Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Daniel 3:1-30

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Estatwa nga bulawan sang hari (1-7)

    • Sugo nga simbahon ang estatwa (4-6)

  • Ginsumbong ang tatlo ka Hebreo nga wala magtuman (8-18)

    • “Indi kami mag-alagad sa imo mga dios” (18)

  • Ginhaboy sa nagadabadaba nga hurno (19-23)

  • Ginluwas sa kalayo (24-27)

  • Gindayaw sang hari ang Dios sang mga Hebreo (28-30)

3  Nagpahimo si Nabocodonosor nga hari sang estatwa* nga bulawan. Ang kataason sini 60 ka maniko* kag ang kasangkaron sini 6 ka maniko.* Ginpatindog niya ini sa kapatagan sang Dura sa probinsia* sang Babilonia.  Dayon nagsugo si Hari Nabocodonosor nga tipunon ang mga satrapa, mga prepekto,* mga gobernador, mga manuglaygay, mga tresurero, mga hukom, mga mahistrado, kag ang tanan nga administrador sang mga probinsia,* sa inagurasyon sang estatwa nga ginpatindog ni Hari Nabocodonosor.  Gani nagtipon ang mga satrapa, mga prepekto,* mga gobernador, mga manuglaygay, mga tresurero, mga hukom, mga mahistrado, kag ang tanan nga administrador sang mga probinsia* sa inagurasyon sang estatwa nga ginpatindog ni Hari Nabocodonosor. Nagtindog sila sa atubangan sang estatwa nga ginpatindog ni Nabocodonosor.  Nagsinggit ang manugbalita: “Mga katawhan nga halin sa lainlain nga mga pungsod kag mga lenguahe, ginasugo kamo,  nga kon mabatian ninyo ang tunog sang budyong, plawta, gamay nga arpa, lainlain nga de-kuerdas nga mga instrumento, daku nga plawta, kag tanan nga sahi sang instrumento sa musika, dapat kamo magyaub kag magsimba sa estatwa nga bulawan nga ginpatindog ni Hari Nabocodonosor.  Ang bisan sin-o nga indi magyaub kag indi magsimba, ihaboy gilayon sa nagadabadaba nga hurno.”+  Gani sang mabatian sang tanan nga katawhan nga halin sa lainlain nga mga pungsod kag mga lenguahe ang tunog sang budyong, plawta, gamay nga arpa, lainlain nga de-kuerdas nga mga instrumento, kag tanan nga sahi sang instrumento sa musika, nagyaub sila kag nagsimba sa estatwa nga bulawan nga ginpatindog ni Hari Nabocodonosor.  Sina man nga tion, nagpalapit sa hari ang pila ka Caldeanhon kag ginsumbong* nila ang mga Judiyo.  Nagsiling sila kay Hari Nabocodonosor: “O hari, kabay pa nga magkabuhi ka sa wala sing katubtuban. 10  O hari, nagmando ka nga ang tanan nga makabati sang tunog sang budyong, plawta, gamay nga arpa, lainlain nga de-kuerdas nga mga instrumento, daku nga plawta, kag tanan nga sahi sang instrumento sa musika dapat magyaub kag magsimba sa estatwa nga bulawan; 11  kag ang bisan sin-o nga indi magyaub kag indi magsimba ihaboy sa nagadabadaba nga hurno.+ 12  Apang may pila ka Judiyo nga ginpadumala mo sa probinsia* sang Babilonia: si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego.+ Wala sila sing pagtahod sa imo, O hari. Wala sila mag-alagad sa imo mga dios, kag indi sila magsimba sa estatwa nga bulawan nga ginpatindog mo.” 13  Naakig gid si Nabocodonosor, gani nagmando sia nga dalhon sa iya si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego. Gani gindala sila sa hari. 14  Nagsiling si Nabocodonosor sa ila: “Matuod gid bala, Sadrac, Mesac, kag Abednego nga wala kamo mag-alagad sa akon mga dios+ kag indi kamo magsimba sa estatwa nga bulawan nga ginpatindog ko? 15  Karon kon mabatian ninyo ang tunog sang budyong, plawta, gamay nga arpa, lainlain nga de-kuerdas nga mga instrumento, daku nga plawta, kag tanan nga sahi sang instrumento sa musika, kon handa na kamo nga magyaub kag magsimba sa estatwa nga ginpatindog ko, maayo. Apang kon indi kamo magsimba, ihaboy kamo gilayon sa nagadabadaba nga hurno. Kag sin-o nga dios ang makaluwas sa inyo sa akon kamot?”+ 16  Nagsabat si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego sa hari: “O Nabocodonosor, indi na kinahanglan nga magpaathag pa kami sa imo. 17  Kon ihaboy kami sa hurno, maluwas kami sang amon Dios nga amon ginaalagad sa nagadabadaba nga hurno kag sa imo kamot, O hari.+ 18  Apang kon indi kami pagluwason sang amon Dios, luyag namon nga mahibaluan mo, O hari, nga indi kami mag-alagad sa imo mga dios ukon magsimba sa estatwa nga bulawan nga ginpatindog mo.”+ 19  Bangod sini, naakig gid si Nabocodonosor kay Sadrac, kay Mesac, kag kay Abednego kag makita ini sa iya hitsura.* Nagmando sia nga painiton ang hurno sing pito pa ka pilo. 20  Ginsugo niya ang iya pila ka isganan nga soldado nga gapuson si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego kag ihaboy sila sa nagadabadaba nga hurno. 21  Gani gingapos nila sila kag ginhaboy sa nagadabadaba nga hurno nga nagasuksok pa sang ila kunop, panapton, kalo, kag sang iban pa nila nga bayo. 22  Bangod mapintas ang mando sang hari kag ginpainit ang hurno sing sobra gid, ang mga soldado nga naghaboy kay Sadrac, kay Mesac, kag kay Abednego napatay tungod sa nagadabadaba nga kalayo. 23  Apang ang tatlo ka lalaki nga si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego nagtupa nga may gapos sa nagadabadaba nga hurno. 24  Hinadlukan si Hari Nabocodonosor kag dalidali sia nga nagtindog, kag nagsiling sa iya mataas nga mga opisyal: “Indi bala nga tatlo ka lalaki ang gingapos naton kag ginhaboy sa kalayo?” Nagsabat sila sa hari: “Huo, O hari.” 25  Nagsiling sia: “Tan-awa ninyo! Apat ka lalaki ang makita ko nga nagalakatlakat nga wala sing gapos sa tunga sang kalayo, kag wala sila mahalitan, kag ang ikap-at daw pareho sa anak sang mga dios.” 26  Nagpalapit si Nabocodonosor sa puertahan sang nagadabadaba nga hurno kag nagsiling sia: “Sadrac, Mesac, kag Abednego nga mga alagad sang Labing Mataas nga Dios,+ gua kamo dira kag dali kamo diri!” Naggua sa kalayo si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego. 27  Nakita sang nagtipon nga mga satrapa, mga prepekto,* mga gobernador, kag mataas nga mga opisyal sang hari+ nga wala sila masunog;*+ wala masunog bisan ang ila mga buhok kag ang ila mga kunop, kag wala sila bisan sing baho sang aso. 28  Dayon nagsiling si Nabocodonosor: “Dayawon ang Dios ni Sadrac, ni Mesac, kag ni Abednego+ nga nagpadala sang iya anghel kag ginluwas ang iya mga alagad. Nagsalig sila sa iya kag wala sila magsunod sa mando sang hari kag handa sila nga mapatay* sangsa mag-alagad ukon magsimba sa iban nga mga dios kundi sa ila lamang Dios.+ 29  Gani, nagamando ako nga ang bisan sin-o nga tawo halin sa lainlain nga mga pungsod kag mga lenguahe nga maghambal sing malain batok sa Dios ni Sadrac, ni Mesac, kag ni Abednego hiwahiwaon kag himuon nga pangpubliko nga kasilyas* ang iya balay; kay wala sing iban nga dios nga makaluwas pareho sini.”+ 30  Dayon ginhatagan sang hari sing mataas nga posisyon* si Sadrac, si Mesac, kag si Abednego sa probinsia* sang Babilonia.+

Footnote

Ukon “imahen.”
Mga 27 ka metro (88 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 2.7 ka metro (8.8 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “sakop nga distrito.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Ukon “ginpakalain.”
Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “kag nagbag-o sing bug-os ang iya panimuot.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “wala sing gahom sa ila lawas ang kalayo.”
Ukon “kag naghatag sang ila lawas.”
Ukon mahimo, “basurahan; halabuyan sang ipot.”
Sa literal, “ginpahanabo sang hari nga mag-uswag.”
Ukon “sakop nga distrito.”