo sangsa inyo.+ 24  Mangin inyo ang tanan nga lugar nga tapakan sang inyo tiil.+ Ang inyo dulunan mangin halin sa kamingawan tubtob sa Lebanon, halin sa Suba Eufrates, tubtob sa nakatundan nga dagat.*+ 25  Wala sing magatindog batok sa inyo.+ Pahanabuon ni Jehova nga inyo Dios nga makugmat kag mahadlok sa inyo ang katawhan sang duta nga kadtuan ninyo,+ suno sa ginsaad niya sa inyo. 26  “Ginabutang ko sa inyo atubangan subong nga adlaw ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaut:+ 27  ang pagpakamaayo, kon tumanon ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyo Dios nga ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw,+ 28  kag ang pagpakamalaut, kon indi ninyo pagtumanon ang mga sugo ni Jehova nga inyo Dios+ kag magsipak kamo sa dalanon nga ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw, kag magsunod kamo sa iban nga mga dios nga wala ninyo makilala. 29  “Kon dalhon na kamo ni Jehova nga inyo Dios sa duta nga panag-iyahan ninyo, ipahayag* ninyo ang pagpakamaayo sa Bukid Gerizim kag ang pagpakamalaut sa Bukid Ebal.+ 30  Indi bala yara ini sa pihak nga bahin sang Jordan sa katundan,* sa duta sang mga Canaanhon nga nagaistar sa Araba, sa atubangan sang Gilgal, malapit sa dalagku nga mga kahoy ni More?+ 31  Kay magatabok kamo sa Jordan kag magasulod kamo sa duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios kag panag-iyahan ninyo ini.+ Kon panag-iyahan na ninyo ini kag mag-istar kamo sa sini, 32  tumana gid ninyo ang tanan nga pagsulundan kag mga kasuguan nga ginahatag ko sa inyo subong nga adlaw.+

Footnote

Ukon “tubtob sini nga adlaw.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “nagabunyag sini paagi sa inyo tiil,” ukon paagi sa puersa sang tiil, paagi man ini sa moton ukon paagi sa paghimo kag pagbuhang sing mga kanal.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “sa ulot sang inyo mga mata.”
Ang Daku nga Dagat, ang Mediteraneo.
Ukon “ihatag.”
Ukon “ginatunuran sang adlaw.”